7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 196-197-198 Cevapları Özgün Yayınları

Göster

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 6. Ünite Tema Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları Sayfa 196, 197, 198


6. Ünite Tema Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 196 Soruları ve Cevapları


A. Aşağıdaki metni okuyunuz.


PANDOMİM


Pandomim, sözcükleri kullanmadan bir öykü anlatma, bir mesaj verme ya da bir karakteri canlandırma sanatıdır. “Sözsüz tiyatro” olarak da adlandırılan bu sanat dalının Eski Yunan ve Roma dönemlerinden günümüze ulaştığı biliniyor.
Pandomim sanatçıları bir şeyi anlatmak için yüz ifadelerini ve beden hareketlerini kullanırlar. Gösterilerinde müzik ve dansa da yer verebilirler. Sahneye çıkarken yüzlerine özel bir makyaj yaparlar ya da maske takarlar. Pandomim gösterileri tek kişilik de olabilir, bir grup tarafından da sergilenebilir. Ayrıca bu gösteriler tiyatro salonlarında yapılabileceği gibi sokakta da yapılabilir.
Pandomim sanatının öncülerinden biri Fransız oyuncu Marcel Marceau (Marsel Marsö)’dür. Ülkemizde pandomim sanatının öncüsü oyuncu ve yazar Erdinç Dinçer’dir. Ayrıca Taner Barlas, Ergin Kolbek, Caner Karavit, Ulvi Arı ve Vecihi Ofluoğlu da pandomim sanatçılarımızdandır. Bu sanat dalının eğitimi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında bulunan “Pandomim Sanat Dalı”nda veriliyor.

Seçil GÜVENÇ HEPER Bilim Çocuk dergisi


B. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.


1. Pandomim neymiş?


Cevap: Pandomim, sözcükleri kullanmadan bir öykü anlatma, bir mesaj verme ya da bir karakteri
canlandırma sanatıymış.


2. Pandomim sanatçıları, bir şeyler anlatmak için ne yaparlarmış?


Cevap: . Pandomim sanatçıları, bir şeyler anlatmak için yüz ifadelerini ve beden hareketlerini kullanırlarmış.


3. Pandomim sanatçıları sahneye nasıl çıkarlarmış?


Cevap: Pandomim sanatçıları sahneye çıkarken yüzlerine özel bir makyaj yapar ya da maske takarlarmış.


4. Pandomim gösterileri nerede yapılırmış?


Cevap: Pandomim gösterileri tiyatro salonlarında yapılabileceği gibi sokakta da yapılabilirmiş.


5. Pandomim sanatının dünyadaki ve ülkemizdeki öncüleri kimlermiş?


Cevap: Pandomim sanatının dünyadaki öncüsü Marcel Marceau’ymüş. Ülkemizdeki öncüsü ise Erdinç Dinçer’miş.


6. Metinde hangi anlatım biçimi kullanılmış? Açıklayarak yazınız.


Cevap: Metinde bir konuyla ilgili nesnel ve açıklayıcı bilgiler verilerek açıklayıcı anlatım tekniği kullanılmıştır.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 197 Soruları ve Cevapları


C. Aşağıdaki cümleleri, verilen geçiş ve bağlantı ifadelerinden uygun olanı yazarak tamamlayınız.


(özellikleson olarakoysakibaşka bir deyişle-ilk olarak)


  • Son olarak şunu da belirtmek isterim ki bu olayın tüm sorumluluğu bana ait.
  • Mutluluktan havalara uçuyor, başka bir deyişle ağzı kulaklarına varıyor.
  • Ulaşım sorunu, özellikle büyükşehirlerimizde daha fazla.
  • Yarışmada birinci olamadım, oysaki çok çalışmıştım.

Ç. Aşağıdaki cümlelerden noktalama yanlışlığı yapılanların başına “X” işareti koyunuz.


  1. (X) Geleneksel el sanatlarının arasında dokumacılık, bakırcılık, çinicilik; ahşap işçiliği, oymacılık sayılabilir.
  2. Karagöz oyunlarının ilk olarak ne zaman oynandığını biliyor musun?
  3. Eyvah, akşamki konserin biletlerini almayı unuttum!
  4. (X) Konuyla ilgili gerekli bilgileri http://tdk/org/tr adresinden öğrenebilirsin.
  5. Yunus Emre (1240?-1320) en önemli halk şairlerimizden birisidir.

D. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.


1. Usta sanatçımızın elindeki ney, âdeta dile gelmişti. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine benzer bir söz sanatı vardır?


A) Müzik, ruhumuzu besleyen gıdadır.
B) Mimar Sinan’ın her eseri zamana meydan okuyor.
C) Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü.
D) Sanatçılar, bir toplumun yolunu aydınlatan fenerlerdir.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?


A) Kimseye fark ettirmeden masadan kalkmayı başarmış.
B) Biraz gayret edersen gitar çalmayı öğrenebilirsin.
C) Hak ettiğimizden fazlasında gözümüz olmadı hiçbir zaman.
D) Benim biraz işim var, siz eve doğru gidi verin.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 198 Soruları ve Cevapları


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı yoktur?


