7. Sınıf Türkçe Kitabı 132-133-134-135-136-137-138-138-140. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları | Forum Sayfa Cevapları

7. Sınıf Türkçe Kitabı 132-133-134-135-136-137-138-138-140. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları


Türkçe Öğretmeni

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Küçük Yunus Metni Cevapları Sayfa 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140


Küçük Yunus Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 130 Soruları ve Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Çevre kirliliğinin sebepleri ile ilgili araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :


2. Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşları hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.


Cevap :


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 135 Soruları ve Cevapları

1. ETKİNLİK


Soru : Metinden aşağıdaki sözcüklerin kullanıldığı cümleleri bulunuz. Önce cümlelerin bağlamından hareketle bu sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.


(akrobatik -güverte-sendelemek -çakıntı-kimyevi- onulmaz)


 • Akrobatik: Cambazlık ile ilgili
 • Güverte: Gemide ambar ve kamaraların üstü
 • Sendelemek: Dengesi bozularak düşecek gibi olmak, adımlarını şaşırmak
 • Çakıntı: Şimşek çakması, parlaması
 • Kimyevi: Kimyasal
 • Onulmaz: Daha iyi bir duruma gelememek, hastalıktan, dertten kurtulamamak

2. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen aşağıdaki deyimleri, anlamlarının başına yazınız. Boşta kalan deyimin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi sözlük anlamıyla karşılaştırınız.


(düğün bayram olmak-aklından geçirmek-dümen kırmak-seyirci kalmak-çaba harcamak-gücü kesilmek-altüst olmak-içi daralmak)


 • Seyirci kalmak: Bir olay karşısında hiçbir tepki göstermeyerek işe karışmamak.
 • Aklından geçirmek: Bir şeyi yapmayı düşünmek, tasarlamak.
 • Altüst olmak: Üzülmek, tedirgin olmak, yıkılmak.
 • Dümen kırmak: Yön değiştirmek.
 • Gücü kesilmek: Kuvveti, takati azalmak.
 • İçi daralmak: Sıkılmak, bunalmak.
 • Düğün bayram olmak: Çok sevinmek, çok sevinç duymak.

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 136 Soruları ve Cevapları

3. ETKİNLİK


Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.


1. Yunus ailesi yaşantısını nasıl sürdürüyormuş?


Cevap : Yunus ailesi yaşantısını gruplar hâlinde dolaşıp avlanarak ya da gelip geçen gemilerin dümen suyuna takılıp onlarla yarışarak sürdürüyormuş.


2. Yunusların görünümleri nasılmış?


Cevap : İki buçuk ile dört metre arasında değişen boyları, bir füzeyi andıran iri vücutlarına oranla küçük kalan kafaları, bir kaz gagasına benzeyen çeneleri ve yürek şeklindeki gözleri varmış.


3. Küçük Yunus’un özellikleri nelermiş?


Cevap : Küçük Yunus obur ve meraklıymış.


4. Küçük Yunus, başını varillere vurduktan sonra neler yaşamış?


Cevap : Sendelemiş. Sanki gözlerine dolan yıldızlardan kurtulmak için başını sağa sola silkelemiş. Hızla derin sulara inmeye başlamış. Görmede zorluk yaşamış. Panikle hızla suyun üzerine fırlamış.


5. Küçük Yunus’u sahilde gören çocuk ne yapmış?


Cevap : Küçük Yunus’un yanı başında dizlerinin üzerine çökmüş, “Ne olur ölme güzel Yunus!..” diye hıçkırıyormuş.


6. Metne göre denizin katilleri nelermiş?


Cevap : Denizlere karışan lağımlar, zehirli fabrika atıkları, aldırmadan dökülen çöpler ve bırakılan kimyevi madde yüklü varillermiş.


4. ETKİNLİK


a. Aşağıya “Küçük Yunus” metninin hikâye unsurlarını yazınız.


Cevap :

Olay: Küçük bir yunusun denize atılan zehirli variller nedeniyle ölmesi.

