8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 63-64-65-66-67-68-69-70-71. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi Cevapları Sayfa 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71


Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları

Soru : Rumların Karadeniz Bölgesi’ndeki güvenlik ortamını bozmalarının amacı nedir? Açıklayınız.


Cevap : Rumların Karadeniz Bölgesi’ndeki güvenlik ortamını bozmalarının amacı nedir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. Maddesinde stratejik bölgelerin vede azınlıkların olduğu yerlerde iç karışıklıklar olduğu takdirde itilaf devletlerinin müdahale hakkı doğuyordu.
Rumlar bunu kullanarak Karadeniz bölgesinde iç karışıklık çıkararak işgal edilmemiş olan Karadeniz’i itilaf devletlerinin işgaline açık hale getirmeye çalışıyorlardı. Bu sayede kendi tarihi emelleri olan Pontus Rum Devletini bölgede yeniden kurabileceklerdi.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları

1-Genelge (tamim), bildirge, önerge kavramlarını araştırınız.


Cevap : Genelge (tamim), bildirge, önerge kavramlarını araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Genelge : Her kurum içerisinde belli bir konuda yapılacak mevzuat uygulamalarına açıklık getiren, uygulamada görülen eksiklik ve aksaklıkların düzeltilme yollarını gösteren usulsüz uygulamaları kaldıran ayrıntılara ilişkin genel emirlerdir. Yasa ve yönetmeliklerin uygulamasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgili yerlere gönderilen yazıdır.
Bildirge : Dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden biridir. TDK’ya göre bildirge kelimesi bir kimsenin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için gerekli yerlerini doldurup verdiği çizelge
Önerge : Meclis veya kurultay gibi toplantılarda herhangi bir sorunun üzerine bir önermede bulunmak için üyelerden biri yada birçoğu tarafından başkanlığa verilen ve oya sunularak karara bağlanması istenilen yazılı veya sözlü önergelerdir.


2-Havza Genelgesi’nin, Hristiyan halka karşı taşkınlık yapılmaması yönündeki maddesini, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın işgallerle ilgili 7. maddesi ile ilişkilendirerek açıklayınız.


Cevap : konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Havza genelgesi Mustafa Kemal’in samsun a çıktıktan sonra ilk resmi tepkisi olmasından dolayı önemlidir. Bu genelgeyle halkın işgallere karşı tepki koyarak milli bilincin uyandırılması istenmiştir. İşgallerin protesto edilmesi ve heyecanlı direniş mitinglerinin düzenlenmesi istenmiştir.
Atatürk ayrıca itilaf devletlerini işgal bahanesi altında tutarak Hristiyan halka zarar verilmemesini ön görmüştür. Çünkü Hristiyan halka zarar verildiği takdirde itilaf devletleri bunu kullanarak, Hristiyanların yaşadığı toplulukları bahane ederek istedikleri yeri işgal edebileceklerdi.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları

Soru : Okuduğunuz metinde “kader tayin edici an” diye bahsedilen konu nedir? Niçin bu şekilde bir tanımlama yapılmıştır? Açıklayınız.


Cevap :
Çünkü Kazım Karabekir’in desteği Mustafa Kemal Atatürk için çok önemlidir. Eğer destek gelmezse halk ve gerekli gücü toplayamayacak ve Anadolu’nun düşman işgalinden temizlenmesi zor olacaktır.


1-Erzurum Kongresi ve Temsil Heyeti Başkanlığına Mustafa Kemal’in seçilmesi, onun Millî Mücadele’deki rolünü ve geleceğini nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.


Cevap : konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Mustafa Kemal Erzurum’da temsil heyetinin başkanı olmasıyla birlikte milli mücadelesinde lideri olmuştur.
Bu sayede liderlik ve öngörü becerisi sayesinde Osmanlı toprakları üzerinde milli iradeyi hakim kılmış, milleti milli mücadele etrafında birleştirmeyi başarmış, Türk halkına vatan millet sevgisiyle yeniden bağımsız bir devlet umudu aşılamıştır. Bu ona Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu olmasını sağlamıştır.


2-Mustafa Kemal’in Erzurum Kongresi için “Tarih bu kongremizi, şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir.” sözünü söylemesinin sebebi nedir? Açıklayınız.


