8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 31-32 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


Fen Bilimleri Öğretmeni

8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayıncılık Kitabı Dna’nın Kendini Eşlemesi Cevapları Sayfa 31, 32


Dna’nın Kendini Eşlemesi Cevapları


8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Adım Adım Yayıncılık Sayfa 31-32


Soru : 29. sayfadaki etkinlikte yaptığınız DNA modeli üzerinde DNA’nın kendini nasıl eşlediğini arkadaşlarınıza anlatınız.


Cevap :

DNA eşlenmesinde ilk DNA molekülünün ikili sarmal yapısının açılır. 2. olarak DNA’nın bütünleyici bazlarını birarada tutan hidrojen bağlarını kıran helikaz enzimi tarafından gerçekleştirilir.

3. olarak DNA’nın iki ipliğinin ayrılmaya başlamasıyla, Y biçiminde bir eşlenme çatalı oluşur.Ayrılan iki iplik, yeni DNA ipliklerinin yapımı için şablon görevi görür.


8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Adım Adım Yayıncılık Sayfa 32 Cevapları


A. Bir ülke ve onu oluşturan yerleşim birimlerinin (mahalle, ilçe, il) büyüklükleri ile kalıtsal özelliklere etki eden yapıların büyüklüklerini eşleştirerek aşağıya yazınız.


Cevap :

Ülke=Kromozom

İl =DNA

İlçe= Gen

Mahalle =Nükleotid


B. Aşağıdaki tabloda DNA’yı oluşturan yapılar verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.


a. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bir araya gelerek adenin nükleotidi oluşturur?

Cevap : 1, 4, 5


b. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bir araya gelerek timin nükleotidi oluşturur?

Cevap : 1, 5, 6


c. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bir araya gelerek sitozin nükleotidi oluşturur?

Cevap : 1, 3, 5


ç. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bir araya gelerek guanin nükleotidi oluşturur?

Cevap : 1, 2, 5


d. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bütün nükleotidlerde bulunur?

Cevap : 1, 5


C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. DNA kendini nasıl eşler?


Kısa Cevap : “DNA kendini nasıl eşler?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Canlılara ait kalıtsal özellikler DNA molekülünde saklanır. DNA, Adenin (A), Timin (T), Guanin (G) ve Sitozin (S) bazlarında 4 farklı baz içerir. DNA zincirlerinde Adenin ile Timin; Guanin ile Sitozin karşılıklı şekildedir.

DNA’nın en küçük yapı birimi nükleotid’tir. Nükleotid, Fosfat (P), Şeker (D) ve organik bazlardan (A, T, G, C) oluşur. Vücudumuzdaki hücre sayısı arttıkça DNA kendini kopyalamak zorundadır ve er bir hücrede aynı kalıtsal özelliklerin olmasını sağlar.

DNA zincirleri öncelikle açılır ve sitoplazmadan uygun nükleotitler getirilerek DNA’nın bir kopyası oluşturulur.


2. Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır? Neden?


Kısa Cevap : “Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır? Neden?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Canlıların gelişmişlik düzeyini belirleyen şey kromozom sayısı değil kromozomlar üzerinde bulunan genlerin yapı ve düzenleri ile alakalıdır. Canlıların genetik özelliklerinin hemen hemen hepsi kromozomlarda toplanmıştır.

Kromozomlar DNA’lardan meydana gelir. Kromozom sayısı ile gelişmişlik düzeyi , kromozomun büyüklüğü ile taşıdığı gen sayısı arasında da bir ilişki yoktur.


3. DNA’nın yapısı nasıldır?


Kısa Cevap : “DNA’nın yapısı nasıldır?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Nükleotid sekansında şifrelenmiş olarak genetik bilgi taşır. Fosforik asit ve deoksiriboz ünitelerinin oluşturduğu iki paralel zincirden oluşur.

DNA’nın yapısı; DNA yapısı, hem tek iplikli hem çift iplikli DNA’da çeşitli biçimler meydana getirir. Canlıların DNA ‘ sına baktığımız zaman bir molekülden değil de birbirine sıkıca sarılı bir çift molekülden oluştuğunu görürüz.

Bu iki uzun iplik sarmaşık gibi birbirine sarılarak bir çift sarmal meydana getirir. Nükleotit birimler bir şeker, bir fosfat ve bir bazdan  oluşurlar.


4. Bir DNA molekülünde adenin nükleotidin sayısına eşit olan nükleotid türü nedir?


Kısa Cevap : “Bir DNA molekülünde adenin nükleotidin sayısına eşit olan nükleotid türü nedir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

DNA molekülünde adenin nükleotidinin sayısına eşit olan nükleotit Timin dir. Adenin – Timin , Guanin – Sitozin şeklinde bulunmaktadırlar. Bir DNA molekülünün tek zincirinde bulunan nükleotit sayısı adenin:100 timin:30 guanin:50 sitozin:70 ‘ tir.


5. Bir DNA molekülünde guanin nükleotidin sayısına eşit olan nükleotid türü nedir?


Kısa Cevap : “Bir DNA molekülünde guanin nükleotidin sayısına eşit olan nükleotid türü nedir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Bir DNA molekülünde nükleotit bulunur. Bir nükleotitin içinde dört farklı baz bulunur. Bu bazların adı ise; adenin, guanin, sitozin ve timindir. Guanin’in karşısına sitozin bazı gelir. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 31-32 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    • 16 Kayıtlı Üye
    • Son Üye Mine
    error: Content is protected !!