8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 73-74-75-76. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık


Fen Bilimleri Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 2.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 73, 74, 75, 76


2.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1) Kromozom kavramını açıklayınız.


Cevap : Kromozom kavramını açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Hücre bölünmesi sırasında genetik bilgilerimizi taşıyan DNA molekülü kısalıp kalınlaşır ve etrafı histon adı verilen özel bir proteinle çevrilir. Histon proteinle çevrilmiş daha kısa ve kalın bir duruma gelen bu molekül kromozom adını alır. Kromozomlar genetik bilgilerimizi taşır ve hücre bölünmesinin başında oluşur. İnsanda 23 çift (46 tane) kromozom bulunur. 23 çift kromozomun bir çifti cinsiyet kromozomudur. Cinsiyet kromozomları erkekler için XY, kadınlar için XX adını alır. Kalan 22 çift kromozoma otozom kromozom adını alır.

Kromozomlar temel olarak 3 bölümden oluşur diyebiliriz. Her kromozomun bir çift uzun kolu( bu uzun kol q adını alır), bir çift kısa kolu(kısa kolları p adını alır) ve sentromer adı verilen kromozomların kollarını bir arada tutan bir yapısı vardır.


2) DNA’nın yapısını bir model üzerinde gösteriniz.


Cevap : DNA’nın yapısını bir model üzerinde gösteriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 73-74-75-76. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık”


3) DNA kendini nasıl eşler? Açıklayınız.


Cevap : DNA kendini nasıl eşler? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

DNA kendini eşlerken, ilk olarak çift sarmal bir modele sahip olduğu için enzimler yardımıyla nükleotidler arasındaki bağlar birbirinden ayrılır.

DNA, bir fermuar gibi açılır. Açılan uçlara, sitoplazmada serbest hâlde bulunan uygun tamamlayıcı nükleotidler gelir.  Bu olayların sonucunda DNA ile nükleotid dizilimi aynı olan iki yeni DNA molekülü meydana gelir.

4) Genotip ve fenotip kavramlarını açıklayınız.


Cevap : Genotip ve fenotip kavramlarını açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Canlılar milyonlarca genlerden meydana gelmektedir. Genetik yapımızı oluşturan genlerimiz genotipimizi belirlerken bu genler fiziksel özelliklerimizi yani fenotipimizi belirler.

Genotip canlının sahip olduğu gen yapısını ifade eder ve harflerle sembolize edilir. Kahverengi göz K yeşil göz k ile ifade edelim. Genotip yapısı 2 farklı şekilde ortaya çıkabilir.

 • Homozigot(Saf döl): Anne ve babadan aynı alel genlerin gelmesi sonucunda oluşur. KK veya kk şeklinde ifade edilir.
 • Heterozigot(Melez): Anne ve babadan farklı alel genlerin gelmesine heterozigotluk denir. Baskın gen hangisi ise fenotipi o gen belirler. Kk şeklinde genotipi ifade edilir.

Fenotip canlının genlerinin fiziksel özelliklerinde kendini göstermesidir. Fenotipi belirleyen genlerin dominant veya resesif olmasıdır. Resesif genler sadece homozigot resesif bir gen ile birleşirse fenotipe etki edebilir. Dominant gen ise homozigot veya heterozigot durumda fenotipi belirler.

 • Resesif(Çekinik) gen: Sadece homozigot durumda fenotipi etkiler resesif genler. Genotipi kk ile ifade edilir. Genotipi kk olan bir çocuğun fenotipi yeşil göz rengi olarak görülür.
 • Dominant(Baskın) gen: Homozigot ve heterezigot durumlarda fenotipi belirler. Genotipi KK veya Kk şeklinde. Genotipi KK veya Kk şeklinde bir çocuğun fenotipi ise kahverengi gözdür.

5) Akraba evliliklerinin genetik sonuçları nelerdir? Açıklayınız.


Cevap : Akraba evliliklerinin genetik sonuçları nelerdir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Türkiyede yapılan evliliklerin %20 si akraba evliliğidir. Akraba evlilikleri sonucunda çocukların özürlü doğma riski iki katına çıkar. Bu yüzden çiftlerden akraba evliliği ile yapılacak olan evliliklerde mutlaka genetik danışmanlara öneri almaları tavsiye edilmektedir.

