8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 148-149-150-151-152. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Cevapları Sayfa 148, 149, 150, 151, 152


Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları

1-Toplumsal alanda düzeni sağlamaya yönelik kurallardan birkaçını söyleyiniz.


Cevap : Toplumsal alanda düzeni sağlamaya yönelik kurallardan birkaçını söyleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Toplumsal alanda düzeni sağlamaya yönelik kurallar arasında, din kuralları, ahlak ,görgü , örf ve adet , hukuk kuralları bulunur.
Bu kurallar toplum içerisinde benimsenmiş olup ,bunların aksini yapan veya bu kurallara uymayan kimseler bu kurallar her ne kadar yazılı olmasa da toplum içinde dışlanır veya desteklemezler.
Bu kurallara şu örnekleri verebiliriz;

 • Çöpleri etrafa atmamak
 • Yaşlı ve hamile gibi ayakta duramayan kişilere otobüste yer vermek
 • Yalan ve küfür gibi ahlaka zıt şeylerin hoş karşılanmaması
 • Yaşlıların elinin öpülmesi
 • Hırsızlık yapan kimsenin hapse atılması

2-Toplumsal ilişkileri düzenleyen kuralların olmaması veya uygulanmaması durumunda ortaya çıkabilecek sorunları tartışınız.


Cevap : Toplumsal ilişkileri düzenleyen kuralların olmaması veya uygulanmaması durumunda ortaya çıkabilecek sorunları tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Toplumsal ilişkileri düzenleyen yazılı olmasa da zamanla kendiliğinden geçerliliği süren kültürel yapı, örf, adet ve gelenekler vardır.
Bunlar toplumun insanlar arası ilişkilerini düzenler kanunlarda insanların toplum içerisinde yasak olan ve ceza ile sonuçlandırılabilecek davranışları koyar ve korur. Bunlar olmadığı takdirde insanlar arasında çatışmalar  huzur, refah gibi durumlar ortadan kalkar.


Soru : Osmanlı Devleti’nde halkın farklı renkte kıyafetler giymesi devletin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Açıklayınız.


Cevap : Osmanlı Devleti’nde halkın farklı renkte kıyafetler giymesi devletin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Osmanlı Devletinde halk farklı renkte kıyafetler giymekteydi. Bunun  sebebi etnik haklardan dolayı kaynaklanmaktadır. Devlet gayrimüslim ve Müslümanların aynı giysiler giymesini istemiyor vede bunu yasaklamıştı.
Bu sayede insanların hangi etnik yapıdan yada hangi millete ait olduğunu giyim ve kuşamlarından kolaylıkla anlayabiliyorlardı. Bu devletin çoklu etnik yapısından kaynaklanmaktadır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları

Soru : Şeyhlik, dervişlik, emirlik gibi unvanların kaldırılmasının sebebi nedir? Açıklayınız.


Cevap : Bu unvanlar kaldırılarak Laikliğin toplum hayatında yerleşmesi için önemli bir adım atılmıştır. Kişilerin kendi iradeleriyle var olmalarının önü açılmış, toplumsal ilişkiler, akılcılık ve bilimsellik temeline dayandırılarak çağdaş ve laik bir toplum olma yönünde ilerleme sağlanmıştır. Ayrıca halkın dini duygularının sömürülmesi ve kötüye kullanılmasının önüne geçilmiştir.


1-Takvim, saat, ölçü ve tartı sistemleri hangi amaçlar için kullanılır? Açıklayınız. Şeyhlik, dervişlik, emirlik gibi unvanların kaldırılmasının sebebi nedir? Açıklayınız.


Cevap : Batılı devletler ile ilişkileri kolaylaştırmak için ölçü ve tartı birimlerinde, takvim, saat ve rakamlarda değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır. Ekonomide çok önemli olan bu hamle ile ticaretten günlük yaşama dünyaya ayak uydurulması amaçlanmıştır.


2-Ölçü ve tartı birimlerinin ülkelere göre farklılık göstermesinin sebepleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap : Ölçü ve tartı birimlerinin ülkelere göre farklılık göstermesinin sebepleri nelerdir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Takvim, saat, ağırlık, uzunluk ölçüsü gibi ölçüler tarih içerisinde toplumların birikimleriyle oluşan birimlerdir. Her topluluk tarih içerisinde kendi ölçüsünü ve birimlerini kendi gereksinimlerine göre yaratmış ve var etmiştir.
Örneğin Mısırda Nil nehrinin taşması ve Güneş hareketlerine bakarak takvim biçimlendirilmiştir. Yine eski Yunanda uzunluk ve ölçü birimleri oluşturulmuştur. Şu anda tüm dünyanın ortak olarak kullandığı ölçü ve tartı birimleri İngiliz ölçü birimleridir. Bunun amacı tüm dünyada, ekonomide karışıklık olmaması için, daha pratik daha kolay olması için ortak ağırlık ve ölçü birimleri kullanılmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları

Soru : Uluslararası takvim, saat, rakam ve ölçü birimlerinin kabulünün ekonomik hayata getirdiği kolaylıklar nelerdir? Söyleyiniz.


Cevap : konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Uluslararası takvim ve saate geçilmekle, uluslararası tarihteki fark ortadan kalkmış, dünya saat projesine geçilerek saatlerdeki farklılık ortadan kaldırılmıştır.
Ayrıca Latin rakamları ve ölçü birimlerinin dünya ortak birimlerine geçilerek Türk ekonomisinin uluslar arası ekonomiye entegre olması sağlanmış, aradaki farklılıklar ortadan kalkmıştır.


