7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 34-35-36-37-38 Cevapları Özgün Yayınları

Göster

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları Sayfa 34, 35, 36, 37, 38


Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 34 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri hakkında yaptığınız araştırmadan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri hakkında yaptığınız araştırmadan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kırgızlar dil olarak Rusça kullanmaktadır. Ülkemizde ise Türkçe kullanılmaktadır. Kırgızlar savaşçı bir toplum, kahramanlık hikayeleri, gelenek ve göreneklerine bağlılığı, örf ve adetlerinin olması ve adaletli olmaları gibi bizim ülkemiz gibi kuralları vardır.


2. Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri ile yaşadığınız şehrin sosyal yaşantısını ve dil özelliklerini karşılaştırınız.


Cevap: Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri ile yaşadığınız şehrin sosyal yaşantısını ve dil özelliklerini karşılaştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kırgızlar sosyal yaşantılarında yaşadığım şehre benzer bir şekilde adalete, örfe, gelenek ve göreneklere bağlı bir millet olarak kabul edilmektedir. Günümüzde de ülkemizde ve yaşadığımız şehirde adalet, örfler, gelenek ve görenekler büyük bir önem arz ederek korunmaktadır.

Dil açısından Kırgızlar Rusça dili kullanırken günümüzde ülkemizde ve şehrimizde Türkçe kullanılmaktadır.


1. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarının başına yazınız.


(nasır-kibir-han-doğan-miras-eyer-hanşa-mesafe)


 • Eyer: Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne.
 • Doğan: Kartalgillerden sırtı kül rengi ve enine çizgili yırtıcı bir kuş.
 • Han: Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kırım girayları için kullanılan unvan.
 • Nasır: En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşan deri.
 • Hanşa: Doğu ülkelerinde yerli beylerin ve hanların karısı.
 • Mesafe: Ara, aralık, uzaklık.
 • Mirasçı: Bir mirastan yasalar gereğince yararlanan kimse.
 • Kibir: Kendini beğenme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme.

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 35 Soruları ve Cevapları


2. ETKİNLİK


a. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.


1. Sarıbay, kendisinden sonraki hanı seçmek için nasıl bir yol önermiş?


Cevap: Sarıbay’ın doğanına 3 gün boyunca yemek verilmemesini, hareket ettirilmemesini söylüyor. Dördüncü gün ise doğanın serbest bırakılmasını, doğanın uçup ilk olarak konduğu kişinin han olmasını öneriyor.


2. Akdoğan kimin omzuna konmuş?


Cevap: Bir çobanın omzuna konmuş.


3. Aksakallar niçin yeni handan evlenmesini istemişler?


Cevap: Hanın evlenerek mirasçısı olması gerektiğini, yoksa onun da kaderinin Sarıbay gibi olacağını düşünerek evlenmesini istemişler.


4. Han, evleneceği kızı nasıl seçmiş?


Cevap: Bütün kızları toplayıp en akıllısını bulmak için üç bilmece sorarak seçmiş.


5. Fakir kız, “Yalan ile doğrunun arasındaki mesafe ne kadar?” sorusuna ne cevap vermiş?


Cevap: “Dört parmak kadar; göz ile kulak arası… Kulağımız yalanları duyar, gözlerimiz doğruyu görür.” cevabını vermiş.


6. Fakir kıza göre acı, üzüntü ve ayıp ne demekmiş?


Cevap:  Acı hastalık demektir. Üzüntü ihtiyaç; ayıp da hırsızlık demekmiş.


7. Han, eşini hangi konuda uyarmış?


Cevap: Kendisinden başka kimseye öğüt vermemesi konusunda uyarmış.


8. Han; karısına niçin kızmış, ona ne yapmasını söylemiş?


Cevap: Bir yiğide öğüt verip sözünü tutmadığı için kızmış. Güvenilir biri olamayacaksa gitmesini söylemiş.


b. Metinde kaçıncı kişili anlatım yapıldığını yazınız.


Cevap: 3. kişi anlatımı yapılmıştır.