A) Çocuk, annesinin boynuna sımsıkı sarıldı.
B) İsterseniz tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
C) Sabahleyin gökyüzü masmavi, ufuk açıktı.
D) Yazarımız, Anadolu sevdasını özgün bir dille anlatmış.


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zarf bulunmaktadır?


A) Birazdan bütün kuşlar aşağı iner.
B) Yaralı askerin yüzü solgun görünüyordu.
C) Dün akşam yukarı mahallede düğün vardı.
D) Müdür, çalışanlara çok ağır sözler söyledi.


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf değildir?


A) İnsanlar, müziği her dönemde çok sevmişler.
B) Kırmızı kazağı, geçen hafta İstanbul’dan almıştım.
C) Bazı insanlar, gerçekten de çok hızlı konuşuyor.
D) Piyano çalmayı iki ayda nasıl öğrendin?


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?


A) İstersen kitapları 10’ar 10’ar ayırıp kolilere koyalım.
B) Koşucumuz bugünkü yarışa 12. sırada başlayacakmış.
C) Okul gezisine katılmak isteyen kırk altı öğrenci varmış.
D) Eve gelirken 2 kg domates ve 3 kg salatalık alır mısın?


E. Defterinize, Atatürk’ün, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız.

Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Atatürk’ün, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Mustafa Kemal Atatürk  çok yönlü, ileri görüşlü, gelişmeye, bilime ve sanata açık bir devlet adamıdır. Bu millet için yaptığı tüm kararları milletinin daha iyi şartlarda yaşaması için almıştır. Sanat insanlığın ilk çağdan itibaren var olmuş, bir olgudur.

İlk çağlarda insanlar duvarlara hayvan figürleri çizerek başlattıkları sanatsal etkinlikleri ileri ki dönemlerde müzik aletleri oluşturarak, halk arasında oluşturdukları şarkılarla gelişmiş, antik Yunan döneminde ve romanda tiyatro etkinlikleriyle gelişerek devam etmiştir. Geçmişimize günümüze kadar baktığımızda ister halk sanatları isterse şairlerin ve yazarların oluşturduğu sanatsal etkinliklerin tamamı bir kültür birikiminin oluşturur. Türk kültüründen bir karaca oğlanı, Pir  Sultan abdalı, Aşık Veysel veya günümüze yaklaşarak düşündüğümüzde Neşat Ertaş’ı bu sanatsal etkinlikler içerisinden çıkaramayız.

Bunların olmaması demek halkın kültürünün yok olması demektir. Sanat halkın, düşüncelerini bir lay karşısında hissettikleri duyguları gösterme şeklidir. Kendi öz sanat ve kimliği olmayan hiçbir millet varlığını sürdürememiştir.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK


Soru : Çalışmanın önemiyle ilgili özlü sözler derleyiniz. Bunlardan birini açıklayan kısa bir metin yazınız.


Cevap: Çalışmanın önemiyle ilgili özlü sözler derleyiniz. Bunlardan birini açıklayan kısa bir metin yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Hz. Ali

Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır. Victor Hugo

Sakın oturduğunuz yerden Allahım rızkımı ver demeyin.. Gökten ne altın yağar, ne gümüş düşer. Hz. Ömer

Müslüman aleminin ikinci halifesi  olan Hz. Ömer eşitlik ve adaleti ile tanınır. Kimsenin hakkının kimseye geçmesini istemez, kendi özel işlerini kendi bütçesinden karşılar, devletin bütçesini devlet bütçesinden karşılayan bilgin bir yöneticiydi. Yaşadığı dönemde söylediği bu söz Günümüzdeki insanlar için hala geçerlidir. İster dini bütün bir Müslüman olun, isterseniz bir ateist hiçbir kimse çalışmadan kolay para elde edemez. Çalışan insan mutlaka çalıştığının karşılığını alır. İnsanlar, gökten para yağmayacağını bilmeli, emek vermeden hiçbir şey elde edemeyeceğini iyi bilmelidir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile tiyatro ve tiyatro sanatçıları gereken özveriyi ve desteği almamaktadır tiyatro geçmişten günümüze gelen ve Türk milletinin özveride benimsediği bir saat dalıydı yalnız insanların teknolojiyle beraber farklı yerlere yönelmesi tiyatroculuğu azaltmış ve bu yönde ilgi kısıtlanmıştır ma ne olursa olsun tiyatroya ve tiyatrocuya gereken değeri vermemiz gerekir çünkü onlar da önemli sanatçılardan biridir ayrıca müzik ruhun ilacıdır müzik dinlemek ve müzikle dinlenmek insanın ruhunu besleyen önemli bir aşamadır farklı türküler fon müzikler ve ruhumuzu besleyen müzikler dinlemek bizi mutlu eder ve sıkıntılarımızdan arındırır

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.