Soru : Mustafa Kemal’e verilen Atatürk soyadının nereden geldiğini araştırınız.


Cevap : Mustafa Kemal’e verilen Atatürk soyadının nereden geldiğini araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Soyadı kanunu çıkmasıyla  Mustafa Kemal ve arkadaşları bir soy isim bulmak için çalışmaya başladılar. Naim Hazım bey Türk Dil Kurumunda çalışmış, Türkçe ve Osmanlıcayı çok iyi bilen bir arkadaşıydı.ilk önce Türk ata ismi üzerinde durdular.
Bunun söylenmesini zor olduğu kanısına varan Naim Bey Türklüğe her alanda Atalık etmiş Türklüğe kurtarmış, istikbale kavuşturmuş büyük gazimize Atatürk soy ismini vermeyi uygun buldular. TBMM de oy birliği ile 24 Kasım 1934 tarihinde Atatürk soy ismi verildi.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları

1-Aile büyüklerinizle sözlü tarih çalışması yaparak soyadınızın seçilme nedenlerini sınıfınızda paylaşınız.


Cevap : Aile büyüklerinizle sözlü tarih çalışması yaparak soyadınızın seçilme nedenlerini sınıfınızda paylaşınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Aile büyüklerimle yapmış olduğum sözlü tarih çalışmasında ,soyadımızın soyadı kanunundan itibaren bu olmadığını evlilik veya başka sebeplerle soyadımızın değiştiğini söylediler.
Aile büyüklerimle yapmış olduğum sözlü tarih çalışmasında soyadımızın soyadı kanunundan itibaren bu olmadığını evlilik veya başka sebeplerle soyadımızın değiştiğini söylediler  . Soyadlarımızın ise büyüklerimizin o zaman da kabul gören hangi soyadı var ise onların içerisinden seçtiklerini ifade ettiler.


2-Her aileye bir soyadı verilmediğini düşündüğünüzde okulunuzda veya sınıfınızda ne gibi durumlarla karşılaşırdınız? Açıklayınız.


Cevap : Her aileye bir soyadı verilmediğini düşündüğünüzde okulunuzda veya sınıfınızda ne gibi durumlarla karşılaşırdınız? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Bugünkü okullarda yüzlerce çocuk eğitim görmektedir. Bu eğitim gören öğrencilerin tanınması ve gerek sınıftaki eşleşmeler gerekse almış olduğu puanlar gerekse de resmi kayıtlara geçmesi durumlarında her zaman ismi ve soyismi kullanılır.
Ancak her aileye bir soyadı verilmeseydi, bu durumda sınıf içerisinde notlarımız karışabilir ,öğretmenlerimizin hangimizi çağırdığını anlamayabilir , eşyalarımız birbirine karışabilir ve kaybolduğu zaman hangimize ait olduğu konusunda sıkıntılar çıkabilirdi.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları

Soru : Kadınlara siyasi haklar verilmesini demokrasinin gelişmesi açısından tartışınız.


Cevap : Kadınlara siyasi haklar verilmesini demokrasinin gelişmesi açısından tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
1926 ve 1934 yılları arasında kadın hakları yönünden dünya tarihinde bir devrim yaşanmaktaydı.
Avrupa’daki birçok ülkeden daha önce Türk kadını seçme ve seçilme hakkını elde etmiş, birçok meslek alanında eğitim basamaklarını tırmanıştır. Aydınlanmada başı çekmektedir. Bu yönden demokrasi olarak, eşitlik ilkesi yerine getirilmiş oldu.


Soru : Kadın haklarıyla ilgili bilgilerinizi kullanarak aşağıdaki cümleyi tamamlayan bir paragraf oluşturunuz ve defterinize yazınız.

Devlet ve toplum hayatında kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması, çağdaş uygarlığa ulaşılmasında önemli bir yer tutar. Çünkü…


Cevap : Demokratik devlet gereği budur. Kadınlar toplumsal olarak bir çok alanda daha başarılı olmaları ve etkin bir vatandaş olarak devletin çağdaş medeniyetler düzeyine çıkması açısından büyük bir öneme sahiptir.


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 148-149-150-151-152. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Cumhuriyet ilan edildikten sonra kadınlara birçok hak ve özgürlükler verilmiştir kadınların eğitim hakkı olduğunu önemsenmesi gerektiğini Mustafa Kemal Atatürk her defasında vurguladı ayrıca kadınların toplumdaki yeri ve önemi çok fazladır kadınların seçme ve seçilme hakkının olması ayrıca yeni inkılap ve ilkeler arasında yer almaktadır Mustafa Kemal Atatürk ayrıca soyadı kanunu'yla her bireye bir soyadı olması gerektiğini söylemiştir Mustafa Kemal Atatürk aile birliğinin korunması aile birliğinin düzeni ve ilke ve inkılapları sahip olması gerektiğini kurmuş olduğu ilke ve inkılaplar laf söylemiştir bu konuda verdiğiniz bilgiler ve cevaplar ödevlerimi yaparken bana çok yardımcı oldu Deniz cevapları çok beğeniyor ödevlerimi yaparken devamlı sayfamızı takip ediyorum
Tuna
Allah sizlerden razı olsun sizleri çok seviyorum canlarım benim
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!