8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 160-161-162-163-164-165-166. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık


Fen Bilimleri Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Makaralar Cevapları Sayfa 160, 161, 162, 163, 164, 165


Makaralar Soruları ve Cevapları


8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları

Soru : Yorulmadan ne kadar süre çalışabilirsiniz? Bir işi daha kısa sürede ve daha kolay bir şekilde yapabilmeyi sağlayan araçlar nelerdir?


Cevap : Yorulmadan ne kadar süre çalışabilirsiniz? Bir işi daha kısa sürede ve daha kolay bir şekilde yapabilmeyi sağlayan araçlar nelerdir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İnsan beyniyle düşünebilen, mantığıyla hareket edebilen, vücudu ile, becerileri ile dünya üzerindeki en becerikli makinelerden bir tanesidir.

İskelet sistemimizi inceledeğimiz zaman mükemmel bir biçimde tasarlanmış, bir araya getirilmiş makinelerin bütünüdür. Fakat insan ne kadar üstün bir varlıkta olsa insan vücudunun sınırları vardır. İnsan vücudu bir süre sonra yorulur. İnsanlar işlerini kolaylaştırmak için basit makinelerden yararlanırlar.

Bir kuvveti harekete, hareketi tekrar kuvvete dönüştürebilen bir işi daha az kuvvet ile yapabilmesi sağlayan yada kuvvet uygulamayı kolaylaştırabilen araçlardır.


8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları

Soru : Siz de günlük hayatta kullandığımız basit makinelere örnekler bulunuz. Bulduğunuz örnekleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : Siz de günlük hayatta kullandığımız basit makinelere örnekler bulunuz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Basit makineler   günlük hayatımızda kolaylık sağlayan, kuvvetten kazanç sağlayan kolaylık sağlayan makinelerdir.günlük hayatımızda kullandığımız gözle gördüğümüz evimizde, iş yerimizde, okulumuzda kullandığımız motorsuz, mekanik araçlardır.

Örnek:

 • Balta
 • Odun
 • Ağaç

Gibi  cisimleri kesmemize fayda sağlamaktadır.

 • Makas
 • Kağıt
 • Bez

Cımbız  kıl tüy gibi şeyleri almamızı  sağlar..

Vida iki parçayı birbirine tutturmamızı veya asmamızı sağlar.

Kaldıraç, az bir yükle yükleri  kaldırmamızı sağlar.

Tornavida, vidaları bir yüzeye tutturmak için kullanılır.


Soru : Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. 1. görselde ip ile tahta arasında sürtünmeyi azaltacak herhangi bir önlem alınmamıştır. Buna göre bu görsellerden hangisinde yük daha kolay ve rahat yukarıya çıkarılabilir? Bunun nedeni ne olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.


“8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları”


Cevap : 1. görselde herhangi bir makine kullanılmadığı için yüklerin çıkarılması çok zordur. ancak 2. resimde basit bir makara yardımıyla kolay bir şekilde yükler çekilebilmektedir. Sonuç olarak yükler 2. resimde kolay bir şekilde rahatça yukarıya çıkarılabilir.


8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları

“8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları”


Soru : Yukarıdaki görselde yükü yukarıya çıkarmak isteyen bir kişi görülmektedir. Yükü görseldeki gibi dengede tuttuğuna göre, bu yükü merdivenden yukarıya çıkarmak yerine şekildeki düzeneği kurması kişiye nasıl bir avantaj sağlar? Sınıfınızdaki arkadaşlarınız ile birlikte açıklamaya çalışınız.


Cevap :  Gücünden, zamandan ve yükten kolay bir şekilde avantaj sağlayabilir.


Araştırınız


Soru : Sabit makaralarda sistem dengedeyken daha büyük ya da daha küçük ağırlıkta makara kullanmanın yükün kuvvete olan eşitliğini etkileyip etkilemediğini araştırınız. Araştırma sonuçlarını arkadaşlarınız ile paylaşınız.


Cevap : konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Sabit makara dengedeyken daha büyük ya da daha küçük ağırlıkta başka bir makara takılacak olursa içerideki makaranın ağırlığı ne olursa olsun uygulanacak kuvvet aynı olacağı için herhangi ve bir eşitlikte bozulma olmayacaktır.

Makara aynı büyüklükte olduğu sürece makaranın kendi ağırlığı kuvvetin etki ettiği yük taşıma hacmine etki etmez. Sadece kuvvetin eşitliğine makaranın büyüklüğü veya küçüklüğü değiştirebilir. Daha büyük makarada daha az kuvvetle kaldırabilirken aha küçük makara da daha fazla kuvvetle yük kaldırabilirsiniz. Sabit makaraları inşaat alanlarında çimento tuğla piriket veya kum taşımada kullanırlar makaralar sayesinde işçiler daha az kuvvet kullanarak daha fazla yük taşımış olurlar.


8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları

Sıra Sizde


Ömer, sürtünmelerin önemsenmediği yukarıdaki sabit makara düzeneklerinde 100 N ağırlığındaki özdeş su kovalarını F1, F2 ve F3 kuvvetleri ile ayrı ayrı dengede tutuyor. Buna göre;


a) Uyguladığı F1 , F2 ve F3 kuvvetlerinin büyüklükleri arasında nasıl bir ilişki vardır?


