8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 134-135-136-137-138-139 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar Cevapları Sayfa 134, 135, 136, 137, 138, 139


Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları


1-İnkılap ve ihtilal kavramları arasındaki farkı araştırınız.


Cevap: İnkılap ve ihtilal kavramları arasındaki farkı araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
İhtilal bir devletin siyasal, ekonomik, sosyal yönden devleti halk tarafından baskı yapılması veya silahlı olarak düzenlenen halk harekatı veya askeri harekatlara ihtilal denilir. İhtilal örnek verecek olursak Fransız ihtilali Osmanlıdaki babalı baskını gösterilebilir.
Fransız ihtilali halk ihtilali iken babalı Destanı ordu ihtilalidir. İnkılap devrim demektir. Bir devletin Sosyal, ekonomik ve Sanayi yönünden değişmesi, yenilenmesi anlamına gelir. Devrim, harf devrimi, soyadı kanunu devrimi gösterilebilir. Rusya’da yaşanan Bolşevik devrimi hem bir ihtilal, hem bir devrimdir. Bolşevikler çarı devirerek devlete ihtilal yapmışlardır.
Getirdikleri yeni kurallarla ise devlette yeni bir yapılanma oluşturmuşlar vede bunun sonucunda devrim oluşmuş olur. Her devrim bir ihtilal değildir.


2-Atatürk hangi nedenlerle farklı alanlarda inkılaplar yapmıştır? Açıklayınız.


Cevap: Atatürk hangi nedenlerle farklı alanlarda inkılaplar yapmıştır? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Mustafa Kemal Atatürk yaptığı inkılaplar siyasal, hukuki, kültürel, eğitim, ekonomik ve toplumsal yaşam alanlarında yapmıştır. Siyasi alanda yaptığı inkılaplar, saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması.
Hukuki alanda yapılan inkılaplar 1921 – 1924 anayasası, medeni kanunun kabulü, Türk ceza kanunu Mecelle’nin kaldırılması
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar  millet mekteplerinin açılması, eğitimin birleştirilmesi, medreseler kapatılması harf devrimi, Türk Tarih Kurumunun kuruluşu, Türk Dil Kurumunun kuruluşu


Soru : Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yeni bir devletin kurulacağına yönelik belirtiler nelerdir Açıklayınız.


Cevap: Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yeni bir devletin kurulacağına yönelik belirtiler nelerdir Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Milli mücadele öncesinde Mustafa Kemal Atatürk kongrelerde alınan kararlar içerisinde ulusal kararlar almış, milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanma ibaresi ile ilk defa milli sınırlarda bahsedilmiştir.
Ayrıca Osmanlı üzerine düşen görevi yerine getirmediği durumda vatan topyekun savunulacak geçici bir hükmet kurulacak, Kuvâ-yı Millîye etkin ve milli irade hakim kılınacak şeklinde kararlar alınmıştır. Bu sayede ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık, hedef alınmış, Osmanlı üstüne düşen görevi yapmadığı takdirde yeni bir hükumet kurulacağı belirtilmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları


Soru : Mustafa Kemal, saltanatın kaldırılması konusunda “bitmiş bir gerçek” sözüyle ne demek istemiştir? Açıklayınız.


Cevap: Mustafa Kemal, saltanatın kaldırılması konusunda “bitmiş bir gerçek” sözüyle ne demek istemiştir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Mustafa Kemal Atatürk bitmiş bir gerçek diyerek, saltanatın hükmünün kalmadığını söylemektedir. Türkiye Büyük Millet meclisi açılması ile birlikte Türk devleti ulusal egemenliği dayalı olarak fiilen kurulmuş 1921 anayasasıyla da kendisine de anayasa ile egemenlik millete ait olduğu belgelenmiştir.
Zaten yeni bir devlet, yeni bir hükumeti olan bir ülkede saltanatın hiç bir yetkisi kalmamıştır. Bu sayede kurtuluş savaşı sonucunda Saltanat kaldırılarak, ulusal egemenliği dayalı yeni devletin önündeki engel kaldırılmış oldu.


Soru : Saltanatın kaldırılmasına rağmen halifeliğin devam etmesinin sebepleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap: Saltanatın kaldırılmasına rağmen halifeliğin devam etmesinin sebepleri nelerdir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Saltanat kaldırılmasına rağmen halifelik kaldırılmamıştır. Bunun sebebi ise halifelik bir dini makamı olmasıydı halifelik tüm Müslümanları temsil eden dini Lider demekti sadece Osmanlı’da yaşayan değil sen Müslüman dünyasındaki Müslümanlar içinde halifelik Makamı önemli bir yer teşkil etmekteydi.
Özellikle Hint asıllı Müslümanlar halifelik makamına son derece bağlıydı halifelik makamının kaldırılmasına Türk halkı da hazır olmadığı için halifelik makamının kaldırılması uygun zaman beklenerek gerçekleştirilmiştir.


