7. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 20-24-25-26-27 Cevapları Meb Yayınları


Türkçe Öğretmeni

7. Sınıf Türkçe Kitabı Meb Yayınları Kitabı Ana İşsiz Kalınca Metni Cevapları Sayfa 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27


 Ana İşsiz Kalınca Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Kitabı Meb Yayınları Sayfa 20-24-25-26-27


Soru : “Özlem” duygusu sizin için ne ifade ediyor?


Kısa Cevap : ““Özlem” duygusu sizin için ne ifade ediyor?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Özlem duygusu bir insana bir şehre , bir insana veya herhangi bir şeye olabilir.

İnsanlar sevdikleri bir insana, kendi memleketlerine veya daha önce yaşamış oldukları bir şehre veya bir yere Özlem duyabilir ve orada iki günlerini hatırlayarak tekrar orada olmayı arzulayabilirler.

Hayatımız değişkendir ve hayatımızda birçok yere gitmek zorunda kalabilir ve sevdiklerimizden uzakta kalmak zorunda olabiliriz.

Bu şekilde uzakta kaldığımız zaman o şehirde veya o insanlarla yakın olmak ister ve bu yakınlık isteğinden dolayı onlara karşı içimizde bir duygu oluşur ki bunun adı özlemdir.


Soru : Aile içi dayanışma nasıl olmalıdır? Açıklayınız.


Kısa Cevap : “Aile içi dayanışma nasıl olmalıdır? Açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız. 

Uzun Cevap :

Aileler bir arada yaşamaya karar veren hem maddi hem psikolojik olarak beraber olan insanlardır.

Aileler belirli bir yargı ve dayanışma içerisinde olurlarsa bütün bireyler sağlıklı bir hayat sürdürerek mutlu olur ve huzuru yakalarlar.

Aileler aile içindeki iş bölümü konusunda dayanışma içinde olmalıdırlar.

Gerek ev toparlama gerek çamaşır yıkama ve ütüleme gerek bulaşık gibi hiçbir iş bir insan üzerine yığılmamalı ve herkes bir dayanışma içerisinde üzerine düşen görevi yapmalıdır. Böylece hem evimizin içinde düzen olur hem birbirimize danışma sayesinde bağımız artar hem de bir insanın üzerine işler yığılmamış olur.

Aileler psikolojik olarak bir dayanışma içerisinde olmalı ve üzüntülü ve sevinçlerini bir arada yaşayarak bu konularda birbirlerine destek olmalıdırlar.

Aileler maddi konuda da birbirlerine destek çıkmadı ihtiyaç fazlası harcamalarla birbirlerine mağdur etmemelidirler.


Soru : “Yurt sevgisi” ile ilgili ezberlediğiniz şiiri okuyunuz


Kısa Cevap : ““Yurt sevgisi” ile ilgili ezberlediğiniz şiiri okuyunuz” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Nazım Hikmet, Memleketimi Seviyorum Şiiri

Memleketimi seviyorum:
Çınarlarında kolan vurdum, hapishanelerinde yattım.
Hiçbir şey gidermez iç sıkıntımı
memleketimin şarkıları ve tutunu gibi.
Memleketim:
Bedreddin, Sinan, Yunus Emre ve Sakarya,
kurşun kubbeler ve fabrika bacaları
benim o kendi kendinden bile gizleyerek
sarkık bıyıkları altından gülen halkımın eseridir.
Memleketim.
Memleketim ne kadar geniş:
dolaşmakla bitmez, tükenmez gibi geliyor insana.
Edirne, İzmir, Ulukışla, Maraş, Trabzon, Erzurum.
Erzurum yaylasını yalnız türkülerinden tanıyorum
ve güneye
pamuk işleyenlere gitmek için
Toroslardan bir kerre olsun geçemedim diye
utanıyorum.

Memleketim:
develer, tren, Ford arabaları ve hasta eşekler,
kavak
söğüt
ve kırmızı toprak.

Memleketim.
Çam ormanlarını, en tatlı suları ve dağ başı göllerini seven
alabalık
ve onun yarım kiloluğu
pulsuz, gümüş derisinde kızıltılarla
Bolu’nun Abant gölünde yüzer.
Memleketim:
Ankara ovasında keçiler:

kumral, ipekli, uzun kürklerin pırıldaması.
Yağlı, ağır fındığı Giresun’un.
Al yanakları mis gibi kokan Amasya elması,
zeytin
incir
kavun
ve renk renk
salkım salkım üzümler
ve sonra karasaban
ve sonra kara sığır
ve sonra: ileri, güzel, iyi
her şeyi
hayran bir çocuk sevinciyle kabule hazır,
çalışkan, namuslu, yiğit insanlarım
yarı aç, yarı tok
yarı esir…

Cahit Sıtkı Tarancı, Memleket İsterim

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikayet ölümden olsun.

