7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86-88-89-90-91-92 Cevapları Özgün Yayınları

Göster

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yıkmak Kolay Metni Cevapları Sayfa 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92


Yıkmak Kolay Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 86 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Sınıfa getirdiğiniz tahta bloklardan bir kule yapınız.


• Kuleyi yapmak ne kadar zamanınızı aldı? Şimdi kuleyi yıkınız. Kuleyi yıkmak ne kadar zamanınızı aldı?


Cevap:   Kuleyi yapmak  8 9 dakika aldı. Kuleyi tekrar yaptıklarımızda 5 6 dakika sürdü.


• Sizce yapmak mı, yoksa yıkmak mı daha kolay? Neden? Arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap: Yıkmak daha kolay. Çünkü belli bir düzen hesaplamadan sadece yıkmak için hareket ettik.


2. Yaptığınız etkinlikten ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.


Cevap: Metnin konusu  yıkılması istenmeyen bir binanın yıkılması konu alınmaktadır.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 88 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen ve aşağıda anlamları verilen sözcükleri belirleyip örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.


1. Yapıların planını yapıp bunların gerçekleşmesini sağlayan kişi.

Cevap:   MİMAR

2. Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta. 

Cevap: MARANGOZ

3. Beceri isteyen ustalık, beceriklilik. 

Cevap: HÜNER

4. Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri.

Cevap:  FAKÜLTE

5. Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kişi. 

Cevap: MÜTEHASSİS

6. İstek, eğilim, arzu. 

Cevap: HEVES

7. Ustalık, hüner, uzmanlık. 

Cevap: MARİFET

8. Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten. 

Cevap: MUKTEDİR

9. Yıkma, kırıp dökme, harap etme, bozma.

Cevap:  TAHRİP

10. Uzman, işini iyi bilen, usta. 

Cevap: MAHİR

11. Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç. 

Cevap: GEREKSİNİM

12. Gösterişi çok olan.

Cevap:  GÖSTERİŞLİ


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 89 Soruları ve Cevapları


2. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen aşağıdaki deyimleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz deyimin anlamını boş kutuya yazınız.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86-88-89-90-91-92 Cevapları Özgün Yayınları
“7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 86-87-88-89-90-91-92. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları”

3. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.


1. Yazara göre iyi bir bina yapmak için neler gerekiyormuş?


Cevap: Mimar bulmak, plan çizdirmek, bina yapmasını bilen iyi ustalar bulmak, iyi cins malzeme kullanmak, sabır ve emek gerekiyormuş.


2. Yazara göre yapıcı ve yıkıcı insanlar arasındaki farklar nelermiş?


Cevap: Yapıcı insanlar zekalarıyla emekleriyle iş yaparlar. Yıkıcı insanlar ise yıkmak için zekalarını kullanmalarına gerek yoktur.


3. Yazara göre yıkmanın başarılı olabilmesi için ne gerekliymiş?


Cevap: Yıkmanın yapmak için olması gerekliymiş.


4. Yazara göre çocuklar yapıcı olmayı nasıl öğrenirmiş?


Cevap:  Yıkıp bozmamaya çalışarak yapıcı olmayı öğrenirmiş.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 90 Soruları ve Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.


Cevap:

Metnin konusu: Yapıcı ve yıkıcı olmak

Metnin ana fikri: Yapıcı olabilmeyi öğrenmek için yıkıcı olmayı da öğrenmek gerekir.

Metindeki yardımcı fikirler: Yapmanın zor, yıkmanın kolay olması ucuz başarılar elde etmek hevesinde olan insanları yıkıcı olmaya teşvik eder.


5. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümleleri anlam ilişkisi yönünden inceleyiniz. Koşul-sonuç anlamı taşıyan cümlelerin başındaki kutucuğa “✔” işareti koyunuz.


 • [✔] Binanın sağlam olmasını istiyorsanız işin ustalarını bulmanız gerekir.
 • [✔] İşler düşünülüp taşınılarak yapılırsa faydalı sonuçlar alınabilir.
 • [   ] Yıkmak için sadece kazma sallamayı bilmek yeter.
 • [✔] Yıkıcı olabilirsiniz ama yerine yeni bir şeyler yaparsanız.
 • [   ] Bir eser ortaya çıkardım diye övünebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 91 Soruları ve Cevapları


6. ETKİNLİK


a. Aşağıdaki metinleri okuyunuz.