Toplumda %2, %4 oranında engelli çocuk doğma riski bulunurken, akraba evliliklerin bu oran %4- %8 e yükselir. Akraba evlilikleri sonucunda doğan çocuklarda :

 • Konuşma zorluğu görülür.
 • Gözde görme bozukluğu görülür.
 • Kalp yada çoklu organ yetmezliği görünür.
 • Güdüklük, cücelik, kamburluk eksik organ sorunu görünür.

6) Mutasyon ve modifikasyon kavramlarını açıklayınız.


Cevap : Mutasyon ve modifikasyon kavramlarını açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Mutasyon DNA yapısının normal halinden farklı olmasıdır. DNA eşlenmesi sırasından görülür ve birden farklı şekillerde gerçekleşebilir. Nükleotidler eşlenmeyebilir, DNA parçası kopabilir, yanlış baz eşleşmeleri olabilir ya da kromozomlar birbirinden tam ayrılmaz. Tüm bu durumlar mutasyon adını alır. Mutasyon cinsiyet kromozomlarında meydana gelirse gelecek nesle aktarılır, otozom kromozomlarda meydana gelen mutasyonlar gelecek nesle aktarılmaz.

Modifikasyon ise çevresel etkilere karşı canlının fenotipinde gerçekleşen değişimlerdir. DNA yapısı değişmez sadece genlerin fenotipe olan etkisini kalıtsal olmayacak şekilde değiştirir. Modifikasyona neden olan çevresel etkiler sıcaklık, basınç, ışık, besin ve nemdir. Çuha çiçeğinin 30 derecede sıcaklıkta beyaz, 20 derecede sıcaklıkta kırmızı renkli açması sıcaklıkla modifikasyona örnektir. Arı sütüyle beslenen arının kraliçe arı olması polenle beslenen arıların işçi arı olması besinle modifikasyona örnektir.


7) Adaptasyon kavramını açıklayınız.


Cevap : Adaptasyon kavramını açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Adaptasyon  uyum anlamına gelir. Adaptasyon canlıların ortalarında yaşamlarını sürdürmeleri sağlayan kalıtsal değişikliktir. Adaptasyon yapısal, davranışsal ve fizyolojik olabilir. Yapısal Adaptasyon örnek verecek olursak :

 • Deri rengi, vücut şekli, vücut örtüsü verilebilir.
 • Davranışsal Adaptasyon örnek verilecek olursa :
 • Fototropizma örneği verilebilir.
 • Fizyolojik Adaptasyon örnek olarak :
 • Zehir üretmek, sümük salgılamak, biyokimyasal yollar ve sistemler gösterilebilir.

8) Doğal ve yapay seçilim nedir? Açıklayınız.


Cevap : Doğal ve yapay seçilim nedir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Doğal seçilimde çevre ve doğa şartları etkiliyken, yapay seçilim insan tarafından belirlenir.

Çevre yaşamına uyum sağlamış türün uyum sağlamayan türü göre yaşama ve üreme şansı daha yüksektir. İşte çevre yaşamına uyum sağlayan türün üreme zamanına kadar hayatta kalması ve çevre yaşamına uyum sağlamış genetik özelliklerini bir sonraki nesle aktarmasına doğal seçilim adı verilir. Daha hızlı koşan otçul hayvanların avcıdan kaçma şansı daha yüksektir.

Yapay seçilim ise insan eliyle bilinçli olarak gerçekleştirilir. Türün belirli özelliklerini seçmesi ve kontrollü olarak yetiştirmesini anlatır. Hasat verimliliği yüksek ekinler elde etmek, çevre düzenlemesi için aynı renge sahip bitkilerin üretilmesi, koyunlarda daha fazla yün ve et elde etmek gibi.


9) Biyoteknolojik çalışmaların olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap : Biyoteknolojik çalışmaların olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İnsan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemeden bilim ve mühendislik dallarının beraber çalışmalar yapması biyoteknolojik çalışmalar denir. Bu çalışmaların insan ve çevre yaşamına olumlu ve olumsuz etkileri olabilir.

Olumlu yönleri:

 • Doğa kirliliği su kirliliğini önleyecek çalışmalar.
 • İlaç ve aşı üretimi
 • Çevre şartlarına daha dayanıklı bitkiler geliştirmek
 • Besinlerin alerjik etkilerinin azaltmak ve besin içeriğinin arttırılması sonucu daha az besine ihtiyaç duyma
 • İnsanlarda hastalığa neden olan genlerin tespiti ve tedavisi

Olumsuz yönleri:

 • Genleriyle oynayan bitkiler insanlarda hastalığa neden olabilir.
 • Ekolojik denge bozulabilir ve canlı çeşitliliği azalabilir.
 • Bakterilerin antibiyotik direnci kazanması
 • Tohum üretiminde geleneksel yöntemlerden uzaklaşıp dışa bağımlılık artar.
 • Ülke ekonomisine zarar verir.
 • Biyoteknolojiye büyük bütçeler ayıran ülkelerin ilerde dünyanın tüketiminde söz sahibi olabilir.

