8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 154-155. Sayfa Cevapları Nev Yayınları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 154, 155


4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Yayınları Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Atatürkçülüğün tanımını yapınız.


Cevap : Atatürkçülüğün tanımını yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Atatürkçülük Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Atatürk ün adıyla anılan diğer ismi Kemalizm olan bir siyasi görüştür. Sekülerizm ve Türk milliyetçiliği üzerine temeli kurulmuş ideolojidir. Atatürkçü ideoloji Atatürk ün düşünce ve uygulamaları ile ortaya koyduğu ilkeler siyasi hayatı boyunca gerçekleştirdiği inkılaplardan oluşur.
Atatürk milliyetçiliğine bağlı belirli bir sınıftan veya dinden destek almayan desteğini tamamen akıl ve bilime dayanarak emperyalist bir ideolojidir. Atatürkçülük Türk milletinin öz karakterinden, tarihinden Türk insanının isteklerine ihtiyaçlarına cevap bulmak için doğmuştur. Türk milletini çağdaş medeniyetler seviyesine yükseltmek için oluşturulmuş bir ideolojik yapıdır.


2. Atatürk ilkelerinin amaçları nelerdir? Açıklayınız.


Cevap : Atatürk ilkelerinin amaçları nelerdir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Atatürk ilkeleri Mustafa Kemal Atatürk ün oluşturduğu devrimlerin temelidir. Türkiyeyi çağdaş, medeni ve muasır medeniyet haline getirmek için oluşturulan düşünceler ve fikirlerdir. Atatürk ilkeleri Atatürkçülüğünde temelini oluşturmaktadır. Bu ilkeler doğrultusunda Türk milletinin ihtiyaçlarına cevap verilmeye çalışılmıştır. Atatürk ilkeleri

 • Cumhuriyetçilik
 • Milliyetçilik
 • Halkçılık
 • Devletçilik
 • Laiklik
 • İnkılapçılıktır.

Bu ilkelerden Br tanesi çalışmadıktan sonra ve inanılmadıktan sonra Atatürkçülük tam olarak kavranılmamış demektir. Bu ilkelerin her biri birer amacı veya hedefi belirtmektedir. İlkeler arasında son derece hassas bir denge bulunmaktadır. Hiçbir ilke diğer ilkeden ileri gitmemeli veya yok sayılmamalıdır.


3. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar nelerdir? Belirtiniz.


Cevap : Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar nelerdir? Belirtiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Atatürk ilke ve İnkılapları Atatürk ün düşünce yapısı ve milli duruşundan dolayı Türk tarihi ve Türk kültürü temelleri üzerine kuruludur. Başta milli tarih bilinci oluşturmalı vatan millet sevgisi Türk milletine inanmak ve güvenmek, milli  bağımsızlık, milli birlik ve ülke bütünlüğü, milli kültürün gelişmesi, milli dil, akılcı ve bilimsel prensip olması, barışçıl olmak, çağdaş uygarlıklar düzeyine yükselmeye çalışmak, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması temel esasları oluşturur.


4. Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı yararlar nelerdir? Açıklayınız.


Cevap : Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı yararlar nelerdir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Cumhuriyet sayesinde Türk milleti devlet yönetiminde söz sahibi olmuş, devlet vatandaş ilişkisi ortaya çıkmıştır. Devlet vatandaşının hak ve özgürlüklerini güvence altına almış, demokrasinin gelişmesine vede güçlenmesini sağlamıştır.
Cumhuriyet yönetimi sayesinde vatandaşlar, dokunulmaz, devredilemez temel hak ve özgürlüklere kavuşmuşlardır. Seçme ve seçilme hakkını kullanarak devlet yönetiminde söz sahibi olmuşlardır. Vatandaşların ve Devletin garantisi temel hak ve özgürlükler anayasa da başta olmak üzere yasalar ile güvence altına alınmıştır.


