7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86-88-89-90-91 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Okumak Düşünmek İçindir Metni Cevapları Sayfa 86, 87, 88, 89, 90, 91


Okumak Düşünmek İçindir Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 86-88-89-90-91


Soru : İnsanlar niçin kitap okumaya ihtiyaç duyarlar?


Kısa Cevap : “İnsanlar niçin kitap okumaya ihtiyaç duyarlar?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Okuma alışkanlığı ne yazık ki ülkemizde çok az oranlardadır.

İnsanlar teknolojinin günümüze gelmesi ile beraber kitap okumaktan bir hayli uzaklaşmış ve maalesef hayatını boşa geçirmektedir.

Gerek tarih hakkında gerek günümüz hakkında gerekse gelecek hakkında düşünülen hayatlar kaleme alınmış ve bizim hizmetimize sunulmuştur.

Bu bilgileri edinerek genel kültürümüzü zenginleştirmek ve ufkumuzu açarak zamanımızı değerlendirmek için kitap okumak çok değerlidir.

Kitap okumak insanın beyin gelişimine büyük katkıda bulunur.

İnsanın ufkunu zenginleştirir, kelime hazinesini geliştirir ve olaylara daha farklı bir boyuttan bakmasını sağlar.

Okumak birçok bilgi edinmemize ve bilgi sahibi olmamız açısından bize kıymetli bir kazanım sağlar.


Soru : Okumanın “düşünmek” üzerindeki etkileri nelerdir?


Kısa Cevap : “Okumanın “düşünmek” üzerindeki etkileri nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

İnsanlar okudukları zaman yeni bilgiler edinir ve yeni dünyaları keşfederler.

Bu edinilmiş olan bilgiler her ne kadar gün içerisinde aklımıza gelmese de zamanı geldiği zaman hatırlanır ve insanlar bunları gerektiği yerlerde kullanır.

Gerek bir roman veya hikaye kitabı olsun gerek bir tarih kitabı olsun gerek de bir ansiklopedi olsun bunları okuduğumuzda çok farklı bilgiler edinir ve evren hakkında çok fazla bilgiye sahip oluruz.

Böylece düşünce dünyamız gelişir ve tek bir yöne bağlanıp kalmaktan kendimizi kurtarırız.

Bu yüzden okumak düşüncelerimizi geliştirerek düşünce üzerinde doğrudan bir gelişi ve kazanım sağlar.


Soru : Kendimizi keşfetmek için okumaya ve düşünmeye ihtiyacımız var mıdır? Neden?


Cevap : “Kendimizi keşfetmek için okumaya ve düşünmeye ihtiyacımız var mıdır? Neden?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Kendimizi keşfetmemiz başka dünyalar görmeye, duymaya ve anlamaya bağlıdır. Bu da ancak okuma ve düşünmekle gerçekleşir.

Bu yüzden farklı dünyalar ve farklı fikirleri keşfederek kendimizin de farkına varır ve onlarla kendimize ilişkilendirerek kendimize keşfetmek için yollar buluruz.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 88 Cevapları 


1. Etkinlik


Soru : Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.


Cevap :

keşfetmek : sezinlemek , var olduğu halde varlığı daha önce bilinmeyen bir şeyi bulmak

Tahminim: daha önce insanların bilmediği bir şeyi ortaya çıkararak bulmak

müfettiş : bir kuruluşta yürütülen işlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetleyen resmi görevliye verilen isimdir

Tahminim: Denetleyen görevli kimse

biyolog : yaşam bilimle uğraşan kimse

Yaşamı inceleyen kimse

kubbe : genellikle yarım küre biçiminde olan yapı örtüsü

Tahminim: yarım küre şeklinde yapılan mimari eser

kâşif : bulgucu, bilinmeyen bir şeyi bulan, ortaya çıkaran kişi

Tahminim: bulan kişiye verilen isim

düşünür : düşünme yeteneği çok üstün olan, düşünmeyi kendine uğraş edinmiş, genel sorunlarla ilgili yeni ve kendine özgü düşünceleri olan, yeni düşünceler üreten kimse

Tahminim: yeni düşünceleri olan ve düşünce üreten kimse

yasa : devletin yasama gücüne belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyumadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kural, bu kuralları içine alan kitap

Tahminim: devletin koymuş olduğu ve herkesin uymak zorunda olduğu kurallar


2. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.


1. Okumak ile düşünmek arasında nasıl bir bağ vardır?


Cevap :

İnsan düşünmek için okur ve böylece kendini ve hayatını keşfeder.


2. Yazarın okumak ile düşünmek arasında kurduğu bağlantıya katılıp katılmadığınızı nedenleriyle anlatınız.


Cevap :

Yazarın okumak ile düşünmek arasında kurduğu bağlantıya katılıyorum. İnsanın beyni daima düşünce halindedir ancak bu düşünceler bildiğimiz  sınırdadır. Daha iyi düşünmek için araştırmalı ve araştırmak için de okumamız gerekmektedir.


