7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 241-245-246-247-248-249-250 Cevapları Özgün Yayınları

Göster

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İbni Sina Metni Cevapları Sayfa 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250


İbni Sina Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 241 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. İbni Sina’nın tıp alanındaki çalışmalarıyla ilgili sunumunuzu gerçekleştiriniz.


Cevap: İbni Sina’nın tıp alanındaki çalışmalarını araştırıp sunum hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İbni Sina birçok alanda çalışmaları olan tip ve astroloji alanlarında önemli çalışmalara imza atmış, aynı zamanda yazar ve flzoftur. 980 yılında Özbekistan da doğmuştur. Aslen Farsmı, Türk mü olduğu kesin bilinmemekle birlikte yazdığı kıtaların tamamı Arapçadır.

Tıp konusundaki eğitimini kuşyar ismindeki bir tip insanından almıştır. 19 yaşında doktor olarak çalışmaya başlamıştır. Tıp alanında yazdığı 18 ciltlik eşşifa isimli kitabı dünyada temel eser olarak okunmuş ve öğrenilmiştir. Kandaki dolaşım sisteminde gerekli olan maddeleri taşıma özelliğini keşfetmiş, şeker hastalığını tespit etmiştir.

O dönemde anestezi olmadığı için ameliyatlar uyuşturucu olmadan yapılmaktaydı. İbn-i sine hastaların  ameliyatları hissetmemeyi için Afyon ve sayı maddelerini kullanarak hastaların ameliyatı hissetmemelerini sağladı. Aynı zamanda uyuşturucu maddeyi de buldu. Ayrıca suda ve havada dolaşan organizmalar olduğunu bu organizmaların insanları hasta ettiğini keşfetti. İnsanların içecekleri suyu kanatarak içmelerini tavsiye etti.


2. İbni Sina’nın eserleriyle ilgili notlarınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.


Cevap: İbni Sina’nın yazdığı eserlerin adlarını ve içeriklerini araştırıp defterinize not ediniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İbni Sina ünlü Müslüman bilim adamıdır her alanda dünyaya değerli ölümsüz eserler bırakmayı başarmıştır. Günümüzde bilinen eserlerinin sayısı 60 tanedir bu eserlerden başlıcaları şekildedir.

 • El-kanun fi’t-tıb, tıpta kanun anlamına gelen bir kitaptır 1025 yılında yazılmıştır 14 ciltten oluşur.
 • Kitabın Necat Kurtuluş kitabı anlamına gelir metafizik mantık ve doğa bilimleri üzerinedir 2 ciltten oluşur.
 • Rahat Selefi ilim ahlak ahlak felsefesi test.
 • Işaret ve’l-tembihat ibni Sina’nın felsefe konusunda yazdığı son eseridir mantık fizik ve metafiziği içeriz.
 • Tabip Şifa bir Şifa kitabıdır 11 ciltten oluşur bilgiler ağırlıklı olarak tıp konusundadır.

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 245 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


a. Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcüğün anlamını noktalı kutucuğa yazınız.


Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 241-245-246-247-248-249-250 Cevapları Özgün Yayınları
“7. Sınıf Türkçe Kitabı 241-242-243-244-245-246-247-248-249-250. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları”

b. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yazınız.


Cevap:

 1. mühim → önemli
 2. memleket → ülke
 3. önder → öncü
 4. iyileştirme → tedavi
 5. görkemli → muhteşem
 6. yapıt → eser
 7. masraf → gider
 8. dönem → çağ
 9. hata → yanlış
 10. meşhur → ünlü

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 246 Soruları ve Cevapları


2. ETKİNLİK


Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.


1. İbni Sina hangi yıllar arasında yaşamış?


Cevap: 980 ve 1037 yılları arasında yaşamış.


2. İbni Sina’nın matematik bilimine tutumu nasılmış?


Cevap: Başlangıçta zor gelmiştir fakat büyük bir emek vererek çalışıp matematik alanında en başarılılardan olmuştur.


3. İbni Sina, okuduğu kitapları niçin yeniden okurmuş?


Cevap:  Her okuduğunda farklı bir yönünü keşfettiği için yeniden okurmuş.


