8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 72-73. Sayfa Cevapları Nev Yayınları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 72, 73


2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Yayınları Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları

A. Aşağıda verilen şekil üzerindeki eksik olan yerleri doldurunuz.


Cevap :

“8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 72-73. Sayfa Cevapları Nev Yayınları”


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan hemen sonra yurdun işgale uğraması üzerine Padişah ve Osmanlı Hükûmetinin tutumunun ne olduğunu açıklayınız.


Cevap : Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan hemen sonra yurdun işgale uğraması üzerine Padişah ve Osmanlı Hükûmetinin tutumunun ne olduğunu açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Mondros Ateşkes Antlaşması ile işgalciler yurdun Dört Bir Yanını hızlı bir şekilde işgal etmeye başladılar Sultan Vahdettin ve de hükumeti Damat Ferit Paşa itilaf devletlerinin çıkarlarına göre hareket ediyor.
Halkın sükunet içerisinde işgalleri karşılamasını Herhangi bir taşkınlık yapmamalarını Avrupalıların Medeni olduklarını eğer herhangi bir karşı koymazsak daha barışçıl bir anlaşma imza bile yapabileceğimizi düşünüyorlardı.


2. Anadolu’da kurulan yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir? Belirtiniz.


Cevap : Anadolu’da kurulan yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir? Belirtiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Milli cemiyetler, işgallere karşı kurulmuş, bölgesel cemiyetlerdir. Milli direniş bilincini halkta oluşturmaya başlamıştır.

 1. Birbirinden bağımsızdırlar.
 2. Kuvâ-yı Millîye’nin kurulması bu cemiyetler çalışması ile oluşmuştur.
 3. Bu cemiyetler Sivas kongresi ile Anadolu ve Rumeli hukuk cemiyeti adı ile birleştirilmiştir.

3. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden en önemlisi sizce hangisidir? Neden?


Cevap : Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden en önemlisi sizce hangisidir? Neden? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı devletinin mücadele ettiği en önemli cephe Çanakkale cephesidir. Çünkü Çanakkale cephesi hem Osmanlı devletinin kalbi olan İstanbul’a giden yolda, hemde Rusya’ya gidecek olan yardımı engellemek için önemli bir noktadayız.
Çanakkale’nin geçilememesi ile birlikte payitaht düşmemiş, birinci dünya savaşı uzamış, Rusya’da Bolşevik devrimi olarak Rus çarlığı çökmüştür.


4. Osmanlı Devleti’nin Sevr Barış Antlaşması’nı imzalama nedenlerini açıklayınız.


Cevap : Osmanlı Devleti’nin Sevr Barış Antlaşması’nı imzalama nedenlerini açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Sevr Barış antlaşması Osmanlı Mebusan meclisi tarafından onaylanmış bir anlaşma olduğu için yürürlüğe konulamaz.
Osmanlı Devletinin bu anlaşmayı imzalama amacı tamamen padişahın saltanatını korumak istemesidir.ayrıca Anadolu hareketinin milli mücadeleleri başlaması İstanbul hükumetinin varlığını sürdürebilmesi için Sevr’i dayanak olarak gördü.


C.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimelerden uygun olanları yazınız.


 1. Hazırlıklar tamamlanarak Büyük Millet Meclisi coşkulu gösterilerle 23 Nisan 1920’nu tarihinde açıldı.
 2. TBMM iç isyanları önlemek için 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkardı.
 3. Manda ve himaye fikrine ilk kez ERZURUM Kongresi’nde karşı çıkılmasına  rağmen bu fikrin kesin olarak reddedilmesi SİVAS Kongresi’nde olmuştur.
 4. TBMM’nin açılması ile birlikte Türk milletinin tarihinde yeni bir dönem başlamış ve millî egemenliğe  dayalı bir devletin temelleri ANKARA kentinde atılmış oldu.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Yayınları Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları

Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 1. ( Doğru ) Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli nedenlerinden biri de sanayileşen ülkelerin ham madde ve pazar arayışlarıdır.
 2. ( Yanlış ) Osmanlı Devleti, kaybetmiş olduğu toprakları yeniden elde etmek için Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya’nın yanında yer aldı.
 3. ( Yanlış ) Paris Barış Konferansı’nda İzmir ve Batı Anadolu toprakları İtalya’ya verildi.
 4. ( Doğru ) Misak-ı Millî kararları Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından alındı.

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. I. Dünya Savaşı’nda, İtilaf Devletleri Rusya’ya yardım etmek ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için aşağıdaki stratejik bölgelerden hangisini ele geçirmeyi gerekli görmüşlerdir?


A) Karadeniz Bölgesi’ni
B) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini
C) Akdeniz Bölgesi’ni
D) İstanbul ve Boğazlar Bölgesi’ni


2. İtilaf Devleri’nin baskıları sonucunda İstanbul Hükûmeti tarafından Sevr Antlaşması imzalanmıştır.

Sevr Antlaşması’nın halk tarafından benimsenmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Padişah tarafından imzalanmış olması
B) Misak-ı Millî’ye aykırı olması
C) İstanbul Hükûmeti tarafından onaylanması
D) İstanbul’un işgaline zemin hazırlaması


3. Amasya Genelgesi’nde, “Anadolu’nun en güvenilir yeri olan Sivas’ta millî bir kongre toplanması için her ilden, halkın güvenini kazanmış üç delegenin seçilip hemen yola çıkması gerekiyor.” şeklinde bir karar alınmıştır.

Buna göre, Mustafa Kemal alınan bu karar ile genel anlamda aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?


A) Bölgesel kurtuluş çarelerini bir kongrede görüşmek
B) Azınlıkların faaliyetlerini engellemek
C) Bağımsızlık mücadelesini ülke genelinde yaygınlaştırmak
D) Sivas şehrini Millî Mücadele’nin merkezi yapmak


4. I. Vatanın bütünlüğü tehlike altındadır.
II. Bölgesel direniş yolları aranmalıdır.
III. Millî bir meclis derhal toplanmalıdır.

Bu görüşlerden hangileri ulusal bağımsızlık anlayışına ters düşer?


A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) Yalnız III


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 72-73. Sayfa Cevapları Nev Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...




Merve
I Dünya savaşı'na katılan Osmanlı devleti e ikinci Dünya savaşında bunun etkilediği ve işgallerini hissetmiştir topraklarında tehditler ve işgaller meydana gelmiştir zaten yıkılmakla karşı karşıya kalan Osmanlı devleti Mondros ateşkes antlaşması ve Sevr antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştır yalnız serv anlaşmasının imzalanmasının en büyük sebepleri korunması ve Türk topraklarının korunması ydı bu geçersiz bir anlaşma ile Mustafa Kemal Atatürk'ün ve birçok vatansever'in desteği ve yardımıyla Samsun'a ayak basılmış ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımları atılmıştır burada Amasya genelgesi imzalanmış ve Ankara'da görüşmeler yapılarak Kurtuluş Savaşı'nın başlaması gerektiği vurgulanmıştır
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!