3. Düşünmek ile kendimizi ve hayatı keşfetmek arasında nasıl bir ilişki vardır?


Cevap :

Kendimizde ve hayatımızda var olan şeyleri keşfetmek düşünmemize bağlıdır. Düşünmek kendimiz ve hayatımızla ilgili birçok şeyi keşfetmemize yardımcı olur.


4. Yazarın bilim adamları ile “düşünmek” hakkındaki görüşlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?


Cevap :

Yazarın bilim adamları ile düşünmek hakkındaki görüşlerini haklı buluyorum. Çünkü hiçbir buluş bence düşünmeden bir anda olabilecek bir şey değildir. Buluşlar deneme yanılma yoluyla birçok uğraş sonucunda yapılmıştır.


5. Yazarın sağlıklı beyin ve düşünme eylemiyle ilgili görüşlerine katılıyor musunuz? Neden?


Cevap :

Sağlıklı düşünebilmek için kişinin sağlıklı olması gerekmektedir. Hasta olan insan hastalığı ile uğraşmaktan yeterince düşünemez ve keşfedemez. Vücudumuz için gerekli olan besinlerin yanı sıra insanlar hareket halinde olarak sağlıklı kalırlar. Düşünerek hareket eden beyin sağlıklı kalacaktır. Bu yüzden yazarım bu görüşüne katılıyorum.


6. Metinde anlatılanın dışında size göre okumanın ve düşünmenin ne gibi yararları vardır?


Cevap :

Bence metinde yazmayan ancak okumanın yararlarından bir tanesi kişinin empati yeteneğinin gelişmesidir.

İnsan farklı dünyaları ve farklı bilgileri edindikçe hem kendi sorgulayacak hem de farklı düşüncelerin olduğunu kabul ederek empati yeteneği gelişecektir.


3. Etkinlik


Soru : Defterinize aldığınız notlardan hareketle metni özetleyiniz.


Cevap :

İnsanlar düşünmek için ve keşfetmek için okurlar. Keşfetmek de okumaya ve okumanın verdiği düşünmeye bağlı olarak gelişir.

Bilim adamları yapmış oldukları birçok keşifleri düşünerek ortaya çıkarmışlardır.

Arşimet’in suyu kaldırma kuvvetini buluşuna baktığımız zaman herkesin hayatta gördüğü ancak düşünmediği tasın nasıl suyun yüzeyinde batmadan kalması olayını düşünerek bulmuştur.

Newton’a baktığımız zaman elmanın ağaç dalından kopup düşmesi gibi her insanın başına gelebilecek olan ancak herkesin düşünmediği yasayı düşünerek yer çekimi kanunu keşfetmiştir.

Düşünmek aynı zamanda beynimizin sağlıklı kalmasını sağlar. Okumak sayesinde daha iyi düşüncelere sahip olur ve dünyaya kayda değer güzel eserler bırakmak mümkün olur.


4. Etkinlik


Soru : “Archimedes (Arşimet), Newton (Nivtın) ve Owen (Ovın)”ın bilim dünyasına katkılarıyla ilgili yaptığınız araştırma sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız.


Cevap :

Arşimet; arşimet vidası, arşimet’in pençesi ve  architonerre ,

Newton ,yer çekimini ispat etmiş, yansıtmalı teleskobu icat etmiş, kütle çekimini ispatlamış ve kullanmış, Newton mekaniğini bulmuştur.

Richard Owen , en büyük katkısı mekanik alanında olmakla beraber kütle çekim yasasında ortaya koymuş ve dinozor fosillerine inceleyerek günümüzdeki sürüngenlerden farklı alt takımda sınıflandırmıştır.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 89 Cevapları 


5. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki cümlelerde yer alan zarfların altını çizerek cümlelerin anlamlarına olan katkılarını yazınız.


Cevap :

Aşağı inip gelmesini bekledi.

Cevap : Cümleye yer-yön anlamı katmıştır.

Bir gün önce sınıflarına müfettiş gelmişti.

Cevap : Cümleye zaman anlamı katmıştır.

Asel odasında mışıl mışıl uyuyordu.

Cevap : Cümleye durum anlamı katmıştır.

Uçakla Ankara – İstanbul arası ne kadar sürer?

Cevap : Cümleye soru anlamı katmıştır.

Sonunda araya taraya yer çekimi yasasını bulur.

Cevap : Cümleye zaman ve durum anlamı katmışlardır.

Niye bu kapak zıplayıp duruyor?

Cevap : Cümleye soru anlamı katmıştır.


6. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını bularak altlarındaki boşluklara yazınız.


Yaşantılarımıza olduğu kadar deyimlerimize de yerleşmiş kapılar. Sözgelimi akşam misafirliklerinde kapı kapı gezeriz. Hiç belli olmaz, belki kararımızı değiştiririz diye açık kapı bırakırız. Aileye uzak birilerinden bahsederken dış kapının mandalı deyiveririz. El kapılarında çalışır, ekmeğimizi kazanırız. İstenmediğimiz yerlerden kapı dışarı ediliriz. Kapıdan kovsalar bacadan gireriz kimi zaman, eğer bir şeyi kafamıza koyduysak.

