8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 171-172-173-174-175-176 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayıncılık Kitabı Küresel İklim Değişikliklerinin Nedenleri ve Olası Sonuçları Cevapları Sayfa 171, 172, 173, 174, 175, 176


Küresel İklim Değişikliklerinin Nedenleri ve Olası Sonuçları Cevapları


8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Adım Adım Yayıncılık Sayfa 171-172-173-174-175-176


Soru : Sizce küresel iklim değişikliklerinin nedenleri ne olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Kısa Cevap : “Sizce küresel iklim değişikliklerinin nedenleri ne olabilir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Küresel iklim değişikliklerinin nedenleri

1- Nüfus artışı:
Dünya nüfusunun 7.5 milyarın üstüne çıkması küresel iklim değişikliğinin temel nedenleri arasında olduğu düşünülüyor.
İnsan sayısının artması daha fazla endüstriyel üretim ve çevre kirliliği anlamına geldiği için iklim değişikliği nedenleri arasına girmiştir.

2- Çevre kirliliği:

Su, hava ve toprak kirliliğine yol açan atıklar, küresel iklim değişikliğinin temel nedenleri arasındadır.
Su, hava ve toprak kirliliğine yol açan atıklar, küresel iklim değişikliğinin temel nedenleri arasında

3- Sera etkisi:

Küresel ısınmanın başlıca sebebi, dünyadaki ısının atmosferde biriken gazlar tarafından tutulması sebep olmaktadır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Adım Adım Yayıncılık Sayfa 172 Cevapları


1995 yılında IPCC’nin (Ülkeler Arası İklim Değişikliği Paneli) hazırladığı raporda, küresel iklim değişikliklerinin ülkemizdeki olası sonuçları şu şekilde ifade edilmektedir:

• 2030 yılına kadar Türkiye’nin büyük bir kısmı oldukça kuru ve sıcak bir iklimin etkisine girecektir.
• Yaz ve kış sıcaklıkları 2 ile 3 °C arasında artacaktır.


Soru : Raporda ifade edilen verilere göre küresel ısınmanın ülkemizdeki olası etkilerinin neler olacağını arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap :

Raporda ifade edilen verilere göre küresel ısınmanın ülkemizdeki olası etkileri

 • Kışların daha sıcak geçerek dengenin bozulması
 • Yağmur miktarındaki artış ve buharlaşmanın değişmesi
 • İklimlerin değişmesi ile bitkilerinde verimsizleşmesi veya değişmesi

8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Adım Adım Yayıncılık Sayfa 173 Cevapları


Gerekli Malzemeler: resim kâğıdı, dosya kâğıdı, kalem, boya kalemleri.

Yapım Aşamaları

1. Başta küresel iklim değişiklikleri olmak üzere çevre sorunlarının dünyanın geleceğine nasıl bir etkisinin olabileceğine yönelik öngörülerinizi listeleyiniz.
2. Öngörülerinizi sanatsal yollarla ifade ediniz. Bu amaçla aşağıdaki uygulamalardan birini yapabilirsiniz:
3. Çalışmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.


Soru : Çevre sorunlarının dünyanın geleceğine yönelik etkileriyle ilgili öngörüleriniz nelerdir?


Kısa Cevap : “Çevre sorunlarının dünyanın geleceğine yönelik etkileriyle ilgili öngörüleriniz nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Maddeler halinde Çevre Sorunlarının Nedenleri

 • Orman tahripleri
 • Bitki örtüsü tahribi ve aşırı hayvan otlatmacılığı
 • Şehir gürültüsü
 • Teknoloji atıkları
 • Yanlış arazi kullanımı
 • Yangın, sel, heyelan gibi doğal afetler
 • Aşırı tüketim ve buna bağlı atık kirliliği
 • Motorlu kara, deniz ve hava araçları
 • Petrol atıkları
 • Kontrolsüz endüstri atıkları
 • Aşırı doğal kaynak tüketimi
 • Kötü gazların havaya salınımı

Madde Madde Çevre sorunlarının dünyanın geleceğine yönelik etkileriyle ilgili öngörülerim

 • Kuraklık
 • dünyanın iklimi ve coğrafyasının değişmesi
 • su kaynakları gibi doğal kaynakların azalması ya da yok olması
 • enerji kıtlığı
 • beslenme sorunları
 • canlı çeşitliliğinin azalması
 • toprakların kaybı
 • sağlık problemleri
 • kara ve deniz canlısı için de yaşam alanlarının daralması
 • Doğal çevrenin yaşanılır olmaktan çıkması
 • sürdürülebilir hayatın devamlılığını engellenmesi
 • Salgın hastalıklar
 • Savaşlar

8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Adım Adım Yayıncılık Sayfa 174 Cevapları


Soru : Aşağıda, etkinlikteki ödevi yapan bir öğrencinin çalışmasına örnek verilmiştir. Sizce öğrencinin çevre sorunlarının dünyanın geleceğine olan etkisine yönelik öngörüleri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Kısa Cevap : “Sizce öğrencinin çevre sorunlarının dünyanın geleceğine olan etkisine yönelik öngörüleri nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Aşağıdaki öğrencinin etkinliğinde kurak bir dua, su kaynaklarının azlığı yaşam alanlarının daralması ve son derece kirli bir hava görülmektedir.

Akbabalar gıda yetersizliğinden hayvanların ölmesini beklemekte ve hayvanların ne kadar zor durumda kaldığı görülmektedir.

Bence öğrencinin çevre sorunlarının dünyanın geleceğine olan etkisine yönelik öngörüleri büyük derecede bir kuraklık bir gün su kaynaklarının azalması yeşil alanların tahribiyle hem havanın kirlenmesi hem de bütün canlıların gıda yönünden zor durumda kalmaları olarak görülmektedir.

Yeryüzündeki bildiğiniz ve bilmediğimiz bütün canlılar doğal döngünün bir parçası olup doğal döngüyü düzenli bir şekilde işlemek için önemli bir yere sahiptir.

Çevre sorunları, havanın ve çevrenin kirletilmesi ve bilinçsizce tahrip edilmesi birçok hayvan neslinin sonunu getirmekte ve Bu da doğal döngüyü bozarak insanların da yaşamını tehdit etmektedir.

Çevre sorunları insanların ve diğer bütün canlıların yaşaması için gerekli olan Su kaynaklarını tahrip ettiğinden dolayı büyük bir risktir.

Aynı zamanda hepimizin yaşamak için ihtiyaç duymuş olduğu temiz bir havayı da çevre kirliliği tesis etmekte ve çevre kirliliği sebebiyle havamızın kirlenmesi böylece birçok hastalığa da baş gösterebilmektedir.

Bunların engellenmesi için çevre sorunlarının önüne geçilmesinde çalışılmalı ve bu konuda herkes son derece hassas olmalıdır.


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.