Cevap :

F₁ = F₂ = F₃ şeklinde olacaktır.Çünkü sistem dengedeyken uygulanan kuvvetin büyüklüğü, yükün ağırlığına eşittir. Bu yüzden sabit makaralarda kuvvetten ya da yoldan kazanç veya kayıp yaşanmaz. Ayrıca sistem dengede iken sabit makara sayısının artması, uygulanan kuvvet ile yükün ağırlığı arasındaki eşitliği bozmaz.


b) Hangi sistem, Ömer’in uyguladığı kuvvetin yönünü değiştirmemiştir?


Cevap :

II. numaralı sistem, Ömer’in uyguladığı kuvvetin yönünü değiştirmemiştir.Sabit makaralar, uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebildiğinden iş yapma kolaylığı sağlar.


Soru : Yukarıdaki görselde, yükü yukarıya sabit makara sistemi yerine hareketli makara sistemi ile çıkarmaya çalışan bir kişi görülmektedir. Bu kişi, yükü şekildeki gibi dengede tuttuğuna göre bu yükü sabit makara yerine hareketli makara ile yukarıya çıkarmak kişiye nasıl bir avantaj sağlar? Sınıfınızdaki arkadaşlarınız ile birlikte açıklamaya çalışınız.


Cevap : Bizlere az güçle daha çok iş yapma gibi olanaklar sağlar. Kısacası zamandan ve güçten avantaj sağlamaktadır.


8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları

Sıra Sizde


Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsenmediği yukarıdaki hareketli makara düzeneklerinde, 100 N ağırlığındaki su kovasını F1 , F2 ve F3 kuvvetleri ile ayrı ayrı dengede tutan Halis için,


a) Uyguladığı, F1 , F2 ve F3 kuvvetleri arasında nasıl bir ilişki vardır?


CevapF1 = 50N, F2 = 33,3N F3 = 25 N

F1 > F2 > F3


b) Hangi sistemin kuvvet kazancı daha fazladır?


Cevap : F3 ün kazancı daha fazladır.


8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları

Etkinlik 5-1 Makaraları Kullanalım


Gerekli Malzemeler
‣ Sabit ve hareketli makara
‣ Destek çubuğu (2 adet)
‣ Bağlama parçası
‣ Dinamometre
‣ Üçayak
‣ İp
‣ Makas
‣ Takoz
‣ Cetvel


Etkinliğin Yapılışı

➜ Destek çubuğunu üçayağa takınız. İkinci destek çubuğunu, bağlama parçasıyla uzun destek çubuğuna dik olacak şekilde bağlayınız.

➜ Takozun ağırlığını ölçünüz.
➜ Makarayı destek çubuğuna asınız.
➜ 1 m kadar ip kesiniz ve ipin iki ucuna ilmekler atınız.
➜ Sabit makaradan ipi geçiriniz ve ipin bir ucuna takozu, diğer ucuna ise dinamometreyi bağlayınız.
➜ Takozu 15 cm yukarıya kaldırmak için dinamometreyi aşağıya doğru çekiniz.
➜ Dinamometredeki değeri ve takozun kaç cm yükseldiğini kaydediniz.
➜ Bu kez makarayı hareketli olacak şekilde Görsel 2’deki gibi ayarlayınız.
➜ İpi hareketli makaradan geçirerek bir ucunu destek çubuğuna bağlayınız. Diğer ucunu ise
dinamometreye bağlayınız.
➜ Takozu hareketli makaraya asınız ve ipin ucuna astığınız dinamometre ile takozu 15 cm yukarıya kaldırınız.
➜ Bu sırada dinamometredeki değeri ve takozun kaç cm yükseldiğini defterinize kaydediniz.


8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları

✔ Sabit makara kullandığınızda kuvvetten kazanç oldu mu? Belirtiniz.


Cevap : Sabit makaralarda kuvvetten kazanç ya da kayıp olmadı.


✔ Hareketli makara kullanarak takozu kaldırdığınızda kuvvetten kazanç oldu mu? Belirtiniz.


Cevap : Yükün ağırlığından daha küçük bir kuvvet uygulandığında yük dengede kaldığı için kuvvetten kazanç vardır.


✔ Sabit makarada takozu 15 cm yukarıya kaldırmak için ipi kaç cm çektiniz? Açıklayınız.


Cevap : Sabit makarada takozu 15 cm yukarıya kaldırmak için ipi 15 cm çekmek gerekir.


✔ Hareketli makarada yükü 15 cm yukarıya kaldırmak için ipi kaç cm çektiniz?


Cevap : 15 santimetreden daha kısa çekilse de dengede kalır. Çünkü hareketli makarada kuvvetten kazanç vardır.


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 160-161-162-163-164-165-166. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Yorulmadan kısa bir sürede bir iş yapmak istiyorsan öncelikle planlı ve düzenli çalışmamız gerekir.bu konuda verdiğinizde ne ile bunu çok güzel bir şekilde anladım ve kavradım ayrıca maddeyi uygulanan kuvvet ne kadar şiddetli ise maddenin hareket etme veya yön değiştirme gibi birçok hareketinin daha aktif ve daha hızlı olacağını da verdiğiniz deney ve konu anlatımı ile anlamış bulunuyoruz bu yüzden size çok teşekkür ediyorum
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!