4. İbni Sina, hangi çağda Avrupa için de tıp biliminin öncülerinden sayılır olmuş?


Cevap: İbni Sina, Orta çağda Avrupa için de tıp biliminin öncülerinden sayılır olmuş


5. Batılılar, İbni Sina’yı hangi isimle anmışlar?


Cevap: Batılılar, İbni Sina’yı Avicenna isimle anmışlar.


6. İbni Sina, tıp alanı dışında hangi alanlarda eserler vermiş?


Cevap: Mantık, din, psikoloji, ahlak, müzik, matematik, astronomi, fizik alanlarda eserler vermiş.


3. ETKİNLİK


a. www.eba.gov.tr adresindeki İbni Sina ile ilgili belgeseli izleyiniz.b. Okuduğunuz metin ve izlediğiniz belgeselde İbni Sina’nın hayatı başkaları tarafından anlatılmıştır. Bu bilgilerden hareketle İbni Sina’nın kişilik özelliklerini yazınız.


Cevap:

İbni Sina’nın kişilik özellikleri şunlardır ;

 • Zeki,
 • Meraklı,
 • Okumayı ve araştırmayı seven,
 • İnsanlara yardım etmeye çalışan,
 • Alçak gönüllü bir insandır.

c. İbni Sina’nın farklı alanlarda eserler vermiş olması hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazınız.


Cevap: Bilim alanında yapılan çalışmalar iç içe olduğu için tam olarak bilgilerden sahip olabilmek için farklı alanlarda araştırmalar yapmak gerekmektedir. İşte bu nedenle farklı alanlarda eserler vermiş olabilir.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 247 Soruları ve Cevapları


4. ETKİNLİK


a. Aşağıdaki talimatnameyi okuyup ilk yardım uygulamalarındaki iş ve işlem basamaklarını kavrayınız.


İlk Yardım Temel Uygulamaları

Kurtarma

Olay yerinde yaralılara müdahale, hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım yapılmalıdır. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla yaralıya dokunulmamalı ve yaralı kımıldatılmamalıdır.

İlk Yardımcının Yapması Gerekenler

1. Yaralının durumunu değerlendirmelidir.
2. Yaralının korku ve endişelerini gidermelidir.
3. Yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmelidir.
4. Yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahaleyi gerçekleştirmelidir.
5. Burkulma, çıkık, kırık, kanama vb. durumlarda olay yerinde müdahale yapmalıdır.
6. Yaralının paniklemesine izin vermemelidir.
7. Yaralıyı hareket ettirmeden müdahalede bulunmalıdır.
8. Yaralının en uygun yöntemlerle, en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını sağlamalıdır. Ancak herhangi bir tehlike yok ise yaralıyı yerinden kımıldatmamalıdır.


b. Bu şekilde hazırlanmış talimatnamelerin önemi nedir? Aşağıya yazınız.


Cevap: Bu şekilde var olan talimatlar insanların olaylar karşısında nasıl doğru bir şekilde hareket etmesi gerektiği hakkında bilgiler içermektedir. İşte bu nedenle doğru bir şekilde hareket etmek açısından büyük bir önem taşımaktadır.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 248 Soruları ve Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen karşılaştırma cümlelerini örnekteki gibi aşağıya yazınız.


Cevap:

 1. Matematik alanında da en başarılılardan oldu.
 2. İbni Sina’nın eserlerini okuyunca bin yıl öncesinin bilgisiyle o kitapları nasıl yazdığına hayret
  ediyorum.
 3. 14 yaşına geldiğinde öğrenmekte olduğu konuları artık öğretmenlerinden daha iyi biliyordu.
 4. 21 yaşına geldiğinde, bulunduğu ülkenin en ünlü doktorlarından biri oldu.
 5. Yaşı ilerledikçe Doğu’da tıp alanında en büyük bilim insanlarından biri oldu.
 6. Orta Çağ’da, Avrupa için de tıp biliminin öncülerinden oldu.
 7. Yüzlerce yıl tıp alanında ondan daha iyi bir bilim insanı yetişmedi.

6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.


