8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 119-120-121-122-123-124-125-126 Cevapları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler Cevapları Sayfa 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126


Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 119-120-121-122-123-124-125-126 Cevapları

Soru : Tek kişi egemenliğine dayalı yönetim ile millî egemenliğe dayalı yönetim anlayışlarını araştırınız. Bu yönetim anlayışlarını karşılaştırarak sınıfta tartışınız.


Cevap :
Tek kişi egemenliğine dayalı yönetimde halkın kararları alınsa da asıl olan yönetenin fikirleridir. Millî egemenliğe dayalı yönetim anlayışında ise halkın kararları geçerlidir.
Tek kişi egemenliği olduğu zamanlarda başta olan kişi ölene veya başkasını geçirene kadar başta kalabilecektir. Halbuki millî egemenliğe dayalı yönetim anlayışında halk dilediğini seçme ve dilediği zaman indirme özgürlüğüne sahiptir.  Tek kişi egemenliğine dayalı yönetimde baştaki kişi yargılanamaz ama millî egemenliğe dayalı yönetim anlayışında yargılama yolu açıktır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 120 Cevapları

Soru : Saltanatın kaldırılmasına karşın halifeliğin devam etmesinin nedenlerini tartışınız.


Cevap :
Saltanatın kaldırılmasına karşın halifeliğin devam etmesinin nedeni halifeliğin dini bir makam görüldüğü ve kaldırılması durumunda tepkiler oluşabileceğidir. Bunun için uygun ortam beklenmiştir.


Hükûmet halkındır, sultanın değil,
Ferman milletindir, divanın değil…
Teşri1 , kaza2, icra3: Her hak onundur,
Taht onun, taç onun, toprak onundur…
Ziya GÖKALP

Soru : Mustafa Kemal’in düşüncelerini etkileyen yerli ve yabancı fikir adamlarını araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 


Cevap :
Mustafa Kemal’ in düşüncelerini etkileyen yerli ve yabancı fikir adamları ;Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu Voltaire Ziya Gökalp, Ömer Naci, Namık Kemal ve tarih öğretmeni Tevfik Bey’den ve şair Tevfik Fikret’ tir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 121 Cevapları

Soru : Mustafa Kemal’e göre, İstanbul yerine Ankara’nın başkent yapılmasının nedenleri nelerdir?


Cevap :

Mustafa Kemal’e göre, İstanbul yerine Ankara’nın başkent yapılmasının nedenleri;

 • Milli Mücadelenin burada başlaması ve Ankara’ nın Anadolu’ nun öncü şehri olarak görülmesi
 • Ankara’ya düşmanların girememiş olması

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 126 Cevapları

Soru : 1921 Anayasası’nın eksik yönlerini yazarak, 1924 Anayasası’nda yapılan düzenlemeler ile karşılaştırınız.


Cevap :
1921 Anayasası Maddeleri

 • Milli egemenlik ilk kez dile gelmiştir.– Türk milletinin en yumuşak ve ılımlı anayasasıdır.
 • Yasama ve yürüme yetkisi mecliste toplamıştır bu nedenle meclis hükümeti vardır.
 • Meclisin bakanları her an her zaman değişebilir.
 • Bakanlar, meclis tarafından seçilir.
 • Devlet Başkanlığı uygulaması yoktur.
 • Meclis hükümeti, yasama, yürütme görevlerini elinde toplamıştır.
 • Milletvekilleri 2 yılda bir seçilmektedir.
 • Başkentin neresi olacağı konusunda kesin bir karar verilmemiştir.

1924 Anayasası Maddeleri

 • Karma hükümet sistemine geçilmiştir.
 • Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte kabine sistemine geçilmiştir.
 • 1924 anayasası sert bir anayasadır. Anayasanın değişikliği bazı şartlara bağlanmıştır.
 • İnsan hakları kabul edilmiştir.

Bu iki anayasayı karşılaştıracak olursak aralarından ciddi farklar olduğunu görebiliyoruz. 1921 anayasası yumuşak bir anaysa iken 1924 anayasası Türk tarihinin en sert anayasasıdır. 1921 anayasasında kişi hak ve özgürlüklerine yer verilmiyor iken 1924 anayasasında hak ve özgürlüklere yer verilmiştir 1921 anayasasında meclis hükümeti esastı. 1924 anayasasında ise kabine sistemine geçilmiştir. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 119-120-121-122-123-124-125-126 Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Osmanlı devleti zamanında yönetim şekli babadan oğula geçerdi. Bu şekilde yüzyıllar boyunca Osmanlı devleti yönetilmiştir. Yalnız Osmanlı devleti'nde çöküşünden ve Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduktan sonra yönetim şekli değişmiştir. Artık Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğu için cumhuriyetle yönetilen ve demokrasinin getirmiş olduğu ilkeler ve inkılapları benimseyen bir millet haline gelmişizdir. Bu durumda elbetteki seçme ve seçilme hakkının etkisi oldukça büyüktür. Her 18 yaşına geçmiş olan Türk vatandaşının oy kullanarak yöneticiye geçecek kişiyi belirlemesi ve oy çokluğuyla yöneticinin başa geçmesi gibi temel kuralları esas almışlardır. Böylece toplum içerisinde en fazla oy alan kişi yönetime geçer ve devleti o yönetir. Bu Türk doktorunun düşünce dedi fikri ve rızası olarak yapılmış olan bir ifade şeklidir.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!