8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı 170-171. Sayfa Cevapları Nev Yayınları | Forum Sayfa Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı 170-171. Sayfa Cevapları Nev Yayınları


İnkılap Tarihi Öğretmeni

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 170, 171


5.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Yayınları Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru: 1. Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Fırkasını kurma nedenleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap :

Cumhuriyet’i kuran Atatürk, saltanatı kaldırmış, hilafete son vermiş, demokratik bir devleti kurmayı amaçlamıştır. Bundan dolayı milli egemenlik ve bağımsızlık için parti kurmayı amaçlamıştır.

Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Fırkasını kurmuştur. 1927 yılında “Cumhuriyetçilik”, “Halkçılık”, “Milliyetçilik” ve “Laiklik” CHP’nin dört temel ilkesi olarak benimsenmiştir. Ulusal birliği ve bağımsızlığı sağlayan partidir.


Soru: 2. Atatürk, millet egemenliğinin Mecliste çok parti ile temsil edilmesini niçin istemiş olabilir? Anlatınız.


Cevap : O dönemde kurulan partiler halkın desteği ile güçlendiğini göstermişlerdir. Osmanlı devletinde de partileşme sürecine dayanarak partileşme sürecine geçmiştir.


Soru: 3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluş amaçları nelerdir? Belirtiniz.


Cevap : İlk muhalefet partidir. Cumhuriyet ilkesini, demokrasiyi benimsemiş, dini inançlara da saygılı bir parti olduğu açıklanmıştır.


Soru: 4. Kendisine düzenlenen suikast girişiminden sonra Atatürk nasıl davranmıştır? Belirtiniz.


Cevap : Suikast olayından sonra yapan kişileri bulmak için operasyonlar düzenlenmiştir. Buna katılan, bilen haber vermeyen herkes idamla yargılanıp ceza çekmişlerdir. Bu olaydan sonra Mustafa Kemal bir söz söylemiştir. “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet (sonsuza) kadar payidar (kalıcı) olacaktır.”


Soru: 5. Türkiye’nin jeopolitik önemi taşıdığı hangi özelliklerden kaynaklanmaktadır? Açıklayınız.


Cevap : Her şey bakımından zengin olan bir konumumuz vardır. Dünya’nın göz bebeği gibi bir bölgede bulunan Türkiye diğer devletler arasında da kıskanılan bir ülkedir. Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan bir noktada bulunmaktadır. Boğazlar bakımından zengin bir ülkemiz vardır.


Soru: 6. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iç ve dış tehditlere karşı bize düşen görevler nelerdir? Belirtiniz.


Cevap : Geçmişte de günümüzde de bulunduğumuz konumdan dolayı birçok tehditle karşılaşmaktayız. Bize burada düşen görev devletimizi geliştirip her daim korumamız gerektiğidir.


Soru: B. “Cumhuriyet – Ankara – muhalefet – jeopolitik – İzmir – Serbest Cumhuriyet – jeopolitik konum – iktidar”

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen uygun kelimeleri yazınız.


Cevap :

 1. 1Atatürk’ün silah arkadaşları tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Türkiye’nin ilk muhalefet partisidir.
 2.  Bir devletin dünya coğrafyasında bulunduğu konumundan dolayı kendisine sağladığı avantaj ve dezavantajlara jeopolitik konum denir.
 3.  Atatürk’e suikast girişimi İzmir şehrinde gerçekleştirilmek istendi.
 4. Atatürk’ün arkadaşı Ali Fethi Okyar’dan açmasını istediği partinin adı Serbest Cumhuriyet Fırkasıdır.
 5. Halk Fırkası, cumhuriyetin ilanından sonra Cumhuriyet Halk Fırkası adını almıştır.

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


Cevap :

 1. ( Yanlış ) Cumhuriyet’in ilk muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Fırkasıdır.
 2. ( Yanlış ) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının programında “Din elden gidiyor.” ibaresine yer verilmiştir.
 3. ( Doğru ) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sonrasında yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle farklı politikalar üretmesi amacıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu.
 4. ( Doğru ) İç ve dış tehditlere karşı ülkemizde millî birlik ve beraberliğimizi güçlü tutmamız gerekir.
 5. ( Yanlış ) Türkiye Çanakkale ve İstanbul boğazları ile Avrupa ve Afrika kıtaları arasında stratejik bir konuma sahiptir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Yayınları Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulan cevaplayınız.


Soru: 1. Atatürk, kurulan yeni Türk Devleti’nde cumhuriyetin değerlerini hayata geçirmek için inkılaplar yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu inkılaplardan değildir?


Cevap : D

A) Saltanatın kaldırılması
B) Siyasi partilerin kurulması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması


Soru: 2. Cumhuriyetin kurulduğu ilk dönemlerde çok partili hayata geçiş çalışmaları ile aşağıdaki gelişmelerden hangisine ulaşılmak istenmiştir?


Cevap : B

A) Halifenin etkisinin kırılmak istenmesi
B) Demokrasinin daha iyi işleyişinin sağlanması
C) Eğitimin modernleştirilmesi
D) Ekonomik gelişmelere destek verilmek istenmesi


Soru: 3. Cumhuriyet döneminde ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. Bu gelişmenin arkasından 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluşuna kadar Türkiye’de tek partili hayat devam etmiştir.

Bu durumun:
I. Hükûmetin denetlenmesi
II. Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesi
III. Saltanatın devam etmesi

gelişmelerinden hangilerini doğrudan engellediği söylenebilir?


Cevap : C

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III


Soru: 4. Atatürk, kendisine karşı düzenlenmek istenen suikastın engellenmesinden sonra “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyet’i sonsuza kadar yaşayacaktır.” demiştir.

Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini söylemek istemiştir?


Cevap : D

A) Kendi ömrü ile Cumhuriyet’in ömrünün aynı olduğunu
B) Cumhuriyet’in ileride çok büyük sorunlar yaşayacağını
C) Cumhuriyet’i Türk gençliğinin koruyup kollayacağını
D) Cumhuriyet’in temellerinin sağlam ve yıkılmaz olduğunu


Soru: 5. Atatürk, cumhuriyet yönetiminde çok partili hayatın olması gerektiğini belirtmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayatın faydalarından biri değildir


Cevap : A

A) Yönetimde kargaşa yaşanır.
B) Farklı görüşler yönetimde yer alabilir.
C) Hükûmet sürekli denetlenir.
D) Demokratik ortam oluşur.


Soru: 6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik konumunun özelliklerden biri değildir?


Cevap : C

A) Zengin doğal kaynaklara sahip bir coğrafyanın merkezinde yer alması
B) Asya ile Avrupa arasında bir enerji köprüsü oluşturması
C) Enerji kaynaklarına sahip olmayan ülkelerin etrafımızda yer alması
D) Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahip olması


 


Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı 170-171. Sayfa Cevapları Nev Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı Devleti'nin çöküşünden sonra birçok devletin ülkemizi işgal etmesinden dolayı büyük bir üzüntü yaşıyordu Türk milletinin düşmanlardan kurtarması için çıkar yolları arıyordu bunun en önemli sebebi ve adımı olarak bilinen Kurtuluş Savaşı'nın başlaması Türk milletine bir ışık olarak gözükmüştür Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin desteği ve yardımı ile Kurtuluş savaşı'nı başarıyla kazanmış ve Türkiye büyük Cumhuriyet devletini kurmuştur saltanatı kaldırdıktan sonra ülkemiz Cumhuriyet ve demokrasi yönetilmeye başlanmıştır Türk milletine birçok gelinlikleri de sunmuştur
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

 • 15 Kayıtlı Üye
 • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak