7. Sınıf Türkçe Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları


Türkçe Öğretmeni

İçindekiler

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19


Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 10 Soruları ve Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Çalışkanlığıyla tanıdığınız hayvanlar var mı? Bu hayvanların özelliklerini anlatınız.


Cevap : Çalışkanlığıyla tanıdığınız hayvanlar var mı? Bu hayvanların özelliklerini anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Evet çalışkanlığıyla tanıdığımız hayvanlar vardır. Bunlara ; karıncalar, arılar örnek olarak verilebilir.
Karıncalar : Sürekli olarak çalışan kışın zor şartları için erzak taşıyan bir hayvan olarak kabul edilmektedir.
Arılar : Bir sürü halinde sürekli olarak çiçekler üzerindeki polenleri toplayarak bal yapan bir hayvandır.


2. Okuyacağınız metnin başlığının ve görsellerinin size hatırlattıklarını söyleyiniz.


Cevap : Okuyacağınız metnin başlığının ve görselleri bizlere üretim yapan köylüleri ifade etmektedir.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 14 Soruları ve Cevapları

1. ETKİNLİK


a. Metinde geçen bilmediğiniz sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Sözlük, atasözleri, deyimler sözlüğü vb. kaynaklardan bu sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını öğrenip tahminlerinizle karşılaştırınız.


 • Hâlet: Durum
 • Sarnıç: Yağmur sularının biriktirildiği üstü kapalı yapı
 • Gayrimeskûn: Boş, ıssız, şenliksiz olan
 • Dundalık: Süpürge otu kaplı yer
 • Mucibince: Gereğince
 • Evlek: Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
 • Saye: Gölge

b. Yıl boyunca, anlamlarını öğreneceğiniz sözcük ve sözcük gruplarını bir deftere yazarak sözlük oluşturunuz.


Cevap : Bu etkinliği sizin yapmanız gerekmektedir.


c. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yerleştiriniz.


 1. Doğa → tabiat
 2. Gölge → saye
 3. Neşeli → şen
 4. Zaman → vakit
 5. Tanık → şahit
 6. Utangaç → mahcup
 7. Mutlu → mesut
 8. Irak → uzak
 9. Kenar → kıyı
 10. Uçurum → yar

“7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları”


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 15 Soruları ve Cevapları

2. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldığını belirleyiniz. Gerçek anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “G”, mecaz anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına ”M” yazınız.


 • Gerçek Anlam Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.
 • Mecaz Anlam Günlerden beri kafamı bir adam kaplıyor.
 • Gerçek Anlam  Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı.
 • Mecaz Anlam İşte Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur insanın ruh hâletini içine sindirmiş.
 • Mecaz Anlam Parmakları kalın geldiği zaman tırnakları ile toprağı tırmalardı.
 • Gerçek Anlam  Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor.

3. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki atasözlerinden hangileri metnin ana fikri ile uyumludur? İşaretleyiniz.


(İşleyen demir ışıldar.-Lafla peynir gemisi yürümez.-Sakla samanı, gelir zamanı.-Akan su, yosun tutmaz.-Emek olmadan yemek olmaz.-Ayağını yorganına göre uzat.)


“7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları”


4. ETKİNLİK


Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.


1. Kitaplar bir zamanlar yazara neler öğretmiş?


Cevap :  İnsanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmiştiler


2. Kör Mustafa’nın fiziksel özellikleri nasılmış?


Cevap :  Bir gözü sola doğru biraz kayık, sağ tarafının beyazı ile göz kapağı arasında bir et parçası oturmuş.


3. Kör Mustafa’nın görmeyen gözü yazara neyi hatırlatmış?


Cevap :  Kamburu hatırlatmış.


4. Kör Mustafa hangi işlerde çalıyormuş?


Cevap : Bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam aktarır, kuyu kazarmış.


5. Yazarın köyünde hangi ağaçlar yetişirmiş?


Cevap :  Fundalar, yabani meşe palamutları, koca yemişler, çalı süpürgeleri yetişirmiş.


6. Mustafa, toprakla nasıl bir mücadeleye girişmiş?


Cevap : Topraktan çalılıkları, taşları, kökleri, dikenleri el ve tırnaklarına zarar verme pahasına ayıklamış


7. Mustafa’nın taşlık yerle mücadelesi nasıl sonuçlanmış?


Cevap : Mustafa taşlık yeri ayıklamayı başarmış ve oraya yerleşmiş, tarım yapmaya başlamış.


