7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 164-167-168-169-170-171-172 Cevapları Özgün Yayınları

Göster

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anadolu Davulu Metni Cevapları Sayfa 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172


Anadolu Davulu Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 164 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


Soru : Ailenizin düğün gelenekleri hakkında öğrendiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Ailenizin düğün gelenekleri nelerdir? Aile büyüklerinize danışarak öğreniniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Her yörenin kendine ait düğün gelenekleri bulunmaktadır.
Ne kadar farklılık olursa olsun genel olarak toplumumuzda kız isteme ,gelin bohçası ,damat bohçası, çeyiz alışverişi ,söz ,nişan, düğün etkinlikleri ,halay veya müzik eşliğinde eğlenmek ,düğün zamanı yemek dağıtmak veya pasta kesmek gibi gelenekler her yörede vardır.

Ayrıca ailem de gelin ayakkabısı saklama veya gelin sandığının üstüne oturma gibi damatın para verdiği geleneklerde vardır.

Gelinin elinde tuttuğu çiçeği atması veya gelin ayakkabısının altına isimlerin yazılması da adetlerdendir.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 167 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


a. Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcüğün anlamını sözlükten bulup noktalı kutucuğa yazınız.


Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 164-167-168-169-170-171-172 Cevapları Özgün Yayınları
“7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 167 Soruları ve Cevapları”

b. Bu sözcüklerden beşini, birer cümlede kullanınız.


Cevap:

 1. Düğünde sevinçten cümbüş vardır.
 2. Ev içim 5 okta un aldı.
 3. Türk ordusunda civan mert askerler vardır.
 4. Eski dönemde askerler gürz kullanırdı.
 5. Ata gem vurarak, ahıra geçirdi.

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 168 Soruları ve Cevapları


2. ETKİNLİK


Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.


1. Anadolu’da bayramların, düğünlerin tadı nasıl çıkarmış?


Cevap: Anadolu’da bayramların, düğünlerin tadı davulun güm güm vurmasıyla tadı çıkarmış.


2. Davul, Anadolu kültüründe niçin önemliymiş?


Cevap: Düğünlerde en çok kullanılan ve sevilen baş çalgı olduğu için önemliymiş.


3. Türkler savaş meydanlarında hangi amaçla davul çaldırırmış?


Cevap: Orduya şevk vermek için çaldırırmış.


4. Anadolu’da “ramazan davulu” geleneği nasıl ortaya çıkmış?


Cevap:  İnsanları sahura uyandırmak için çare aranmış. Sonunda tok bir sesle uyandırıp uyandırdıktan sonra eğlendiren davul çalınmaya başlanmış. Anadolu’da “ramazan davulu” geleneği bu şekilde çıkmış.


5. “Davulun sesi uzaktan hoş gelir.” atasözü ne anlama gelirmiş?


Cevap: “Başka bir yerde meydana gelen hoş bir olay, allanıp pullanarak anlatılırsa kulağa daha hoş gelir.” anlamına gelirmiş.


6. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde neden davul çalınırmış?


Cevap: Pehlivanları şevke getirip onlara güç katmak için çalınırmış.


7. Anadolu’nun tarihi boyunca davul hangi etkinliklerde kullanılmış?


Cevap: Savaşlarda, düğünlerde, Ramazan ayında, güreşlerde kullanılmış.


3. ETKİNLİK


a. Aşağıdaki metinleri okuyunuz. “Anadolu Davulu” metninin anlatım biçimine benzeyen metnin kutucuğunu işaretleyiniz.


Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 164-167-168-169-170-171-172 Cevapları Özgün Yayınları
“7. Sınıf Türkçe Kitabı 164-165-166-167-168-169-170-171-172. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları”

b. “Anadolu Davulu” metni ile işaretlediğiniz metinde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Nedeniyle birlikte aşağıya yazınız.


Cevap: “Anadolu Davulu” metni ile işaretlediğiniz metinde Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. Okuyucuyu bilgilendirmek için sade ve anlaşılır bir tercih edilmiştir.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 169 Soruları ve Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde hangi düşünceyi geliştirme yollarının kullanıldığını örnekteki gibi belirtiniz.


Cevap:

 • (Benzetme) Belirtilen günde kızın penceresi önünde, şıvgın gibi yiğitler toplanmış, her yiğit hünerini göstermeye başlamış.
 • (Karşılaştırma) Kimi elli okkalık gürzleri havaya uçurmuş, kimi at üzerinde en zor hareketleri yapmış ama kız oralı bile olmamış, başını çevirip bakmamış.
 • ( Tanık Gösterme) Anadolu davul sesinde kendi sesini bulur. “Uykusuz düş, davulsuz cümbüş olmaz.” demiş atalarımız.
 • (Karşılaştırma) Tok bir sesle uyandırmak, uyandıktan sonra da eğlendirmek daha uygun demişler ve davulcuya bu görevi vermişler.

5. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Nedeniyle birlikte aşağıya yazınız.


Yüreği alev alev yanmaya, adımları dışarı doğru kaymaya başlamış.
Görünmesiyle de bir alkış tufanı kopmuş.


Cevap: Metinde geçen cümlelerde Abartma söz sanatı kullanılmıştır. Yüreğin alev alması, alkışlardan tufan kopması abartılı bir şekilde anlatılmıştır.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 170 Soruları ve Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.


