7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 220-221-222-223-224-225 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Broşür Dinleme Metni Cevapları Sayfa 220, 221, 222, 223, 224, 225


Broşür Dinleme Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 220-221-222-223-224-225


Soru : Sağlıklı yaşamak için neler yapıyorsunuz?


Kısa Cevap : “Sağlıklı yaşamak için neler yapıyorsunuz?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Sağlıklı olmak için sağlıklı yaşamak gerekmektedir. Sağlıklı olmak insanların mutlu olmasını sağlayan psikolojik ve fiziksel olarak sağlıklı olmalarını ve mutlu bir hayat sürmelerinin temel taşıdır.

Sağlık kendiliğinden var olan bir durum olarak algılansa da aslında çaba isteyen bir durumdur

Günümüzde edilmiş olan bilgilere göre sağlıklı olmak için annenin daha hamile kalmadan önce sağlıklı olması ve hamileliğini sağlıklı bir şekilde devam ettirerek çocuğunuz sağlıklı bir şekilde büyütmesi gerekmektedir.

Sağlıklı bir yaşam için alınması gereken önlemler aslında hayat tarzı haline getirildiği zaman küçük ve kolay çabalardan meydana gelir

Nerede olursak olalım hangi mesleği yapıyorsak yapalım bazı temel kuralların bilinmesi ile beraber eğer bunlar uygulanırlarsa Bu bir hayat stiline dönüşür ve kolaylaşır

Bu kurallardan önlemleri temizlik, sağlıklı beslenme, bedensel ve zihinsel çalışma, düzenli bir yaşam, zararlı maddelerden uzak durma, kazalardan korunma ve psikolojik olarak sağlam olma durumudur.

Bir de sana sağlıklı kalabilmesi için hiç en önem vermesi kendi bedensel ve etrafındaki yerlerin temizliğini düzenli olarak yapması sağlıklı olmanın ilk adımlarından bir tanesidir

İnsanın sağlıklı bir sağlığına zarar vermeyecek şekilde giyinmesi de sağlığını etkileyen bir başka unsurdur

Sağlığımızı etkileyen bir başka önemli unsur ise yiyecek ve içeceklerin temizliği sağlıklı olması ve doğal olmasına dikkat etmektir

İnsanların sağlığını etkileyen bir başka unsur ise kişilerin hareketli yaşamı ve spora önem göstermeleridir.

Düzenli bir yaşam ve düzenli bir uyku aynı zamanda düzenli bir beslenme insanın hayatını düzene sokan ve sağlıklı olmasını sağlayan bir başka unsurudur.

Zararlı alışkanlardan uzak durmak sigara, alkol ve madde kullanımı konusunda çok dikkatli davranmak da sağlığımızın korunmasına yardımcı olacaktır

Tüm bu unsurların yanı sıra Bir de insanların sağlıklı olabilmesi için psikolojik sağlamlığa erişmesi ve sorunlarla baş etme becerisine sahip olması gerekmektedir.

Çünkü sağlıklı beslenen ve spor yapan bir insanın içinde bulunmuş olduğu aşırı stres ve psikolojik rahatsızlıklar sağlığını olumsuz yönde etkileyecek en büyük temel oluşturmaktadır.

Sağlıklı olmak her insanın hayali ve her insanın hayatını düzene soktuğu için sağlıklı olmak için gereken bütün kurallara uymalıyız.


Soru : Doktorların karşılaştıkları sorunlar neler olabilir? Anlatınız.


Kısa Cevap : “Doktorların karşılaştıkları sorunlar neler olabilir? Anlatınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Doktorlar neredeyse hepimizin zaman zaman veya sıklıkla başvurmuş olduğu bizlerin sağlığıyla ilgilenen çok kutsal bir mesleği yapmaktadırlar.

Doktorların işi her ne kadar rahat ve güzel görünse de doktorluk mesleği aslında büyük dikkat gerektiren zor bir meslektir.

Doktorlar yoğun bir iş hayatları vardır ve uzun mesailer yapabilirler.

Gecenin herhangi bir saatinde gerektiği zaman iş yerine çağrılabilir eğer cerrahsalar ani bir ameliyata girmek zorunda kalabilirler.

