8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 254-255-256-257. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık


Fen Bilimleri Ogretmeni

İçindekiler

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 7.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 254, 255, 256, 257


7.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 254 Cevapları

A. Aşağıdaki soruları defterinize cevaplayınız.


1) Elektriklenme nedir? Açıklayınız.


Cevap : Elektriklenme nedir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Elektriklenme cisimler üzerindeki  fazladan artı veya eksi yüklenmeyin oluşmasına denir. Bir cisim üzerinde artı ve eksi yükler aynı yükte ise o cisim nötr durumunda olur.

Sürtünme ile Elektriklenme

Bir maddenin başka maddelere sürtünmesi sonucunda elektriksel olarak yüklenme oluşur. Saçın taranması veya pamuklu bir giysinin sürtünmesi sonucunda statik elektrik dediğimiz Elektriklenme oluşmuş olur.


2) Elektriklenme olayından teknolojide hangi alanlarda yararlanıldığını açıklayınız.


Cevap : Elektriklenme olayından teknolojide hangi alanlarda yararlanıldığını açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Elektriklenme sayesinde birçok gün içerisindeki işlerde kullanılır. Bu hayatı kolaylaştırır. Teknolojinin birçok alanında kullanılan Elektriklenme sayesinde şu işler yapılabilmektedir. Otomotiv ve beyaz eşya yapımı sanayisinde Cisimlerin boyanmasında Kullanılmaktadır.

Bu eşyaların boyanmasının kolaylığı olması için boyanacak eşyaya negatif yük yüklenip artı yük yüklenen boya yüzeye püskürtüldü. Bu sayede boya tanecikleri aynı yükle yüklü olduklarından birbirlerini iterek yüzeye eşit olarak dağılırlar. Ayrıca bacakların temizlenmesine vede fotokopi makinalarında aynı mantıkla çalışır. Polislerin suç mahalindeki parmak izi belirleme  yöntemi de Elektriklenme özelliği kullanılarak yapılmaktadır.


3) Elektriklenme çeşitleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap : Elektriklenme çeşitleri nelerdir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Elektriklenme nötr cisimler in üzerinde bulunan eşit sayıdaki pozitif ve negatif yüklerin sayılarında meydana gelecek değişikliklere cisimlerin Elektriklenme si  denilmektedir. Herhangi bir yöntemle nötr yüklü cisme negatif yük yüklenirse elektron kaybeden nötr cisim pozitif yüklü hale gelmiş olur. Üç çeşit Elektriklenme yöntemi vardır.

1- Sürtünme ile Elektriklenme

Sürtünme ile elektriklenmeye örnek verecek olursak, saçımızı taradığımız tarağı küçük kağıt parçaları vya balona uzattığımızda bu cisimleri çektiğini görürsünüz. Hatta saçlarımızı diken diken olmasını sağlar. Bu  durum tarağı elektriklendiğini göstermektedir.

2-Dokunma ile Elektriklenme

Birbirine temas eden iki yada daha fazla cisim üzerinde yük alışverişi oluşmasına denilmektedir.

3- Etki ile Elektriklenme

Yüklü bir cismin başka bir cisme dokundurulması ile sadece elektrik yüklerinin birbirlerini itme sinden veya çekmesinden yararlanılmasına etki  Elektriklenme si denir.


4) Topraklama olayını açıklayınız.


Cevap : Topraklama olayını açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Topraklama elektrikle çalışan cihazların elektrik kaçağı tehlikesine karşı, alınması zorunlu olan bir önlemdir. Bu  sistemle kaçak Elektriğin bir iletkenle toprağa verilmesi sağlanmaktadır. Bugün yaşadığımız evlerin hepsinde toprak  hatları bulunmaktadır. Toprak hattı olmayan büyük makinalar elektrik kaçağı olması durumunda  sizi çarparak ölüm tehlikesi ile kalmanıza sebep olur.

Arıca topraklama kanuni olarak zorunlu hale getirilmiş, bu durum dünya genelinde gerekli denetimler yapılarak insanları korumak için devletler tarafından alınmış bir karardır. Evinizdeki prizlere baktığınız zaman topraklı olup olmadığını anlarsınız. Prizlerin üstünde ve altında iki tane metal çıkıntı bulunur.

