7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 38-40-41-42-43 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Atatürk’ü Gördüm Düşümde Metni Cevapları Sayfa 38, 39, 40 ,41, 42, 43


 Atatürk’ü Gördüm Düşümde Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 38-40-41-42-43


Soru : Atatürk’ün kişilik özellikleri hakkında bildiklerinizi anlatınız.


Kısa Cevap : “Atatürk’ün kişilik özellikleri hakkında bildiklerinizi anlatınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Atatürk’ün kişilik özellikleri hakkında bildiklerim;

 • Disiplinli olması
 • Devrimci yönü ve yeniliğe açık olması
 • İleri görüşlü olması
 • Çalışkan ve sabırlı olması
 • Çok yönlü olması
 • İyi bir devler lideri olması
 • İyi bir asker olması
 • Cesur olması
 • Hatalardan ders çıkarması
 • Vatansever olması
 • Merhametli olması
 • Eğitime önem vermesi

Soru : Sizce Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangisi ya da hangileri onu başarılı bir lider yapmış olabilir? Anlatınız.


Kısa Cevap : “Sizce Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangisi ya da hangileri onu başarılı bir lider yapmış olabilir? Anlatınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Bence Atatürk’ün kişilik özelliklerinden Resul olması virgül vatansever ve millet sever olması virgül kararlı olması, idealist olması, iyi bir askerde olması ve bu askerliği sebebiyle güven  kazanması, net bir duruşu olması onu iyi bir lider yapmıştır.


Soru : Aşağıdaki görsellerin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :

Aşağıdaki görsellere baktığım zaman sevgili Atam’ ın her alanda insanlarla beraber olduğunu, insanlarla iç içe ve savaşın göbeğinde savaştığını cesur ve akıllı bir lider olduğunu görmekteyim. Bu bende ona karşı bir hayranlık uyandırıyor.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 40 Cevapları 


1. Etkinlik


Soru : Şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Belirlediğiniz kelimelerin anlamlarını şiirden hareketle tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.


Cevap :

Ferah  : iç açıcı, aydınlık, geniş ve havadar demektir

Tahminim: iç açıcı

Sonsuzluk  : sonu ve sınırı olmayan gelecek zaman, sonsuz olma durumu

Tahminim: bitmeyen ve sonsuza kadar devam eden şey

Keder : olayların yarattığı üzüntü, içe işleyen üzüntü, tasa, acı

Tahminim: acı, üzüntü

Sevinç : çok istenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyumsanan coşku

Tahminim: mutluluk, coşku


2. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.


1. “Sizler yaşadıkça çocuklarım / Ben de yaşıyorum demek,” dizelerini açıklayınız.


Cevap :

“Sizler yaşadıkça çocuklarım / Ben de yaşıyorum demek,” çocukların refahı ve mutluluğu benim için her şey demek ve canımı vermeye değer demektir.


2. Şiirde, “Vatan siz” söz grubu ile anlatılmak istenen nedir?


Cevap :

Şiirde, “Vatan siz” söz grubu ile anlatılmak istenen; yapılan fedakarlıkların yarınımız olan çocuklar için olduğu ve çocuklar sebebiyle vatanın ayakta duracağı anlatılmak istenmiş olabilir.


3. Şiirde, Atatürk ile çocuklar arasında nasıl bir bağ kurulmuştur? Açıklayınız.


Cevap :

Şiirde, Atatürk ile çocuklar arasında bir sevgi bağı kurulmuş ve sevgili Atamız ‘ ın çocuklara verdiği değer vurgulanmıştır.


4. Şiirin sizi etkileyen dizesini/dizelerini nedenleriyle birlikte anlatınız.


Cevap :

Şirin beni en çok etkileyen dizisi “vatan siz “ifadesidir. Bu vatan uğruna nice canlar feda edilmiştir. Bizlerin bu kadar değerli görülmesi ve vatanla kıyas edilmek gerçekten çok onur vericidir. Bu yüzden en çok bu diziden etkilendim.


5. Sizce şair hangi duygular içerisindedir? Anlatınız.


Cevap :

Bence şair Atatürk’e bir özlem duymakta ve çocukların değerini ifade ederek geleceğe umutla bakmaktadır.


6. Şiirin ana duygusu nedir?


Cevap :

Şiirin ana duygusu minnet, saygı, sevgi ve bağlılıktır.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 41 Cevapları 


3. Etkinlik


Soru : Atatürk’ün ülkemizin kalkınması için neler yaptığını öğretmeninizin yönlendirmelerini dikkate alarak anlatınız.