6. Devletçilik ilkesinin çıkış sebeplerini ve bu ilkenin önemini belirtiniz.


Cevap : Devletçilik ilkesinin çıkış sebeplerini ve bu ilkenin önemini belirtiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Devletçilik ilkesinin önemi ; Devletçilik ilkesi, milliyetçilik ve halkçılık ilkesinin doğrultusunda oluşmuştur. Bu ilkeler sayesinde halk ve devlet arasındaki birbirine ulaşabilme mesafesi azalmış ve halkın tüm kesimlerini aynı seviyede hizmet verme olasılığı artmıştır. Bu sayede halk arasındaki demokratik sistem oluşmuş, Halkın ihtiyaçları devlet  tarafından karşılanabilir ve anlaşılabilir olmuştur.
Devletçilik ilkesinin çıkış sebebi ise halkın her kesimi ne olan ortak ihtiyacı karşılamak, girişimci ve teknik eleman gibi yerinin doldurması gereken konularda bu kişilerin yarın doldurulması, İnsanların daha çok tarıma ve memur olma yolunda girişimleri sebebiyle çıkmıştır.


7. Laiklik ne demektir? Türk toplumuna sağladığı yararlar nelerdir? Açıklayınız.


Cevap : Laiklik ne demektir? Türk toplumuna sağladığı yararlar nelerdir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Laiklik terim olarak din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak bilinmektedir. Ülkede hukuk birliği gerçekleştirilmiştir. Tüm vatandaşlar kanunlar ve yasalar önünde eşit duruma gelmiştir. Laiklik ilkesi sayesinde Türkiye cumhuriyeti üzerinde bulunan tüm vatandaşlar birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşanacak bir ortama kavuşmuşlardır.
Laiklik ülke toplumunda huzur ve barışı sağlamıştır. Çünkü laiklik sayesinde ülke üzerinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her insan eşit hak ve özgürlüklere sahip olmasından dolayı ülkede birlik ve beraberliği, toplumda huzur ortamını oluşturmuştur. Atatürk bu ilkeyi koyarak toplumun ayrışmasını engellemiştir.


8. Atatürk ilkelerine niçin sahip çıkmamız gerektiğini belirtiniz.


Cevap : Atatürk ilkelerine niçin sahip çıkmamız gerektiğini belirtiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Atatürk ilkeleri milliyetçilik, cumhuriyetçilik, inkılapçılık, halkçılık, devletçilik ve laiklik olarak bilinmektedir. Bu ilkeler Türkiye Cumhuriyetinin ve de Atatürkçü düşüncenin temelini oluşturmaktadır. Bu ilkeler Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı esaslardır.
Bu ilkelerin amacı Türkiye Cumhuriyetinin muhasır medeniyetler seviyesine çıkması, iktisadi ve hukuki olarak gelişme ülkenin kalkınması ulusal toplum içerisinde huzur ve güvenin sağlanması amaçlanmıştır. Bu ilkelere sahip çıkılmadan devlet otoritesi veya ulusal birlik dağılacaktır.
Örneğin ; Atatürk ilkeleri içerisinde milliyetçiliği çıkarırsanız Türkiye cumhuriyeti üzerinde ulusal birliği yok etmiş olursunuz. Vatan sevgisi, millet sevgisi, milli kültür, milli şuur, milli tarih tamamen ortadan yok olmuş olur.


9. Atatürk’ün kişişel özelliklerinden akla ve bilime niçin önem verdiğini açıklayınız.


Cevap : Atatürk’ün kişişel özelliklerinden akla ve bilime niçin önem verdiğini açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Mustafa Kemal Atatürk Türk milletine hedef olarak çağdaş uygarlıklar seviyesinin üstüne çıkmayı göstermiştir. Bunun için izlenecek yol bilim ve akıl olduğunu hep vurgulamıştır.
Atatürk bilime her zaman önem vermiş, bilim adamlarına ve zeki insanlara destek vererek onların ilerlemesini sağlamıştır. Bilim ve aklın önüne engel olacak engelleri kaldırmak için laiklik ilkesini benimseyerek toplumun daha da çağdaş olmasını sağlamaya çalışmıştır.


B.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimeleri uygun alanlara yazınız.


“geri – ileri – ilericilik – laiklik – ekonomik – sosyal – başarılar – mükâfat – uzak – kaldırmak – yavaşlatmak – yakın – kültür – ahlak – kurumların – okulların”


 1. İnkılapçılık, zamana göre geri kalmış bütün kurumların ortadan kaldırmak ve yerine çağdaş kurumların getirilmesi demektir.
 2. Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılmasına laiklik denir.
 3. Siyasi, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanla söner.
 4. Toplumsal bir varlık olan insanın yaşarken kazandığı bilgi, sanat, inanç, hukuk, gelenek ve alışkanlıklarının tümüne kültür denir.

