7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198-199 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları 6. Ünite Tema Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 198, 199


6. Ünite Tema Değerlendirme Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 198-199


BAYRAM

Ufuklar hep gülüyor, cihan başka cihandır.
Bayram ne kadar hoş, ne neşeli zamandır!
Bayramda güler masum yüzü çocukların,
Umut, temiz yüzlerinde görünür onların.
Her alında saf bir ışık parıldamakta,
Gözlerde sürekli bir ruh dolaşmakta.
(…)
Bahar sabahında bu güzellik bulunur mu?
Bak şu yeryüzüne: Nasıl da şendir, ne kadar canlı!
Her göğüste neşeli bir kalp çarpmakta,
Coşup çağlayan bir dünya saklıdır her kalpte.
Dans ediyor bayram cümbüşüyle tüm varlıklar,
Sanki bütün yeryüzünün kalbi coşkuyla oynar.
(…)
Bayramda hatıra öyle güzel anılar gelir
Ki bin ömre verilmez, o kadar değerlidir.
Görünür bana hep bayramın değerli tablosu:
Güzel çocukluk günlerimin güler yüzlü anısı.

Mehmet Âkif ERSOY
Hazırlayan: A. Vahap AKBAŞ


(1, 2 ve 3. soruyu metne göre cevaplayınız.) 


1. Şair, bayramı nasıl tarif etmektedir?


Cevap :

Şair birinci dörtlükte bayramı hoş ve neşeli zamanlar olarak tarif ediyor. Bayramda masum yüzlü çocuklar gülmektedir. Çocukların gözlerine ve yüreklerine umut ışığı dolmaktadır.


2. “Dans ediyor bayram cümbüşüyle tüm varlıklar / Sanki bütün yeryüzünün kalbi coşkuyla oynar.” dizelerini açıklayınız. 


Cevap :

Bu güzeldi insanların sevinci ifade edildikten sonra tüm varlıkların da neşe içinde olduğu söylenmiştir. Mutlu insanların çevresine baktığı zaman her şeyi bir mutluluk unsuru gördükleri gibi eşyaların bile bu sevince katıldığı bu dizelerde söylenmiştir.


 3. Şiirin ana duygusunu yazınız. 


Cevap :

Şiirin ana duygusu; bayram coşkusudur.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 199 Cevapları


“Vatan sevgisi, sevgilerin en üstünüdür. Çocuğa bu sevgi ailede verilmeye başlanmalı, okul eğitimiyle zenginleştirilerek ve pekiştirilerek geliştirilmelidir. Çünkü vatan, onu seven insanlarla ileriye, daha da ileriye gidecektir.”

4. Bu paragrafta vurgulanan ana fikir aşağıdakilerden hangisidir? 


Cevap :

A) Vatan sevgisi çocuğa ailede verilmeye başlanır.
B) Vatana hizmet etmek onu sevmekle başlar.
C) Bilgili insanlar, vatanını daha çok severler.
D) Diğer sevgiler vatanı sevmekle başlar


NASİHAT
Dinle, sana bir nasihat edeyim:
Hatırdan, gönülden geçici olma.
Yiğidin başına bir iş gelirse,
Anı yâd eller açıcı olma.
Mecliste ârif ol, kelâmı dinle;
El iki söylerse, sen birin söyle.
Elinden geldikçe sen eylik eyle,
Hatıra dokunup yıkıcı olma.
(…)

5. Yandaki şiirin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri yazınız.


Cevap :

Bu şehirde çok güzel nasihatlar edilmiş ben de iyiliğe dair duyguları uyandırmıştır.

Bu şiirin ben de uyandırmış olduğu duygu ve düşünceler insanların hepsinin bu özelliklere sahip olması gerektiğidir.

Diğer insanların bu ahlaki özelliklere sahip olmak için çalışması dünyayı çok güzel bir konuma getirecektir.


6. Aşağıdaki cümleleri kutu içinde verilen ek fiil eklerinden uygun olanlarla tamamlayınız.

Çocukken odanı her akşam toplar
Hatırlar bu sokaktan daha önce de geçmiş
Arkadaşımın yaptığı tablonun renkleri çok canlı
Yoğun kar yağışına karşı önlemlerini almalı
İş yerimiz hafta sonları kapalı
Aradığın sözlük, masanın üzerinde


Cevap :

Çocukken odanı her akşam toplardın.
Hatırlarsan bu sokaktan daha önce de geçmiştik
Arkadaşımın yaptığı tablonun renkleri çok canlıdır.
Yoğun kar yağışına karşı önlemlerini almalıydın.
İş yerimiz hafta sonları kapalıdır.
Aradığın sözlük masanın üzerindeymiş.


Yapılan araştırmalara göre Yunus Emre’nin şiirlerinin toplandığı “Divan”, ölümünden yetmiş yıl sonra düzenlenmiştir. Anadolu’da “Yunus Emre” adını taşıyan ve Yunus Emre’den çok sonraları yaşamış başka şairlerin yapıtlarıyla karışan şiirlerinin bir bölümü dil incelemeleri sonunda titizlikle ayıklanmıştır. Böylece 357 şiirin onun olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır. Yine Yunus Emre adını taşıyan ve başka şairlerin elinden çıktığı ileri sürülen 310 şiir daha başarıyla derlenmiştir.

7. Yukarıdaki paragrafta yer alan öznel ve nesnel yargıları bularak yazınız. 


Cevap :

  • (N)Yapılan araştırmalara göre Yunus Emre’nin şiirlerinin toplandığı “Divan”, ölümünden yetmiş yıl sonra düzenlenmiştir.
  • (Ö)Anadolu’da “Yunus Emre” adını taşıyan ve Yunus Emre’den çok sonraları yaşamış başka şairlerin yapıtlarıyla karışan şiirlerinin bir bölümü dil incelemeleri sonunda titizlikle ayıklanmıştır.
  • (N)Böylece 357 şiirin onun olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır.
  • (Ö)Yine Yunus Emre adını taşıyan ve başka şairlerin elinden çıktığı ileri sürülen 310 şiir daha başarıyla derlenmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.