Kısa Cevap : “Atatürk’ün ülkemizin kalkınması için neler yaptığını öğretmeninizin yönlendirmelerini dikkate alarak anlatınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kalkınması için büyük fedakarlıklar göstermiştir.

İleri görüşlülüğü, cesareti ve iyi askerliği sayesinde cephede en ön saflarda savaşmış ve taktiklerle düşmanı mağlup edilmesine katkıda bulunulmasına öncülük etmiştir.

Ülkemiz düşmanlardan tamamıyla temizlendikten sonra Cumhuriyet ‘ i kurmuş ve yapmış olduğu birçok yeniliklerle ülkemizi batı ülkelerin seviyesine yükseltmiştir.


4. Etkinlik


Soru : Atatürk’ün Türk dili ile ilgili sözlerinde geçen benzetme ifadelerini bularak yazınız.

Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felâketler içinde ahlâkını, geleneklerini, anılarını, çıkarlarını, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.


Cevap :

 • Kutsal bir hazine ,
 • Türk milletinin kalbi ,
 • Türk milletinin zihni

5. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki cümlelerde koyu harflerle yazılmış fiilleri örnekteki gibi eşleştiriniz.


Cevap :

 • Beni tanıdıkça daha çok seveceksiniz. 2. çoğul kişi 
 • Yaşlı kadın, çocuğa kocaman bir bardak süt getirdi. 3. tekil kişi 
 • Yüksekleri hedefleyenler küçük işlerle vakit kaybetmezler. 3. çoğul kişi 
 • Hafta sonları yüzme kursuna gidiyorum. 1. tekil kişi 
 • Okulundaki şiir dinletisine sen de katılmalısın. 2. tekil kişi
 • Tecrübe basamaklarını hata yapa yapa tırmanırız. 1. çoğul kişi 

7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 42 Cevapları 


6. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını bularak altlarındaki boşluklara yazınız.


Cevap :

Oyun kavramının tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bundan yüzyıllar önce var olan oyun ve oyuncak, varlığını gelişerek ve değişerek günümüze kadar sürdürmüştür. Eskiden çocuklar için oyun; mahalle aralarında oynanan yakan top, evcilik, körebe, saklambaç gibi eğlenceli aktivitelerdi. Şimdilerde ise değişen yaşam koşulları sebebiyle sokaklarında oyunlar oynanan mahalle kavramı yerini bilgisayar ve internet oyunlarına bırakmıştır.

Düşünceyi Geliştirme YoluKarşılaştırma


Soğuk demiri ne kadar döverseniz dövün, şekil veremezsiniz. Demirin yüksek ateşte kızdırılıp ondan sonra işlenmesi gerekir. Öğrenci de böyledir. İlgisi çekilmeden, öğrenmeye güdülemeden ona hiçbir şey öğretilemez. Öğrencinin öncelikle öğrenmeye hazır duruma getirilmesi gerekir. Yoksa soğuk demiri işlemeye uğraşmak gibi boşuna emek ve zaman harcanmış olur.

Düşünceyi Geliştirme YoluBenzetme


Herhangi bir düşünceyi, duyguyu ve isteği başkalarına aktarmak için kullanılan yazı türüne
mektup denir. Uzakta bulunan arkadaşa, akrabaya yazılabileceği gibi kamu kuruluşları arasında haberleşmeyi de sağlar. Mektupta kullanılacak anlatım karşıdaki kişinin bilgi ve kültür düzeyine göre belirlenir. Hemen hemen her konuda yazılabilen bu yazı türü aynı zamanda, kaleme alındığı dönemin özelliklerini yansıttığı için birer “belge” özelliği de taşır.

Düşünceyi Geliştirme YoluTanımlama


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 43 Cevapları 


7. Etkinlik


Soru : “Atatürk” ile ilgili yazılı ve görsel medyadan yararlanarak bir haber metni yazınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.


Kısa Cevap : ““Atatürk” ile ilgili yazılı ve görsel medyadan yararlanarak bir haber metni yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Atatürk’ün Katıldığı ve Savaştığı Savaşlar

Kahraman ulu önder bu cephelerde görev almış ve orduya büyük katkılar sağlamıştır.

