8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 116-117-118-119. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Lozan Barış Antlaşması Cevapları Sayfa 116, 117, 118, 119


Lozan Barış Antlaşması Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları

Soru : İtilaf Devletleri’nin Lozan Barış Konferansı’na TBMM Hükûmeti’nin yanı sıra İstanbul Hükûmeti’ni de çağırmaları karşısında TBMM Hükûmeti’nin aldığı önlem nedir? Söyleyiniz.


Cevap : konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Lozan Konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisinin daveti ile birlikte İstanbul hükumeti de davet edilmiştir. İtilaf devletlerinin bu tutumu Ankara hükumetinde soru işareti bırakmaktaydı. Konferansa katılan İstanbul ve Ankara tarafından hangi anlaşma hükümlerinin kabul ve reddedileceği belirsizliği bulunmaktaydı.
Mustafa Kemal Paşa defalarca Türk milletinin gerçek temsilcisinin TBMM olduğunu ve belirtmesine rağmen Osmanlı hükumeti konferansta nasıl bir yol izleneceği konusunda TBMM ye telgraf çekmişti. Bu çift başlılık Türkiye Büyük Millet Meclisinde saltanatın kaldırılması yönünde önerge çıkmasına sebep olmuştur.
Saltanat yanlılarının dahi Lozan konferansının bir krize dönüşmesini engellemek için kazanılan zaferlerin bölge düşmemesi için 1 kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılmasını onaylamıştır. Bunun sonucunda saltanatın kaldırılmasıyla İstanbul’da artık bir hükumet kalmamış, TBMM Türkiye’nin tek temsilcisi kalmıştır.


Soru : Mustafa Kemal, Lozan Konferansı’nın hangi nedenlerle İzmir’de toplanmasını istemiştir? Açıklayınız.


Cevap : Mustafa Kemal, Lozan Konferansı’nın hangi nedenlerle İzmir’de toplanmasını istemiştir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Kurtuluş savaşının arkasından Mudanya Ateşkes anlaşmasıyla barış konferansını çözüme kavuşması için Ankara hükumeti konferansın nerede yapılacağı konusunda şüphe içerisindeydi, çünkü halkın çıkarlarını gözeten Ankara hükumetiyle İstanbul hükumeti de davet edilecekti.
Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk İzmir’de toplanması yönünde teklif verdi bu sayede Türk heyetinin kendi güdümlerinde bulunan bi yerde konferans yerinde bulunmaları kendi maddelerini karşı tarafa kabul ettirmek için daha rahat bir ortam sağlayacaklardı. İtilaf devletleri ise aralarında yaptıkları görüşme sonucu konferansın Lozanda toplanmasına karar verdi.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları

1-Lozan Barış Antlaşması’nda Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılmasını Türkiye’nin egemenlik hakları açısından değerlendiriniz.


Cevap : konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Lozan da boğazları bir uluslar arası kuruma bırakarak,  Türk devletinin bağımsızlığını hiçe saymış olmuşlardır.Bu şekilde Türkiye’nin boğazlarda asker bulundurması, boğazlarda geçen gemilerden kontrol hakkı, boğazlarda geçecek askeri bakımdan Türkiye için tehlike teşkil edecek bir durumda Fransa  İngiltere ve Japonya gibi ülkelerin garantisini bırakılması tamamen Türkiye’nin milli bağımsızlığını hiçe saymak demektir. Türkiye galip geldiği bir savaşta Boğazların bir komisyona bırakılmasıyla yenik devlet gibi gösterilmiş, milli zaferi gölgelenmiştir.


2- Lozan Barış Antlaşması’na göre Ortodoks Rum Patrikhanesi’nin elinden siyasi yetkileri  neden alınmıştır? Açıklayınız.


Cevap : Lozan Barış Antlaşması’na göre Ortodoks Rum Patrikhanesi’nin elinden siyasi yetkileri  neden alınmıştır? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Patrikhane Osmanlı Devletinde ekümenlik statüsüne sahipti yani Ortodoksların liderliğini patrikhane İstanbul’da yapmaktaydı. Patrikhane patriğin nezaretinde olup sivil işler için 4 metropol it ve 8 kişiden meydana gelen karma bir mecliste 12 kişilik meclis tarafından idare ediliyordu.
Patrikhane 1453 ten Lozan Antlaşması’na kadar yürüttüğü faaliyetlerde devleti parçalama devletin unsuru olan Türk unsurunu yok etme, dinsel hakimiyet kurma çalışmaları yapmıştır. Bu zararlı faaliyetler Mustafa kemalin kesinlikle patrikhanenin kapatılmasını istemesinin en büyük sebebidir.


3- Lozan Barış Antlaşması’na göre Batılı devletlerin elde ettiği ayrıcalıklardan hangisinin kaldırılması Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını sağlamasında etkili olmuştur? Söyleyiniz.


Cevap : konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Osmanlı Devleti ilk olarak kapitülasyonlar 1555 yılında Fransızlara vermiştir. Daha sonraki yıllarda gelen her padişah bu kapitülasyonlar devam etmiş, daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde bu imtiyazlardan faydalanmıştır.
Zaman içerisinde bu kapitülasyonlar Osmanlı devletini bir sömürü haline getirmiştir. Kendi denizinde, kendi tren yollarında ticaret yapamayan Türkler yabancıların açık pazarı haline gelmiştir. Bu durum Lozanla kaldırılarak ekonomide Türklerin kendi söz sahibi olması sağlanmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları

Soru : Türkiye’de yayımlanan bir derginin yayın yönetmeni olduğunuzu varsayalım. Lozan Konferansı sonunda imzalanan antlaşma ile ilgili derginiz için aşağıdaki başlıklardan hangisini kullanırdınız? Konuyla ilgili alt başlığınız ne olurdu? Yazınız.


Cevap :

  • “Bağımsızlığı Tescilleyen Belge”
  • Türk Yurdu esir kalamaz, esaretinden vazgeçmez”.

 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 116-117-118-119. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Lozan Barış antlaşması'yla boğazlar birçok ülkenin giriş çıkışlarına açılmıştır boğazlarda duran askerlerin bu gemileri müdahale etmesi giriş çıkışlarını kontrol etmesi yasaklanmıştır Lozan Barış antlaşması'yla Türkiye'nin güvenliği ve boğazların giriş çıkışları hiçe sayılmıştır
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    • 15 Kayıtlı Üye
    • Son Üye Mine
    error: Content is protected !!