7. Sınıf Türkçe Kitabı 237-238-239-240-241-242-243. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


Türkçe Öğretmeni

İçindekiler

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Moena Türk Köyü Metni Cevapları Sayfa 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243


Moena Türk Köyü Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları

DERSE HAZIRLIK


1. Hangi ülkelere gitmek isterdiniz? Niçin?


Cevap : Hangi ülkelere gitmek isterdiniz? Niçin? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Ülkemiz güzel olduğu kadar dünya üzerinde çok güzel ve bir o kadarda tarihi ve farklı kültürüyle dikkat çeken ülkeler bulunmaktadır.

Gezmeyi görmeyi seven bir insan olarak imkan olsa da tüm ülkeleri gezip göre bilsem, son yıllarda ülkeleri gezdiren iyi tur şirketleri bulunmakta bunlardan biriyle görüşerek balkan ülkesini, orta Avrupa ülkelerini geze bilirsiniz.

Benim gezmek ve görmek isteğim ülkeler genellikle uzak doğu ülkeleri Japonya, Çin, Kore gibi bu farklı kültürler yemekleri, tapınakları, doğal güzellikleri ile cezbetmekte, özellikle Japonya’nın doğası dağları rengarenk çiçekleri bambaşka bir dünya ya götürüyor insanı Bir gün gitmeyi çok isterim.


2. Türkiye dışında Türklerin ağırlıklı yaşadığı başka yerler var mıdır?


Cevap : Türkiye dışında Türklerin ağırlıklı yaşadığı başka yerler var mıdır? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşı olan çok insan bulunmaktadır. Bu insanlar Türkiye’de ki geçim sıkıntılarının gidermek daha iyi şartlar da yaşamak için ülkelerinden göç etmek zorunda kalmış insanlardır.

Günümüzde en fazla Türk Almanya’da yaşar. Türkiye’den den Almanya ya göçmüş ve yerleşmişlerdir. Almanya’daki Türkler geniş tanımı ile Almanya’da doğan Türkleri de kapsamaktadır. İlk başlarda Almancılar diye tanımlanan grup, günümüzde olumsuz bir anlam kazanan bu sıfatı benimsememektedir.


7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları

1. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Bu cümlelerden hareketle
kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.


 • Alp Dağlarının en ücra köşesinde, Avusturya sınırında yer alan köy, günümüzde bir kayak merkezi olarak tanınmaktadır.
 • Moena Meydanı’nda Türk’ü tasvirleyen sakallı ve sarıklı bir büst bulunmaktadır.
 • Moena’ya barış, huzur ve bolluk götüren soydaşımız, yani El Turco kendisini kurtaran Mariana ile evlenir.
 • Ok ve yay yapımını, ateşli silahları velhasıl savaş tekniğiyle ilgili bildiği her şeyi öğretir.
 • Karnavaldaki görüntüler de bir ritüeli andırıyor olmalı

Cevap :

 • Ücra: Çok uçta, kenarda veya kıyıda köşede olan
 • Büst: Heykelcilikte başı, göğsü, bazen de omuzları içine alan sanat ürünü
 • Tasvir: Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
 • Soydaş: Soyları bir olan bireylerden her biri
 • Velhasıl: Kısacası
 • Ritüel: Dinî tören, ayin
 • Karnaval: Belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici gösterilerin tümü, festival.

2. ETKİNLİK


Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.


1. Moena köyü hangi turistik faaliyetle ön plana çıkmaktadır?


Cevap : Kayak faaliyeti ile ön plana çıkmaktadır.


2. Moena köyünde yaşamaya başlayan Türk’e, köylüler ……………………………..………. ismi vermişlerdir. Asıl adı ……………………’dır. Lakabı ise …………………………..’dır. Cümlelerdeki boşlukları metinden yararlanarak doldurunuz.


Cevap : Moena köyünde yaşamaya başlayan Türk’e, köylüler El Turco ismi vermişlerdir. Asıl adı Hasan’dır. Lakabı ise Balaban’dır.