Cevap:

 • ( Nesnel ) İbni Sina 980 ve 1037 yılları arasında yaşadı.
 • ( Öznel ) İbni Sina’nın eserlerini okuyunca bin yıl öncenin bilgisiyle o kitapları nasıl yazdığına hayret ediyorum.
 • ( Nesnel ) İbni Sina 57 yıl süren yaşamına birçok eser sığdırdı.
 • ( Nesnel )  Batılılar, İbni Sina’yı “Avicenna” adıyla andılar.
 • ( Öznel ) Ben de onun gibi çok kıymetli eserler yazmak isterdim.
 • ( Nesnel ) İbni Sina yalnız tıp alanında değil başka pek çok alanda da eserler verdi.
 • ( Öznel ) Bu kadar alanda çalışma yapmak tek kişi için çok zor olsa gerek.
 • ( Öznel )  Yazdığı kitaplar, dönemin en önemli ve yararlı bilgilerini içermektedir.

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 249 Soruları ve Cevapları


7. ETKİNLİK


a. Aşağıdaki metinleri okuyunuz.


I. Metin

İbni Sina, 980-1037 yılları arasında yaşadı. 57 yıl süren yaşamı boyunca hiç ara vermeden çalıştı. 14 yaşına geldiğinde birçok alanda bilgi sahibiydi. 21 yaşında bulunduğu ülkenin en ünlü doktorlarından biri oldu. Yalnız tıp değil; mantık, din, psikoloji, ahlak, müzik, matematik, astronomi, fizik konularında da eserler verdi. 150’den fazla kitap yazdı. Bu kitaplar hâlâ kaynak olarak kullanılmaya devam ediyor.

Nefise ATÇAKARLAR TRT Çocuk dergisi


II. Metin

Ben Gönen’de doğdum. Yirmi yıldır görmediğim bu kasaba, düşümde artık bir serap gibiydi. O zaman genç bir yüzbaşı olan babamla her zaman önünden geçtiğimiz Çarşı Camisi’nin karşısındaki küçük, harap şadırvanı, içinde binlerce kereste tohumu yüzen nehirciği, bazen yıkanmaya gittiğimiz sıcak sulu hamamın derin havuzunu şimdi hatırlamaya çalışıyorum. (…) Sabahları annem beni bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtur, dersimi tekrarlatır, sütümü içirirdi.

Ömer SEYFETTİN And


b. Hangi metinde yazar, başka bir kişinin hayat hikâyesini anlatmıştır? Hangi metinde yazar, kendi hayat hikâyesini anlatmıştır? Belirleyiniz.


Cevap:  I. metinde yazar başka bir kişinin hayat hikayesini anlatmıştır. II. metinde yazar kendi hayat hikayesini anlatmıştır.


8. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki metinde geçen zarfları bulup altlarını çizerek işaretleyiniz. İşaretlediğiniz zarfları, türlerini belirterek tabloya yazınız.


Yine bir bahar sabahıydı. Uykudan henüz uyanmıştım. Pencereme doğru aheste aheste yürüdüm. Penceremin pervazında bir çift güvercin vardı. Hemen onları almak için açtım penceremi. Kuşlar beni görünce telaş içinde uçtular. Niçin yapmıştım bunu, neden serbest bırakmadım onları anlayamıyorum. Gerçi her zaman böyleyim ben. Çok acele hareket ediyorum.

Bu kitap için yazılmıştır.


Cevap:

 • henüz =  zaman zarfı
 • aheste aheste = durum zarfı
 • hemen = zaman zarfı
 • beni görünce = zaman zarfı
 • telaş içinde = durum zarfı
 • niçin = soru zarfı
 • neden = soru zarfı
 • her zaman = zaman zarfı
 • çok acele = durum zarfı

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 250 Soruları ve Cevapları


9. ETKİNLİK


Soru : İbni Sina’nın aşağıdaki sözünden hareketle “Zorluklar karşısında nasıl bir tutum içinde olmalıyız?” konulu kısa bir yazı yazınız.


Ben matematikten korkacağıma matematik benden korksun.


Cevap: “Zorluklar karşısında nasıl bir tutum içinde olmalıyız?” konulu kısa bir yazı yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Aklıma gelen ve beni başaracağına inandıran sözlerden bir tanesi “taşı delen suyun sertliği değil sürekliliğidir“ sözüdür.

