8. Sınıf İnkılap Tarihi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 50-51-53-55 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Kuva-yi Milliye Hareketi Cevapları Sayfa 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55


Kuva-yi Milliye Hareketi Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 50


Mustafa Kemal bu cemiyetlerin oluşum süreci ve genel özellikleri ile ilgili olarak şunları söylemektedir:

“Varlığı konusunda ciddi bir endişeye düşmüş olan millet; doğrudan doğruya, bizzat müdahale ederek kuvvetini ve tutumunu göstermek gereği duydu. Bunun sonucunda memleketin her tarafında millî cemiyetler kurulmaya başlandı. Bu cemiyetler her türlü siyasal amaçtan tamamen uzaktır ve varlıklarını sadece memleket bütünlüğünü, millet ve devletin diğer haklarını koruma amacına borçludurlar. Bunların hepsi aynı etkiler ve sebepler altında faaliyet göstermektedirler.”(1)

Soru : Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözlerine göre millî cemiyetlerin ortak özellikleri ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz?


Cevap: “Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözlerine göre millî cemiyetlerin ortak özellikleri ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz?”

Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözlerine göre millî cemiyetlerin ortak özellikleri;

  • Hepsi Mondros ‘a tepki olarak kurulmuşlardır
  • Bölgesel olarak ülkenin her yerinde kurulmuşlardır
  • Bağımsızlık ve milliyetçilik temelinde doğmuşlardır
  • Sivil direniş örgütleridir
  • Güçlerini halktan almaktadırlar

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 51 Cevapları


Soru : Aşağıdaki metni okuyunuz ve metnin sonundaki soruyu cevaplayınız.


“10 Aralık 1919’da Kastamonu Kız Öğretmen Okulu bahçesinde toplanan üç binden fazla Kastamonulu kadın, işgalleri ve yapılan insanlık dışı vahşetleri şiddetle protesto ettiler. Mitingde bir konuşma yapan tertip komitesi başkanı Zekiye Hanım’ın sözleri şu şekildedir: Kardeşler, hemşireler!

Daha bir sene evvel kırmızı rengi ile başımızda dalgalanan ulu sancağımız görüyorsunuz ki siyahlara, matemlere büründü. Muharebe meydanlarında vatan ve din uğrunda binlerce evladımızı gömdükten sonra haktan, adaletten bahseden Avrupalıların bir seneden beri, yenildik diye başımıza açmadıkları felaket kalmadı. Haktan en çok bahsedenler, haksızlığın en büyüğünü yaptılar. Her tarafı yüksek minarelerinden beş vakitte Allah’ın ismini bağırtan Adana’mız, Antalya’mız ve en nihayet güzel Ayıntab, Maraş, Urfa’mız elimizden alınmak isteniyor.

Hanımlar!
Büyük felaketlerimiz önünde evlatlarımızın, kardeşlerimizin kanıyla suladığımız yurtlarımızın işgaline, kardeşlerimizin felaketine susacak mıyız? Hayır hanımefendiler! Mağlubuz, silahımız yok fakat göğsümüzde imanımız, bütün dünyayı yaradan Allah’ımız var.

Hanımlar!
Biz, dünyayı kanlara boğan erkeklere müracaat edecek değiliz. Bizim gibi şefkatle, merhametle düşündüklerine şüphe etmediğimiz İtilaf Devletlerinin büyük kadınlarına müracaat edecek ve birer telgrafla bize yapılan haksızlıkları yazacak ve anlatacağız. Eğer onlar da  hakkımızı teslim etmezlerse erkeklerimizle bir safta, dinimiz ve istiklalimiz için öleceğiz.”


• Yukarıda sözü edilen mitinge katılanlardan biri olsaydınız elinizdeki pankarta neler yazardınız? Neden?


Cevap:

BU VATAN BİZİMDİR

KADIN ERKEK VATANIMIZA CANIMIZ FEDA OLSUN

GÜCÜMÜZ İMANIMIZ


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 53 Cevapları


Soru : Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hangi maddeleri Rumların yukarıda anlatılan faaliyetlerine ortam hazırlamış olabilir? Neden?