Fazıl Hüsnü Dağlarca, Vatan Türküsü

Sizin aldığınız rüzgar, sizin verdiğiniz sessizlik
Kırmızıda, akta.
Çalışmanızın
Ölümsüzlüğünüzün kımıldanışı
Buğday buğday, bu toprakta.

Allah bir nefes gibi yakın
Gökyüzü bir nefes kadar uzakta.
Gidecektir kâinatın son zerresine dek
Hürriyetiniz, bu toprakta.


7. Sınıf Türkçe Kitabı Meb Yayınları Sayfa 24 Cevapları 


1. Etkinlik


Soru : a) Metinde geçen bazı kelimeler harfleri karışık olarak verilmiştir. Verilen anlamlardan hareketle kelimeleri düzenleyiniz.


Cevap :

 1. Rengi atmış olan, solmuş, uçuk. (soluk)
 2. Ummaktan doğan duygu, ümit. ( umut)
 3. Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür. (özlem)
 4. Kimseye belli etmeden bir şeyi kendine dert etmek, duygulanmak. ( içlenmek)
 5. Gurbetteki bir kimse için doğup büyüdüğü ve özlediği yer. (sıla)
 6. Birinin kötü bir duruma düşmesi dileğini gönlünden geçirmek veya açıkça söylemek, beddua etmek. (ilenmek)
 7. Alınarak küskünlük gösteren, gücenmiş kimse. (buruk)
 8. Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa. (kaygı)

Soru : a) Metinde geçen bazı kelimeler harfleri karışık olarak verilmiştir. Verilen anlamlardan hareketle kelimeleri düzenleyiniz.


Cevap :

 1. Soluk 
 2. Umut 
 3. Özlem 
 4. İçlenmek
 5. Sıla 
 6. İlenmek 
 7. Buruk
 8. Kaygı

b) Düzenlediğiniz kelimeleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.


Cevap :

 1. Soluk : Daha ilk yıkamada kazağımın rengi soldu.
 2. Umut : En kötü zamanlarda bile bir umut vardır.
 3. Özlem : Özlem sevgi ve acı dolu karışık bir duygudur
 4. İçlenmek : Olayları anlatınca birden işlendi ve ağladı
 5. Sıla : Sıla özlemi en acı veren özlemlerdendir
 6. İlenmek : Ağrıdan bütün gece inledi
 7. Buruk : Gidişi içimde buruk bir his oluşturdu.
 8. Kaygı : Seni göremeyince çok kaygılandım.

2. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.


1. Atıl’ın annesinin işten üzgün dönmesinin nedeni nedir?


Cevap :

Atıl’ ın annesinin işten üzgün dönmesinin nedeni işten çıkarılmasıdır.


2. Atıl’ın okula gitmek istememesine neden olan sorunla ilgili çözüm önerileriniz nelerdir?


Cevap :

Yabancı dil öğrenmesi için bir öğretmen tutulabilir veya bu konu ile ilgili görevli öğretmenler varsa yardımcı olunabilir.


3. Metnin kahramanının köyden gelirken giydiği giysiler hangileridir?


Cevap :

Metnin kahramanının köyden gelirken giydiği giysiler; kaba kumaştan yapılmış pantolon, soluk, yıpranmış gömleği, el örgü kazağı ve nakışlı yün çorapları, dirsek yerleri ile yakası yamalı ceketi, lastik ayakkabılarıdır.


4. Atıl‘ın içindeki yurt özlemini alevlendiren olayı kısaca anlatınız.


Cevap :

Atıl’ ın içindeki yurt özlemini alevlendiren olay bavullarını ve dolaplarını yerleştirmeye gittiği sırada köyden gelirken giymiş olduğu kıyafetleri bulmasıdır.


5. Sizce kültürel farklılıklardan doğabilecek sorunlar nelerdir?


Kısa Cevap : “Sizce kültürel farklılıklardan doğabilecek sorunlar nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız. 