Cevap:

 • [Öznel] Davul güm güm vurmadıkça bayramın seyranın tadı mı olur?
 • [Nesnel] Türkler, savaş alanlarında davulun büyüğü olan kös çaldırır.
 • [Öznel] Davulun sesi insanı yerinden oynatır, yüreğini hoplatır.
 • [Nesnel] Köy düğünlerinde davul, gelin alayının önünde gider.
 • [Nesnel] Anadolu’da ramazan davulu geleneği vardır.
 • [Öznel] Anadolu davul sesinde kendi sesini bulur.

7. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili birleşik fiillerin yazımını inceleyiniz. Yazımı yanlış olanların doğrusunu altlarına yazınız.


• İhtiyar adam, en sevdiği şapkasını kaybetmiş.

Cevap: Doğru

• Sağolsun, bize her konuda yardım ederdi.

Cevap: Sağ olsun

• Çantasını otobüste unuttuğunu fark etti.

Cevap: Doğru

• Savaş yüzünden binlerce insan ülkesini terketti.

Cevap: terk etti

• Çocuğu telefonu açmayınca kötü bir şey olduğunu his etti.

Cevap: hissetti

• Her şeyin yoluna girmesi için sabır etmelisin.

Cevap: sabretmelisin

• O, böyle bir karşılığı hak etmişti.

Cevap: Doğru


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 171 Soruları ve Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümleleri inceleyip bu cümlelere göre soruları yanıtlayınız.


 • “Hem ağlarım hem giderim.” diyerek sevincini gözyaşıyla anlatır.
 • Akşama doğru uzaklardan bir davul sesi duyulmuş.
 • Düğünlerde davul hızlı hızlı çalınırdı.
 • Bir insanı tatlı uykusundan nasıl uyandırırız?
 • Kız, konağından dışarı çıkmazmış.
 • İnsanlar düğünlerde çok eğlenir.
 • Az sonra fidan boylu, civan bir delikanlı meydana girmiş.

1. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, miktar anlamı katmıştır?


Cevap:  İnsanlar düğünlerde çok eğlenir.


2. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, fiilin nasıl yapıldığını belirtmiştir?


Cevap: “Hem ağlarım hem giderim.” diyerek sevincini gözyaşıyla anlatır. Düğünlerde davul hızlı hızlı çalınırdı.


3. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, zaman anlamı katmıştır?


Cevap:  Akşama doğru uzaklardan bir davul sesi duyulmuş. Az sonra fidan boylu, civan bir delikanlı meydana girmiş.


4. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, fiili soru bakımından belirtmiştir?


Cevap: Bir insanı tatlı uykusundan nasıl uyandırırız?


5. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, fiili yer-yön bakımından belirtmiştir?


Cevap: Kız, konağından dışarı çıkmazmış.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 172 Soruları ve Cevapları


9. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümleleri durum, zaman, miktar, yer-yön ve soru anlamı belirten sözcüklerden uygun olanı yazarak tamamlayınız.


(biraz-bugün-ağlayarak-yukarı-niçin-içeri-kim-güzelce-sonra)


 • Memleketinden gelen ürünleri buzdolabına güzelce yerleştirdi.
 • Arkadaşlarım bugün bize gelecekler.
 • Kek harcına biraz şeker eklemelisin.
 • Sinemaya giderken niçin bana haber vermediniz?
 • Minik kız, annesinin peşinden ağlayarak yürüyordu.
 • Kedi, açık kapıdan içeri girdi.
 • Sen okula git, ben sonra geleceğim.
 • Alt kattaki boş kutuları yukarı taşıyalım.

10. ETKİNLİK


Soru : Defterinize görsellerdeki geleneksel müzik aletlerimizden birini tanıtan bir yazı yazınız. Yazınızın giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarınızı belirleyeceğiniz bir taslak oluşturmayı unutmayınız.


Cevap: Geleneksel müzik aletlerimizden birini tanıtan bir yazı yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Bağlama: oldukça köklü bir müzik aletidir. Asya’dan Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafya üzerinde farklı isim ve türlerle  kullanılmış ve kullanılmaktadır. En fazla kullanılan yer Anadolu’dur.

Telli çalgıların atası  kopuzun bir türü dür bağlama. Anadolu’da geleneksel Türk müziği kültürü ile içerisinde şekillenerek  özellikle halk aşıkları tarafından yapılan usta çırak ilişkisi saz öğrenme ile günümüze kadar gelmiştir. . Zaman içerisinde kentleşme süreciyle akademik kurumlarda da yerini almıştır. Günümüzde bağlamanın yörelere ve büyüklüklerine göre, divan sazı, bozuk, çöğür ve tambura gibi türleri vardır.

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Hamdiye dedi ki:

  Türkiye’nin dört bir yanında düğünlerde farklı gelenekler ve görenekler görebiliriz. Örneğin Karadeniz bölgesi’nde kemençe eşliğinde horon oynanır ve düğünler bu şekilde eğlenceli geçer.ayrıca Türkiye’nin birçok bölgesinde davul ve zurna eşliğinde düğünler yapılır düğünlerde halaylar çekilerek eğlenceler düzenlenir düğünlerde ayrıca gelin ve damat da takılar ve paralar takılarak destek sağlanır ve onların bu mutlu gününde onların yanında olduğu belirtilir ayrıca düğünlerimiz Türklerin önemli gelenek ve göreneklerin den biri sayılır düğünlerde yemek yapmak yakın akrabaları doyurmak ve eğlenceli vakit geçirmek önemli adetlerimizden birkaç tanesi dir

 2. seval dedi ki:

  guzel bir şey işime yaradı

 3. Anonim dedi ki:

  Yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Sağolun.

 4. melis dedi ki:

  bence gayet iyi bende çok sevdim /tebrikler??

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.