8. Yazarın, Mustafa’yı takdir etmesinin nedeni nedir?


Cevap : Kimsenin aşmak için göze alamayacağı engelleri azim, sabır ve çalışkanlıkla aştığı için yazar Mustafa’yı takdir ediyor.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 16 Soruları ve Cevapları

5. ETKİNLİK


Soru : Metinden, birinci kişili anlatımın yapıldığı örnek cümleler bulup aşağıya yazınız.


Cevap :
1. Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.
2. Bizim köyün lodos tarafı gayrimeskûndur.
3. Bendeniz bu mücadeleye şahidim.


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metni, “Karanfiller ve Domates Suyu” metni ile biçim ve içerik yönünden karşılaştırınız.


ÇALIŞKAN OLMAK
İşleyen demir pas tutmaz,
Bunu böyle bil unutma!
Çalışmak gibi var mıdır?
Hep ilke o mutlulukta.
“Vakit nakittir.” demişler,
Boş geçirme zamanını.
Çalış, çabala, üret ki,
Aydınlat hep yarınını.
Çalışmakla kazanılır,
Bil ki büyük başarılar.
Sağlıklı ve mutlu olur,
Azim ile çalışanlar.
Tembellik hiç hoş değildir,
Sakın kaptırma kendini.
Çalışmalısın her zaman
Yüceltmek için ülkeni.
Atilâ ÇAKIROĞLU
Şiir Bahçesi


KARANFİLLER VE DOMATES SUYU

 • Biçim: Hikaye
 • İçerik: Yazar hikayede çalışkanlık ve azmi konu etmiş.

ÇALIŞKAN OLMAK

 • Biçim: Şiir
 • İçerik: Yazar şiirinde çalışkanlığı konu almış.

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 17 Soruları ve Cevapları

7. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki tabloya metinde geçen ikilemeleri bulup yazınız. Bu ikilemeleri birer cümlede kullanınız.


 • Şıkır şıkır : Düğünde insanlar Şıkır şıkır ortada oynuyorlardı.
 • Pırıl pırıl : Temizlikten sonra ev Pırıl pırıl oldu.
 • Doğru dürüst : Yaşanan olumsuzlukları Doğru dürüst anlatmaya başlar mısın.
 • Tatsız tuzsuz :Sevilmeyen birisi olduğu için ortam Tatsız tuzsuz oldu.
 • Üç beş : Yardıma muhtaç kardeşlerimiz için Üç beş para toplandı.
 • Çalı çırpı : Mangal için Çalı çırpı topladılar.

8. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yazımını inceleyiniz. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımından hareketle ilgili açıklamaları örnekteki gibi tamamlayınız.


• Yer yer esmer, pembe, kül rengi toprağa saye salar.
Cevap : İkileme oluşturan sözcükler birbirinden ayrı yazılır.


• Su buldun mu, su?
Cevap : “Mi” soru eki, kendisinden önceki ve sonraki sözcükten ayrı yazılır.


• Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır?
Cevap : “Şey” sözcüğü, kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır.


• Göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz…
Cevap : “Biraz” sözcüğü her zaman bitişik yazılır.


• Üç çocuk garip birtakım taşlar, tahtalar, saclarla bir şeyler yaparlar.
Cevap : “Birtakım” sözcüğü, “bazı” anlamında kullanılırsa bitişik yazılır.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 18 Soruları ve Cevapları

9. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz. Fiil olanları sarı, isim olanları yeşil yaprağa örnekteki gibi yazınız.


• Bizi iş yapmaktan kim kurtaracak?
• Bir gece aniden aklıma çok parlak bir fikir geldi.
• Bir elin nesi var, iki ele ne gerek var?
• İlk kez insanlara yardımcı olacağım için sevindim.
• Çizimlerimi meydandaki çınar ağacının gövdesine asarak sergiledim.
• Ömür boyu, bildiklerimizin esiri oluruz.
• Günlerce çalışarak planlar çizdim.
• Sonunda çalışmalarım belli bir olgunluğa ulaştı.
• Herkes, yetenekli olduğu alanda fikirler geliştirmeye başladı.
• Hep birlikte çalışmaya koyulduk.
• Su gücüyle çalışan makinelerle iplik ürettiler.
• Köylüler, bütün bu düzeneği kurarken çalışmayı çok sever oldular.
• Edindikleri bilgileri başka alanlara da uygulamak istediler.
• Çalışmanın, aslında tembellikten çok daha zevkli olduğunu keşfettiler.