O gün hava çok sıcak olduğu için balkonda ders çalışıyordum. İçeriye göre biraz daha esintiliydi burası. Ertesi gün iki dersten sınavım vardı. Birçok arkadaşım gibi derslerime günü gününe hazırlanmadığım için sınav öncesi çok fazla çalışmak zorunda kalıyordum. Yine de yeterli olmuyordu. Her defasında pişman oluyor, dersleri biriktirmemek için kendime söz veriyordum. Sonra bu sözümü ve çektiğim sıkıntıyı unutuyor, yine günü gününe çalışmıyordum.
Bu kitap için yazılmıştır.


Hepimiz eleştirilmekten kaçarız. Oysa tam tersine bunu kendiliğimizden istememiz, gelin bizi eleştirin dememiz gerekir. Hele eleştirme bir ders değil de bir karşılıklı konuşma gibi olursa… Biri çıkıp bizim düşüncemizin tersini söyledi mi onun doğru söyleyip söylemediğine değil, doğru yanlış kendi düşüncemizi savunmaya bakarız. Bizi düzeltmek isteyene kollarımızı açacak yerde yumruklarımızı gösteririz.
M.E. MONTAIGNE (Monteyn) Denemeler


Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Antibiyotikler güçlü ilaçlardır ancak her hastalığı tedavi edemez. Antibiyotiklerin virüs ya da mantar enfeksiyonlarının tedavisinde yeri yoktur. Bununla birlikte çoğu kişi soğuk algınlığı ya da nezle gibi virüslerin neden olduğu enfeksiyonlarda da antibiyotik içmeden iyileşemeyeceğini düşünür, antibiyotik kullanmak ister. Bu durumda antibiyotikler gereksiz olarak kullanılmış olur. Gereksiz antibiyotik kullanımında hem vücutta bulunması gereken bakteri toplulukları ortadan kalktığından kişi zarar görür hem de virüsler bakterilere karşı direnç kazanır.
Bu kitap için yazılmıştır.


Karanlık koridor… Kapalı kapıların, dikdörtgen, buzlu camlarından gelen soğuk ışıkların buğusu yüksek ve çıplak duvarlara vurarak donuyor. Koridorun sonlarında görünmeden açılıp kapanan bir kapının gıcırtısı… Muşambalara sürtünen bir ayak sesi… Köpüklenerek uçan ve uzaklarda kaybolan bir beyaz gömlek ve iyot, eter, yağ vesaire kokularından oluşan, içeriği anlaşılmayan hastane kokusu…
Sıralarda hiç düzgün oturan yoktur. Hastalar sarılı bir kol veya bacağın bozduğu denge ile yumru yumru duruyorlar ve büyükler küçüklere doğru eğilmişler.
Peyami SAFA Dokuzuncu Hariciye Koğuşu


b. Hangi metnin ya da metinlerin anlatım biçimi “Yıkmak Kolay” metninin anlatım biçimine benzemektedir? İşaretleyiniz. “Yıkmak Kolay” metninde hangi anlatım biçiminin kullanıldığını belirtiniz.


Cevap: M.E. MONTAIGNE (Monteyn) Denemeler metnini işaretlemeniz gerekmektedir.

Yıkmak Kolay metninde “tartışmacı anlatım” biçimi kullanılmıştır.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 92 Soruları ve Cevapları


7. ETKİNLİK


a. Aşağıdaki cümlelerden yazım yanlışı yapılanların karşısına “X” işareti koyunuz.


 • Binanın gösterişli ve sağlam olmasını istiyorsanız bunların da iyilerini bulmalısınız.
 • [X] Yıkmak yanlız binada değil, her kurulu düzende kolaydır.
 • [X] Ne yazıkki yapmanın zor olduğunu düşünen insanlar yıkıcı olmaya çalışıyor.
 • Bir şey düşünülerek yapılırsa başarıya ulaşılır.
 • Bunun içindir ki yıkıcı olan insanların başarılı olması mümkün değildir.
 • [X] Dünyaya hiç bir şey bilmeden geldikleri için yıkmak ve kırmakta mahir olurlar.
 • Senelerce çalışarak meydana getirilmiş eseri birkaç haftada yerle bir ederler.

b. Cümlelerde yazımı yanlış olan sözcüklerin doğrularını aşağıya yazınız.