Uzun Cevap :

Kültür farklılıkları objektif bakıldığı zaman zengin bilgiler ve deneyim verebilir.

Ancak insanların bu konuda çok dikkatli olmaları ve birbirlerine ötekileştirmeyerek sahiplenmeleri lazımdır.

Eğer bunu yapamazlarsa kültür farklılıkları insanlar arasında çatışmaya ve birbirleri ile bağ kuramamalarına sebep olur.

Farklı kültürdeki yemekler gerek giysiler gerekse davranışlar insanlar için objektif bakmayı başaramadıkları zaman bir ayrılaşma ve çatışma konusudur.

Halbuki insanlar kendilerini de farklı olduğunu fark ederek birbirlerine saygı duymalı ve beraber hoşgörüyle yaşamalıdırlar.


6. İnsanların anlaşabilmesi için aynı dili konuşması gerekir mi? Neden?


Kısa Cevap : “İnsanların anlaşabilmesi için aynı dili konuşması gerekir mi? Neden?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız. 

Uzun Cevap :

Dil insanların kendilerini ifade etmesini sağlayan ve birbirlerini anlamalarını kolaylaştıran en büyük araçtır.

Üzüntülerimizi, sevgilerimizi , sevinçlerimizi ve bütün duygularımızı beden dili katkıda bulunsa da dil ile ifade ederiz.

Bilmediğimiz bir kişi ile her ne kadar aramızda bir sevgi bağı olsa da bu sevgi bana ilerlemez ve kuvvetleşmez.  Birbirimizi anlayamadığımız için beraber yaşamakta güçlük çeker ve aynı dili konuşan insanları tercih ederiz.


7. Sınıf Türkçe Kitabı Meb Yayınları Sayfa 25 Cevapları 


3. Etkinlik


Soru : Okuduğunuz metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini bularak yazınız.


Cevap :

Metnin Ana Fikri : Gurbet ve memleket sevgisi

Metnin Yardımcı Fikirleri : Sıla hasreti, duygu bastırmak


4. Etkinlik


Soru : a) “Ana İşsiz Kalınca” metninde geçen deyimleri bularak anlamlarına uygun şekilde birer cümlede kullanınız.


Cevap :

İçi cız etmek deyimi : Onu böyle perişan görünce içi cız etmiş.

Kaşlarını çatmak deyimi : Nedense ben bir şeyler anlatınca kaşlarını çattı.

Suspus olmak deyimi : Ne oldu da böyle birden sus pus oldun.

Elden geçirmek deyimi : Bütün eskileri elden geçirdim ve lazım olmayanları attım.


Soru : b) Bulduğunuz deyimlerin metne olan katkısını belirleyerek yazınız.


Cevap :

Bu deyimler metinde anlamı değiştirmiş ve dikkat çekerek metni güzelleştirmiştir. Hem kelime hazinemizi geliştirmiş hem de deyimlerin manalarını öğrenmemize yardımcı olmuştur.


5. Etkinlik


Soru : Duygularımızı nasıl ifade ederiz? Anlatınız.


Kısa Cevap : “Duygularımızı nasıl ifade ederiz? Anlatınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız. 

Uzun Cevap :

Duygularımızı ifade etmenin birçok yolu vardır. Duygularımızı ifade ederken beden dilimizle beraber sözlerimizi de çoğu zaman kullanırız.

Kaş çatmak, ağlamak, gülmek, sarılmak, vurmak, yüzümüzün asılması gibi bedenle yapmış olduğumuz hareketler beden dilimiz ile duygularımızı göstermektir.

Duygularımızı ifade etmenin bir yolu da sözcükleri kullanmaktır ki kendimizi ve duygularımızı anlatma konusunda en önemli yol budur.

Beden dili belli bir yere kadar bir anlam ifade etse de duygularımızı açıklamak ve ifade etmek için sözcükleri kullanmamız gerekir.


7. Sınıf Türkçe Kitabı Meb Yayınları Sayfa 26 Cevapları 


6. Etkinlik


Soru : “Ana İşsiz Kalınca” metnini kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.


Cevap :

Atıl’ın annesi ve babası çalışmak için Almanya’ya gitmiş ve daha sonra çocuklarını da yanlarına almaya karar vermişlerdir.

Atıl anne babasına kavuştuğundan dolayı sevinmiş ancak gittiği yer hiç de beklediği gibi olmamıştır.