Bir anda dikkatsizlikleri ve yanlış bir hamleleri sonucu insanların yanlış laf veya ölümüne sebep olabildikleri için tepki ve şiddet görebilirler

Hasta ve hastalığından dolayı gergin olan insanlarla uğraşmak zorundadırlar

Yoğun iş temposu ve üstlenmiş oldukları göreve kıyasla çok yüksek miktarda paralar almazlar

İnsanların tepkilerini ve triplerine çekmek zorunda ve sakin olmak zorundadırlar. Ayrıca sürekli hastalarla ilgilendikleri için bir virüse yakalanma riskleri çok fazladır ve bu konuda hastalıklara herkesten daha çok yakalanma olasılıkları vardır

Bu yüzden doktorların almış olduğu bilgi vermiş oldukları emeğe saygı duyulmalı sağlığımız açısından kıymetli oldukları için onlara değer verilmelidir.

Hak ettikleri imkanlar verilmeye çalışılmalıdır.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 221 Cevapları 


1. Etkinlik


Soru : “Broşür” adlı metni dinlerken metnin devamına ilişkin tahminlerde bulunmanızı sağlayacak sorular sorulacaktır. Tahminlerinizi verilen boşluklara yazınız.


Cevap :

1. soruya verdiğim cevap: bence doktor Mustafa broşür dağıtmaya başladıktan sonra insanlar buna şaşırmış ancak ilgilenmemişlerdir.

2. soruya verdiğim cevap: kayınvalidesi ve kayınbabası kendisine kızmış olabilir ancak doktorlarla görüşerek çocuğun tedavisini sağlamış olabilir.


2. Etkinlik


Soru : a) Dinlediğiniz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz.


Cevap :

broşür : minik kitapçık

fakülte : üniversitelerin bölüm dallarından her biri

kırsal : az sayıda insanların yaşamış olduğu yer

müdahale : karışma

yetki : bilgisi, uzmanlığı ve izni olma durumu

formül : bir şeyle ilgili simgeler

ahali : bir bölgede olan kişiler


Soru : b) Kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe sözlükten bularak aşağıya yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.


Cevap :

broşür : çok az sayfalı küçük kitap, kitapçık

fakülte : bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her birine verilen isimdir

kırsal : az sayıda ezanın barındığı, daha çok kır durumunda olan yer

müdahale : araya girme, el atma, karışma

yetki : bilgisi ve uzmanlığı ile Bir işi yapmaya yeterli olma durumu

formül : bir olgu, ilke ya da kuralla ilgili simgeler takımı

ahali : aynı yerde oturuyor olmaktan başka ortak niteliği olmayan insan topluluğu.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 222 Cevapları 


Soru : ) Kelimelerden üç tanesini seçerek kelimeleri anlamlarına uygun şekilde birer cümlede kullanınız.


Cevap :

broşür : Dağıttığı broşürler hiç kimsenin ilgisini çekmemişti.

fakülte : Tıp fakültesine birincilikle bitirmişti.

kırsal : Kırsal alanlarda hayat sanıldığı kadar kolay değildir.

müdahale : Yapılan ilk yardım müdahalesi hayat kurtarır.

yetki : Buna yetkisi yok.

formül : Matematik formüllerin her biri işimizi kolaylaştırır.

ahali : Köy ahalisi çocuğun başına toplanmıştı.


3. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.


1. Mustafa, Anadolu’nun bir kasabasına doktor olarak atanırken hangi duygu ve düşünceler içindedir?


Cevap :

Mustafa, Anadolu’nun bir kasabasına doktor olarak atanırken bir an önce göreve başlamak istiyor ve insanlara yararlı olmak için heyecanlı ve istekli duygular içerisindeydi.


2. Mustafa, hastanedeki ilk günlerinde neyin farkına varmıştır?


Cevap :

Mustafa Birgül hastanenin ilk günlerinde fazla hasta olmadığını gelen hastaların ve özellikle çocukların çok geç getirildiğini ve durumlarının ciddi olduğunun farkına varmıştır


3. Doktor Mustafa’yı diğer doktorlardan aldığı hangi cevaplar üzmüştür?


Cevap :

Doktor Mustafa’yı diğer doktorların “insanların çoğu doktora gelmek yerine kendi tekniklerini kullanıyorlar.” ifadesi üzmüştür


4. Pazar yerinde broşür dağıtan Doktor Mustafa’ya halkın verdiği tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.


Cevap :

Pazar yerinde broşür dağıtan doktor Mustafa’ya halkın verdiği tepkiyi saygısızca buluyorum. En azından emeğine saygı duyularak ona bu şekilde davranılmalıydı


5. Doktor Mustafa’nın arkadaşlarından biri olsaydınız ona yardım etmek için neler yapardınız?


Cevap :

Doktor Mustafa’nın arkadaşlarından biri olsaydım ona yardım etmek için kendisiyle beraber broşür dağıtır ve insanları bilgilendirme konusunda ona destek çıkardım.