Cevap:  yalnız, yazık ki, hiçbir


8. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin bildirdiği kipi uygun kutucuğu işaretleyerek gösteriniz.


 • ( Haber Kipi ) Güzel bir bina ne kadar zor yapılıyor
 • ( Haber Kipi ) Önce bir mimar bulacaksınız.
 • ( Dilek Kipi ) Malzeme de iyi cinsten olmalı.
 • ( Dilek Kipi ) Bir de böyle bir binayı yıkmayı düşününüz.
 • ( Haber Kipi )Eseri birkaç haftada yerle bir ederler.
 • ( Dilek Kipi ) Yıktığımız şeyin yerine yenisini yapalım.
 • ( Haber Kipi )İnsanları mutlu etmek için çalıştı.
 • ( Dilek Kipi ) Bilse bize her şeyi anlatırdı.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK


Soru : Engelli insanların yaşadıkları sıkıntıları araştırınız.


Cevap: Engelli insanların yaşadıkları sıkıntıları araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Farklı türde engelli insan olması hepsinin farklı sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Yaşadıkları ortak sorunlara toplum tarafından kabul görmemeleri ve bu yüzden sosyal yaşamdan uzak kalmaları söylenebilir. Görme engeli olan bireyler için kaldırıma yapılan sarı şeritlere araba park edilmesi bu bireylerin umursanmadığının bir göstergesidir.

Daha spesifik örnekler verecek olursak görme engelliler için yapılan bu yola konulan saksı heykel gibi süs eşyaları bu kişilerin yaralanmasına neden olmaktadır. Genel olarak yaşadıkları sorunlara şu örnekler verilebilir. Kendilerine göre sağlıklı insanlara göre daha zor iş bulurlar. Ulaşım yapmaları daha zordur. Eğitim almaları için gerekli mimarinin sağlanmaması, tekerlekli sandalye, akülü araç gibi ihtiyaçlarına sahip olmakta zorlanmaları. Bu insanlar için gerekli uyarı levhası ve işaretlerin az olması.

Toplumun yeterli empati yapmaması ve acıyarak bakmaları yeterli psikolojik destek alamamaları, kendileri için ayrılan park alanları asansörlerin diğer insanlar tarafından işgal edilmesidir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Nuran dedi ki:

  Engelli İnsanlar hayatlarında birçok zorluk çekmektedir engelli insanların hayatını kolaylaştırmak için devlet eliyle vakıfları ile sürekli olarak onlara destek olmamız maddi olarak birçok kaynaklar sağlayarak iş imkanlarını adapte olmasını sağlamalıdır manevi olarak da birçok projeler yapılarak onların hayata kazandırılması ve etkin bir vatandaş rolü ile devlete katkı sağlamaları sağlanarak toplumun daha dayanışma içerisinde olmaları fayda sağlayacaktır burada millete yani bizlere düşen görevler ise onları Güleryüz de Karşıya bak bu sıkıntıların ortadan kaldırılmasını sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak olacaktır.

 2. Hamdiye dedi ki:

  İnsanlar yapıcı olarak çevresindeki insanlara olumlu bakmış olur. Yapıcı olmak ahlaki değerlerimize katkı sağladığı gibi bizi sabrını insanlar haline getirir. Sabırlı olmak her oluşabilecek sorunun düzgün bir şekilde sonuçlanacağına işarettir. Yapıcı olmak insanlar aramızdaki ilişkiyi de güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Yalnız yıkıcı olmak bütün olumsuzlukları da getirdiğini bilmeliyiz. Sabırsız öfkeli saygısız olmak yıkıcı insanların yaptıkları davranışlardan birkaç tanesi dir. Yıkıcı insanlar hem mutsuz hem de yalnız insanlardır.o yüzden biz insanların karşılaşabileceği herhangi bir sorun karşısında sabırlı olmalı insanları kırmadan kibar bir şekilde davranmalıyız. Karşımızdaki insanı incitmeyecek davranışlarda bulunarak o insanı empati yoluyla ilişki kurmaya çalışmalıyız.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.