3. Günümüzde Moena köyünde Türk geleneğini yaşatmak için neler yapılmaktadır?


Cevap : Günümüzde Moena köyünde Türk geleneğini yaşatmak için neler yapılmaktadır? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Moena köyü İtalya sınırında bir İtalyan köylüdür. Köy Türk kültürüne ikinci Viyana Kuşatması’nda yaralanarak kaçan bir yeni çerinin köye sığınmasıyla tanımıştır.

El turko lakabını verdikleri yeniçeriyi iyileştiren köylüler, Alman derebeylerinin köylerini haraca bağlanmasına karşı köyü örgütleyen El Turco köylülere dövüşmeyi, silah kullanmayı ve savaş  tekniklerini öğretmiştir. Bu sayede derebeylerden kurtulan köylüler El Turco y çok sevmiş vede kendini iyileştiren kızla onu evermişlerdir.

O öldükten sonra köylerinde her yıl onu Anma törenleri düzenlemişler ve bu zamanla Türk festivaline dönüşmüştür. Bugün El Turconun torunları ile birlikte Türk köklerini hatırlamak için Sultan, harem kızları, yeniçeriler gibi giysiler giyerek, mehteran müziği vererek, renkli kıyafetlerle geçit töreni yapmaktalar bunun dışında tüm Moena halkı kadınları başörtüsü ve şalvar giyerken erkekleri ise kılıç ve vezir, gaziler biçiminde kostümler giyerler. Bu sayede Türk kültürünü devam ettirirler.


4. Metinde “Türk Köyü Moena” hakkında verilen bilgilerden hareketle bir kültürü yaşatmak ve yaygınlaştırmak için ne tür çalışmalar yapılması gerekir?


Cevap : “Türk Köyü Moena” hakkında verilen bilgilerden hareketle bir kültürü yaşatmak ve yaygınlaştırmak için ne tür çalışmalar yapılması gerekir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Moana talya Avusturya sınırlarında bulunan bir İtalyan köyüdür halk dağlarının Eteğinde Avusturya sınırında yer alır günümüzde bir kayak merkezi olarak da bilinmektedir italya’nın Toronto Bölgesi’nde yer alan Moana Köyü 323yıldır süregelen Türk kültürü anlatılmaktadır.

Tarihçesi 2. Viyana kuşatmasında yaralanarak boyasız olan ertürkoğlu lakaplı Hasan’ın buraya yerleşerek bir İtalyan kızıyla evlenmesi ile başlamıştır. Köylüler Artur koy o kadar çok sevmişlerdir ki ölümünden sonra bile Türk geleneklerini Yaşatmaya çalışmışlardır Hasan Balaban ertur ko 4 Mehmet ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa zamanında yaşamış istihbarat subayı olan önemli bir Yeniçeridir.

El türko Ayrıca birçok yabancı dil bilen devlet-i Aliye’nin önemli bir askeriydi Rusçadan başka Almanca ve İtalyancayı çok iyi konuşabiliyordu Venedik Viyana Berlin ve Roma’da defalarca bulunmuştur. Hasan Balaban Moena için önemi şu şekildedir zamanında Alman derebeylerinin haraç alıp gittiği köyde buna karşı koyarak özgürlüğüne düşkün olan kahraman Türk ok ve yay atımına ateşli silahlar kullanmasına savaşma tekniklerine köylülere öğreterek buna karşı koymalarını öğretmiştir.

Bu sayede halk tarafından çok sevilmiştir. Muayene yap barış ve huzur bolluk getiren Ertürk ölümünden sonra da sürekli anılmıştır günümüzde her yıl Ekimin ikinci haftasında Türk Festivali düzenlenmektedir Türk Gelenek ve göreneklerine göre giyilen insanlar Geçit töreni yaparak Eltürko nun anısına canlı tutmaya çalışmaktadır.


5. Sınırlarımız dışında Türk kültürünün yaşatıldığı başka yerler var mıdır?


Cevap : Sınırlarımız dışında Türk kültürünün yaşatıldığı başka yerler var mıdır? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Türk toplumu kendine özgü bir kültüre sahiptir. Bir milletin kendine ait örf, adet, din, dil, yemek, müzik, sanat ve yaşam şekli bulunur. Bunların tamamına kısaca kültür deriz.

Türk kültürü yüzyıllar öncesinden günümüze gelen Türklerin yaşadığı tüm coğrafya üzerinden günümüze kadar gelmiş köklü bir geçmişe sahip kendine özgü önemli ve değerli özellikleri bulunan bir kültürdür. Türk kültürünün Türkiye dışında direk Türkiye’den giden gurbetçi Türkler tarafından yaşatılmaktadır. Özellikle gittikleri ülkelerde Türk günleri, bayramlarda Türk gelenekleri, düğün ve cenazeleri de Türk adetleri hala uygulanmaktadır.

Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere ve ABD de çok sayıda Türk yaşamaktadır. Almanya’da ve ABD de her yıl Türkler tarafından Türk günü şölenleri yapılmaktadır. Türk kültürüne benzer kültürler Türki Cumhuriyetlerde de devam etmektedir. Özellikle kardeş ülke Azerbaycan, KKTC, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan’da Türk kültürünün benzerleri yaşamaktadır.


7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları

3. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz metinden ikişer adet öznel ve nesnel cümle bularak yazınız.


Cevap :

Öznel: Karnavaldaki görüntüler de bir ritüeli andırıyor olmalı.

Nesnel: İtalya-Avusturya sınırında yer alan Moena (Moyena), bir İtalyan köyüdür.


4. ETKİNLİK


Soru : Okul dergisinde yayımlamak üzere “Türk Köyü Moena” ile ilgili yazı hazırlamanız gerekiyor. İnternet üzerinden yaptığınız araştırmalarda karşınıza aşağıdaki gibi bir Türkçe dersi paylaşım grubu çıktı. Grupta yer alan metni okuyunuz. Ardından yönergelere göre etkinliği yapınız.


“7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları”


a) Defne’nin ödevine yardımcı olmak amacıyla, okuduğunuz metinden edindiğiniz bilgileri kendi ifadelerinizle boş bırakılan yere yazınız.


Cevap :

Selam Defne araştırma konunda doğru bilgileri elde etmek için “gov, edu” uzantılı sitelerini tercih etmeniz gerekir. Ödevlerde ve araştırmalarda güvenilir sitelere dikkat ederek yapmalısın. Sunum ödevi için en sağlam bilgi kaynağı “http://aregem.kulturturizm.gov.tr” adresi veya “edu” uzantılı makalelerden derleme yapabilirsin.


7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları

b) “gov” ve “edu” uzantılı siteler dışındaki internet uzantıları neden güvenilir bilgiler içermiyor olabilir?


Cevap : “gov” ve “edu” uzantılı siteler dışındaki internet uzantıları neden güvenilir bilgiler içermiyor olabilir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Gov edu uzantılı Siteler dışındaki uzatmalara sahip olmayan Siteler Tabii ki mevcuttur fakat uygun olmayan bilgi içeri veya başka sitelerden kopyalama yolu olduğu için bu sitelere güvenceli olmayabilir.

Günümüz internet ticareti açısından Siteler oldukça yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar bu Siteler farklı uzantılara sahibi olmasından dolayı gerekli dikkati sergilemez tek özel banka veya şahsi bilgilerimize kolaylıkla ulaşabilirler bizim adımız da farklı işlemler yapabilirler bankamızdaki hesabımızı boşaltabilirler.