6. Doktor Mustafa’nın dağıttığı broşür, Ayşe Hanım’a nasıl ulaşmıştır?


Cevap :

Doktor Mustafa’nın dağıttığı broşür ilk önce köyün muhtarı tarafından çakmaktaşlarını sarmak için kullanılmış daha sonra torunu Ömer onu uçak yapıp oynamıştır.

Uçak evden diğer bahçeye uçunca Şerife teyze broşürü alıp elindeki ipona sarmış ve Hatice hanım’a çorapların ölmesi için teslim etmiştir.

Broşür üzerindeki ipleri kullanınca Hatice Hanım’ın torunu saniye tarlaya giderken nohutları broşüre koymuş ve kalan nohutları Ayşe hanım’a ikram etmiştir.

Ayşe hanım nohuttan indikten sonra broşür dikkatini çekmiş ve bu şekilde eline ulaşmıştır.


7. Doktor Mustafa’nın yerinde olsaydınız halkı bilinçlendirmek için broşür dağıtmanın dışında hangi etkinlikleri yapardınız?


Cevap :

Doktor Mustafa’nın yerinde olsaydım halkı bilinçlendirmek için broşür dağıtmanın dışında muhtarla ortak bir hareket yürütmeye çalışırdım.


4. Etkinlik


Soru : Dinlediğiniz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.


Cevap :

Mustafa adındaki bir doktor yeni mezun olmuş ve aşkla görev yerine gitmiştir.

Hastaneye geldiği zaman insanların çok fazla hastaneye gelmediklerini ve gelen kişilerin özellikle de çocukların ciddi bir şekilde rahatsızlandıktan sonra geldiklerini görmüştür.

Hastalığı ilerleyen çocukların tedavisi zor olduğu farkına varmıştır.

Halkı bilinçlendirmek için arkadaşlarından yardım istese de buna yetkisi ve gücü olmayacağını anlamış bunun için broşürler bastırmaya karar vermiştir.

Arkadaşları bunun işe yaramayacağını söyleselerde broşürleri bastırarak insanların yoğun olduğu pazar kahvehane ve camiye giderek broşürleri dağıtmıştır.

Broşürler insanların dikkatini çekmemiş bilakis kendilerine gereksiz olarak görülmüştür

Ancak doktor Mustafa’nın yapmış olduğu broşürler amacına ulaşmış ve çocuğu hasta olduğu halde çevresindekilerin önemsemediği Ayşe hanım çocuğunu alarak kasabaya gitmiş ben sana ilerlemeden tedavi etmiştir.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 223 Cevapları 


5. Etkinlik


Soru : Gelecekte seçmek istediğiniz meslek ve bu mesleğin çalışma koşullarıyla ilgili yaptığınız araştırmadan hareketle düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız.


Cevap :

Ben gelecekte doktorluk mesleğini seçmek istiyorum.

Doktorluk mesleğinin uzun mesailer gerektirdiğini ve 24 saatin her alanında hastaneden çağrılabileceğimizi biliyorum.

Tıp okumanın zorluğunu ancak doktora çok fazla ihtiyaç duyulduğu için iş bulma imkanının çok kolay olduğunu biliyorum.

Çalışma koşulları mekan olarak rahat ancak yoğun bir iş temposu ile çalışmak gerekiyor.

Doktorlar saat 8.30 5.00 arası çalışsalar da ek olarak nöbetleri ve acil durumlarda çağrılmaları gerekebiliyor.


6. Etkinlik


Soru : “Broşür” metninin tutarlılığını (mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımaması, konudan sapılmaması) sorgulayarak düşüncelerinizi yazınız.


Cevap :

Broşür metninin tutarlılığı vardır. Mantık kurallarına uymaktadır. Duygusal ve düşünsel çelişkileri yoktur.

Broşürün Ayşe Hanım’a ulaşması gereksiz olarak uzatıldığı için bu bölümde konudan bir süreliğine sapma yaşanmıştır.


7. Etkinlik


Soru :  Broşürün Ayşe Hanım’ın eline geçme süreciyle ilgili olan bölümünü arkadaşlarınızla canlandırınız.


Cevap :

Canlandırmayı sınıf arkadaşlarınızla birlikte yapmanız gerekmektedir.


8. Etkinlik


Soru : a) Aşağıdaki broşür örneğini inceleyiniz.