Trablusgarp Savaşı – 29 Eylül 1911.
İkinci Balkan Savaşı – (1912 – 1913)
Çanakkale Savaşı – 18 Mart 1915.
Doğu (Kafkas) Cephesi – (1916-1917)
Suriye-Filistin Cephesi – (1917-1918)
Kurtuluş Savaşı – (1919 – 1923)
Sakarya Savaşı – 20 Ekim 1921.
Büyük Taarruz – 4 Mart 1922.


Gelecek Derse Hazırlık


Soru : Yanda Türk tarihindeki kadın kahramanlardan bazılarının isimleri verilmiştir. Verilen kadın kahramanlarımızdan birini seçerek seçtiğiniz kahramanı tanıtan bir sunum hazırlayınız.


Kısa Cevap : Kısa cevaplar için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Erzurumlu Kara Fatma tanıtan bir sunum hazırlayınız.

Cevap :

Lakabı Kara Fatma olan üsteğmen Fatma Seher Erden 1888’de Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Balkan harbi sırasında asker olan eşiyle Edirne’ye yerleşmiştir. Savaşa katılmak için Mustafa Kemal’den izin alan Fatma Seher aşçılık, hasta bakıcılık, hemşirelik gibi pek çok görevde bulunur.


Nezahat Onbaşı tanıtan bir sunum hazırlayınız.

Cevap :

Nezahat onbaşı’nın doğum tarihi tam olarak bilinmemekle beraber 1910 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Annesi ne Dünya savaşı yıllarında veremden kaybeden küçük Nezahat babası alay komutanı hafız Halit bey ile 9 yaşındayken Kurtuluş savaşı’na katılır.

Cephede büyüdüğü için 1920 yılında asker  üniforması giymiş ata binmeyi ve silah kullanmayı öğrenmiştir. Ahmet derviş paşa tarafından kendisine onbaşı rütbesi verilmiştir. Konya ayaklanması, 1 ve 2 İnönü savaşı, Sakarya meydan savaşı ve Gediz savaşlarına katılmıştır. Türkiye Büyük millet meclisi tarafından kırmızı şeritli İstiklal madalyası almaya hak kazanmıştır.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra İstanbul’da babasıyla birlikte yaşamış 1931 yılına geldiğinde yüzbaşı Mehmet Rıfat bey ile evlenmiştir. 24 Eylül 1994 tarihinde Gülhane askeri tıp akademisinde hayatını kaybetmiştir.


Nene Hatun tanıtan bir sunum hazırlayınız.

Cevap :

Nene hatun 1857’de Erzurum’un çeperli köyünde doğmuştur. Babasının adı Hüseyin annesinin adı ise Zeliha’dır. Erzurum’daki Aziziye savunmasında 20 yaşında olan nene hatun köyünden Mehmet efendi ile evliydi.

Rus ordusunun Erzurum’a doğru ilerlemesi sebebiyle eşiyle birlikte Erzurum’a göç etmiştir. Rusların deve boyu savaşından sonra Erzurum’a dayanması sebebiyle 3 aylık oğlunu evde bırakarak şehrin savunmasına katılmıştır.

6 çocuğu olmuş oğullarından ikisi 1 Dünya Savaşı’nda şehit olmuştur.

1943 yılında geçmiş sıkıntısı çekme nedeniyle cumhurbaşkanına dilekçe yazmış ve yardım istemiştir. Kendisine daha sonraki belediye başkanları sahip çıkmış 1952 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında kendisine” 3. ordunun nenesi “unvanı verilmiştir.

Türkiye’de ilk defa anneler Günü’nü kutlandı 1955 yılında ise kendisine “yılın anası” ünvanı verilmiştir.

Nene hatun zatürre olmuş ve tedavi görmüş olduğu Erzurum numune Hastanesi’nde 22 Mayıs 1955 günü 98 yaşındayken vefat etmiştir. Cenazesi resmi törenle Aziziye şehitliğine defnedilmiştir.


İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Mustafa Kemal Atatürk o kadar çok severiz ki görmesek bile onun ep aramızda yaşadığına inanırız Türk milletine ve Türk gençliğine bıraktığı birçok yenilik ve inkılap elbette ki tartışmasız olarak çok büyüktür bizleri her zaman güvenmiştir bizleri bu cennet vatanını kurtardığı zaman ve bu cennet vatanını sürdüğü zaman oldukça güvenen Mustafa Kemal Atatürk’ü her zaman saygı ve sevgi ayrıca hürmetle anmaktayız. Mustafa Kemal Atatürk gelmiş geçmiş en büyük liderlerden biridir asla onu unutmayız ve yaptığı emekli asla yadırgayamayız.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.