Soru : Bir devlet için başkentin önemi nedir? Söyleyiniz.


Cevap: Bir devlet için başkentin önemi nedir? Söyleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Bir devletin başkenti o devletin idari teşkilatlanmasının bürokrasisinin yönetiminin gerçekleştiği yer demektir. genellikle başkentler ülkelerde diğer bölgelere de kolaylıkla ulaşılabilecek yakın yerlerde olarak seçilmiştir başkentlerde devletin idaresi gerçekleştirilir.
Cumhurbaşkanı veya Kralı sultanı başkentler de bulunur devlet buradan yönetilir devletlerin meclisleri başkentlerinde bulunur. Başkent Bir ülkenin beyni gibidir Başkent olmadan diğer bölgelerin İdaresi gerçekleşemez. Başkentler Yani bir bakıma kale gibidir mutlaka muhafaza edilmek zorundadır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları


Soru : Ankara’nın başkent yapılmasında stratejik konumunun ne gibi etkisi olmuştur? Açıklayınız.


Cevap: Ankara’nın başkent yapılmasında stratejik konumunun ne gibi etkisi olmuştur? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Türkiye’nin başkenti eskiden Ankara ’ dan önce İstanbul’ du. 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara başkent olarak seçilmiştir.
Milli mücadele esnasında çok emekler veren ve büyük kahramanlıklar gösteren Ankara halkı, hem bu mücadele sebebiyle ,hem de diğer stratejik , jeopolitik anlamda olduğu yerin, başkent olmaya müsait olması Türkiye’ nin  başkenti olarak seçilmesine sebep olmuştur. Ulaşım koşulları yani Ankara’ ya ulaşımın diğer bölgelere ulaşımdan daha kolay olması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ bin Ankara’ da bulunuyor olması da Ankara’ nın başkent olmasının sebeplerindendir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları


Soru : Millî Mücadele Dönemi’nde millî egemenliğe dayalı bir devlet kurulmasına rağmen cumhuriyetin ilanı niçin daha sonraya bırakılmıştır? Tartışınız.


Cevap: Millî Mücadele Dönemi’nde millî egemenliğe dayalı bir devlet kurulmasına rağmen cumhuriyetin ilanı niçin daha sonraya bırakılmıştır? Tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Milli Mücadele devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul’daki meclis-i Mebusan dan gelen vekillerin katılımı ile kurulan bir mecliste görünüşte Osmanlı Meclisinin devamı gibi görünse de Aslında ulusal yeni bir meclisti Kurtuluş Savaşı devam ederken Mustafa Kemal yeni yeni bir rejim değişikliği yapmayı riskli olarak görmüştür.
Çünkü öncelikle ulusun selamete erdirip Kurtuluş Savaşı’na sonuçlandırmak gerekiyordu  millet olarak bu dönemde saltanatı kaldırmaya hazır olmadıklarını düşündüğü için Kurtuluş Savaş’ının zaferle sonuçlanmasını bekledi.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları


1-Meclis hükûmeti sistemi ile kabine sistemi arasındaki farkı araştırınız.


Cevap: Meclis hükûmeti sistemi ile kabine sistemi arasındaki farkı araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Meclis hükumeti sisteminde yaşama ile yürütmenin başı aynı kişidir. Yani meclis başkanı aynı zamana başbakandır. Kabine sisteminde ise yaşama ile yürütmenin başı ayrı kişilerdir. Bir meclis başkanı varır, bir de hükumeti başı başbakan vardır.
Meclis hükumeti de güçler birliği ilkesi bulunur. Kabine hükumetinde ise güçler ayrılığı ilkesi vardır. Meclis hükumetinde bakanlar tek tek meclis tarafından seçilir. Kabine hükumetinde ise bakanlar başbakan tarafından belirtilir. Cumhurbaşkanı onaylar. Meclis hükumetinde hükumet kurmak uzun zaman alır. Kabine hükumetinde gerekli çoğunluk varsa hükumet kurmak kolaydır. Meclis hükumetinde bakanlar kurulu eş güldüm yoktur. Kabine hükumetinde ise bakanlar kurulu eş güdümlü vardır.


2-Mustafa Kemal “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi ile devlet şekli demektir.” sözüyle cumhuriyet yönetiminin hangi özelliğini vurgulamıştır? Açıklayınız.