Cevap:

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. Maddesi: İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri stratejik yerleri işgal edecekler.

Rumların yukarıda anlatılan faaliyetlerine Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. Maddesi ortam hazırlamış olabilir. İç karışıklık çıkararak işgal ortamı hazırlamışlardır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 55 Cevapları


Soru :  


“Ey bedbaht Türk!

Wilson İlkeleri ve insanlık adına senin hakkın elinden alınıyor ve namusun lekeleniyor. Buralarda Rum’un çok olduğu ve Türklerin Yunan işgalini memnuniyetle kabul edeceği söylendi. Bunun sonucu olarak güzel memleketin Yunanlılara verildi. Şimdi sana soruyoruz, Rumlar Türklerden daha mı çok? Yunan egemenliğini kabul etmek istiyor musun?

Artık kendini göster. Bütün kardeşlerin Maşatlık Meydanı’ndadır. Oraya yüz binlerce toplan ve bu bölgede çoğunluk olduğunu bütün dünyaya göster. Burada zengin-fakir, âlim-cahil ayrımı yok. Yunan egemenliğini istemeyen bir çoğunluk olduğunu ilan et ve kanıtla. Bu sana düşen en büyük görevdir. Geri kalma, üzüntü ve pişmanlık fayda etmez. Binlerce, yüz binlerce kişi olarak Maşatlık Meydanı’na koş ve millî heyetin emirlerine uy.”


1. Belgeye göre işgal nasıl değerlendirilmektedir?


Cevap:

Belgeye göre işgal Rum’un çok olduğu ve Türklerin Yunan işgalini memnuniyetle kabul edeceği yazmaktadır. Ancak bu yalandır.


2. İşgallere karşı önerilen karşı koyma yolları nelerdir?


Cevap:

İşgallere karşı önerilen karşı koyma yolları ; meydanlara inilip kalabalıklar oluşturularak insanların Dünyaya Türk’ün burada fazlalığının gösterilmesi, zengin-fakir, alim-cahil ayrımı olmadan Yunan egemenliğini istemeyen bir çoğunluk olduğunu ilan et ve kanıtlanmasıdır.


3. Sizce önerilen yöntemlerle vatanın bütünlüğünün korunması ve işgalden kurtarılması mümkün müdür? Neden?


Cevap:

Önerilen yöntemler tam sonuç göstermese de bu bir milli mücadele için öncülük, diğer bölgelerde bir halk gücünün oluşması ve düşmanlara gözdağı verilmesi açısından çok büyük bir direniştir. Önemli bir yere sahiptir.


4. Size göre Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında başlayan işgallere karşı vatanın kurtuluşu için neler yapılmalıdır?


Cevap:

Bana göre Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında başlayan işgallere karşı vatanın kurtuluşu için tıpkı haklımızın yaptığı gibi halk ayaklanması ve mücadele başlanmalıdır.


İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Kuvayi milliye’nin kuruluş amacı ve kuvayi milliye’nin kuruluşu itibarıyla Türk milletine sağladığı imkanlar özellikler ve destekler ifade etmek amacıyla ve öğrenmek istediğiniz bu konuyu güzel bir şekilde araştırmak istediğimizde Forum sayfa sitesinin vermiş olduğu yukarıdaki bilgilerden faydalandım yukarıda verilen bilgi ve cevapları ödevini yaptım yukarıda verilen bilgilere baktığımız zaman vermiş olduğu güzel bilgileri görebiliyorum bu bilgiler sayesinde ödevimi hemen yapabiliyorum ödevimdeki tüm bilgileri bu sayfaya baktığım zaman rahat bir şekilde anlıyorum sizleri çok teşekkür ederim sizler sayesinde anlamadığım ve hızlı bir şekilde çözmek istediğim ödevlerimi yapabiliyorum.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.