7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128-129-130 Cevapları Özgün Yayınları

Göster

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4. Ünite Tema Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları Sayfa 128, 129, 130


4. Ünite Tema Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 128 Soruları ve Cevapları


Tema Değerlendirme Çalışmaları


A. Aşağıdaki metni okuyunuz.


VATAN


Ben varım vatan varsa,                                                                                  Özgürce işlerim toprağı,
Dalından kopmuş yaprak gibi                                                                     Sofram bereket dolar.
Sürüklenirim rüzgârda                                                                                 Uçurtmam süzülür göklerinde,
Vatanım yoksa.                                                                                               İçim sevinçle dolar.
(…)
Özgürse vatan                                                                                                 Vatan, en yüce değer
Dağlar benimdir.                                                                                           Ekmek gibi, su gibi,
Benimdir yaylalar, ovalar.                                                                           Soluduğum hava gibi
Benimdir gürül gürül akan sular.                                                              En vazgeçilmez değer.
(…)                                                                                                                    (…)

Yüksel İSAK Atatürk ve Yurt Şiirleri (Kısaltılmıştır.)


B. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.


1. Şiirin ana duygusu nedir?


Cevap:

Şiirin Ana Duygusu : Vatanın önemi ve değeri şiirin ana duygusu olarak kabul edilmektedir.


2. Şair, vatanı nelere benzetmiş?


Cevap: Şair vatanı, ekmeğe, suya ve soluduğu havaya benzetmiş.


3. Şiirde ses benzerlikleri var mıdır? Altlarını çizerek gösteriniz.


Cevap:

 • …. varsa
 • …. benimdir
 • …. dolar
 • …. değer
 • …. yoksa
 • …. ovalar
 • …. dolar
 • …. su gibi
 • …. sular
 • … hava gibi
 • …. değer

C. Aşağıdaki resimde tabelaları inceleyiniz. Tabelalardaki sözcüklerin kullanımı doğru mudur? sorusundan hareketle “Türkçesi Varken” başlıklı bir yazı yazınız.


Cevap: Hayır uygun değildir.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 129 Soruları ve Cevapları


Ç. Aşağıdaki metinleri, bu metinlerde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarıyla eşleştiriniz.


(Sayısal verilerden yararlanma-Karşılaştırma-Tanımlama-Örneklendirme)


1. Tiyatro, sinemaya göre daha gerçekçi. Oyuncular canlı bir şekilde karşınızda duruyor. Kendinizi olayların içinde bulmanız an meselesi. Sinemada öyle mi? Her şey yapay. Oyuncuların canlı performanslarını göremiyorsunuz.

Cevap: Karşılaştırma


2. Bir işi tek başınıza yapabilmeniz mümkün ama çok yorucudur. İnsan kendisine destek olacak, yardım edecek birine ihtiyaç duyar. Başkalarının yardımıyla işlerimiz daha çabuk biter. Atalarımız, “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” diye boşuna dememişler.

Cevap: Örneklendirme


3. Türkiye’de kitap endüstrisi hızla büyüyor. Türkiye 2 milyar 100 milyon doları aşan hacmiyle dünya sıralamasında 11. sırada. Yıllık baskı sayısının 660 milyonu aştığı belirtiliyor. 2016’da 56 bin yeni kitap çıkmış. Eğitimle ilgili yayınların oranı yüzde 63.

Cevap: Sayısal verilerden yararlanma


D. Aşağıdaki cümlelerden “neden-sonuç” anlamı taşıyanların başına “N”, “amaç-sonuç” anlamı taşıyanların başına “A” yazınız.


 • ( Amaç Sonuç ) 1. Kültürümüzü diğer milletlere tanıtmak için çalışmalar yapıyorum.
 • ( Neden Sonuç )  2. Mehmet Âkif Ersoy, vefalı bir insan olduğundan dostları onu çok severdi.
 • ( Neden  Sonuç )  3. Anadolu, binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğu için birçok tarihî eserle doludur.
 • ( Amaç Sonuç )  4. Selimiye Camisi’ni görmek üzere Edirne’ye gidiyorum.

E. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarınızı işaretleyiniz.


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ya da noktalama yanlışlığı yoktur?


A) Ankaraya taşınacağımızdan dolayı gerçekten çok mutluyum.
B) Okuduğunuz kitaplar arasında en beğendiğinizi anlatırmısınız?
C) Yaşamımızda ki güzelliklerin farkına varalım.
D) 1901’de doğan şair, ortaokula Erzurum’da başlamıştır.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 130 Soruları ve Cevapları


2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?


A) Mimar Sinan’ın birçok eseri hâlâ sapasağlam ayakta duruyor.
B) Son kitabında ele aldığı konu oldukça ilginç ve tartışmaya açık.
C) Tarihî eserlerimizi korumak için çalışmalar yapan kurumlarımız var.
D) Kültürel miraslarımız arasında yemeklerimiz, türkülerimiz ve geleneksel sanatlarımız sayılabilir.


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil, farklı bir kip eki almıştır?


A) Masallarda, kötüler kaybederken iyiler kazanır.
B) Anadolu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış.
C) Tarihî eserlerimize her zaman sahip çıkmalıyız.
D) Binlerce insan bizim huzurumuz ve güvenliğimiz için çalışıyor.


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam (zaman) kayması vardır?


A) Arkadaşlarımla buluşmak üzere evden çıktım.
B) Türkçe dersimiz iki dakika sonra sona erecek.
C) Her akşam, gün içinde yaptıklarını not defterine yazar.
D) Fatih Sultan Mehmet, 1453 yılında İstanbul’u fethediyor.


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı bildiren sözcük ek fiil almıştır?


A) Babamlar, araba arızalandığı için köye bir saat geç varmışlar.
B) Her fırsatta kitap okumaya çalışıyorum.
C) Türkiye, her yönüyle eşsiz bir ülkedir.
D) Yaşadığınız şehri tanıtan bir broşür hazırlamalısınız.


F. Defterinize “Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: “Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Vatan Çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir sözünü bizlere bir Etkin vatandaşın sürekli olarak Devleti için çalışması gerektiği ifadesini belirtmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün belirtmiş olduğu Çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarmak için bir vatandaş olarak sürekli olarak hemen hemen her alanda devletimizin bayrağını göklere çekmemiz devletimin ihtiyacına göre çeşitli alanlarda çalışarak ihtiyaçlarını gidererek bağımsız bir ekonomik sağlanarak güçlü bir devletin yapısının atılması gerekmektedir.

İşte bu nedenle güçlü bir devletin temellerini atılması ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere yol gösterici ile beraber Çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılacak olan Devletimiz için bütün vatandaşların bütün alanlarda çalışarak bayrağımızı en üstlere Dikmesi ve dünyada güçlü bir devlet olmamızı sağlaması gerekmektedir.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK


1. Çevre kirliliğinin sebepleri ile ilgili araştırma yapınız.


Cevap: Çevre kirliliğinin sebepleri ile ilgili araştırma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Hızla artan insan nüfusu gelişen sanayi, plansız kentleşme, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı çevre kirliliğinin en önemli nedenleri arasında sayılmaktadır. Nüfusun hızlı bir şekilde arttığı şehirlerde ihtiyaca yetişemeyen alt yapı ve bu şehirlerde görülen çarpık kentleşme ile burada yaşayan insanlardan kaynaklı atıkların, gerek kentsel gerek endüstriyel atık suların alıcı ortama (deniz, göl ve ırmaklara) kontrolsüz bir şekilde bırakılması en büyük çevre kirliliği sebebidir.

Hava kirliliği, gürültü kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik gibi çeşitleri vardır. Çeşidi ne olursa olsun her türlü kirlilik insan hayatı ve doğal hayat için tehlike oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalar oluşan çevre kirliliğinin %50 sinin son 35 yılda oluşturulduğunu göstermektedir.