Bu metal çıkıntı toprak hattının bağlantısıdır. Evinizdeki gelen elektrik hatlarının içerisinde üç tane krom tel bulunur. Bu tellerden bir tanesi eksi bir tanesi artı bir tanesi ise nötrdür, toprak hattının telidir.


5) Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren araçlara örnekler veriniz.


Cevap : Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren araçlara örnekler veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Günlük hayat içerisinde kullandığımız, birçok cihaz bizim hayatımızı kolaylaştıran, ihtiyaç duyduğumuz cihazların çoğunluğu elektrik enerjisini işi enerjisine dönüştüren cihazlardır.

Bu cihazlar sayesinde evimizi sıcak tutar, beslenme ihtiyacımızı giderir veya okula işe gitmeden önce giysilerimizin düzgün görünmesini sağlar. Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren cihazları  sayacak olursak;

 1. Fön makinası
 2. Su ısıtıcısı
 3. Tost  makinesi
 4. Elektrikli fırın
 5. Elektrikli soba
 6. Elektrikli ızgara
 7. Ütü
 8. Elektrikli battaniye

6) Sigorta nedir? Açıklayınız.


Cevap : Sigorta nedir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Elektrik sigortaları, devreden geçen belli bir değerin üzerine çıktığı durumda geçen akımın herhangi bir kazaya yada çarpılmaya sebep olmaması için arızalara karşı koruma sağlayan açma  elemanına sigorta denir.

Evimizdeki sigortalar güvenlik açısından oldukça önemlidir. Sigortalar kullanıldıkları yerlere göre değişiklik gösterebilir. Devreden geçecek maksimum akım değeri sigorta hassaslığında farklılıklar meydana gelmesi ile farklı şekillerde sigortalar kullanılmaktadır.


7) Termik santrallerde elektrik enerjisi nasıl üretilir? Açıklayınız.


Cevap : Termik santrallerde elektrik enerjisi nasıl üretilir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Termik santraller fosil yakıtlar işlenmesi ile ortaya elektrik enerjisi çıkaran santralleri.

Termik santraller iklim değişikliklerine yol açtığı vede bulunduğu bölgede hava kirliliğine yol açması sebebi ile günümüzde kullanılması uygun görülmeyen sağlık örgütleri vede çevreciler tarafından karşı çıkılan bir santral çeşididir. Bu santrallerde katı, sıvı yada gaz halindeki fosil yakıtlar kullanılır.

Bu yakıtın verdiği işi enerjisi ve genleşmeden faydalanarak, elde edilen mekanik enerjiden alternatör yardımı ile elektrik enerjisi üretimi sağlanır.


8) Elektrik enerjisinin bilinçli kullanımının önemini açıklayınız.


Cevap : Elektrik enerjisinin bilinçli kullanımının önemini açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Gün içerisinde hayatımızı sürdürdüğümüz her alanda elektrik  enerjisinden yararlanmaktadır. Kullandığımız tüm teknolojik ürünler elektrik enerjisi sayesinde çalışmaktadır. Elektrik enerjisi ülke ekonomisi  için önemlidir. Enerji olmadan hiçbir fabrika, tesis  ürün üretemez.

Ülkemizde enerji ihtiyacı dışa bağımlı şekildedir. Ülkemiz doğal gazını, kömürü, fosilini, petrol gibi doğal yakıtların yurt dışından almaktadır. Bu da ülkemizin enerjiyi çok pahalıya üretmesinde sebep olmaktadır. Kullandığımız  enerjiyi dikkatli kullanmazsak bu hem bizim zararımıza hemde ülke ekonomisinin zararına olacaktır.

Boş yere kullanılan israf edilen elektrik enerjisi bizim bütçemiz zarar ettirdiği gibi  fazla kullanılan elektrik enerjisinden dolayı ülke daha fazla  elektrik üretmek durumunda kalır, hatta ithal elektrik almak zorunda kalacaktır.


9) Elektrik enerjisinin verimli kullanımını sağlamak için kurulan sivil toplum kuruluşlarına örnekler veriniz.


