7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 150-154-155-156-157-158-159 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları “A” Harf Metni Cevapları Sayfa 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159


“A” Harf Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 150-154-155-156-157-158-159


Soru : “Engelli insanların engelsiz başarıları vardır.” sözü ile anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.


Kısa Cevap : ““Engelli insanların engelsiz başarıları vardır.” sözü ile anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Geçmişten günümüze ne yazık ki birçok insanın doğuştan veya daha sonraki hayatında belirli bedensel ve zihinsel engellere maruz kaldığını görmekteyiz. Asıl itibari ile o insanlar engelli değil sadece özel insanlardır.

Bu insanların tıpkı diğer insanlar gibi belli bir şeyi eğilimleri ve yetenekli oldukları konular vardır. Önemli olan bu yetenekleri fark edip onları topluma kazandırmaya çalışmaktır. Herhangi bir engeli bulunan insanların diğer insanlar gibi hayatına devam etmek gerektikleri ve aynı zamanda işlerinde bulunmuş oldukları zorluklar düşünülerek kendilerine öncelik tanıması gerekmektedir

Bu insanlar ve bu insanların yakınları herhangi bir söz veya bakışla incitilmemelidir. Bu insanlar da hayatlarına devam etmek zorunda oldukları için onlara imkanlar tanımalıdır. Bu insanlar kendilerine verilen destek ile birçok başarı elde edebilirler . Onların başarı elde etmesi için sabırlı olması azimli ve kararlı olması gerekmektedir.

Söylenen Ümit Karaca sözleri karşı çıkacak derecede güçlü olması ve kendinden emin olması gerekmektedir. Engeli bulunmayan birçok insanın başarısız ve emeklerini zayi ettiğini görerek bu insanların imkanları tanımalı ve onlara verilecek azimle başarıya ulaşmaları amaçlanmalıdır.


Soru : Aşağıdaki görsellerle ilgili düşüncelerinizi anlatınız.


Cevap :

Aşağıdaki görselde engeli bulunan insanların hayat a takılmaları için kendilerine imkanlar sunulduğunu görüyoruz. Engeli bulunan insanlar hayata kazandırılmak için kendilerine imkanlar sunulmalıdır.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 154 Cevapları 


1. Etkinlik


Soru : Aşağıda anlamları verilmiş olan kelimeleri metinden hareketle bularak bulmacaya yerleştiriniz.


Cevap :

Soldan Sağa

 • 4. Anlaşılmayan, bilinmeyen şey. MUAMMA
 • 5. Canlı, hareketli, atik. KIVRAK
 • 6. Zihinle ilgili, zihnî. ZİHİNSEL
 • 8. Sıkıntılı. KASVETLİ
 • 11. Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer. KİLİSE
 • 12. İleri atılma, atılım, saldırış, savlet. HAMLE

Yukarıdan Aşağıya

 • Bir olay, bir durum karşısında kişinin takındığı davranış. TAVIR
 • 2. Hristiyanlıkta doğduktan kısa bir süre sonra çocuğa ilk günahını silmek ve onu Hristiyanlaştırmak amacıyla yapılan kutsal işlem. VAFTİZ
 • 3. Sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikâyet etmek. YAKINMAK
 • 7. İşlevi olmayan. İŞLEVSİZ
 • 9. Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi. ENGİN
 • 10.Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb.nden yapılmış örtü. TENTE

7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 155 Cevapları 


2. Etkinlik


Soru : a) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.


1. Metnin kahramanını kısaca tanıtınız.


Cevap :

Metnin kahramanı Christy Brown (Kıristi Bıravn)’dır. Haziran 1932’de Rotunda Hastanesinde zihinsel engelli olarak doğmuştur. 22 kardeşin 10. sudur. Sadece 13 kardeşi hayatta kalmış diğerleri bebekken ölmüştür.


2. Christy’yi diğer çocuklardan farklı kılan özellikler nelerdir?


Cevap :

Christy’yi diğer çocuklardan farklı kılan özellikler ; bedeninin kontrolünü sağlayamaması, konuşamaması ve yürüyememesiymiş.


3. Doktorların Christy ile ilgili görüşleri nelerdir?


Cevap :

Doktorların Christy ile ilgili görüşleri; umutsuz bir vaka, zihinsel engeli olduğuymuş.


4. Christy’nin annesinin hangi kararı, onun hayatını olumlu yönde etkilemiştir?


Cevap :

Christy’nin annesinin meseleyi eline alıp onu geliştirmek için elinden gelen herşeyi yapacağı kararı, onun hayatını olumlu yönde etkilemiştir.


5. Kendinizi Christy’nin yerine koyarak hissettiklerinizi anlatınız.


Cevap :

Bu gerçekten çok ümit kırıcı bir durum. Eminim içinde yaşamış olduğu durum hayatı boyunca içini acıtmıştır.


6. Christy’nin ailesinden biri olsaydınız ona nasıl destek olurdunuz?


Cevap :

Christy’nin ailesinden biri olsaydım anneme destek olarak ve onun gelişimi için yardımcı olarak destek olurdum.


7. Metinde yazarın okuyucuya vermek istediği mesaj nedir?


Cevap :

Metinde yazarın okuyucuya vermek istediği mesaj başarılar için asla vazgeçilmemesi, harekete geçilmesi gerektiğidir.


Soru : b) Okuduğunuz metinle ilgili üç soru yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :

1. soru: Christy Brown (Kıristi Bıravn)’ ın annesi oğluna nasıl destek olmuştur?

2. soru: Christy Brown (Kıristi Bıravn), ayaklarında tuttuğu kırık tebeşiri neye benzetmiştir?

3. soru: Christy Brown (Kıristi Bıravn) kendisi için neyin “rahatlama kaynağı” olduğunu söylüyor.


3. Etkinlik


Soru : Engelli bireylerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili yaptığınız araştırmaların sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız.


Cevap :

Canım her şeyi değiştirdiğini ve insanlar arası bir eşitlik meydana getirdiğini iddia etsek de sonuç ne yazık ki tam olarak böyle değil. Günümüzde ne yazık ki engeli bulunan insanlar hala birçok zorluk yaşamakta ve hayatlarında birçok zorluğa göğüs germek zorunda kalmaktadırlar.

Devletimize ve bu insanlarla karşılaşan bütün insanlara düşen görev kesinlikle bu insanlara ikinci planda tutmamak ve herkesin böyle bir duruma düşebileceğini varsayarak kibar anlayışlı olmaktır. Bu insanlarla karşılaştığımız zaman onlara uzun süre bakmak veya üzücü ifadeler kullanmak insanları yaralayacak ve onları üzecektir. Bunun yerine bu hareketlerden kaçınmak çok önemlidir.

Engeli bulunan insanların sokakta ve çarşıda rahatça dolaşabilecekleri alanlar oluşturmak onlar için ayrılmış olan yolları kullanmamak bir insanlık görevidir. Otobüse rahatça inip binmeleri için otobüslerin onlara göre tasarlanması gerekmektedir

Atm’lerden rahatça para çekebilmek için atm’lerin iniş ve çıkışın merdiven yerine rampalı olması gerekmektedir. Bu insanların herhangi bir zarar görmemeleri için kaldırımların onlara göre sağlam yapılması ve insanların onlar için ayrılmış olan alanları işgal etmemesi gerekmektedir. Özellikle asansör kuyruklarında bu insanlara yer vermek lazımdır.

Engeli bulunan insanların da eğlenebileceği salıncaklar yapılmalı özellikle çocukların ihtiyaç duymuş oldukları oyun ve para aşkı giderilmelidir. Bizim de bir gün onların durumuna düşme ihtimalimiz düşünülerek empati kurulmalı ve bize nasıl davranılmasını istiyorsak onlara da öyle davranmalıyız.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 156 Cevapları 


4. Etkinlik


Soru : a) Aşağıda verilen “Braille Alfabesi”ni inceleyiniz.


Cevap :

“Braille Alfabesi”ni inceleyiniz.


Soru : b) Braille Alfabesi ile oluşturulan aşağıdaki metinde noktaların üzerine kalın bir kalem (tükenmez veya kurşun) ucu ile bastırınız. Daha sonra 155. sayfada oluşan kabartmaları gözlerinizi kapatarak parmak uçlarınızla okumaya çalışınız.


Cevap :

Etkinliği verilen adımlara göre yapınız.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 157 Cevapları 


5. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki görseli inceleyerek belirlediğiniz bir hedefte hangi basamakta olduğunuzu nedenleriyle birlikte yazınız.


Cevap :

İstediğim liseyi kazanmak için 5. 6. ve 7. basamakta olduğumu düşünüyorum.


6. Etkinlik


Soru : a) Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyiniz. Fiillerin kiplerini yanlarına yazınız.


Cevap :

 • Fatih’in askerleri gemilerle Haliç’ten şehre girer. Geniş Zaman
 • Çantasında kitaplarını arıyor, bulamayınca eve gidiyor. Şimdiki Zaman
 • Önümüzdeki ay istediğiniz yere tatile gideriz. Geniş Zaman
 • Hemen buraya geliyorsun. Şimdiki Zaman
 • Onu arayan Ordu’daki ablası olacak. Gelecek Zaman

Soru : b) Yukarıdaki cümlelerde fiillere gelen kip ekleri ile cümlelerin bildirdiği zaman aynı mıdır? Neden?


Cevap :

Yukarıdaki cümlelerde fiillere gelen kip ekleri ile cümlelerin bildirdiği zaman aynı değildir.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 158 Cevapları 


7. Etkinlik


Soru : Aşağıda “A Harfi” metninin türüyle ilgili bilgiler verilmiştir. Uygun olanları işaretleyerek metnin türünü belirleyiniz.