Bundan dolayı farklı uzantılı sitelere güvenmememiz gerekir uzantıların başında Vietnam’da kullanılan ve ne uzantısı gelmektedir ardından cm uzantısı gelir bu uzantılar reklam ve Web siteleri riski teşkil etmektedir günlük hayatımız içerisinde çok fazla internet alışveriş yapıyor oyunlar oynuyor ihtiyacınız olan dosyaları indirmeniz gerekiyorsa tercih ettiğiniz sitelerin güvenilir site uzantıları olduğuna dikkat etmeniz gerekir.


c) Okuduğunuz veya duyduğunuz haberlere hemen inanıyor musunuz? Yoksa gerçekliğini sorguluyor, doğruya ulaşmak için çaba sarf ediyor musunuz? Kısaca anlatınız.


Cevap : Okuduğunuz veya duyduğunuz haberlere hemen inanıyor musunuz? Yoksa gerçekliğini sorguluyor, doğruya ulaşmak için çaba sarf ediyor musunuz? Kısaca anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Okuduğumuz veya duyduğumuz haberler günümüzdeki sosyal medyanın oluşturduğu sahte haberlerle insanların duydukları her habere inan mamalarına o haberi sorgulamalarına sebep olmaktadır.

Özellikle internet üzerinde yayılan yalan haberler haber konusu olan insanları da zor durumda bırakmaktadır. Bu haberler genellik ve reyting uğruna yapılmış veya asparagas haberlerden oluşmaktadır ünlülerin Megastarların Sosyetik medyatik insanlar hakkında üretilen bu yalan haberler ya o ünlüye dikkat çekmek veya o ünlü şahsiyeti karalamak amacıyla yapılmış haberlerdir.

Bu tip haberlerle karşılaştığın zaman öncelikle güvenilir sitelerden de haberin doğruluğunu araştırmayı tercih ediyorum. En güvendiğim yerler işte birebir bu işte uzmanlaşmış haber kanalları dır bu haber kanallarında duydum haber doğruladıktan sonra doğruluğuna inanmayı tercih etmiyorum.


5. ETKİNLİK


Yönergelere göre soruları cevaplayınız.


a) Aşağıdaki cümlelerin sonuna, kutulardaki eklerden uygun olanları örnekteki gibi yazınız.


Cevap :

 • Türk köyü bu kadar güzelse biz de gidelim.
 • İtalya’ya uçakla gidecekmiş.
 • El Turco’nun asıl adı Hasan’dır.
 • Moenalılar ona minnettardı.
 • Ünlü Dolomit Sıradağlarının arasında saklı kalmıştır.
 • Türklerin dili ve gelenekleri o kadar baskın ve çekici bir çekim kuvvetine sahiptir.
 • En son hatırladığı, atının üstünde yaralı bir hâlde kaçışıymış.
 • Hasan’a yırtıcı bir kuş olan “Balaban” lakabı verilmişti.
 • Moena sakinleri, Türk gibi yaşayan İtalyanlardır.
 • Moena’ya barış, huzur ve bolluk götüren soydaşımızdır.
 • Bu Türk askerinin başarıları düşmanların da dikkatini çekmişti.
 • El Turco 323 yıl geçmesine rağmen hatırasının yaşatılmasını belki de buna borçludur

b) Getirdiğiniz eklerin cümledeki işlevlerini yazınız.


Cevap :

İsme gelen ekler, ismi yüklem yapar.

Fiile gelen ekler, birleşik zamanlı fiil yapar.


7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları

6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki metinde yer alan ek fiil almış isimleri bulunuz. Ek fiilin bu kelimelere nasıl bir işlev kazandırdığını yazınız.


Adalarda Saklı Hazine

Heybeli Adası dokuz mil genişliğinde, bağlı ve bahçelidir. Hayat suyu dağıtan kuyusu ve alaca
alaca tavşanları ile mamur bir adadır.