Cevap : Elektrik enerjisinin verimli kullanımını sağlamak için kurulan sivil toplum kuruluşlarına örnekler veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Enerji kaynakları ve miktarları ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösterir. Bu sebepten dolayı ülkelerin ihtiyaç duydukları enerjiyi elde etmek için düşük maliyetli ve çevreye az zarar veren enerji üretim kaynaklarını geliştirmeleri gerekmektedir.

Bu konuyla ilgili olarak enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve kullanan insanlar tarafından bilinçli olarak kullanılmasını amaçlayan bu yönde çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan bazıları  enerji verimliliği derneği, enerji verimliliği yönetim derneği  gibi kuruluşlardır.

Devlet tarafından kurulanlar;

 1. Enerji  ve tabii kaynaklar bakanlığı
 2. Elektrik işleri etüt idaresi Genel müdürlüğü
 3. Enerji verimliliği koordinasyonu

10) Kaçak elektrik kullanımının önüne geçmenin ülke ekonomisine ne gibi katkı sağlayacağını açıklayınız.


Cevap : Kaçak elektrik kullanımının önüne geçmenin ülke ekonomisine ne gibi katkı sağlayacağını açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kaçak elektrik bu ülke üzerinde yaşayan tüm insanların hakkına gasp etmektir. Kaçak elektrik maliyetleri elektrik faturasını ödeyen insanlara yansıtılarak o insanlardan alınamayan enerji kayıpları başka insanlara ödetilmeysine sebep olmaktadır.

Kaçak Elektriğin önlenmesi durumunda insanların faturalarına yansıtılan kaçak elektrik maliyetleri insanların faturalarında düşürülerek, insanların bütçelerine yansıtacak, buda insanların zararını önlemiş olacaktır. Ayrıca kaçak Elektriğin önlenmesi durumunda elektrikten kar edilerek  ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.


B. Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.


 1. Cisimlerin birbirleri ile etkileşimi sonucu üzerinde fazladan yük birikmesine elektriklenme adı verilir.
 2. Elektriklenme olayının teknolojideki kullanım alanlarından biri de yazıcılar dır.
 3. Bilinen iki çeşit elektriksel yük vardır.
 4. Zıt cins yüklü cisimler birbirlerini çeker.
 5. Sürtünme ile elektriklenme, ebonit çubuk ile yün kumaş arasında gerçekleşebilir.
 6. Tesir ile elektriklenmede cisimler geçici olarak elektriklenir.
 7. Cisimlerin yüklü olup olmadıklarını, yüklü ise hangi cins yükle yüklü olduklarını anlamamızı sağlayan araçlara elektroskop adı verilir.
 8. Topraklama olayına paratoner sistemleri örnek gösterilebilir.
 9. Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren araçlara matkap örnek gösterilebilir.
 10. Evlerde akkor ampul yerine LED lamba kullanmak enerji tasarrufu sağlamaktadır.

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 255 Cevapları

C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.


 1. ( Doğru) Elektriklenme olayına en güzel örneklerden biri yıldırımlardır.
 2. ( Yanlış ) Buzdolapları, elektriklenme olayından yararlanılarak tasarlanan araçlardır.
 3. ( Yanlış ) Elektriksel yük fazlalığı olmayan cisimler, elektriksel yük fazlalığı olan cisimler tarafından itilir.
 4. ( Yanlış ) Dokunma ile elektriklenme sonucu cisimlerin yük işaretleri zıt olur.
 5. ( Doğru) Topraklama olayında fazla yükler toprağa geçebilir ve cisim nötrlenebilir.
 6. ( Yanlış ) Hidroelektrik santrallerinde elektrik enerjisi üretilirken suyun buhar basıncından yararlanılır.
 7. ( Yanlış ) Elektrik enerjisini tasarruflu kullanmak, sadece ev ekonomisine katkı sağlar.
 8. ( Doğru) Enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarından biri de ENVER’dir.
 9. ( Doğru) Kaçak elektrik kullanmak, ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiler.
 10. ( Doğru) Enerji tasarrufu sağlayan elektrikli araç kullanımı, ekonomiye katkı sağlar.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1) Aşağıdakilerden hangisi elektriklenmenin teknolojideki kullanım alanlarından biri değildir?


