8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı 208-209. Sayfa Cevapları Nev Yayınları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 208, 209


7.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Yayınları Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru: 1. İkinci Dünya Savaşı’nın çıkış sebepleri nelerdir? Belirtiniz.


Cevap :

 • I. Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerin ağır şartlar içeren anlaşmaları imzalamaya mecbur bırakılması
 • Birinci Dünya Savaşı’nın sonucunda çıkar kavgaları yeni harita sınırları oluştururken, etnik parçalanmaları da beraberinde getirdi.
 • Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları çıkar ilişkilerinde Almanya ve İtalya devletlerinin aleyhine olunca, bu iki devlet saldırgan olmuştur.
 • Japonya’da Asya kıtasında Avrupalı istilasına izin vermek istemeyince savaş kaçınılmaz olmuştur.

Soru: 2. Mihver ve Müttefik gruplarında yer alan devletlerin adlarını belirtiniz.


Cevap :

Müttefik Devletler: Almanya, İtalya ve Japonya

Mihver Devletler: Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, ABD, ve Fransa


Soru: 3. İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya hangi ülkeleri işgal etmiştir? Belirtiniz.


Cevap :

 • 1 Eylül 1939 yılında Polonya’yı işgal etmiştir.
 • 9 Nisan 1940 Norveç ve Danimarka’yı işgal etmiştir.
 • 10 Mayıs 1940 Batı Avrupa’yı işgal etmiştir.
 • 1941 Yugoslavya ve Yunanistan’ı işgal etmiştir.

Soru: 4. Türkiye’yi İkinci Dünya Savaşı’na sokmak için düzenlenen konferanslar hangileridir? Belirtiniz.


Cevap : Kazablanka Konferansı (14-24 Ocak 1943) Washington Konferansı ( 12-16 Mayıs 1943 ) Quebec Konferansı(14-24 Ocak 1943) Moskova Konferansı (19 Ekim – 1 Kasım 1943) Tahran Konferansı(28 Kasım -1 Aralık 1943) Yalta Konferansı ( 4- 11 Şubat 1945) San Fransisco Konferansı ( 25 Nisan – 26 Haziran 1945


Soru: 5. ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na girmesi, savaştaki güç dengesini nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.


Cevap : Savaşın dengesi değişmiş kullandıkları nükleer silahlar ile bütün dünyaya tehdit olmuştur. Birçok ölüm yaşanmış ve savaşı almıştır.


Soru: 6. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını sağlamak için yapılan çalışmalar nelerdir? Açıklayınız.


Cevap :

 • Birleşmiş Milletler Teşkilatı
 • NATO
 • Balkan Antantı
 • Bağdat Paktı

Soru: 7. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hangi savunma birliği içerisinde yer almıştır? Belirtiniz.


Cevap : San Fransisco Konferansına katılarak Birleşmiş Milletler Cemiyeti’nin kurucu üyelerinden biri olmuştur.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimelerden uygun olanları yazınız.


Cevap :

 1. Atatürk mirasının büyük bir bölümünü Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’na bırakmıştır.
 2. Atatürk’ün naaşı Anıtkabir yapılıncaya kadar Ankara’daki Etnografya Müzesi’nde bekletildi.
 3. İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine nükleer bomba atıldı.
 4. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak için Birleşmiş Milletler teşkilatı kuruldu.
 5. Kurucuları arasında Adnan Menderes’in de bulunduğu Demokrat Parti 1946 yılında kuruldu.

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


Cevap :

 1. ( Yanlış ) Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde Çırağan Sarayı’nda vefat etti.
 2. ( Doğru ) Atatürk’ten sonra cumhurbaşkanlığına İsmet İnönü seçildi.
 3. ( Doğru ) İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında Almanya ve İtalya’nın yayılmacı politikaları etkili oldu.
 4. ( Yanlış ) İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra şehirlerden köylere yoğun bir göç başladı.
 5. ( Yanlış ) Demokrat Parti’nin kurucuları arasında Kâzım Karabekir de yer almakta idi.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Yayınları Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulan cevaplayınız.


Soru: 1. Atatürk, vasiyetnamesinde mirasının büyük bir bölümünü Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na bırakmıştır.

Atatürk’ün mirasından bu kurumlara pay vermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap : A

A) Türk dilinin ve Türk tarihinin gelişmesine önem vermesi
B) Bu kurumların yeterince destek görmemesi
C) Türk tarihi ve Türk dili konusunda daha önce hiç araştırma yapılmamış olması
D) Bu kurumları, yeni kurulmuş olması


Soru: 2. Birinci Dünya Savaşı’nın üzerinden çok uzun bir süre geçmemesine rağmen, dünya devletleri İkinci Dünya Savaşı’nda tekrar karşı karşıya geldiler.

Bu durumun temel nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


Cevap : D

A) Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra sorunların yeterince çözülmemesi
B) Savaş sonunda yapılan barış antlaşmalarında çok ağır koşullar ileri sürülmesi
C) Sanayileşme sonrası ortaya çıkan yayılmacılık politikasının devam etmesi
D) Milletler Cemiyetinin barışı koruma adına yaptığı çalışmaların etkili olması


Soru: 3. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki yerini ve tutumunu belirlemek amacıyla zaman zaman görüşmeler yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu görüşmelerden biri değildir?


Cevap : D

A) Adana Konferansı
B) I. Kahire Konferansı
C) II. Kahire Konferansı
D) Paris Konferansı


Soru: 4. İkinci Dünya Savaşı sırasında savaşın etkilerini azaltmak için hükûmet bir takım önlemler almak zorunda kaldı. Alınan bu önlemler ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerin sonuçlarından biri değildir?


Cevap : C

A) Askere almalar nedeniyle askerî harcamalar arttı.
B) Çalışan kişi azaldığı için gelir düzeyi düştü.
C) Halkın alım gücünde büyük bir artış yaşandı.
D) Yurtta pahalılık arttı, kıtlık yaşandı.


Soru: 5. 1945 tarihinden sonra tarımın makineleşmesi, özellikle traktör sayısındaki artış, insan gücüne olan ihtiyacın azalmasına neden oldu. Böylece köyden kente yoğun bir göç başladı.

Bu göç dalgası şehir yaşamında aşağıdakilerden hangisinde etkili olmamıştır?


Cevap : B

A) Şehirlerde nüfusun artması
B) Tarımın güçlenmesi
C) Gecekondulaşma
D) Planlı şehirleşmenin bozulması


Soru: 6. Bütün dünyayı etkileyen Birinci ve İkinci Dünya savaşlarından sonra dünya barışını sürekli kılabilmek amacıyla Türkiye’nin de içinde bulunduğu 51 devlet ABD’nin San Francisco şehrinde toplanarak aşağıdaki kuruluşlardan hangisini oluşturdular?


Cevap : C

A) Milletler Cemiyeti
B) Unesco
C) Birleşmiş Milletler
D) Unicef


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı 208-209. Sayfa Cevapları Nev Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
ı Dünya Savaşı'nda birçok Avrupa ülkesi büyük kayıplara maruz kalmıştır savaşların sonu gelmeyince bir ı Dünya savaşı sonlanmıştır yalnız 1. Dünya savaşı ikinci Dünya Savaşı'nın da zeminini hazırlamıştır Türkiye Cumhuriyeti II Dünya savaşı'na girmesine rağmen etkileri ve işgallerini de hissetmiştir Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda kaybedilen toprakları ve çökmekte olan bu devleti kurtarmak için çalışmalar yapmıştır bu çalışmaları sonucu Cumhuriyet ilan edilerek ülkemiz eski huzuruna ve topraklarına kavuşmuştur
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 16 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!