Düşünceyi Geliştirme Yolu :  Örneklendirme


Yapılan istatistiksel çalışmalara göre İngiltere’de 3508 kişiye bir kütüphane, Belçika’da 4253 kişiye bir kütüphane, ülkemizde ise 64600 kişiye bir kütüphane düşmektedir. Bu kütüphanelerdeki kitap sayısı ise okuma alışkanlığımızın az olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Düşünceyi Geliştirme YoluSayısal Verilerden Yararlanma


Saygı; bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusudur. Bu duyguyu davranışa dönüştürmeye önce kendimizden başlamalıyız. Çünkü saygı, verildiği kadar alınan bir davranıştır. İnsanların bir
arada mutlu ve huzurlu yaşamaları o toplumdaki saygı kavramının gelişmişlik derecesine bağlıdır. Atatürk‘ün “Saygı düzenin anahtarıdır.” sözü de bu düşünceyi desteklemektedir.

Düşünceyi Geliştirme Yolu :  Tanık Gösterme


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 90 Cevapları 


7. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki ifadelerin sizin dâhil olduğunuz bir sosyal medya grubunda paylaşıldığını düşününüz. Boş bırakılan yerlere kendi düşüncelerinizi yazınız.


Cevap :

Merhaba arkadaşlar. Kimler burada?
Ben buradayım Ahmet.

Bugün çok yoruldum. Kütüphanede istediğim şeyleri bulmak ve kütüphane uzakta olduğu için ulaşmak gerçekten çok zor oldu.

Eren: Merhaba, ben de buradayım. E-kütüphaneden kolayca bulabilirsin
Aaa, e-kütüphane diye bir şey mi var?
Evet, hemde çok büyük bir kolaylık ve bilgileri güvenilir.

E-kütüphane üyelik formunu doldurarak kolayca üye olabilirsin. Böylece istediğin her şey hakkında araştırma yapabilirsin

Bu bugun aldığım en güzel haberdi. Keşke daha önce bilsem bu kadar yorulmazdım. O zaman ben hemen araştırma için çalışmaya koyulayım.
Sana kolay gelsin Ahmet, iyi günler.
Görüşürüz arkadaşlar.
Görüşürüz…


8. Etkinlik


Soru : Aşağıda verilen “E-kütüphane Formu”nu doldurunuz.


Cevap :

Bu kısmı kendi kişisel bilgilere göre doldurmanız gerekmektedir.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 91 Cevapları 


9. Etkinlik


Soru : Aşağıda bir bölümü verilmiş olan yazıyı tamamlayınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.


Yazımın başlığını henüz koymadım ancak aklımda şekillenmeye başlayan bir şeyler var. Başlık demişken “Düşünmek” olabilir, diyorum. Neden olmasın? İnsanoğlu günümüze düşünerek, düşündüklerini hayata geçirerek ulaşmıştır. Düşünmek için okumaya ve düşündüklerini yazmaya ihtiyaç duyan insan aslında bir şeyin farkına varmıştır.

Cevap :

Bu da giderek düşündüğü şeyleri hayatına geçirdiği ve başarıya ulaştığıydı. İnsan düşünmeyi sadece aklında bırakmadı ve bir şeyler icat ve keşfetmek için düşünmesi gerektiğini anlamıştı. Baktı ki düşünmek daha sonra şekilleniyor ve büyük başarılara imza atıyordu.


Gelecek Derse Hazırlık


Soru : Yazma alışkanlığının sağladığı faydaları araştırınız. 


Kısa Cevap : “Yazma alışkanlığının sağladığı faydaları araştırınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Madde Madde Yazma alışkanlığının sağladığı faydalar;

 • Öğrenme becerilerimizi geliştirir
 • Öğrenmemizi kolaylaştırır
 • Zihnimizi açar
 • Belleğimizi güçlendirir
 • Ruh halimizi iyileştirir
 • Stresi azaltır
 • Olumsuz duygulardan sıyırmamızı sağlar
 • Daha iyi hissettirir
 • Bağışıklığımızı kuvvetlendirir
 • Bilgileri unutulmasını engeller
 • Bilgilerin nesilden nesile aktarılmasını sağlar
 • Konuşma becerisi sağlar
 • Hatayı azaltır
 • Unutmanın önüne geçer

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. 7 sınıf Türkçe ders kitabınızın yer alan bu metinde okumak düşünmektir ifadesinin anlatılmak istenen bir kişi çok fazla kitap okuduğu zaman elbette ki bilgi sahibi olabilir çeşitli birçok konu hakkında bilgi üretebilir veya cahillikten bilgisizlikten bu şekilde kurtulabilir kitap okumak bir insanı beyin gücünü genişletir ona mutluluk ve cesaret verir her zaman mutlu olmasını sağlar elbette ki kitap okumak hayal dünyamızı genişletir kitap okumadım çok faydalı olduğunu söyleyebiliriz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.