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Küçük Yunus, Küçük Yunus’un ailesi, küçük çocuk, bir kadın ve bir erkek.

Zaman: Belirsiz


b. Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.


Cevap :

Metnin konusu: Deniz kirliliğinin denizde yaşayan canlılara olan etkisi

Metnin ana fikri: Denizlere karışan lağımlar, zehirli fabrika atıkları, aldırmadan dökülen çöpler ve bırakılan kimyevi madde yüklü variller denizlerde yaşayan canlıların ölümüne sebep olur.

Metnin yardımcı fikirleri: Bilmediğimiz, yabancı maddelerle oynamak tehlikeli olabilir.


5. ETKİNLİK


Soru : Aşağıya, metinde geçen benzetme cümlelerini örnekteki gibi yazınız.


Cevap :

• Kıvrak vücutlarında iki yana kanat gibi açılmış yüzgeçleri, bir dümen gibi kullandıkları yatay kuyrukları ile dalgalar arasından…

• Buz gibi sulara dalarken “Alacağın olsun. Ben de senin rahatını bozayım da gör.” diye geçirdi aklından.

• … küçük dokunuşlarıyla varili kendi çevresinde tıpkı bir topaç gibi döndürmeyi başardı.

• … yüreklerinde doğanın öldürülüşüne seyirci kalmanın onulmaz acısıyla, bir suçlu gibi Karadeniz’in hırçın dalgalarına dikmişlerdi gözlerini.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 137 Soruları ve Cevapları

6. ETKİNLİK


a. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere, verilen eklerden uygun birini getirerek cümleleri tamamlayınız.


Cevap :

“7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 137 Soruları ve Cevapları”


b. Ekleri getirdikten sonra cümlelerdeki fiillerin zaman ve anlamında nasıl bir değişiklik oldu? Aşağıya yazınız.


Cevap :

 1. Birinci cümle geniş zamandan ek fiilin rivayet birleşik zamanına,
 2. İkinci cümle şimdiki zamandan ek fiilin rivayet birleşik zamanına,
 3. Üçüncü cümle geniş zamandan ek fiilin hikaye birleşik zamanına,
 4. Dördüncü cümle şimdiki zamandan ek fiilin hikaye birleşik zamanına,
 5. Beşinci cümle geniş zamandan geniş zamanın şart birleşik zamanına dönüştü.

c. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik zamanlı fiillerin altını çiziniz. Bu fiillerin zamanını noktalı yerlere yazınız.


Cevap :

“7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 132-133-134-135-136-137-138-138-140. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları”


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 138 Soruları ve Cevapları

7. ETKİNLİK


a. Aşağıdaki cümlelerde geçen ek fiil almış sözcüklerin altını çiziniz.


Cevap :

 • Karnı acıkınca ailesinden uzaklaştığının ayrımına varabilmişti.
 • Küçük Yunus da oburun biriydi.
 • Oyun oynamak için ailesinden geri kaldığı oluyordu.
 • Yıldızların terk ettiği gözlerini karanlıklar perdelemişti.
 • Parlak beyaz karnı gün ışığında ıslak mermer çakıntıları içindeydi.
 • Eğer açık denizlerde yol alan bir geminin güvertesindeyseniz her şeye tanık olursunuz.
 • Her canlının temiz bir doğada yaşamaya hakkı vardır.

b. Altını çizdiğiniz sözcüklerden hangilerinin birleşik zamanlı fiiller olduğunu söyleyiniz.


Cevap : “varabilmişti, oluyordu, perdelemişti” sözcükleri birleşik zamanlı fiillerdir.


8. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Haberde anlatılanlar üzerine arkadaşlarınızla tartışınız.


ÖĞRENCİLERDEN YENİ BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğünce önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlatılıyor. Proje, öğrencilerin doğal çevrenin korunmasına yönelik tesisleri tanımalarını amaçlıyor.