10) Biyoteknolojinin gıda üretimi ve hayvancılık uygulamaları nelerdir?


Cevap : Biyoteknolojinin gıda üretimi ve hayvancılık uygulamaları nelerdir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Biyoteknoloji sayesinde geçmişten günümüze birçok gelişme olmuş, bunlardan bazıları  yarar bazıları da zarar getirmiştir.

Biyoteknolojinin gıda üretimi uygulamaları; süt ve süt ürünleri elde etmek; meyveli süt, vitamin içerikli sütler gibi. Alkollü içecekler , ekmek, sirke gibi ürünlerdeki gelişimlerde biyoteknolojinin ürünüdür.

Biyoteknolojinin hayvancılık üretimi uygulamaları; Hayvanlarda daha fazla üremeye ait çalışmalar, sağlıklı ve daha çok sayıda hayvan sayısı, hastalıklardan koruma yöntemleri, genetik hayvan hastalıklarından korunma yolları gibi gelişimlerde biyoteknolojinin ürünüdür.


B. Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.


“8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 73-74-75-76 . Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık”


 1. Fosfat, organik baz ve deoksiriboz şeker bir araya gelerek nükleotid yapılarını oluşturur.
 2. DNA çift zincirli sarmal yapıya sahiptir.
 3. Karakterlerin oluşmasını sağlayan DNA birimine gen adı verilir.
 4. Her durumda etkisini gösterebilen alellere baskın alel adı verilir.
 5. İnsanlarda çocuğun cinsiyetini belirleyen babadan gelen kromozomdur.
 6. Modifikasyonlar kalıtsal değildir.
 7. Tür içerisindeki çeşitlilik varyasyon olarak adlandırılır.
 8. Biyoteknolojinin ilk uygulamalarına yoğurt yapımı örnek gösterilebilir.
 9. Bir canlı ya da bir özelliğin kopyasının üretilmesine klonlama denir.
 10. Zararlı genleri etkisiz hâle getirmek ve tedavi etmek amacı ile tedavi edici genlerin hastalara  aktarılmasına gen tedavisi denir.

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları

C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.


 1. ( Yanlış ) Genler birleşerek nükleotidleri oluşturur.
 2. ( Doğru ) DNA kendini eşleyebilir.
 3. ( Doğru ) Kalıtım ile ilgili çalışma yapan önemli bilim insanlarından biri de Gregor Mendel’dir.
 4. ( Yanlış ) Baskın aleller küçük harfler ile gösterilir.
 5. ( Yanlış ) Çekinik aleller etkisini her durumda gösterebilir.
 6. ( Yanlış ) Spor yapan bir kişinin kaslarının gelişmesi adaptasyondur.
 7. ( Doğru ) Orak hücreli anemi, mutasyon sonucu ortaya çıkan genetik bir hastalıktır.
 8. ( Doğru ) Canlıların doğadaki yaşama şartlarına adaptasyon gösterenlerin hayatta kalmasına, gösteremeyenlerin ise yok olmasına “doğal seçilim” denir.
 9. ( Doğru ) Antibiyotik biyoteknoloji ürünüdür.
 10. ( Doğru ) Biyoteknolojik çalışmaların olumlu ve olumsuz yönleri vardır.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1) Fen bilimleri dersinde öğretmen; Ege, Ata, Seher ve İpek’e sırasıyla ‟kromozom, nükleotid, DNA ve gen” yazan pankartları vererek sınıftan dışarıya çıkmalarını istiyor.

Öğretmen, öğrencileri hangi sıra ile sınıfa alır ise kromozom, nükleotid, DNA ve gen yapılarının, küçükten büyüğe doğru sıralamasını sınıftaki öğrencilere göstermiş olur?


A) Ege – Seher – Ata – İpek
B) Ege – İpek – Seher – Ata
C) Ata – Seher – İpek – Ege
D) Ata – İpek – Seher – Ege


2) Aleller ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


A) Kendini eşleyebilir.
B) Yapısında DNA bulunur.
C) Karekterlerin oluşumunda etkilidir.
D) Bir araya gelerek nükleotid oluşturur.