Sizlerde tıpkı taşı delen su misali gibi yavaş yavaş ve azimle kararlılıkla bir yolda ilerler ve düzenli bir çalışma programı uygularsak büyük başarıları yavaş yavaş elde etmemiz kaçınılmaz olur.

Bunu başarabilecek yetenek her insanda var. Yeterki azmedelim.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK


Soru : Geçmişten günümüze insanların kullandıkları haberleşme araçlarını araştırınız. Araştırmalarınızı görsellerle destekleyiniz.


Cevap: Geçmişten günümüze insanların kullandıkları haberleşme araçlarını araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Geçmişten günümüze iletişim önemli bir araç olmuştur. İletişim sayesinde insanlar birbirleriyle anlaşabilir mi işlerdir. İletişimin kitleye dönmesi mutlu olarak bir konu hakkında diğer insanlara haber verilmesi Tüm toplumu ilgilendirdiği için haberleşme olarak görülmüştür.

İlk büyük insanlarda haberleşme tam tam veya Duman yardımıyla yapılmaktaydı. Daha sonraki dönemlerde milattan önce 1200 yıllarında posta güvercinleri ile notlar gönderilmeye başlandı. Milattan önce 3200 yılında ulak atlı haberleşme yapılmaya başlandı. Bu dönemde mektuplaşmak da çıkmıştır. Uzun süre haberleşmede gelişme yaşanmadıktan milattan sonra 1605 yılında Johann Carolus tarafından İngiltere’de piyasaya sürülmüştür. 1672 yılında ilk dergi Jean Donneau tarafından Paris’te piyasaya sürülmüştür. 1792 yılında telgraf icat edilmiştir.

1835 yılında Samuel Morse tarafından Mors alfabesi icat edilerek farklı bir haberleşme şekli geliştirilmiştir. İlk daktilo 1829 yılında William Austin Burt tarafından icat edilmiştir bu icada Thomas Edison’un katkısı çok fazladır. 1875 yılında Graham Bell tarafından telefon icat edilmiş. Thomas Edison tarafından geliştirilmiştir. Fonograf gramofon diktafon 1877 yılında Thomas Edison tarafından icat edilmiştir. İlk radyo 1896 yılında elektromanyetik dalgaların ilerlemesi ile iletişimde yeni bir çağın öncüsü olmuştur 1893 yılında kablosuz radyoyu Tesla kanıtlaması na rağmen radyonun babası Guiglielmo marconi kabul edilmiştir. Bir televizyon ise 1923 yılında icat edilmiştir.

Satışa ise 1930 yıllarında geçilmiştir televizyon 1960’lı yıllardan itibaren ancak geniş kitlelerce kullanılmaya başlanmıştır. İlk faks makinesi da 1924 yılında icat edilmiştir. Günümüz teknolojisinin ilk bilgisayarı 1947’de 30 tonu bulan ABD’li bilim insanları tarafından keşfedilmiştir. 1970’li yıllardan itibaren ise bilgisayar Evrim geçirerek günümüz pc lerine benzemeye başlamıştır. İlk cep telefonu 1973 yılında icat edilmiş 1989 yılından itibaren antenli LCD ekranları çıkmaya başlamıştır. İlk cep telefonu piyasaya 1992 yılında Nokia tarafından sürülmüştür günümüz kullandığımız Elit akıllı telefon mantı 1994 yılında ortaya çıkmış 2000’lerden sonunda ise Evrim geçirerek günümüz teknolojisine ulaşmıştır.

Günümüzde istediğimiz gibi her yerden görebildiğimiz internet ise 1969 yılında geliştirilmiştir ABD savunma Bakanlığının askeri alanda kullandığı internet zamanla insanlara açılarak günümüze gelmiştir. 1995 yılından itibaren Microsoft internetin baştaki en büyük kuruluşu olmuştur. Bugün kullandığımız sosyal medyalar Aslında 1971 yılında ortaya çıkmış bir fikirdir ilk örnekleri chat odaları dır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 241-245-246-247-248-249-250 Cevapları Özgün Yayınları
“7. Sınıf Türkçe Kitabı 241-242-243-244-245-246-247-248-249-250. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.