Tavşanlı Adası’nda yerleşim yoktur. Çapı 11 mil uzunluğundadır. Başka adaların keçileri de buradadır. Alaca tavşanları çok olduğundan Tavşanlı Adası derler. Rakıta ağacı bu adada yetişir. Burgazlı Ada, Fatih Sultan Mehmet’e teslim olmuştur. Deniz kıyısına yakın bir yalçın kayalar üzere dikdörtgen bir küçük kaledir. Burgaz Adası 11 mil kuşatır verimli bir adadır. Kalesi olduğundan  Burgaz Adası derler. Türkçede kaleye Burgaz derler.

Yanvan Tarihi’nde yazdığı üzere İspanyalılar İstanbul’u Yanko Bin Madyan’dan sonra işgal edip yakıp yıkıp yağmalarlar. Ayasofya Kilisesi’nde olan bütün değerli heykelleri ve nice bin hazine değerinde mücevherleri alarak gemilere koyup İspanya’ya doğru giderken Allah’ın emriyle büyük bir fırtınaya yakalanırlar. İspanyalıların yedi yüz pare gemisi bu kızıl adaların arasında denizin dalgalarından parça parça olup sulara gömülür.

Daha sonra bu Kızılada, Heybeli Adası, Tavşanlı Adası ve Burgazlı Adası’nın yabancı halkı
batan gemilerden o mal ve eşyaları çıkarıp Karun Hazineleri’ne sahip olurlar.

Evliya Çelebi


Cevap :

 • bahçelidir → ismi yüklem yapmıştır.
 • adadır → ismi yüklem yapmıştır.
 • yoktur → ismi yüklem yapmıştır.
 • uzunluğundadır → ismi yüklem yapmıştır.
 • buradadır → ismi yüklem yapmıştır.
 • olmuştur → fiili birleşik zamanlı yapmıştır.
 • kaledir → ismi yüklem yapmıştır.

7. ETKİNLİK


Soru : Sınıfınızda “Ülkeler arasındaki kültürel etkileşim, toplumların birbirine bakış açısını değiştirir mi, değiştirmez mi?” konulu bir münazara düzenleyiniz. Münazara sırasında aşağıdaki kurallara dikkat ediniz.


Cevap : “Ülkeler arasındaki kültürel etkileşim, toplumların birbirine bakış açısını değiştirir mi, değiştirmez mi?” konusunda düzenlenecek münazara için hazırlık yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Ülkeler arasında kültürel etkileşim toplumların birbirine bakış açılarını tabiki de değiştirir. Her ülke ve milleti farklı ülke ve milletlerin yaşantı, kültürleri birbirlerinden farklı özelliklere sahiptir.

Aynı dili konuşmaz, aynı yemeği yemez, aynı gelenek ve görenekleri yoktur. Bu ayrılıklar iki farklı milletin birbirini tanımamasından dolayı düşman veya dost olmayan gözle bakmasına sebep olabilir. Milletlerin birbirleri ile tanışması veya zor bir anlarında hiç ummadıkları o milletin onlara sahip çıkması, destek vermesi o insanların o milleti tanımak vede Kültürlerini öğrenme arzusu doğurabilir.

Örneğin kore savaşında Türkiye’nin Güney Koreye asker göndererek güney kore halkı için savaşması, Güney Kore halkına Türk ordusunun gerekli yardım ve ihtiyaçlarını gidermesi günümüzde dahi Kore halkı tarafından Türklerin Korede sevilmesine vede kardeş olarak görülmesini sağlamıştır. Bunun en güzel örneğini, Ayla filmi ile izleyebilirsiniz.


7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları

8. ETKİNLİK


Soru : Okullar arası bir bilgi şöleninde okulunuzu tanıtmak amacıyla bilgilendirici bir metin yazınız.


Cevap : Okullar arası bir bilgi şöleninde okulunuzu tanıtmak amacıyla bilgilendirici bir metin yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Öncelikle siz değerli misafirlerimize hoşgeldiniz derim.

Burası biz öğrencilerin geleceğe güvenle baktığı başarılı ve çalışkan birer birey olmamız için değerli öğretmenlerimiz ışığında, gelecekte iyi birer insan olmamızı amaçlayarak, yol gösteren bizi buna hazırlayan, okulumuzdasınız.

