8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 124-125. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık


Fen Bilimleri Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Asit Yağmurları Cevapları Sayfa 124, 125


Asit Yağmurları Cevapları


8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları

Soru : Peki, asit yağmurları nedir? Nasıl oluşur?


Cevap : Peki, asit yağmurları nedir? Nasıl oluşur? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber fosil yakıtlar elektrik üretimi yapan santrallerin kurulması sonucu değişik fabrikaların kurulması, motorlu taşıtların kullanıma artması bunların hepsinin sonucunda hava kirliliği yüksek düzeyde atmosferde kirlenmeye sebep olmuş oluyor.

Günümüzde haberlerde sık sık duyduğumuz asit yağmurlarını temel sebebi hava kirliliğinden kaynaklanmaktadır. Asit yağmurları atmosferde bulunan asidik olan kimyasalların kar, sis, yağmur, çiğ gibi şekillerle yeryüzüne düşmesi şeklidir.

Bu yağmurların yapısında çok fazla azot ve kükürt olmasından dolayı yer yüzünde ciddi sorunlara sebep olmaktadır.Asit yağmurlarını oluşumu azotdioksit ve kükürtdioksit gazlarının geçirdikleri kimyasal tepkimeler sonucunda sülfürük asit ve niitrik asit oluşumuna dönüşürler.


Soru : Peki, yağmur sularının pH değeri neden bu kadar çok düşmüştür? Arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap : Havada var olan kirlilik nedeniyle düşmüştür.


Soru : Acaba, asit yağmurları ormanlardaki bitki örtüsüne neden zarar vermektedir? Arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap : Acaba, asit yağmurları ormanlardaki bitki örtüsüne neden zarar vermektedir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Asit yağmurları asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiğ veya kuru parçacıklar halinde yeryüzüne düşmesidir. Atmosferde yayılan kükürt dioksit ve azotdioksit  gazlarının kimyasal dönüşümlerinden sonra bulutlarda şu damlacıkları yapışması ile yeryüzüne yağmur yada kar gibi yollarla inerler.

Bu durum toprağın asidik miktarını arttırır. Tatlı su kaynaklarının kimyasal dengesini bozar. Asit yağmurları sonucu akarsuların zehirlenmesi, yükseklerdeki ormanların zarar görmesinin başlıca sebebidir. Toprağın mineral oranının düşmesine sebep olur.

Bu durum bitkilerin topraktan beslenmesine engel olur. Topraktan derelerde, ırmaklar ve göller taşınır. Göl sularının asitliliği ve metal tuzlarının yoğunluğu artar. Buna bağlı olarak gölün eko sistemi tehlikeye girer.


Soru : Çünkü bildiğiniz gibi asitlerin metaller üzerine de pek çok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Peki, bu olumsuz etkiler nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap : Asitlerin metaller üzerine olumsuz etkiler nelerdir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Asitler metal üzerine birçok olumsuz etkiler yaratabileceği yapılmış olan çalışmalar sonucunda ispatlanmıştır.

Asitler günümüzde metaller üzerine döküldüğü zaman metallerin erimesine yapısının değişmesine dış yüzeyinin erimesi veya paslanmasına neden olabilecek gibi birçok olumsuz etkiler yapabileceğini ifade edebiliriz.


Araştırınız


Soru : Asit yağmurlarının oluşum sebeplerini ve sonuçlarını araştırarak sorunun çözümü için öneriler üretiniz. Ürettiğiniz önerileri arkadaşlarınıza sununuz.


Cevap : Asit yağmurlarının oluşum sebeplerini ve sonuçlarını araştırarak sorunun çözümü için öneriler üretiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Asit yağmurlarının oluşumunun sebepleri 1900 lü yıllardan itibaren kimyasal endüstrinin gelişmesi ile fosil yakıtların aşırı kullanılması termik santraller trafikte çok fazla motorlu taşıtın olması, sanayinin hızla gelişmesi ile büyük fabrikaların çıkardığı zararlı gazlar, hava kirliliğini son 50 yılda çok hızlı bir şekilde yükselmiştir.