Cevap : konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Erzurum Kongresi bölgesel bir kongre görünüşünde olsa da aldığı kararlarla ulusaldır. Kongrede alınan Kararlardan bir tanesi milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür,parçalanamaz.
Kararı ile milli mücadele yolunda büyük aşama kaydedilmiştir. Erzurum Kongresinin kapanış konuşmasındaki yaptığı kapanış konuşmasıyla Mustafa Kemal Atatürk Erzurum kongresinin ne kadar önemli bir kongre olduğunu belirtmiş, milli direniş yolunda önemli mihenk taşlarının Erzurum da alındığını belirtmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları

Soru : Sivas Kongresi, millî bir kongre olmasına rağmen kongredeki delege sayısının Erzurum
Kongresi’ndeki delege sayısından daha az olmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap : konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Kongreye doğu illeri adına delege olarak Erzurum kongresinde seçilen heyet-i temsil kurulu üyeleri bulunuyordu.
Batı ve orta Anadolu’dan gelen temsilcilerin sayesinde Sivas kongresi ulusal bir kongre niteliği kazanmıştır. Kongreye bazı illerdeki valilerin baskıları delege seçimi gerçekleşmemişken, bazı illerdeki seçilen delegelerin ise yola çıkmaları engellenmiştir. Bu nedenle kongreye katılım az olmuştur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları

Soru : Mustafa Kemal’in “İstanbul Anadolu’ya egemen değil bağlı olmak zorundadır.” sözünü Damat Ferit Hükûmeti ile ilişkileri açısından değerlendiriniz.


Cevap : konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
İstanbul yıllarca Osmanlının payitahtın yapmış, Osmanlının başkentiydi. 1. Dünya Savaşı sonucunda kaybedilen savaşla birlikte İstanbul hükumeti saltanatı korumak için Anadolu’dan vazgeçmiş, itilaf devletleri ile birlikte hareket etmeye başlamıştır.
Bu durumla birlikte milli direnişi başlatan Mustafa Kemal İstanbul hükumetine açık bir çağrıda bulunarak artık yönetici durumunda olmadıklarını ancak Anadolu’ya bağlı bir yer olabileceklerini bildirmektedir. Çünkü Anadolu halkı kendi milli egemenliğini kendi gücünü elde etmiş, bundan dolayıda Anadolu’nun bir parçası haline gelmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları

Soru : Mustafa Kemal, İtilaf Devletleri ile yapılacak barış görüşmelerine niçin Temsil Heyeti’nin uygun gördüğü kişilerin katılmasını istemiştir? Açıklayınız.


Cevap : Mustafa Kemal, İtilaf Devletleri ile yapılacak barış görüşmelerine niçin Temsil Heyeti’nin uygun gördüğü kişilerin katılmasını istemiştir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Mustafa Kemal paşa itilaf devletleriyle yapılacak görüşmelere temsil heyetinin seçtiği kişilerin gitmesini istemekteydi. Bunun sebebi temsil heyetinin göndereceği kişilerin misakı milli çerçevesinde milli çıkarları önde tutan vatanperver milli direnişi savunan insanların gitmesini istemesidir.
Çünkü İstanbul hükumeti itilaf devletlerinin çıkarlarına göre hareket eden vatandan önce saltanatı düşünen kişiler bulunmaktaydı. Bu kişiler vatanın ve milletin çıkarlarını gözeteceklerini düşünmedikleri için temsil heyetinin seçeceği insanların gitmesi daha doğaldı.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları

Soru : Mustafa Kemal Mebusan Meclisinin hangi nedenlerle İstanbul dışında toplanmasını istemiştir? Tartışınız.


Cevap : Mustafa Kemal Mebusan Meclisinin hangi nedenlerle İstanbul dışında toplanmasını istemiştir? Tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Mustafa Kemal meclis i mebusanın İstanbul dışında toplanmasını istemekteydi. Çünkü İstanbul işgal kuvvetlerinin kolaylıkla meclise müdahale edebileceği meclisin kararlarına etkili olabileceği düşünülmüştür.
Ayrıca meclisin çalışmalarının Anadolu’dan uzak olması, ulaşım ve haberleşme imkanının iyi olmaması, halktan uzak milli iradenin etkin olamayacağı bir yerde olacağı için İstanbul’da toplanmasına kesinlikle karşıydı.