Cevap: Mustafa Kemal “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi ile devlet şekli demektir.” sözüyle cumhuriyet yönetiminin hangi özelliğini vurgulamıştır? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Cumhuriyet demokrasinin ön gördüğü ilkeleri birleştirerek, bir hükumet biçimi şekline dönmesidir. Demokrasilerde halk kendi ulusal bağımsızlığını ulusal gücünü ulustan alır.
Demokrasiler bireylerin özgür iradeleriyle insanların kendi seçimiyle ortaya ç ıkan yönetim şeklidir. Her demokrasi cumhuriyet değildir. Örneğin İngiltere’de de demokrasi vardır. Fakat kraliyet rejimi devam etmektedir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları


Soru : 1921 Anayasası’ndan kısa bir süre sonra niçin yeni bir anayasa hazırlanmıştır? Açıklayınız.


Cevap: 1921 Anayasası’ndan kısa bir süre sonra niçin yeni bir anayasa hazırlanmıştır? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
1921 Anayasası TBMM’nin açılması ile birlikte yapılmış kurucu meclis için hazırlanmış Milli Mücadeleyi daha hızlı daha kolay sevk ve idare ederek en hızlı şekilde sonuca gitmek için güçler birliği ilkesi kabul edilmiş.
Yasama yürütme yargı güçlerinin tamamını meclis bünyesinde toplamış bir anayasa durumundaydı güçler birliği geçici olarak meclise verilmiş demokratik bir olgu değildi. Bunun amacı sadece Kurtuluş Savaş’ını daha hızlı tamamına erdirmekti.
Kurtuluş Savaş’ının zaferle sonuçlanması ile cumhuriyetin ilanı birlikte güçler ayrılığı ilkesine göre daha demokratik daha eşitlikçi daha çoğulcu Türkiye’ye ileriye taşıyacak devrimleri destekleyecek yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuldu onun içinde 1924 Anayasası yapılmış oldu.


Soru : Aşağıdaki ifadelerin saltanat ve cumhuriyet kavramlarındaki karşılıklarını boşluklara yazınız.


Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 134-135-136-137-138-139 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 134-135-136-137-138-139. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

1-Halifenin TBMM tarafından atanmasını TBMM’nin otoritesi açısından değerlendiriniz.


Cevap: Halifenin TBMM tarafından atanmasını TBMM’nin otoritesi açısından değerlendiriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırma kararı ile birlikte sultan Vahdettin İngilizlerle yurdu terk ederek Türkiye Cumhuriyetinde kaçmıştır. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet meclisi yeni karar alarak Halifelik ten boş kalan mevkiye Sultan Aziz in oğullarından olan Abdülmecit efendiyi getirdi.
TBMM o dönemde 21 anayasasına göre kararlar almaktadır. 21 anayasasında Türkiye Büyük milletinin üzerinde hiç bir güç bulunmamaktadır. Güçler birliği otoritesi benimsenmiş meclis hükumeti sistemi uygulanmaktadır. Buda tüm kararları meclisin almasına olanak sağlıyordu.


2-Halifeliğin kaldırılması Atatürk ilkelerinden hangilerinin güçlenmesine katkı sağlamıştır? Açıklayınız.


Cevap: Halifeliğin kaldırılması Atatürk ilkelerinden hangilerinin güçlenmesine katkı sağlamıştır? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Halifelik dini bir kavramdır dini lider anlamına gelmekteydi Bu da Atatürk’ün laiklik anlayışına ters düşmektedir hem cumhuriyetçi olup hem laik olup hem de Halifeliğin devam etmesi yanlış bir tutum içerisine düşünmek deydi.
Ayrıca halife kendini cumhuriyetin karşısında Bir dengi olarak görüyor Ankara’ya muhalefetlik yapıyordu kendini Sultan gibi gören halife genç Türkiye Cumhuriyetinde ikiliklere sebep olmaktaydı etrafına Saltanat hayranları toplanmaya başlayarak siyasi bir güç olmaya çalışıyordu. Bu da laiklik ilkesine aykırıydı din ve devlet işleri birbirinden ayrılması gerekiyordu. Onun için de halifeliğin kaldırılması Laiklik için iyi bir adım atılmış oldu.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Merve dedi ki:

    Mustafa Kemal Atatürk siyaset alanında da birçok ilkeler ve inkılaplar yapmıştır bunların başında saltanatın kaldırılması cumhuriyet’in ilan edilmesi Türkiye büyük Cumhuriyeti Devleti’nin demokraside yönetilmesi Türkiye Büyük millet meclisi açılarak birçok hak ve özgürlüğünü Türk milletine tanınması gibi ilkeler ve yasalardır bir ülke yeni gelen ilkeler ve inkılaplar ülkenin geleceği için çok önemlidir Mustafa Kemal Atatürk kurmuş olduğu Cumhuriyet devleti’nde bu ilke ve inkılaplarına ülkeyi yönetmiş ve birçok yeniliklere adım atmıştır

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.