7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 141-144-145-146-147 Cevapları Özgün Yayınları

Göster

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Son Leylek Metni Cevapları Sayfa 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147


Son Leylek Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 141 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Çevrenizdeki hayvan barınakları ve bu barınakların kurulma amaçları hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Çevrenizde hayvan barınakları var mı? Bu barınakların kurulma amacı nedir? Araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Çevremde bir çok hayvan barınağı var. Bu barınakların kurulma amacı sahipsiz hayvanlara ev bulmak onların kışın ve hava durumunun zor olduğu şartlarda sığınılacak bir ev olmak ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaktır.
hayvan barınakları sayesinde sokakta sahipsiz gezen ve zor durumda olan kedi köpek gibi bir çok hayvan evlerine kavuşmuş ve güven içinde yaşamıştır.
Bu hayvan barınakları bazen yardım azlığı veya insanların bilinçsizliği sebebiyle kazanmak zorunda kalır.  Böyle yerlere destek olmamız ve hayvanları korumamız insanlık görevidir.


2. Sokak hayvanları için neler yapılabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap: Sokak hayvanları için neler yapılabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Sokak hayvanlarını korumak o bölgede yaşayan insanlara insani sorumluluğudur. Hayvanların yeme , içme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamaları da lazımdır.
Hayvan barınaklarına az miktarda da olsa destek vermek ,bu konuda olan dernek ve kuruluşlara yardımda bulunmak ,maddi ve manevi destekleri bu konuda esirgememek büyük bir katkıdır.
İnsanların görmüş oldukları sokak hayvanlarına iyi davranmaları ve onlara zarar vermemeleri ,onların içecek ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaları da sokak hayvanlarının sıkıntılarını azda olsa giderecek ve onlara destek olacaktır.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 144 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


a. Aşağıda, metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Bu sözcükleri belirleyip anlamlarının başına yazınız.


Cevap:

 • Direkt: Doğru olarak, hiçbir yerde durmadan, duraksız, doğruca.
 • Çatapat: Ayakla çiğnendiğinde veya bir yere sürtüldüğünde “çat pat” diye patlayan bir eğlence fişeği, çatpat.
 • Azgın: Çok yaramaz.
 • Teori: Belirli bir konudaki düşünceler, görüşler.
 • İrkilmek: Ürkerek geri çekilir gibi olmak.
 • Mahzun: Üzgün, üzülmüş, üzüntü duymuş.
 • Göç: Kuşların, mevsim, iklim, besin miktarı vb.ne göre çevre değiştirmeleri.

b. Aşağıdaki listede metinde geçen bazı sözcükler verilmiştir. Bu sözcüklerin zıt anlamlılarını bulmacadan bulup karşılarına yazınız. İşaretlemediğiniz harfleri sırasıyla yazarak şifreyi bulunuz.


Cevap:

 • dar – geniş
 • uzun – kısa
 • yok – var
 • aşağı – yukarı
 • yokuş – iniş
 • dert – derman
 • gece – gündüz
 • çok – az
 • sert – yumuşak
 • yavaş – hızlı

ŞİFRE: SON LEYLEK DE GİTTİ


2. ETKİNLİK


Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.


1. Çatapat fabrikası neredeymiş?


Cevap: Mürdümeriği Sokağı’nın öte başındaki Küçük Hayrullah Camii’nin, başında ıhlamur ağacı olan yokuştan aşağı inildiğinde orada bulunan geniş tarlanın öte tarafındaymış.


2. İcabettin dayının mesleği neymiş?


Cevap:  Çatapat fabrikasında gece bekçiliğiymiş.


3. Çocuklar, fabrika bacasında ne görmüşler?


Cevap: Leylek yuvası görmüşler.


4. Leylek neden göç edememiş?


Cevap: Tarlada avlandığı sırada üzerine gelen köpekten kaçarken elektrik tellerine dolanan uçurtmanın kuyruğuna takılıp kanadını incittiği için göç edememiş.


5. İcabettin dayı leyleği kurtarmak için ne yapmış?


Cevap:  Köpeği kovalayıp leyleği kurtarmış. Kanadını sarıp yuvasına geri koymuş. Göç vakti gelip de göç etmeyince kışı geçirmesi için evine almış.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 145 Soruları ve Cevapları


3. ETKİNLİK


Soru : Metnin hikâye unsurlarını yazınız.


Cevap:
Olay Örgüsü: Çocukların, göç zamanı göç etmeyen bir leyleğin göç etmeme sebebini araştırmaları.
Zaman: Sonbahar
Şahıs Kadrosu: Yazar, İcabettin dayı, İdris, Tacettin, Mahpeyker, Safinur
Mekan: Çatapat Fabrikası
Anlatıcı: 1. kişi


4. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen aşağıdaki cümleleri okuyunuz. İcabettin dayının yöresel söyleyiş özelliği taşıyan bu cümlelerini yazım kurallarına uygun olarak yazınız.


Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 141-144-145-146-147 Cevapları Özgün Yayınları
“7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 145 Soruları ve Cevapları”

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 146 Soruları ve Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : Metnin devamında neler yaşanmış olabilir? Olayı sonuca bağlayarak aşağıya yazınız.