Dünya sağlığı tarafından bakıldığında atmosfer kirlenmesini donu cunda asit yağmurları oluşmaya başlamıştır. Asit yağmurları hava kirliliği ile oluşan asidik kimyasalların kar  sis yağmur, çiğ yada kuru parçacıklar halinde yeryüzüne düşmesidir. Asit yağmurlarında azot ve kükürt kimyasalların in yeryüzüne düşmesi ciddi sorunlara sebebiyet vermektedir. Bunun sonucunda topraktaki asit oranı yükseldiği için bitkilerin beslenmesi durur ormanları öldürür. Topraktaki aşırı göllenme göller ve akarsular karışır. Göllerdeki Asitlerin yükselmesi ile Göllerdeki ve denizlerdeki yaşam bozulur. İnsanlar üzerinde nefes darlığı ve akciğer kanseri gibi hastalıklara sebep olur.

Asit yağmurlarının çözümü öncelikle fosil yakıtların kullanımının azaltılması, termik santrallerin kapatılması, büyük fabrika bacaklarının asitleri tutacak şekilde filitrelenmesi, motorlu araçlarda doğaya daha uygun olan elektrikli motor kullanımına hızlı bir şekilde geçilmesi


8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları

Kendimizi Değerlendirelim 4-4


1) Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.


Konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan fosil yakıtlar, egzoz gazları ile fosil yakıt kullanarak enerji üreten termik santraller havayı kirletir. Bu kirleticiler çevreye, havada 2-7 gün asılı kalabilen kükürtdioksit (SO2), karbondioksit (CO2) ve azotdioksit (NO2) yayar. Bu gazlar havadaki su buharıyla tepkimeye girer. Tepkime sonucunda sülfürik asit (H2SO4), karbonik asit (H2CO3) ve nitrik asit (HNO3) oluşur. Bu asitler yağmurla birleşerek yeryüzüne asit yağmurları olarak iner.


a) Sizce asit yağmurları çevreye ne gibi zararlar verebilir? Aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.


Cevap : Sizce asit yağmurları çevreye ne gibi zararlar verebilir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Asit yağmurları hava kirliliğinden kaynaklı olarak gökyüzünde kükürt ve azot oranının sülfür ve azot bileşenlerinin oluşması sonucunda meydana gelmektedir.

Asit yağmurları yeryüzüne düştüğünde zarar verici özelliğe sahip olan bir felakete yol açabilir. Görünüşte normal bir yağmur, kar, çiğ gibi görünse de içinde bulunan yüksek asit oranı toprağa düştüğü zaman toprağın verimini öldürür. Verimi ölen toprakta bitkiler yaşayamaz.

Bunun sonucunda ormanlar yok olmaya başlar, yağmurlarla taşınan toprak göller ve tatlı sulara karışır. Sulardaki dengenin bozulması ile içinde yaşayan canlıların yaşama ortamları yüksek asit değerinden dolayı biter. İnsan üzerindeki etkisi ise solunum yolundaki sıkıntılar baş gösterir. Ciğer kanseri, nefes darlığı gibi nefes yollu hastalıklara sebep olur.


b) Asit yağmurlarına neden olan gazlar nelerdir? Bu gazların oluşum sebeplerini açıklayınız.


Cevap : Asit yağmurlarına neden olan gazlar nelerdir? Bu gazların oluşum sebeplerini açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Asit yağmurları kimyasal yağmurlardır.gökyüzündeki bulutlar üzerindeki şu taneciklerinin bu asitleri emmesi ile oluşur. Bunlar yeryüzüne yağmur, kar, sis, çiğ veya kuru şekilde tanecikleri halinde düşerler.

Asit yağmurlarını oluşturan gazlar kükürt dioksit ve azot dioksit gazlarının kimyasal dönüşümlerinden sonra  suyun tanecikleri ile tepkime ye girmesi sonucu sülfüroz, asit, sülfirik asit ve bitrik asit oluşur.


2) Aşağıda verilen maddeleri inceleyiniz. Bu maddeleri asit ve baz olarak sınıflandırıp örnekte olduğu gibi eşleştiriniz.


Cevap :

“8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 124-125. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık”


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 124-125. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Hamdiye
8. Sınıf fen bilimleri ders kitabımızdaki asit yağmurları ve asit yağmurlarının doğamıza verdiği zararları bu konuyla beraber günümüz hayatımızda ne kadar etkileri ve önemini olduğunu anlamak mümkündür küresel ısınma hızlı nüfus artışı ve çevrenin hızla kirlenmesi sebebiyle meydana gelen asit yağmuru yağmurları çevremize ciddi zararlar vermektedir.benimki vatandaştan olarak doğamızı temiz tutmalı ve etmekte olduğumuz ürünleri geri dönüşüme atarak çevremizi daha temiz tutmaya özen göstermeliyiz
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    • 15 Kayıtlı Üye
    • Son Üye Mine
    error: Content is protected !!