Cevap :
Sarı Yaprak:

 • kurtaracak
 • geldi
 • sevindim
 • çizdim
 • ulaştı
 • koyulduk
 • istediler

Yeşil Yaprak:

 • elin
 • çınar
 • ömür
 • fikirler
 • iplik
 • düzeneği
 • tembellikten

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 19 Soruları ve Cevapları

10. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre uygun kutucuklara yazınız.


(geçmek-gelmek-kızarmak-sermek-sürmek-ağlamak-yeşermek–pişirmek-çıkmak-yaşamak-oturmak-çürümek-düşünmek-toplamak)


 • İş fiilleri : geçmek sürmek düşünmek pişirmek sermek toplamak
 • Durum fiilleri : çıkmak oturmak gelmek yaşamak ağlamak
 • Oluş fiilleri : yeşermek kızarmak çürümek

11. ETKİNLİK


Soru : “Karanfiller ve Domates Suyu” metninden hareketle “çalışmanın önemi” ile ilgili bir afiş hazırlayınız. Hazırlayacağınız afişin taslağını aşağıda oluşturunuz.


Cevap : “Çalışmanın önemi” ile ilgili bir afiş hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları”


SONRAKİ METNE HAZIRLIK


Soru : “Yardımlaşma” hakkında gazete ve dergi haberleri derleyiniz. Yardımlaşmanın önemiyle ilgili bir konuşma hazırlayınız.


Cevap : “Yardımlaşma” hakkında gazete ve dergi haberleri derleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Yardımseverler borçları tek tek kapatıyor

İzmir’de Konak Belediyesi tarafından başlatılan ‘Komşun gülsün, esnafın yaşasın. Bir veresiye defterini de sen kapat’ kampanyası kapsamında hayırseverler aracılığıyla veresiye defterlerine borç yazdıran ihtiyaç sahiplerinin ödenmemiş ücretleri ödeniyor.

Konak Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların bakkal, manav ve kasaplardaki borçlarının silinmesi amacıyla geçen pazartesi dayanışma kampanyası başlattı. Gültepe, Mehtap, Zeytinlik ve Çınartepe gibi semtlerde, özellikle sokak aralarında bulunan mahalle bakkallarına giderek salgın nedeniyle gelirini kaybeden vatandaşların borçları ödeniyor. Hayırseverler ödeme zorluğu yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatarak veresiye defterlerini kapatıyor. ‘Komşun gülsün, esnafın yaşasın. Bir veresiye defterini de sen kapat’ adıyla başlatılan kampanya kapsamında bugüne dek çok sayıda duyarlı vatandaşın topladığı 150 bin lira ile ihtiyaç sahibinin esnafa olan borcu kapanmış oldu. Ramazan ayı boyu boyunca sürecek kampanya sayesinde, tahsilat yapamayan esnaf da rahat bir nefes aldı. Esnaflar, veresiye borçlarının ödendiğine dair yazıyı, dükkanlarına astı.

Kaynak :  CNN TÜRK

Cevap : Yardımlaşmanın önemiyle ilgili bir konuşma hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Yarımlaşma Kapıları Açar

Yardımlaşma toplum bir arada tutan ve toplumun bir bütün olmasını sağlayan en önemli olgulardan bir tanesidir. Toplum içerisinde var olan insanlar birbirine yardım ederek toplum içerisinde gerekli olan dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamaktadır. Bu yardımlaşma ile birlikte güçlü bir toplumun oluşumuyla birlikte güçlü bir devlette meydana gelmektedir.
Sonuç olarak yardımlaşmayla birlikte güçlü bir toplum, güçlü bir topla birlikte güçlü bir devletin oluşması nedeniyle gelebilecek tehlikelere karşı güçlü bir millet ve devletin oluşumu ancak yardımlaşma ve dayanışmadan geçecektir. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Türkçe Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Çalışkanlığı ile tanıdığımız hayvanların başında karıncalar ve arılar gelmektedir. Ayrıca kurslar da çalışkan ve hareketli hayvanlar arasında yer alır. Geleneksel olarak bilinen ve çalışkan öğrencileri benzetme amacıyla kullanılan arı gibisinde ya karınca gibisin sözünde anlatılmak istenen Çalışkan hareketli aktif ve verimli insanlara bu benzetme yapılır. Çevremizde gördüğümüz karıncalar ve arılar birlikte yaşayan gece gündüz çalışabilen ve çok hareketli bir günlük hayatları olan hayvanlardır. Onlar gibi hayat enerjisi olan hareketli ve verimli olan çalışkanlığı ile tanınan ve bilinen özelliklere sahip olmak bizi başarıya ve en güzel hedeflere ulaştırabilir
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  error: Content is protected !!