3. ETKİNLİK


Soru : Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.


Metnin konusuAkıl, güven, sevgi

Metnin ana fikriAkıllı ve güvenilir kişiler tüm sorunlarından üstesinden gelip mutlu bir hayat yaşayabilirler.


4. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerden öznel yargılı olanların başına “Ö”, nesnel yargılı olanların başına “N” yazınız.


 • ( Öznel )Fakir kız, kocasına güzel tavsiyelerde bulunmuş.
 • ( Nesnel ) Bir zamanlar Sarıbay adlı bir han yaşıyordu.
 • ( Nesnel ) Güneş doğudan sabahleyin doğuyor, batıdan da akşamleyin batıyor.
 • ( Öznel ) Gözlerimiz her zaman doğruyu görür.
 • ( Nesnel ) Gözlerini kaldırırsan gökyüzünü, indirirsen yeryüzünü görürsün.
 • ( Öznel ) Sevgi, her engeli aşmamızı sağlayan bir duygudur.

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 36 Soruları ve Cevapları


5. ETKİNLİK


a. Dinlediğiniz metne yönelik farklı başlıklar yazınız.


Cevap: Zeka, Akıl gibi başlıklar kullanılabilir.


b. Dinlediğiniz metinde anlatılanları oluş sırasına göre kendi cümlelerinizle özetleyip aşağıya yazınız.


Cevap:

Hata olan ve ölmek üzere olan Sarıbay, kendisinden sonra hanı seçilmek için bir yol tavsiye eder. Buna göre hanın doğanı üç gün aç bırakılacak. Dördüncü gün karnı doyurularak salınacak. Doğan kimin üzerine konarsa han o olacaktır. Han öldükten sonra doğan genç ve fakir bir çobanın üzerine konar ve çoban han olur. Ülkesini uzun süre yönetir. Aksakallılar handan evlenmesini isterler.

Han evleneceği kızı seçmek için bütün kızları toplatır ve onlara üç bilmece sorar. Bilmecenin cevaplarını doğru bilen ile evlenecektir. Kızlar bilmecenin cevaplarını bilemezler. Saraya giderken rastladıkları fakir kız ise tüm soruları cevaplar. Han üç bilmece daha sorar. Bunları da cevaplar. Han bu kızla evlenir. Evlendikten sonra sadece ona öğüt vermesini tembih eder.

Kız bu sözünü tutamaz ve bir gence öğüt vererek yardımcı olur. Han bu duruma kızar. Kıza, güvenilir olamayacaksa gitmesini, giderken en sevdiği şeyi yanına alabileceğini söyler. Kız hanın uyumasını sağlayıp onu da yanına alarak saraydan başka bir şehre gider. Han uyandığında şaşırır. Kız en sevdiği şeyin o olduğunu söyler. Han bundan etkilenir ve birlikte saraya geri dönerler.


c. Dinlediğiniz metnin en beğendiğiniz bölümü nedir? Nedenini de belirterek aşağıya yazınız.


Cevap: Fakir kızın bilmecelere cevap verdiği bölümü beğendim. Verdiği akıllıca cevapları çok beğendim.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 37 Soruları ve Cevapları


6. ETKİNLİK


a. Aşağıda, virgülün nerelerde kullanıldığına dair verilen kuralları ve bu kurallara uygun cümleleri inceleyiniz. Siz de bu kurallara uygun örnek cümleler yazınız.


• Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcüklerin ve sözcük gruplarının arasına konur.

⇒ Han onu yıkamalarını, ona güzel giyecekler giydirmelerini emretti.

Cevap: Marketten bir kilo şeker, bir kilo çay, bir paket makarna ve margarin aldım.


• Art arda gelen, birbiri ile bağlantılı cümleleri ayırmak için konur.

⇒ Çok şey gördüm, çok yedim, içtim.

Cevap: Üzerimi değiştirdim, yatağa uzandım, yorganı üstüme çektim, uykuya daldım.


• Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasına konur.

⇒ Gittiler, gittiler, gittiler. Sonunda bir uçurumun başına vardılar.