Cevap :

Kitabınızda yer alan broşür örneğini inceleyiniz.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 224 Cevapları 


Soru : b) Aşağıdaki metni okuyarak bir broşürün hazırlanması için gereken iş ve işlem basamaklarını maddeler hâlinde yazınız.


BROŞÜR NASIL HAZIRLANIR?

Etkili bir broşür tasarlamak için doğru yapılan bir araştırma süreci gereklidir. Öncelikle broşürde ele alınan kurum için farklı çözüm önerileri ileri sürülmelidir. Fikirler ve çözüm önerileri harmanlanarak en doğru sonuçlara ulaşılmalıdır.

Kurumun amblemi, logosu, adresi, iletişim bilgileri vs. öğrenilmeli ve sonrasında broşür için kullanılacak olan metin hazırlıkları başlamalıdır. İmla kurallarının doğru bir şekilde kullanılması son derece önemlidir. İmla kurallarının yanı sıra seçilecek olan cümlelerin oldukça etkili olması ve ne anlatılmak isteniyor ise eksiksiz bir şekilde yazıya dökülmesi gerekir.

Bir kere okunmuş olsa bile akılda kalıcı olmalı ki ortaya çıkan broşür amacına ulaşmış olsun. Ortaya konacak olan yazı kadar kullanılacak olan görsel ögeler de son derece önemlidir. Konuya uygun renklerin seçimi ve kullanımı da bir o kadar broşürü etkin kılmak için yeterlidir.


Cevap :

 • Araştırma yapmak
 • Farklı çözüm önerileri bulmak
 • En doğru sonuca varmak
 • Kurumun amblemi, iletişim bilgileri gibi bilgilerini öğrenmek
 • İmla kurallarına uymak
 • Etkili ve açık cümleler kurmak
 • Uygun dikkat çekici görsel ögeler bulmak
 • Uygun renkleri seçmek

9. Etkinlik


Soru : Aşağıda “Broşür” metninden bir bölüm verilmiştir. Verilen bölümde yer alan basit zamanlı fiilleri bulup ek fiil yardımıyla birleşik zamanlı fiillere çevirerek birer cümlede kullanınız.


Broşürle Osman Ağa’nın işi bitmişti, buruşturup bir kenara attı. Torunu Ömer, bu buruşturulmuş kâğıdı bulup oynamaya başladı. Yaptığı uçağı bahçenin bir ucundan diğer ucuna uçuruyordu. Ama uçak biraz da rüzgârın etkisiyle hız kazanıp yandaki bahçeye uçtu. Ömer, şaşkın ve üzgün gözlerle uçağın arkasından bakakalmıştı. Diğer bahçenin sahibi Şerife teyze sandalyesinde oturuyordu.

Komşusu Hatice Hanım’a vermek için hazırladığı yün ipi sarmak üzereydi. Yerde gördüğü kâğıttan yapılmış uçağı aldı ve bir güzel katlayıp elindeki ipi bu kâğıdın üzerine sarmaya başladı.


Cevap :

 • attı → attıydı
 • başladı → başlamıştı
 • uçtu → uçuyordu
 • aldı → alacaktı
 • başladı → başlamalıydı

7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 225 Cevapları 


10. Etkinlik


Soru : a) Aşağıdaki dilekçe örneğini inceleyiniz.


Cevap :

Kitabınızda yer alan dilekçe örneğini inceleyiniz.


Soru : b) İncelediğiniz dilekçede yer alan soruna ilişkin çözüm önerileri bularak yazınız.


Çözüm Önerilerim  :

 • Seyyar satıcıları orada bulunmamaları gerektiği konusunda uyarmak ve şikayet edileceğini haber vermek
 • Uyarılara dikkat etmeyen satıcıları zabıtaya şikayet etmek
 • Veya satıcıların sağlıklı şeyler satması konusunda uyarmak
 • Okul kantinlerini daha cazip hale getirmek

Soru : c) Verilen dilekçe örneğinden hareketle yaşadığınız bir soruna ilişkin dilekçe yazınız.


Kısa Cevap : “Bir soruna ilişkin dilekçe yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

IRMAK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

Okulumuzun 7-c sınıfında okumaktayım. İsmi Melek Bozdağ. Okul girişinde büyük bir izdiham yaşandığını ve kimsenin sıraya uymadığını size bildirmek isterim. Düşme durumları gibi istemediğimiz durumlarla karşılaşıyoruz. Bunu engellenmesi için gereğinin yapılmasını bilgilerinizi arz ederim.

Melek Bozdağ


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.