8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 140-141. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Cevapları Sayfa 140, 141


Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları

Soru : Hukuk kurallarının zaman zaman değiştirilmesinin ve yenilenmesinin nedenleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap : Hukuk kurallarının zaman zaman değiştirilmesinin ve yenilenmesinin nedenleri nelerdir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Hukuk kurallarının değiştirilmesi, ihtiyaçları ve değişen dünyanın yaşam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir.
Kanunlar kural olarak yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren yürürlükte bulundukları dönem içerisinde  ortaya çıkan olay ve ilişkilere uygulanırlar. Yani hukuk kuralları zamanın gerisinde kalabilir. Yeni koşul ve şartlarda yeniden biçimlendirme gereksinimi duyulabilir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları

Soru : Medeni Kanun ile kadınlara sağlanan sosyal ve ekonomik haklardan hangileri aile kurumunun oluşturulması ve korunması ile ilgilidir? Açıklayınız.


Cevap : Medeni Kanun ile kadınlara sağlanan sosyal ve ekonomik haklardan hangileri aile kurumunun oluşturulması ve korunması ile ilgilidir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Medeni Kanunda kadına verilen haklardan bazıları evliliğinde koruyan aile yapısını birleştirici özellikler taşıyan haklar vermekteydi. Erkeğin çok eşliliği yasaklanarak, tek bir eşle evlenmesi zorunlu hale getirildi.
Erkeğin tek taraflı boşanma hakkı kaldırılarak, boşanma hakkı iki tarafın kararına bırakılmış oldu. Bu sayede kadınlara da boşanma hakkı verilmiş oldu. Velayet hakkı kadına da tanınarak tek taraflı olmaktan çıkarıldı. Mallar üzerinde tasarruf hakkı kadına da sağlanarak bu yöndeki eşitsizlik ortadan kaldırılmış oldu.


Soru : Mecelle yerine niçin yeni bir medeni kanun kabul edilmiştir? Açıklayınız.


Cevap : Mecelle yerine niçin yeni bir medeni kanun kabul edilmiştir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Mecelle Osmanlı Devletinde kanunların erkeğin üstünlüğüne dayanan aile hayatında mirasta, şahitlikte ve buna benzer birçok konuda kadınlara göre erkeklerin hakkı çok daha fazlaydı. Dini kurallara göre uygulanan bir medeni kanun bulunmaktaydı.
Laik hukuk anlayışı olan Türkiye Cumhuriyetinde Mecelle ye göre medeni kanun oluşturulamazdı. Bu amaçla Avrupa ülkelerindeki medeni kanunlar incelenerek İsviçre medeni kanunu temel alınarak, Türk medeni kanunu olarak kabul edilmiş ve resmiyet kazanmıştır.


1-Türk Medeni Kanunu ile kadınlara verilen sosyal ve ekonomik haklara birer örnek yazınız.


Cevap : Türk Medeni Kanunu ile kadınlara verilen sosyal ve ekonomik haklara birer örnek yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Türk Medeni Kanunu sayesinde kadın şeriat zincirinden kurtularak erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanma hakkını iptal edilerek, medeni kanunla kadın ve erkek eşitliği temeline dayalı her kadının her erkeğin tek bir eş alma zorunluluğu getirilmiştir.
Ayrıca kadına miras hakkı ve velayet hakkı verilerek kendi mallarını istediği gibi işletme, istediği gibi tasarruf etme hakkı kadına verilmiş, haktır.


2-Medeni Kanun dışında Türk hukuk sisteminde başka hangi alanlarda düzenleme yapılmıştır? Yazınız.


Cevap : Medeni Kanun dışında Türk hukuk sisteminde başka hangi alanlarda düzenleme yapılmıştır? Yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Türkiye Cumhuriyeti medeni kanun dışında yaptığı hukuk alanındaki başlıca değişiklikler şu şekildedir ;

  • 1921 – 1924 anayasaları yürürlüğe koymuştur.
  • Borçlar kanunu, ticaret kanunu vede ceza yasası hukukunu düzenlemiştir.

Bu kanunlar Osmanlıdan kalan toplumun gelişmesini engelleyen, çağdaş olmayan kanunların kaldırılarak yerine yeni, modern çağdaş kanunların gelmesini sağlamıştır. Bu sayede Türk toplumu daha çağdaş bir hukuk sistemine kavuşmuştur.


 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,,https://www forumsayfacevaplari com/8-sinif-inkilap-tarihi-ders-kitabi-140-141-sayfa-cevaplari-meb-yayinlari html,
Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 140-141. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Cumhuriyet ilan edildikten sonra ülkemiz demokrasi yönetilmeye başlanmıştır demokrasi demek tüm insanlara eşit bir şekilde hak ve özgürlüklerin sahip olduğu bir ülkede yaşamak demektir Mustafa Kemal Atatürk hukuk alanında da birçok yenilikler ve inkılaplar yapmıştır bunların arasında Türk Medeni kanunu yer almaktaydı bu kanun sayesinde kadınlara birçok hak ve özgürlükler tanındı kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi kadınların yönetimde seçilmesine ortam hazırlandı. Kadınlara erkekler gibi hak ve özgürlükler tanındı. Kadınların da eğitimi Hakkı olduğu benimsendi.kadınların birçok iş ortamında çalışma olanağı olduğu benimse ettirildi Kurtuluş Savaşı'nda kadınların rolü çok fazlaydı bu sebeple Mustafa Kemal Atatürk kadınların birçok erkeklerle eşit bir şekilde yaşaması gerektiğine inanıyordu
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    • 15 Kayıtlı Üye
    • Son Üye Mine
    error: Content is protected !!