8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 60-62-63-64-65-66 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Millî Bilincin Uyandırılması Cevapları Sayfa 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66


Mustafa Kemal’in Ülkenin Durumuna Bakışı ve Kararı Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 60


Soru : Mustafa Kemal’in askerlikten istifasına bakarak onunla ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?


Kısa Cevap : “Mustafa Kemal’in askerlikten istifasına bakarak onunla ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Mustafa Kemal, ordunun devlet işlerine karışmasını istemediği için çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa etmiştir. Mustafa Kemal’in askerlikten istifasına bakarak onunla ilgili zekası, vatanseverliği ve ileri görüşlülüğü çıkarımlarda bulunabilirim.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 62 Cevapları


Soru : Erzurum Kongresi’nde alınan kararlarda öne çıkarılan ilkeler neler olmuştur?


Kısa Cevap : “Erzurum Kongresi’nde alınan kararlarda öne çıkarılan ilkeler neler olmuştur?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Erzurum Kongresi’nde alınan kararların belli başlıları şunlardır:

1. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükûmetinin dağılması hâlinde millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir.
3. Osmanlı hükûmeti vatanı koruma ve istiklali elde etme gücünü gösteremediği takdirde bu
gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükûmet kurulacaktır. Bu hükûmet üyeleri, millî kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamışsa seçimi Temsil Heyeti yapacaktır.
4. Kuvâ-yı Millîyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
5. Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyeti ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez.
6. Manda ve himaye kabul olunamaz.
7. Millî Meclisin derhâl toplanmasını ve hükûmetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.(1)

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlarda öne çıkarılan ilkeler; maddelere baktığımız zaman vatanın bir bütün olarak kalmasının esas alındığını, milli birlik ve mücadelenin her şeyden üstü tutulduğunu, gerektiğinde yeni bir hükümetin kurulup kararlar vermesi gerektiğini, kuvayi milliye’nin değeri, azınlıklara verilen imtiyazların sınırlı seviyede bırakılması ve milli menfaatler için ortak kararlar verilmesi, milliyetçilik bir gül vatanseverlik ve cesaret gibi ülkeler olmuştur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 63 Cevapları


Atatürk Erzurum Kongresi’nden sonra Sivas’a dönmüş, ikinci kongreyi açmıştır. Bu sırada lise binasında yatıyor, çalışıyor, toplantılar yapıyordu. En basit ihtiyaçlarını bile temin edecek hâlde değildi.

Bazı geceler sabaha kadar küçük petrol lambasının cılız ışığında çalışıyordu. Bir aralık, Atatürk’ün yakalanıp idamı için lise binasına baskın yapılacağı hakkında şehirde haberler dolaşmaya başlamıştı.

Atatürk’ün hizmetini temiz ruhlu fedakâr bir Türk genci yapıyordu. Bu delikanlının babası gizli gizli ve sık sık geliyor; oğluna
— Etme, eyleme; evine dön. Bugün yarın şehir basılacak, sen aileni düşün, diyordu.
Atatürk bu geliş gidişin farkına vardı, bir gün delikanlıyı yanına çağırdı ve sordu:

— Sık sık sana gelen kimdir?
— Babam!..
— Ne istiyor?
Delikanlı her şeyi anlattı. O zaman Atatürk ona doğru biraz ilerledi, elini onun omzuna koydu ve dedi ki:
– Hizmetinden memnunum, baba hakkı büyüktür. Mademki razı olmuyor, git! Fakat babana söyle ki vatan elden giderse evladın ne hükmü kalır


Soru : Yukarıdaki anıda anlatılanlardan hareketle Atatürk’ün hangi kişilik özelliklerine sahip olduğunu söyleyebilirsiniz?