Bu okulda birçok başarıyı görmeniz mümkündür. Okulumuz son dönemlerde yaptığı bir çok faaliyetle il genelinde ve de Türkiye de adını duyurmayı başarmış, gözde bir okuldur. Eğitimi ile sosyal faaliyetleri ile vede farklı spor branşlarında eğittiği başarılı, yetenekli sporcularıyla bizi temsil etmektedirler.

Bu okul diğer okullara öncülük vede örnek olarak daha iyi birey, daha iyi öğrenci, daha iyi insan yetiştirmeyi kendilerine görev bilmiştir.


GELECEK DERSE HAZIRLIK


1. “Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri” ile ilgili bir araştırma (Nerede, ne zaman düzenlenir, kuralları nelerdir?) yapınız.


Cevap : “Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri” ile ilgili bir araştırma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ. 

Kırkpınar yağlı güreşleri Osmanlı Devletinde birinci Murat döneminde Edirneyi Ortaköye bağlayan yol üzerinde bulunan Simavina ile Sarıhızır köyleri arasında bulunan Balkan savaşlarından sonra nafizağa tarlası denilen çimenlik biyerin adıdır. Balkan savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sonunda Kırkpınar Güreşleri Viranteke denilen yerde düzenlenmeye başlanmıştır. 1923 yılından itibaren ise Edirne nin saray içi  yöresinde yapılmaya başlanmıştır.

Kırkpınar yağlı güreşlerinin ögeleri şu şekilde sıralanır.

 • Kıspet : Güreşçilerin giydiği manda, dana veya malak derisinden yapılan bel kısmı dört parmak genişliğinde kalın, ip geçirilen diz kapağının altındaki pantolon şeklindeki giyisidir.
 • Zembil: Zembil kısmetin taşındığı sazdan yapılmış taşıma aracıdır.
 • Yağ: Güreşçilerin tutunması ve kavranması güç olsun diye meydanın uygun bir yerinde yağ ve su ile doldurulmuş kazanların etrafında yağlanırlar.
 • Davulzurna:Er meydanında Kırkpınar a has bir melodi çalarlar.
 • Peşrev: Güreşçilerin ahenkli bir şekilde güreşe ısınma alıştırmaları yapmalarına peşrev denir.
 • Cazgır : Yağlı güreşteki tüm pehlivanları güreş esnasında seyircilere tanıtan onları güreşe başlatan kişidir.
 • Güreş ağası: Er meydanının bir tarafında oturan hakem heyetinden oluşur.
 • Kırkpınar  ağası: Önceki yüzyıllarda Pehlivanları güreşe davet eden, yemek ve yatacak yerleri temin eden, örf ve adetleri uygulayan müsabakaların galiplerine ödüller veren Kırkpınar ağalarıdır. Modern zamanda ise bu masrafları belediye karşılamaktadır.
 • Altın kemer: Baş pehlivana ödül olarak verilen bir yıl olarak kendisinde kalan, üst üste üç defa baş pehlivan olan kişinin sahip olduğu değerli ödüldür.
 • Kırmızı dipli mum : Pehlivanların davetiyelerde kullandığı mumdur.


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Türkçe Kitabı 237-238-239-240-241-242-243. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Hamdiye
Günümüzde ve eskiden birçok Türk insanı geçim zorluğu çektiğinden dolayı farklı ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır genellikle eski zamanlarda nsanlar daha iyi bir hayat yaşamak için Almanya Hollanda İngiltere Fransa gibi ülkelere giderek burada çalışıp hayatlarına yön vermeye karar vermişlerdir en çok Türk'ün bulunduğu yabancı ülkelerden birisi sayılan Almanya birçok köyü ve mahallesi Türklerden oluşmaktadır Türk insanı buranın iyi şartlarına dikkat çekerek ailelerine orada farklı bir yaşam kurmuştur
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!