Nedenleri şöyle bir sıralayalım

 • Çarpık kentleşme ve yetersiz alt yapı
 • Artan nüfus ihtiyacını karşılamak için aralıksız çalışan fabrika atıkları
 • Geri dönüşümün yetersiz olması
 • Kimyasal içerikli ürünlerin fazla kullanılması
 • Doğal kaynakların yakılması sonucu oluşan gazlar
 • Gereğinden fazla ışıklandırma yapılması
 • Doğada çözünmeyen plastiklerin gereğinden fazla kullanımı

2. Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşlarını araştırınız. Bu kuruluşların adlarını, hangi amaçla kurulduklarını ve hangi çalışmaları gerçekleştirdiklerini öğreniniz.


Cevap: Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşlarını araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Tamamen gönüllülük esasına göre çalışan bu kuruluşlar çevresel sorunlar hakkın insanları bilgilendirir çözüm arayışı içinde olurlar

TEMA(Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı): Kuruluş amacı Anadolu’daki kuraklaşma erozyona karşı mücadeledir. Bu mücadeleyi bir devlet politikası aline getirmek için çalışmalar yapıp seslerini duyurmaya çalışmışlardır. Orman alanlarını korumak ağaçlandırma yapmak topluma ağaç sevgisi kazandırmak doğal varlıkların korunması sürdürülebilmesi için çalışmalar yapıp bunları yasayla korunmasına katkı sağlamışlardır.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği(TTKD): 1955 yılında kurulan ülkemizin çevre sorunlarına çözüm bulmak için kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Kaybolan veya kaybolmaya yüz tutmuş doğal güzellikleri korumak kurtarmak ve geleceğe temiz yaşanılabilir bir çevre bırakmak amaçlarıyla kurulan bir topluluktur.

Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu(TÜRÇEK): Türkiye’nin ilk gönüllü kuruluşlarından biri olarak 1972 yılında Selâhaddin Üzel tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Çevre sağlığını korumak, toprak örtüsünü korumak, toprağın ve ağaçlandırmanın önemini anlatmak insanları bilinçlendirmek için kurulmuştur.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Nuran dedi ki:

  Vatan sürekli olarak çalışkan Ve Azimli kişilerin omuzlarında yükseleceğini ifade etmemiz gerekmektedir biz çocuklar olarak sürekli olarak çalışarak etkin bir vatandaş ile bürünerek geleceğin Cumhurbaşkanı milletvekili doktoru polisi olarak sürekli olarak devletimizin ve milletimizin menfaati doğrultusunda çalışmamız bu çalışmalarımızın ülkemizin çağdaş medeniyetlerde üzerine çıkarılmasını sağlayarak dünyada söz sahibi bir devlet olmamızı sağlamak ancak çalışarak çalışarak çalışarak gerçekleşeceğini söyleyerek çalışmanın önemini vurgulamış büyük önem arz eder.

 2. Hamdiye dedi ki:

  Vatanımız bizim için çok değerlidir. Vatanımızı koruyup kollamak bilinçli Vatandaşların görevidir. Vatanımızı koruyup kollamak konuşma askerlerimizin görevlerinden biridir.polis ve askerlerimiz gece gündüz demeden iç ve dış tehditlere karşı vatanımızı en güzel şekilde koruyup kullanmaktadırlar. Vatanımız günümüzde birçok milli mücadeleler vererek birçok şehitler ve gaziler den sonra düşmanlardan temizlenmiştir. Bu sebep ne verilen bu mücadelelere saygı duymamız gerekmektedir.bizde vatanımızı sebep vatanımıza faydalı vatandaşlar olmak istiyorsak derslerimize çalışmalı çevremizi temiz tutmalı ve ahlaki değerlerimizi en güzel şekilde korumalıyız.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.