Soru : Osmanlı Hükûmeti’nin bir temsilcisini Temsil Heyeti’yle görüşmesi için Amasya’ya göndermesinin önemi nedir? Açıklayınız.


Cevap : Osmanlı Hükûmeti’nin bir temsilcisini Temsil Heyeti’yle görüşmesi için Amasya’ya göndermesinin önemi nedir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
İstanbul hükumeti ile temsil heyeti arasında yapılan 22 ekim 1919 da ki protokoldür.
Mustafa Kemal paşa, Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey ile birlikte Amasya’ya gelen Salih paşa arasında Sivas kongresinde kabul edilmiş, esaslar üzerine görüşmeler yapılmıştır. İstanbul hükumetinin temsil heyeti ile görüşmesi temsil heyetini resmen tanıdığı anlamına gelir.


Soru : Mustafa Kemal, Mebusan Meclisinin İstanbul’da toplanmasına hangi nedenlerle karşı çıkmıştır? Açıklayınız.


Cevap : Mustafa Kemal, Mebusan Meclisinin İstanbul’da toplanmasına hangi nedenlerle karşı çıkmıştır? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Mustafa Kemal Atatürk meclis-i Mebusan in İstanbul’da toplanmasını istemiyerdu. Çünkü İstanbul  işgale açık Bir yerdi İngiliz işgalinin altında Mebusan Meclisinin çalışamayacağımın farkındaydı. İngilizlerin meclis-i Mebusan-i basarak kapatması bir bakıma Mustafa kemalin elini güçlendirmiştir.
Bu sayede İstanbul’da toplamak istemediği bu meclisi Ankara’ya davet etmiş, Ankara ya gelen meclis başkanı mebusları Ankara’ya davet etmesiyle yeni katılan mebuslarla 23 nisan 1920 de TBMM’yı açmışlardır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları

Soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.


1-Basının kamuoyu oluşturmadaki rolü nedir? Yazınız.


Cevap :
Halkın doğru bilgileri alması moralinin bozulmaması ve halkın yönlendirilmesi açısından basının kamuoyu oluşturma açısından çok büyük bir önem sahiptir.


2-Mustafa Kemal, Millî Mücadele Dönemi’nde niçin gazete kurulması emrini vermiştir? Yazınız.


Cevap :
Vatan müdafaasının, işgallerin yanlış olduğunu, insan hakları ihlallerinin tüm dünyaya duyurmak için, doğru bilgileri aktarmak için Millî Mücadele Dönemi’nde gazete kurulması emrini vermiştir.


3-Millî Mücadele Dönemi’nde bir gazete kurmuş olsaydınız gazetenizin adı ne olurdu? Yazınız.


Cevap : Millî Mücadele Dönemi’nde bir gazete kurmuş olsaydınız gazetenizin adı ne olurdu? Yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Milli mücadele Mustafa Kemal Atatürk ün Samsun’a çıkmasıyla başlar. Samsun’a çıktıktan sonra genelgeler yayınlayarak işgallere karşı uyarıp, hep birlikte ulus olarak işgallere karşı çıkmayı, mitingler düzenlemeyi, protestolar çekmeyi istemiştir. O günden itibaren bir gazete kurduğumuzu düşünecek olursam gazetemin adı MİLLİ UYANIŞ olurdu.


 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,,https://www forumsayfacevaplari com/8-sinif-inkilap-tarihi-ders-kitabi-63-64-65-66-67-68-69-70-71-sayfa-cevaplari-meb-yayinlari html,
Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 63-64-65-66-67-68-69-70-71. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Kurtuluş savaşı ve milli mücadelenin ilk adımları Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a adım atmasıyla başlamıştır daha sonra Erzurum kongresi Sivas kongresi yapılarak Kurtuluş savaşı'nı zemini hazırlanmıştır Mustafa Kemal Atatürk Türk milletine kurtarmak için düşünceler ve planlar yaparak Kurtuluş Savaşı'nın adımlarını atmıştır Türk milleti düşmanların işgalinden ve eski topraklarını kazanmak için milli mücadele'yi başlatmıştır
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    • 15 Kayıtlı Üye
    • Son Üye Mine
    error: Content is protected !!