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 1. ( Doğru ) Türk milletinin tarihî gerçeklerinden ve ihtiyaçlarından doğmuş olan Atatürkçülük, ilerleme ve yenileşmeyi hedefleyen bir sistem olarak bilinir.
 2. ( Yanlış ) Türk milletinin bağımsız ve özgür yaşaması için Kurtuluş Savaşı’nda ve sonrasında gösterdiği dinamizme sosyal güç denir.
 3. ( Doğru ) Cumhuriyet, egemenliğin bir kişiye veya zümreye değil, bütün yurttaşların yönetime eşit biçimde katıldıkları bir yönetim şekli olarak tanımlanır.
 4. ( Yanlış ) Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ile ulaşmak istediği amaçlardan biri de din birliğini gerçekleştirmektir.
 5. ( Doğru )  Tüm çağdaş yönetim biçimlerinde olduğu gibi Atatürk’ün halkçılık anlayışına uygun olarak Türk milletine demokratik hakların tamamı verilmiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Yayınları Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. • Devletin belli bir grup tarafından yönetilmesini engellemek
• Toplumun tüm kesimlerinin yönetime katılmasını sağlamak
• Toplumda bireysel ayrıcalıkların yaşanmasını engellemek

Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik C) Laiklik D) Devletçilik


2. Türkiye Cumhuriyeti’nde sınıflaşmanın ortadan kaldırılması ve toplumun birbiriyle kaynaşması Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?


A) Halkçılık B) Laiklik C) Devletçilik D) İnkılapçılık


3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden biri değildir?


A) Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur.
B) Aklı ve bilimi esas alır.
C) Toplum yaşamına uygulanamaz.
D) Birbirinden ayrılmaz bir bütünlük taşır.


4. I. Sürekli olarak çağdaşlaşmayı öngörmesi
II. Eski kurumları yenilemesi
III. Gelişme ve ilerlemeye açık olması

Yukarıda verilenler Atatürk’ün hangi ilkesi ile doğrudan bağlantılıdır?


A) Milliyetçilik B) Devletçilik C) Halkçılık D) İnkılapçılık


5. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:
• Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi.
• Ekonomik ve sosyal ilişkilerden kaynaklanan sınıf farklılığının ortadan kaldırılması.
• Millî birlik ve beraberliğin sağlanması.

Bu çalışmalar aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili değildir?


A) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık C) Milliyetçilik D) Devletçilik


6. Atatürk cumhuriyetin ilanından sonra modern bir toplum oluşturmak için birçok inkılap yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılaplar arasında yer almaz?


A) Şapka inkılabı
B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
C) Takvim, saat ve ölçülerde değişim
D) Halifeliğin kaldırılması


7. Saltanat yönetiminden millî egemenliğe geçiş ile Atatürk ilkelerinden hangisi uygulanmıştır?


A) Milliyetçilik B) Devletçilik C) Cumhuriyetçilik D) Laiklik


8. Laikliğin Türk toplumuna sağladığı en önemli fayda aşağıdakilerden hangisidir?


A) Millî bütünlüğün sağlanması
B) Millî güvenliğin sağlanması
C) Çok partili hayata geçişin sağlanması
D) Akılcı ve bilimsel gelişmenin sağlanması


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 154-155. Sayfa Cevapları Nev Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
8sınıf nkılap tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı muzda yer alan konumları ünite değerlendirme soruları yeniden işleyip öğrendik yapmış olduğumuz bu sorularla birçok konuyu yeniden hatırlamış oluyoruz özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş savaşı'nı başlatması bu alanda yapılan milli mücadeleler ve sahip olduğumuz Birlik ruhu en güzel şekilde öğrenip kavramamız da yardımcı oldu Atatürkçülük ve Atatürk'ün izlediği yol biz Türk gençliğinin devamlı gideceği en parlak yoldur Mustafa Kemal Atatürk bize bırakmış olduğu bu cennet vatanı ve Cumhuriyeti en güzel şekilde yaşanmaması ve hayatımıza uygulamamız gerekir inkılap tarihi ve Atatürkçülük kitabımızda tarihimizin önemini ve anlamını öğrenmiş oluyoruz zaten bilmediğimiz konuları sizin verdiğiniz cevaplara daha iyi bir şekilde anlıyoruz sizlere çok teşekkür ediyorum
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!