Cevap :

 • (   ) Yaşanılanlar nesnel bir dille anlatılmıştır.
 • (X) Metinde yazarın iç dünyasına yönelik konulara değinilmiştir.
 • (X) Yazar, kendisi ile birlikte ailesinden ve yakın çevresinden de söz etmiştir.
 • (   ) Olaylar kronolojik sıraya uygun biçimde üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır.
 • (X) Metnin kahramanı doğumundan itibaren yaşadıklarını anlatmıştır.
 • Metnin Türü: Otobiyografi

8. Etkinlik


Soru : a) Cumhurbaşkanlığı Engelliler İçin Kamu Spotu’nu (Engel, Engel Değildir Aşıldığında) izleyiniz. İzlediğiniz videonun verdiği iletileri değerlendirerek yazınız.


Cevap :

 • Engeller aşıldığında engel değildir.
 • Her insan başarmak ve fark edilmek ister
 • Sahip oldukları engeller aşıldığında, aslında bunların engel olmadığı, diğer insanlardan hiç bir farkları olmadığı görülecektir.
 •  Her insan hayatta var olmak ister
 • Her insan değer görmek ister

Soru : b) İzlediğiniz videodaki örtülü anlamları belirleyerek yazınız. 


Cevap :

İzlediğim videodaki örtülü anlamlar;

 • Hep aynıyız aslında.
 • Güneşin her doğuşuyla, başlarız engelsiz bir hayata.
 • Göremeyen sanılan, bilinmeyen bir dünyayı gösterir.
 • Gönülden dökülen sözleri, hiç duymayan işitir.
 • Dansların en güzeli, hissedenle edilir.

7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 159 Cevapları 


9. Etkinlik


Soru : Kendinizi tanıtan bir yazı yazınız.


Kısa Cevap : “Kendinizi tanıtan bir yazı yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Benim adım Mehmet Menderes. 13 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. Ankara Beypazarı’ nda oturuyoruz. Ben ve abim ve yeni doğan kız kardeşim 3 kardeşiz. Anne , babam ile beraber yaşıyoruz.

Boyum 1. 66 kilom ise 70′ tir. Gözlerim kahverengidir. Futbol ve basketbol oynamak hobilerim arasındadır.

İleride doktor olmak istiyorum.


Gelecek Derse Hazırlık


Soru : “Bilgi” ve “bilginin gücü” ile ilgili sözler bulunuz.


Kısa Cevap : ““Bilgi” ve “bilginin gücü” ile ilgili sözler bulunuz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Bilgiyle dirilenler ölmez. (Hz. Ali)

Bilgi, kudrettir. (Thomas Hobbes)

Bilginin yerini tutacak, bir şey yoktur. (Deming)
Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. (Bhartrihari)

En az bilinen şeylere, en çok inanılır. (Montaigne)

Bilgi olmayan yerde, cehalet ilim olur. (G.B. Shaw)

Bilgi, kar topu gibi yuvarlandıkça büyür. (L. Sidney)

Bilmek, Tanrı’ya yaklaşmak demektir. (Ernest Renan)

İnsanın bilgisi arttıkça, huzursuzluğu da artar. (Goethe)

Bilgi; düşüncenin, dilinin altında saklıdır. (Musa Uludağ)

Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. (Socrates)

Bilgiden kanatlar tak, cennete uçmak için. (W. Shakespeare)

Her bildiğini söyleme; fakat her söylediğini bil. (Matrel Lenoir)Doğa bize bilginin tohumlarını vermiştir, bilginin kendisini değil. (L. Annaeus Seneca)

Bilginin üç temel taşı: Çok görmek, çok ıstırap çekmek ve çok çalışmaktır. (Catherall)

Bilginin olduğu yerde bilenler, aklın olduğu yerde düşünenler vardır. (Yusuf Has Hacip)

Aklın ve bilginin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, bilgisizlik ve tembelliktir. (Haeckel)

Edindiğin bilgiler giysilerine benzememeli, sen yıkanırken akıp gitmemelidir. (El Buruni)

Bilginin hayırlısı, Allah’a karşı saygı ile korku- haşyet-uyandırandır. (Ataullah İskenderi)

Ah! Mutluluk bilginin kendisinde değil, bilginin edinilmesi sürecindedir. (Edgar Allen Poe)

İş ve hayat olmayınca, kuru bilgi insanı kendi iç benliğinin çıkmazlarına iter. (Sedat Turan)

Az şey bilirsek, bir şeyin doğruluğuna emin olabiliriz. Bilgi artınca kuşku da artar. (Goethe)

Bilgi, bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız, daha parlak olur, kullanmazsanız söner. (A. Everett)

Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır. (Konfüçyüs)


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.