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmak için “Gezelim, Görelim, Çevreyi Koruyalım” adı verilen sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmek için hazırlıklarını tamamladı. Projenin tanıtımı, bu projenin gerçekleştirilmesi için talepte bulunan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenci grubunun sözcüsü, projenin amacını şu sözlerle açıkladı:

“Çevre denildiğinde çoğu insanın aklına temiz deniz, kirlenmemiş yeşil alanlar ve çöplerin çevreye gelişigüzel atılmadığı yaşam alanları geliyor. Çevrenin bu güzelliği kazanmasında şehrin arka planında olan ancak çok da bilinmeyen tesislerin etkisi ise oldukça büyük. Şehrin gizli kahramanı olan çevreyle ilgili tesisleri görmenin çevre bilincimizi geliştireceğini düşünüyoruz.”

Proje, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, başlangıçta il merkezindeki 11 ortaokulun öğrencileri, Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında Kent Müzesi, atık su arıtma, içme suyu ve katı atık tesislerinde ağırlanacak.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 139 Soruları ve Cevapları

9. ETKİNLİK


a. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.


Cevap : Kitabınızda verilen bilgileri okuyunuz.


b. Yukarıdaki bilgilerden en fazla ilginizi çekenler hangileri oldu? Bu bilgilerden hareketle geri dönüşümün faydaları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap :


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 140 Soruları ve Cevapları

10. ETKİNLİK


a. “Küçük Yunus” metnindeki koyu yazılmış cümlede anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.


Cevap :

İnsanlar hayat içerisinde daha rahat uyumak için icatlar üretmektedir. Ürettikleri ürünlerinden arta kalan kısımları denize atmaktadır. Çünkü daha ucuz ve daha kolaydır. Ancak yaptıklarının bir cinayet olduklarını biliyorlar mı ? Denize dökülen atıklar, denize karışan lağım suları, fabrika atıkları, çöpler bir insan için ne kadar zararlıdır biliyoruz.

Atılan bu atıkları sokağa atılsa, atıkların insanları ölüme götürebileceğini de biliyoruz. Böyle bir şey yapsak ceza alınacağını, hatta cinayetten yargılanabileceğini de biliyoruz. Peki ya deniz canlıları… Onlar canlı değil mi? Katil damgası vurmak için illa ki insan mı öldürmek gerekiyor? Bile bile sırf ucuz ve kolay diye denizdeki canlılara zarar vermek cinayet değil midir? Bence kim olursa olsun, denizlere zehirli atık, çöp atan herkes bence katildir ve cinayetle yargılanmalı, ömür boyu ceza çekmelidir.


b. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : Yazınızı en son kontrol ediniz.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK


Soru : Çevrenizde hayvan barınakları var mı? Bu barınakların kurulma amacı nedir? Araştırınız.


Cevap :


 


Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Türkçe Kitabı 132-133-134-135-136-137-138-138-140. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Hamdiye
Ülkemizin üç tarafı denizlerle kaplı olan ve mevsimlerle iklimi ile seçin ülkeler arasında olan bir bölgedir ülkemizde bulunan denizleri kirletmemek ve temiz tutmak hem bizim için hem de denizde bulunan canlılar için çok önemlidir denizlerde seyahat ederken veya deniz kenarında otururken naylon pet şişe veya yemiş içmiş olduğumuz ürünlerin boş kutularını denize atmamız gerekir çünkü bu nesneler hayvanları ciddi şekilde zarar verir balıklar bazen toplu ölümleri Deniz kirliliği ve fabrika atıkları sebebiyle olduğunu birçok haber'de gözlemleyebiliyoruz.ayrıca denizlerimizi değil çevremizi temiz tutma çevreye çöp atmamak çevrede bulunan ağaç bitki gibi birçok canlıya zarar vermemek biz bir işte insanların yapacağı ahlaki bir davranıştır
Konuya Bir Cevap Yazın
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

 • 28 Kayıtlı Üye
 • Son Üye Zülal
error: Kopya Yasak