Cevap:

Yukarıdaki anıda anlatılanlardan hareketle Atatürk ‘ ün Baba hakkını riayet etmesi, dikkatli olması virgül vefalı olması virgül vatansever ve çalışkan olduğunu söyleyebiliriz.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 64 Cevapları


Soru : Sivas Kongresi’nde alınan kararları Mustafa Kemal’in hangi kişilik özellikleriyle ilişkilendirebilirsiniz? Neden?


Kısa Cevap : “Sivas Kongresi’nde alınan kararları Mustafa Kemal’in hangi kişilik özellikleriyle ilişkilendirebilirsiniz? Neden?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Bağımsızlığa olan inancı manda ve himayeyi tamamen elde etmesine sebep olmuş, birleştirici ve düzenli özelliği sayesinde bütün görüşleri dinleyerek ortak bir karar almıştır.

Liderliği kongrede başkanlık yapmasını sağlamış vatan ve millet sevgisi her türlü tevhid tehdit ve tehlikeye rağmen kongrenin toplanmasını sağlamış ve cesareti ile milletseverliğini kanıtlamıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 65 Cevapları


Soru : Amasya Görüşmelerinin Millî Mücadele’mizdeki yeri ve önemi hakkında neler söylenebilir?


Kısa Cevap : “Amasya Görüşmelerinin Millî Mücadele’mizdeki yeri ve önemi hakkında neler söylenebilir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Amasya Genelgesi Saraydüzü Mevkii’ndeki 5. Kafkas Fırkası’nın karargahı olan Saraydüzü Kışlası’nda AMASYA TAMİMİ’nin görüşülmesine başlanıldı.

Amasya Görüşmelerinin Millî Mücadele’mizdeki yeri ve önemi; 

 • İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ve Temsil Heyeti’nin hukuken tanınması
 • İstanbul Hükümeti, Milli Mücadele’yi destekleyen bu kurumların varlığını kabul etmiştir.
 • Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar onaylandı
 • Amasya Genelgesi, İstanbul Hükümeti’nin bağımsızlığını kaybetme tehlikesini ve etkisizliğini tanımlamış oldu
 • Milletin kararlılığına ve kararına bağlı olan bağımsızlığa giden yolu belirtmiş oldu

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 66 Cevapları


Soru : Size göre Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’nin merkezi olarak Ankara’yı seçmesinde şehrin hangi özelliği daha belirleyici olmuştur? Neden?


Kısa Cevap : “Size göre Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’nin merkezi olarak Ankara’yı seçmesinde şehrin hangi özelliği daha belirleyici olmuştur? Neden?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’nin merkezi olarak Ankara’yı seçmesindeki etkiler;

 • Şehrin kara ve demir yolu ulaşımı ile haberleşme imkanlarına sahip olması
 • Batı Cephesi’ne yakın ve güvenli bir konumda olması
 • İstanbul’da açılacak meclisin çalışmalarının yakından takip edilmesi
 • Temsil Heyeti üyelerinin güvenli bir ortamda çalışmasını sağlayacak 20. Kolordu Ankara’da bulunması

Soru : Yukarıda verilen görseldeki seğmenler ile Mustafa Kemal arasında nasıl bir konuşma geçmiş olabilir?


Cevap:

Yukarıda verilen görseldeki seğmenler ile Mustafa Kemal arasında vatanseverlik ve milli mücadelenin canla kanla destekleneceği konuşulmuş ve her türlü fedakarlığa hazır oldukları vurgulanmış olabilir.


İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Tuğçe dedi ki:

  Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile Kurtuluş savaşı mücadelesi başlamıştır Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk her zaman mücadele ve kurtuluş için Türk milletine destek çıkmış kahramanları her zaman olduğu savaşmış ve Türk milletinin daha bağımsız ve daha özgür olabilmesi için Samsun’a ayak basarak burada anlaşmalar yaparak Türk milletinin yeniden bağımsızlık için çaba harcamalarını ve bağımsızlık için yeniden milli mücadele ve milli beraberlik gerçekleştirmeleri gerektiğini ifade etmiştir.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.