8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı 172-173-174-175-176-177 Sayfa Cevapları Meb Yayınları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Atatürk Döneminde Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar Cevapları Sayfa 172, 173, 174, 175, 176, 177


Atatürk Döneminde Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar Metni  Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları

Soru: Farklı görüş ve anlayışta olan insanların yönetime katılmasının
demokrasinin gelişimi açısından önemi nedir? Açıklayınız.


Cevap : Yeni fikirler sayesinde ülkenin gelişimi daha çok artar. Çünkü farklı görüşler yeni düşünceler, yeni yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlar.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları

Soru: Mustafa Kemal bir siyasi parti kurulmasını neden istemiştir?
Söyleyiniz.


Cevap : Demokratik bir devleti oluşturmak için hem de milletin görüşlerini öğrenip meclise yansıması için parti kurmak istemiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları

Soru: Mustafa Kemal, cumhuriyetin ilk siyasi partisine niçin “Halk
Fırkası” adını vermiştir? Açıklayınız.


Cevap : Mustafa Kemal kuracağı ilk partinin adını ”Müdafaa-i Hukuk” olarak düşünmüş fakat Kazım Karabekir ve birkaç milletvekili uygun olmadığını düşündüğü içn bu adı vermişlerdir.


Soru: Muhalefet nedir? Açıklayınız.


Cevap : Siyasette yönetme gücünü elinde bulundurmayan kişiler veya gruplara denir.


Soru: “Güvenoyu”, “çekimser oy” ve “tüzük” kavramlarını araştırınız.


Cevap :

Güvenoyu: güven oylamasında verilen, güven bildiren oy.

Çekimser oy: Oylamaya hiçbir şekilde katılmama

Tüzük: Herhangi bir kurumun çalışmalarını, yönetim ve yürütme işlerini düzenleyen ve hükümleri ancak o kuruluşun yetkili organlarınca değiştirilebilen ya da kaldırılabilen maddelerin topu


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları

Soru: Muhalefet partilerinin hükûmeti denetlemesinin demokrasi açısından önemi nedir? Tartışınız.


Cevap : Devletin kurduğu düzenin altüst olması, ekonomik alanda çökmesi halkı ilgilendiren her konuda muhalefet partileri devleti denetler ve halk adına çalışmasını sağlar.


Soru: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasını demokrasi
açısından değerlendiriniz.


Cevap : İlk muhalefet partidir. Partinin kapatılmasıyla demokratik hayata geçiş gecikmiştir. Demokratik bir devlet için çok partili sisteme geçilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’ de demokrasi ortamı tam hazırlanmadığını göstermektedir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları

Soru: 1-Çok partili siyasi hayata geçilmesinin demokrasi açısından
önemini açıklayınız?


Cevap : Çok partili hayat yeni fikirler ve yeni düşüncelerin ortaya konulmasını sağlar. Bundan dolayı demokrasi açısından önemi büyüktür. Türkiye de bu yönde ilk partiler Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası olmuştur.


Soru: 2-Halkın hangi temel haklarını kullanması, millî iradenin gerçekleşmesine katkı sağlar? Açıklayınız.


Cevap : Seçme ve seçilme k-hakkını kullanması saplar. Çünkü kendi düşüncelerini özgürce ifade edebileceklerdir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları

Soru: Cumhuriyet döneminde kurulan partilere ait bilgileri ilgili bölümlere
(✓) işareti ile işaretleyiniz.


Cevap :

8. Sinif Inkilap Tarihi ve Ataturkculuk Meb Yayinlari Ders Kitabi Sayfa 176 Cevaplari

”8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları”


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı 172-173-174-175-176-177 Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
farklı görüş fark farklı düşüncelerin olması bir ülkede çeşitli partilerin kurulmasına ortam hazırlamıştır ülkemizde farklı düşüncelerin ve görüşlerin olması ayrıca ülkemizin iyiliği içindir siyasi parti kurulma düşüncesi ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından ortaya koyulmuştur Türkiye Cumhuriyeti ilk olarak ilk parti yöntemi ile yönetilmiştir bunun sebebi Cumhuriyet ve demokrasinin gerektirdiği olan seçme ve seçilme hakkıyla halkın istediği yöneticilerin başa gelmesiydi daha sonra çoklu partiye geçilmiştir çoklu Parti'nin sebebi ise farklı görüş farklılıklarının olmasıydı bu sebeple Türk milletinde bulunan birçok insanın düşünceleri esas alınacak
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    • 15 Kayıtlı Üye
    • Son Üye Mine
    error: Content is protected !!