3) İki yeni DNA molekülü oluşur.
DNA zincirleri arasındaki bağlar kopar.
Nükleotidler uygun yerlere yerleşir.
DNA zinciri fermuar gibi birbirinden ayrılır.

DNA’nın eşlenmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar karışık olarak verilmiştir. Bu olaylar gerçekleşme sırasına göre düzenlendiğinde baştan 3. olay hangisi olur?


Cevap : D şıkkını işaretleyiniz.


8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları

4) Aşağıdaki I, II ve III ile numaralandırılmış DNA moleküllerinden hangisi ya da hangileri üzerindeki hatalar onarılamaz?


“8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 73-74-75-76. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık”


5) I. UU
II. Kk
III. aa

Yukarıda bazı karakterlerin oluşumuna etki eden aleller gösterilmiştir. Bu alellerden hangileri homozigot durumdadır?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III


6) Kısa boylu bir bezelye için;
I. Erkek atasında uzun boy aleli vardır.
II. Dişi atasının alelleri homozigot durumdadır.
III. Erkek atası melez durumdadır.

Yukarıda verilenlerden hangileri doğru olabilir? (Bezelyelerde uzun boy aleli, kısa boy aleline baskındır.)


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


7) Beyaz çiçekli bezelyelerin çaprazlanması sonucunda oluşacak olan bezelyelerin mor çiçekli olma olasılığı kaçtır? (Bezelyelerde mor çiçek aleli ‟B”, beyaz çiçek aleline ‟b” baskındır.)


A) 100 B) 75 C) 25 D) 0


8) Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinin sonucunda melez genotipli birey oluşmaz?


A) SS X SS B) SS X Ss C) Ss X Ss D) SS X Ss


9) Aşağıda verilenlerden hangisi sağlıklı bireylerin oluşmasına engel olabilir?


A) Kimyasal maddelerden uzak durmak
B) Akraba evlilikleri
C) Sağlıklı beslenme
D) Alkol ve sigara kullanmamak


8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları

10) ‟Çevrenin etkisi ile gen işleyişindeki değişikliklere ‟modifikasyon” adı verilir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi modifikasyon örneği değildir?


A) Orak hücreli anemi hastalığı
B) Derinin güneş ışığı altında bronzlaşması
C) Çuha bitkisinin farklı sıcaklıkta farklı renk çiçek açması
D) Halter sporu yapan kişilerin kaslı olması


11) Yukarıda verilen görsellerden hangisi ya da hangileri mutasyonları açıklamak için kullanılabilir?


A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


12) Aşağıda verilenlerden hangisi adaptasyonlara örnek olarak gösterilebilir?


A) Kutup tilkilerinin kısa kuyruklu olması.
B) Altı parmaklı bireylerin oluşması.
C) Van kedisinin göz renklerinin farklı olması.
D) Dört boynuzlu keçilerin oluşması.


13) Biyoteknolojinin gelecekteki uygulama alanları;

I. Farklı canlı türlerinin ortaya çıkmasına,
II. Hastalıklı genlerin düzeltilmesine,
III. Çok daha verimli ürün oluşturulmasına

maddelerinden hangilerine olanak sağlayabilir?


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


14) I. Klonlama
II. Gen aktarımı
III. Geleneksel ıslah

Yukarıda verilenlerden hangileri genetik mühendisliğinin çalışma alanlarındandır?


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


15) Aşağıda verilen yöntemlerden hangisi, embriyo oluşturma oranını artırmak için uygulanır?


A) Klonlama B) Islah C) Aşılama D) Gen tedavisi


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 73-74-75-76. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Hamdiye
Bu değerlendirme sorusunda öğrendiğimiz bilgileri yeniden tazelenmiş oluyoruz kromozom yapısı insanlarda DNA'nın belirlenmesi genetik özellikler ve kalıtsal özelliklerimizi yeni nesillere aktarılması ve saç rengimiz ten rengimiz göz rengimiz gibi birçok özelliklerimizi taşıyan DNA mızın aktarılması anlamına geldiğini bu konuyla bir daha öğrendik ve tekrarladık camiye git ya verdiğiniz bilgiler ve cevaplar ödevlerimi yaparken bana çok yardımcı oldu bu yüzden sizi yakınlarıma ve arkadaşlarıma tavsiye ediyorum sizlere teşekkürlerimi iletmek isterim
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!