Atıl ‘ ın annesi işten çıkarılmış ve bu yüzden morali çok bozuk ve günleri sıkılarak geçmektedir.

Atıl ise gittiği okula ve arkadaşlarına alışamamış dil bilmediği için ortama uyum sağlayamamıştı.

Atıl okula gitmemek için her gün bahaneler uydurmaya ve köydeki hayatını ve arkadaşlarını çok özlemeye başlamıştı. Annesi de gurbetten sıkılmış ancak babasının istediği parayı elde etmek için girmeyeceğini anladıklarında çaresiz kalmışlardır.

Atıl köyden gelirken giymiş olduğu kıyafetleri görünce köyüne olan özlemi arttıkça artmış ancak elden birşey gelmediği için bağrına taş basmıştı.


7. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki çekimli fiilleri örnekteki gibi birer cümlede kullanınız.


Cevap :

 • izlediler : Hep beraber ayın doğuşunu izlediler
 • gizledik : Kızacağı korkusuyla olanların hepsini gizledik.
 • kesmelisiniz : Öncelikle birinci düğümü kesmelisiniz.
 • çalışmışsın : Aferin derslerine güzel çalışmışsın.
 • söyler : Söyler söylemez yanına geldim.
 • gezsek : Biraz gezsek de hava alsak olur mu?
 • yazalım : Haydi bu güzel anımız için bir şiir yazalım.
 • okuyacaklar : Oyuncaklar her çocuğun hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
 • düşün : Sen var bir düşün.
 • görüyorum : Sıkıldığını görüyorum.
 • gideriz : Biraz dur sonra gideriz
 • oynamalısın : Hava senin olduğu zaman dışarıda oynamalısın.

7. Sınıf Türkçe Kitabı Meb Yayınları Sayfa 27 Cevapları 


8. Etkinlik


Soru : Kendinizi “Ana İşsiz Kalınca” metnindeki kahramanın yerine koyarak Türkiye’deki bir arkadaşınıza ülkenize duyduğunuz özlemi anlatan bir elektronik posta yazınız. 


Cevap :

Kime: Mete’ ye
Bilgi: meteyardimci@email.com
Konu:

Sevgili arkadaşım Mete,

Canım arkadaşım nasılsın. Beni sorarsan ben burada kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Burada herkes Almanca konuşuyor ve benim dilimi anlamıyor.

Buraya hiç mi hiç alışamadım ve hiç mi hiç sevmedim. Buradaki insanların hiçbiri cana yakın değil ve Türkler kadar samimi değil.

Yiyecekleri yiyecekleri bile bir farklı kokuyor.

Can dostum ben oraları çok özledim. Ahmet’i, muhtar emmiyi, Sarı ineğimize, karabaşı, öğretmenimin bana çokça ders vermesini bile özledim. Hepsi burnumda tütüyor. Keşke babam az para kazansa da köyümüzde huzurla mutlulukla kalsaydık.

Ne olur arkadaşım senden ricam köyümüzde fotoğraflar yollama ve arkadaşlarıma da selam söylemem. Bir an önce köyüme dönmem için Allah’a dua etmen.

Görüşmek üzere, hoşçakal


Gelecek Derse Hazırlık


Soru :  Ülkemizde yetişen ağaç türleri ile ilgili araştırma yapınız. 


Kısa Cevap : “Ülkemizde yetişen ağaç türleri ile ilgili araştırma yapınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız. 

Uzun Cevap :

Ülkemizde yetişen ağaç türleri;