A) Araçların boyanması
B) Yıldırım oluşması
C) Fotokopi makinesi
D) Baca temizleme sistemleri


2) Farklı cins elektrik yüklerinin birbirine etkisi ile ilgili Defne Öğretmen, tahtaya yandaki şekli çiziyor ve öğrencilere cisimlerin yük işaretlerinin neler olabileceğini soruyor.

 Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi soruyu doğru cevaplamıştır?


A) Onur: + – +
B) Berat: + – –
C) Emine: + + –
D) Zeynep: – + –


3)K, L, M ve N cisimlerinin yük durumları yukarıda verilmiştir. Buna göre hangi iki cisim birbirine itme kuvveti uygular?


A) K ve L B) K ve M C) L ve N D) L ve M


8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 256 Cevapları

4) Aşağıdaki cisimlerden hangisi başlangıçta nötr iken pozitif yüklü bir cisme temas etmiş olabilir?


“8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 256 Cevapları”


5) Aşağıdaki soruları ‟a” öncülünden başlayarak ok yönünde doğru bir şekilde cevaplayan bir kişi kaç numaralı çıkıştan çıkar?


“8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 254-255-256-257. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık”


A) 1. Çıkış B) 2. Çıkış C) 3. Çıkış D) 4. Çıkış


6) I. Ampul
II. Elektrikli fırın
III. Su ısıtıcı

Yukarıdakilerden hangilerinde elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümü gözlemlenebilir?


A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) T, II ve III


7) Elektrik enerjisi, günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız ve ihtiyaç duyduğumuz bir enerji türüdür. Kullanmış olduğumuz bu enerji türü;

I. Isı,
II. Işık,
III. Hareket

enerji türlerinden hangilerine dönüşebilir?


A) I, II ve III B) II ve III C) I ve III D) I ve II


8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 257 Cevapları

8) Sürtünme ile elektriklenme için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


A) Sürtünme ile elektriklenme sonucu, cisimler zıt cins yükle yüklenir.
B) Plastik çubuk ile yün kumaş arasında gerçekleşebilir.
C) Cam çubuk ile yün kumaş arasında gerçekleşebilir.
D) Sürtünme sonucu cisimler, geçici olarak elektriklenir.


9) Aşağıda verilen araçlardan hangisinin enerji dönüşümü hatalı verilmiştir?


A) Matkap: elektrik enerjisi → hareket enerjisine
B) Elektrikli süpürge: elektrik enerjisi → hareket enerjisine
C) Saç kurutma makinesi: elektrik enerjisi → ısı + hareket enerjisine
D) Su ısıtıcısı: elektrik enerjisi → hareket enerjisine


10) Aşağıda verilenlerden hangisi yenilenemez enerji kaynağı kullanan santrallerdendir?


A) Rüzgâr santralleri
B) Nükleer santraller
C) Hidroelektrik santralleri
D) Jeotermal santraller


11) Elektrik sigortalan için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


A) Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
B) Ev ve iş yerlerini yangına karşı korur.
C) Cisimlerin yüklü olup olmadıklarını belirlemeyi sağlar.
D) Sadece eriyen telli sigorta çeşitleri mevcuttur.


12) Elektrik enerjisini tasarruflu kullanmak için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?


A) Aydınlatma araçları işi bitince kapatılır.
B) Enerji verimi yüksek cihazlar kullanılmalıdır.
C) Kaçak elektrik kullanımı azaltılmalıdır.
D) Akkor ampul kullanımı ülke çapında yaygınlaştırılmalıdır.


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 254-255-256-257. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
elektriklenme sürtünme sebebiyle meydana gelmektedir etkileşim halinde veya kuvvet uygulanması halinde meydana gelebilir elektrik kullanmış olduğumuz doğal kaynaklar arasındadır elektriğin oluşumu ve elektrikle çalışan araç gereçlerin hayatımıza kolaylaştırması biz insanoğluna sondan bir nimettir 8sınıf fen bilimleri ders kitabı mızda yer alan ünite değerlendirme sorularında çıkan soruları cevaplarken sizin verdiğiniz cevaplardan faydalandım verdiğiniz cevaplar hem çok doğru hem çok akıcı hem de çok efsane olmuş
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  error: Content is protected !!