Cevap:
Leylek göç edemediği için bütün bir kışı İcabettin dayının evinde geçirmiştir. Biz de her gün gidip leyleği görmeye gittik. Kış bitip havalar ısınmaya başlayınca İcabettin dayı vakti geldi deyip leyleği tekrar yuvasına koydu. Leylek iyileşmişti.
Gökyüzünü özlemişçesine uçtu ve Tarlaya kondu. Biraz eşelendi. Tekrar yuvasına döndü. Birkaç gün sonra da göç eden kuşlar geri geldi. Biz yaralı leylek ailesine kavuştu diye çok sevindik.


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki metinde, kutucukların içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.


Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 141-144-145-146-147 Cevapları Özgün Yayınları
“7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 146 Soruları ve Cevapları”

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 147 Soruları ve Cevapları


7. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümleleri altı çizili sözcüklere dikkat ederek okuyunuz. Cümleler arasında nasıl bir anlam farkı olduğunu yazınız.


Cevap:
Ben her akşam buraya gelirim. Her akşam buraya gelmeyi alışkanlık haline getirmiş.
Ben her akşam buraya gelirdim. Bu alışkanlığı terk etmiş.
Bu hafta Ankara’ya gelecek. Bu hafta Ankara’ya gelmesi bekleniyor.
Bu hafta Ankara’ya gelecekti. Beklenen iş gerçekleşmemiş.
Eve giderken beni aramalı. Eve giderken araması gerekiyor.
Eve giderken beni aramalıydı. İşin gerekliliği gerçekleşmemiş.
En güzel şiiri o yazmış. Yazma işi geçmiş zamanda yapılmış.
En güzel şiiri o yazmışmış. İş küçümsenmiş.


8. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eklerin cümlelere kattığı anlamı örnekteki gibi yazınız.


Cevap:
• Ben, çayıma şeker atıyordum. terk edilmiş alışkanlık
• Her işi kendisi yapmışmış. küçümseme
• Çalışmalarımızı tamamlamamıza yardımcı olacaktı. gerçekleşmemiş niyet
• Amcamlar, bağdaki üzümleri toplamıştır. kesinlik
• Önceden komşularımızla daha çok görüşürdük. terk edilmiş alışkanlık


SONRAKİ METNE HAZIRLIK


1. Küresel ısınmanın ne olduğunu ve iklime etkilerini araştırınız.


Cevap: Küresel ısınmanın ne olduğunu ve iklime etkilerini araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Güneşten gelen ışınların yeryüzündeki karbondioksit gibi gazların Sera etkisini yapmasıyla yeryüzünde kalmasına yeryüzü kabuğunun ve tekniklerin aşırı ısınması sonucuna küresel ısınma denir.
Küresel ısınmanın temel sebebi yeryüzündeki fabrikaların çıkan gazlar otomobillerden çıkan egzoz dumanları organik yakıtlardır. Bunun sonucunda kutuplarda buzulların erimesi büyük fırtına ve kasırgaların oluşması kuraklığın sürekli hale gelmesi giderek Doğan’ın çölleşmesi kıyı kesimlerinin sular altında kalmasıyla Yeryüzünde yaşam alanının daralmasına sebep olmaktadır küresel ısınma İklim değişikliklerinin temelidir.


2. Ülkemizde küresel ısınmanın etkilerini görüyor musunuz? Araştırmanızdan hareketle düşüncelerinizi ifade eden bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızı grafik, tablo ve çizelgeyle destekleyiniz.


Cevap: Ülkemizde küresel ısınmanın etkilerini görüyor musunuz? Araştırmanızdan hareketle düşüncelerinizi ifade eden bilgilendirici bir metin yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın etkileri görülmektedir. Günümüzdeki mevsimsel hareketleri incelediğimiz zaman bunu çok kolay bir şekilde farkında olabiliriz.
Bunlar Önceki yıllarda Ocak aylarında kar yağışları başlamış olurken bu dönemde Ocak ayında henüz ülkemizde kar yağışı başlamamız olmakta, büyük fırtınaların çıkması dolu yağışlarının başlaması  mevsim normalleri şeklinde seyreden iklimin birdenbire ani değişiklikler yapmasıdır. Bunların tamamı  küresel ısınmanın sebeplerindendir. Ayrıca yazları çok aşırı kurak ve sıcak geçmesi kışlarında aynı kuraklık şeklinde devam etmesi yazların uzaması Yağmur yağışının olmayışı insanlar ve tüm canlılar için olumsuz yönde etki yaratmaya başlamıştır.
Özellikle kuraklık sonucunda barajların suyunun azalması bitkilerin geç olgunlaşması veya susuzluktan yok olması gibi sonuçlar doğurmaktadır. Barajlarda suların kalmaması sonucu insanlarında İleri ki dönemlerde susuzluk çekmesine sebep olacağı Aşikardır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 141-144-145-146-147 Cevapları Özgün Yayınları

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Hamdiye dedi ki:

  Birçok hayvan barınmak ve nesline sürdürebilmek için bayramlıklar ve yuvalar yapar. Leylekler genellikle yüksek yerlerde yuvalar yaparak orada ürer ve barınırlar.Sıcak havaları çok sever havalar soğuyunca sıcak yerlere göç ederek burada yuva kurarlar ayrıca kuşlar güvercinler kumrular ve serçeler bulabilecekleri ve güvenecek leri birçok yere yuva yapar ve nesillerini böylece çoğaltırlar kediler köpekler gibi sokak hayvanları farklı yerlerde barın arak ve görebildikleri yiyecekleri yiyerek barınır ve ürerler önemli olan biz bilinçli insanların böyle hayvanlara nazik ve kibar yaklaşması onlara zarar vermemesidir

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.