8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 22-23 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayıncılık Kitabı 1. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 22, 23


1. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları


8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Adım Adım Yayıncılık Sayfa 22


A. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Dünya’nın dönme ekseninin eğikliği ve Güneş’in etrafında dolanma hareketi yapması insanların hayatını nasıl etkilemektedir?


Kısa Cevap : “Dünya’nın dönme ekseninin eğikliği ve Güneş’in etrafında dolanma hareketi yapması insanların hayatını nasıl etkilemektedir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Dünya’nın dönme ekseninin eğikliği ve Güneş’in etrafında dolanma hareketi yapması mevsimleri ve Kuzey Yarım Küre (KYK) ‘de yaz mevsimi yaşanırken Güney Yarım Küre (GYK) ‘de kış mevsiminin yaşanmasına sebep olduğu için hayat şartlarımız ve hayatımız bunlara göre belirlenir.

Mevsimler hayatımızda büyük bir öneme sahiptir. Neler yapacağımız, tarım ve tüm yaşamsal fonksiyonlar mevsimlere göre belirlenir. Bu yüzden yaşanan bu değişimler mevsimleri ve bizim hayat şartlarımızı meydana getiriyor diyebiliriz.


2. Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi yaşanırken Güney Yarım Küre’de yaz mevsimi yaşanmasının sebebi nedir?


Kısa Cevap : “Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi yaşanırken Güney Yarım Küre’de yaz mevsimi yaşanmasının sebebi nedir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi yaşanırken Güney Yarım Küre’de yaz mevsimi yaşanmasının sebebi; Dünya’ nın dönme ekseninde bulunan eğiklik farkıdır. Bu sırada bazı hava farkları oluşur ki bunlar mevsim olarak adlandırılır.

Dünya’ da 23 derecelik bir eğim bulunur. Bu eğiklik 23 derece açı yapacak bir şekilde sağ tarafa doğrudur.


3. İklim ve hava olayları arasındaki farklar nelerdir?


Kısa Cevap : “İklim ve hava olayları arasındaki farklar nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

İklimler uzun süreli olmasına rağmen hava olayları tahmin edilmesi zor ve kesinlik içermeyen ani durumlardır.

Hava durumu, bir günden ertesi güne değişebilen bir durumu ifade eder.
Hava durumu, soğuk, yağışlı, kuru, sakin ya da rüzgarlı durumların tümüdür. Evdeyken dışarı baktığımız anda gördüğümüz şey hava durumudur.

İklim ise, uzun yıllar ortalamalarına bakarak dışarıda ne olacağına dair yaptığınız tahmindir. Zamanı belirli ve uzun sürelidir.
Hava olayları iklime bağlıdır. İklim zaman içerisinde değişir. Hava olayları da anlık değişebilir. Ancak mevsimler belirli aylarda başlar ve biterler.

İklim bölgelerini ve özelliklerini inceleyen bilim dalına klimatoloji denir. Gün içinde farklı saatlerde hava durumu ölçümleri yapılır. Yapılan hava durumu ölçümleri kayıt altına alınır ve bu kayıtlar sonucunda uzun yıllar (en az 35-40 yıl) ortalama ile mevsim sıcaklıkları belirlenir.


B. Aşağıdaki görselde Dünya’nın dönme ekseninin eğikliğine ve Güneş’in etrafında dolanma hareketine bağlı olarak mevsimlerin oluşumu gösterilmiştir. Buna göre Dünya’nın K, L, M ve N bölgelerinde hangi mevsimler yaşanmaktadır? Cevabınızı görseldeki noktalı yerlere yazınız.


Cevap :

 • K: Kış
 • L: İlkbahar
 • M: Yaz
 • N: Sonbahar
8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 22-23 Cevapları Adım Adım Yayıncılık
“8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 22-23 Cevapları Adım Adım Yayıncılık”

C Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki noktalı yerlere “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.


Cevap :

 1. ( Doğru ) Dünya üzerinde güneş ışığını dik veya dike yakın açılarla alan bölgelerin birim yüzeyinin sıcaklığı daha fazla olur.
 2. ( Yanlış ) Dünya’da Kuzey ve Güney Yarım Kürelerde aynı anda aynı mevsimler yaşanır.
 3. ( Doğru ) Kuzey Yarım Küre’de sonbahar mevsimi başladığında Güney Yarım Küre’de ilkbahar mevsimi başlar.
 4. ( Doğru ) İklim bilimi alanında çalışan uzmanlara iklim bilimci adı verilir.
 5. ( Yanlış ) Hava olayları geniş bölgelerde etkili olan hava şartlarıdır.
 6. ( Yanlış ) Hava olaylarını inceleyen bilim dalına klimatoloji denir.
 7. ( Doğru ) Bir bölgenin iklimi, o bölgeye ait 40-50 yıllık hava olaylarının ortalama verileridir.
 8. ( Doğru ) Hava olayları insanların günlük yaşamlarını etkiler.
 9. ( Yanlış ) Dünya’da kutup bölgeleri, Ekvator’dan daha sıcaktır.

8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Adım Adım Yayıncılık Sayfa 23 Cevapları


Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Aşağıda Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A. Dünya’nın A bölgesinde yaz mevsimi yaşanır.
B. Güneş ışınları A bölgesine eğik açıyla gelir.
C. Dünya’nın A ve B bölgelerinde farklı mevsimler yaşanır.
D. Dünya’nın B bölgesinde kış mevsimi yaşanır.


2. Yandaki görselde güneş ışığının Dünya’nın farklı bölgelerine gelme durumları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A. Güneş ışınları K bölgesine dik veya dike yakın açılarla gelir.
B. Güneş ışınları L bölgesine eğik açıyla gelir.
C. Dünya üzerinde belirtilen noktalar arasındaki sıcaklık ilişkisi L > K şeklindedir.
D. K bölgesinde yaz mevsimi yaşanır.


3. Verilen şemasındaki taralı kısma;

I. Klimatoloji biliminin ilgi alanına girer,
II. Geniş bölgelerde uzun yıllara ait hava olaylarının ortalama değeridir,
III. Günün farklı saatlerinde yapılan gözlemlerle belirlenir

ifadelerinden hangisi veya hangileri yazılabilir?


A. I ve II
B. I ve III
C. II ve III
D. I, II ve III


İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Dünyamızın hareketlerinin ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz dünyamızın iki türlü hareketini 8 sınıf fen bilimleri ders kitabımızda yer alan bu bilgilerle ve yukarıda bulunan görseli inceleyerek güzel bir şekilde öğrendik dünyamız kendi etrafında ve dünya’mızın Güneş etrafında dönüşü ile 2 davranışı tamamlanmaktadır. Dünyamız kendi etrafında dönerek bir günü gece ve gündüzü meydana getirmektedir dünyamızın 365 güne tamamladığı Güneş etrafında dönüşü mevsimleri ve bir yılı meydana getirdiğini söyleyebiliriz.

 2. Bilim adamlarının yapmış olduğu birçok deney ve gözlemler elbette ki insanlığa çeşitli birçok imkanlar kolaylıklar ve çeşitli birçok buluşları insan hayatında kolaylaştırdığını söyleyebiliriz birçok alanda yapılan yeniliklerde olduğu gibi fen bilimlerinde yapılan deneyler ve bilimsel araştırmalar elbette ki insanlık hayatında önemli katkıları sağladığını söyleyebiliriz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.