Cevap: Sevmek, sevmek, sevmek. Ancak sevgi ile ayakta kalabilir, mutlu yaşayabiliriz.


• Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur.

⇒ Benden başka kimseye öğüt verme, dedi.

Cevap: Benden izinsiz kitabımı alamazsın, dedim.


• Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren “hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam” gibi sözcüklerden sonra konur.

⇒ Tamam, bütün kızları toplayın.

Cevap: Peki, bundan sonra kura çekeriz.


• Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılır.

⇒ Han, ona karısının yardım ettiğini hemen anladı ama yine de doğru olup olmadığını öğrenmek istedi ve yiğidin ağzını aradı.

Cevap: Ahmet, verdiği sözü tutmak için olmayacak bir şey yapıp sabah erkenden yol koyuldu.


• Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır.

⇒ Yiğit, öğüdü hanşanın, hanın karısının, verdiğini söyledi.

Cevap: Sinem, ayakkabılardan birini, kırmızı olanı, alıp ayağında denedi.


• Bir sözcüğün kendisinden sonra gelen sözcükle veya sözcük gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.

⇒ Genç, kadınların yardımına Hızır gibi yetişti.

Cevap: Genç, doktora şikayetini anlattı.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 38 Soruları ve Cevapları


7. ETKİNLİK


Soru : Tablodaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyip anlam özelliklerine göre örnekteki gibi değerlendiriniz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 34-35-36-37-38 Cevapları Özgün Yayınları
“7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 34-35-36-37-38. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları”

8. ETKİNLİK


Soru : Kırgızistan’da yaşayan bir arkadaşınız olduğunu düşününüz. Aşağıya, bu arkadaşınızı ülkemizde yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet eden bir e-posta yazınız.


Cevap: Ülkemizde yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet eden bir e-posta yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kime : Asena Kuznekova

Bilgi :  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Kimden : İsminizi Yazınız

Sevgili  Asena Kuznekova ;

Ülkemizin bağımsızlığını tescili olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu olan 29 ekim cumhuriyet bayramında seni aramızdan görmekten gurur duyarız.

29 ekim cumhuriyet bayramında bütün ülkede coşkuyla kutlanmakta bütün herkes bir araya gelecek ay yıldızlı bayrakla sokaklarda sevinç gösteri göstermektedir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizler için önemli olan resmi günlerden bir tanesidir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizlere Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı olmakla beraber çocukların sürekli olarak Cumhuriyeti ileriye taşınması gerektiği hakkında öğütler vermiş ve bu ailede çocukların eğitim olanaklarının yükseltilmesi ile beraber ülkemizin çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılması amaç ve Hedef edinmiştir işte biz de üzerimize düşen görev ve sürekli olarak derslerimize iyi bir şekilde çalışarak iyi bir vatandaş olmalı ve devletimizi ve Cumhuriyeti’nin sürekli olarak yukarılara taşımalıyız.

 2. Tarihten günümüze kadar gelen birçok gelenek ve görenekleri yaşam tarzları olan birçok Milletler bulunabilir. Bu milletler arasında kendi örf adetlerimiz en farklı örf ve adetler bulunabilir. İnsanlar atalarından ne gördüyse bunlara devam ettirirler.bu yüzden insanların yaşam tarzlarına saygı göstermeli ve o insana karşı hoşgörülü davranmalıyız. Farklı ülkelere gittiğimiz zaman yaşam tarzlarının bizim yaşam tarzlarından daha farklı olduğunu görebiliriz. Bu farklılıklar genellikle atalarımızdan bize Yadigar kalan gelenek ve göreneklerimizden gelebilir.farklı kültürlere araştırıp öğrenmek farklı yenilikler ile karşı karşıya kalmak insanların meraklarını giderebilir. Bu farklılıklar arasında yemek tarzları giyim tarzları da olabilir. Bunları hoşgörü ile karşılamalı saygı çerçevesinde insanları yadırgama dan kabullenmeli yiz. Bu konuda derslerime yardımcı olduğunuz için size çok teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.