 • Karaçam: ülkemizin neredeyse bütün bölgelerinde yetişebilen 400-2100 metre arası yükseltide görülür. Derin çataklı yeşil gövdesi, boz renkli, kalın ve yaklaşık 40 metreye kadar yükselen bir ağaç türüdür
 • Sarıçam: ülkemizde en fazla Karadeniz, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülür. Gövdesi narin alları İnce , tepesi sivri, düzgün bir gövdeye, 20-50 metre boylarına ulaşabilen bir ağaçtır.
 • Kızılçam: yayılımı en geniş olan ağaç türüdür. Ülkemizde en çok Akdeniz kıyılarında görülür. Ayrıca Zonguldak, Sinop ve amata şehirlerinde de bulunur. Boyları 20 metreye ulaşabilir.
 • Göknar: Gürpınar ağacının 40 farklı çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan 4 çeşidi ülkemizde vardır. Doğu Karadeniz, Uludağ, Toros ve Kazdağı göknarı türleri ülkemizde görülür.
 • Sedir: genellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü yüksek bölgelerde bulunur. Olgunlaştığı zaman pulları dağılan kozalakları bulunur.
 • Fıstık Çamı: genellikle Akdeniz, batı ve Güney Anadolu bölgelerinde görülür. Görünümü farklı olduğu için diğer ağaçlardan ayırmak kolaydır
 • Doğu Ladini: bu aracın 40 farklı çeşidi bulunmaktadır. Türkiye’de görülen türüne Doğu ladini denmektedir. Serkan dalları ve piramite benzeyen tepesi ile kendini belli etmektedir.
 • Servi: ülkemizin güneyinde görülen ince, uzun ve koyu yeşil yapraklı bir ağaçtır
 • Porsuk: ülkemizde en çok Toroslar ve kuzeybatı Anadolu’da görülen her mevsim yeşil yaprakları olan bir ağaçtır
 • Ardıç: Türkiye’nin neredeyse her yerinde yüksek bölgelerde görülen bir ağaç türüdür
 • Kestane: özellikle Marmara Bölgesi ve Kuzey Anadolu’da görülen bu ağaç ” Anadolu kestanesi “diye bilinen ve Türkiye’de doğal olarak yetişen tek türüdür
 • Gürgen: Trakya, Marmara, Ege, kuzey ve Doğu Anadolu’da görülen bu ağaç kışın yapraklarını döker
 • Kayın: Ülkemizin en çok kuzey bölgelerinde görülür. Elips şeklinde yapraklara ve boyu 40 metreyi bulabilir
 • Meşe: Türkiye’de en yaygın görülen ağaç türüdür. Dört mevsim yeşil yapraklı ve uzun ömürlüdür.
 • Akçaağaç: Çoğu çeşidi kış mevsiminde yapraklarını dökmektedir.  Ülkemizde 9 çeşidi görülmektedir. Boyu 10-30 metreyi bulabilir.
 • Kızılağaç: Ülkemizde 2 türü yetişmektedir. Genellikle nemli ve serin bölgelerde görülmektedir. Seyrek dallı, esmer kabuklu ve boyları 20 metreyi geçebilen bir türdür.
 • Dişbudak: Türkiye’de 4 türü yetişmektedir. Ülkemizde sulak yerlerde görülür.  Elips şeklinde yapraklara ve salkım şeklinde beyaz çiçekleri vardır.
 • Çınar: Neredeyse ülkemizdeki bütün ormanlarında görülmektedir. İri yapraklara sahiptir.
 • Ihlamur: Türkiye’ de Marmara, Kuzey Anadolu, Batı Karadeniz ve Orta Toroslarda görülür. Geniş yapraklı ve kışın yapraklarını döken bir türdür.
 • Huş: Kuzey, Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu ’nun yüksek kesimlerinde görülür. Soğuk karşı dayanıklıdır. Yaprakları sivri uçlu, üçgene benzer.
 • Sığla: Sadece ülkemizde doğal yollarla yetişir. Boyları 15-20 metreyi bulabilir. Kalın dallı ve geniş yapraklıdır. Genellikle çınar ağacıyla karıştırılmaktadır.
 • Kavak : Ülkemizin neredeyse heryerinde , dört türü görülür.
 • meyveli ağaçlar;
 • Erik ağacı
  Şeftali ağacı
  Kayısı ağacı
  Kiraz ağacı
  Vişne ağacı
  Kızılcık ağacı
  İğde ağacı
  Yemişen ağacı
  Kuşburnu ağacı
  Elma ağacı
  Armut ağacı
  Ayva ağacı
  Hünnap ağacı
  Alıç ağacı
  Kocayemiş ağacı
  Muşmula ağacı
  Ceviz ağacı
  Badem ağacı
  Fındık ağacı
  Antep fıstığı ağacı
  Kestane ağacı
  Çam fıstığı ağacı
  Üzüm ağacı
  Dut ağacı
  Karadut ağacı
  Ahududu ağacı
  Böğürtlen ağacı
  Frenk üzümü ağacı
  Limon ağacı
  Portakal ağacı
  Mandarin ağacı
  Altıntop(Greyfurt) ağacı
  Turunç ağacı
  Nar ağacı
  İncir ağacı
  Muz ağacı
  Ananas ağacı
  Hurma ağacı


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 20-24-25-26-27 Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 16 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!