8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 12-13-14-15-16-17 Cevapları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Avrupa’da Yaşanan Değişim ve XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Cevapları Sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17


Avrupa’da Yaşanan Değişim ve XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 12-13-14-15-16-17 Cevapları

1. Sanayi İnkılabı ile yaşanan değişimi ve bu değişimin Osmanlı Devleti’ne etkilerini araştırınız.


Cevap :
Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi ile adlandırılan bu değişim, Avrupa ‘da 18. ve 19. yüzyıllarda buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi geliştirmesi ile gelişmeyi hızlandırır. Sanayileşen Avrupa Devletleri sömürgecilik arayışına girişmiş ve zayıf gördükleri Osmanlı devletine göz dikmişlerdir.
Osmanlı Devleti’nin dış ticaret balansı (dengesi) bozuldu. İthalat artarken, ihracat azaldı. Osmanlı 19. asrın ortalarından itibaren Avrupa malları ile olan pazarlar haline geldi. Düşük fiyatlı Avrupa malları karşısında küçük atölyeler, el işleri rağbet göremeyince işsizlik arttı ve yerli üretim ve tüketim yok olmaya başladı. Bunların hepsi olumsuz sonuçlar meydana getirdi.


2. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan demokratik gelişmelerin neler olduğunu araştırınız.


Cevap :
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan demokratik gelişmeler ıslah ve tanzim hareketleri ile yapılmıştır. Bunlar Islahat Fermanı ve Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi ile meydana geldi. Azınlıklara daha çok haklar verilmiş ve bu modernleşme çabalarına rağmen , Osmanlı yıkılmaktan kendini kurtaramamıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 15 Cevapları

Soru : Osmanlı Devleti’nde XIX ve XX. yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri hangi olayın sonucudur? Söyleyiniz.


Cevap :
20. yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri 1839 yılında yayımlanan Gülhane Hattı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı olarak bilinen fermanın bir sonucudur. Azınlıkların daha fazla haklara sahip olmak istemeleri ve bu talebin kabul edilmesi sonucunda ferman yayınlanmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 17 Cevapları

Soru : Osmanlı Devleti’nde görülen düşünce akımlarının ortaya çıkış nedenleri nelerdir? Tartışınız.


Cevap :
Osmanlı Devleti’nde görülen düşünce akımlarının ortaya çıkış nedenleri o yıllarda etkili olan demokratikleşme ve modernleşme çabasıdır. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 12-13-14-15-16-17 Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Avrupa ülkeleri nasıl ayının ilklerde tanışıp hem ekonomik hem sosyal hem de askeri yönden kendini geliştirirken Osmanlı devleti bu gibi yeniliklerden uzak kalmış ve kendisini geliştiren ettiği için birçok sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Avrupa ülkeleri yeniliklere ayak uydurması çeşitli icatlar ve buluşlarla kendini geliştirmesi Ayrıca eğitime , bilgiye sanata ve araştırmaya verdikleri önem ne hızla gelişirken Osmanlı devleti sadece bu yenilikleri izlemiş ve özellikle askeri alanda kalmış olduğu yeri sistemlerle ciddi şekilde ülke ekonomisine etkilediğini söyleyebiliriz. Bir toplumda günlük yaşamda gerekli olan tüm olanakları yeniliklerle düzenleyen yenilikleri benimseyen ve insanların hak ve düşüncelerini esas alan ilke ve inkılapları toplumuna yaşatan bir ülke ekonomik sosyal kültürel alandan gelişmiş olur.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    • 15 Kayıtlı Üye
    • Son Üye Mine
    error: Content is protected !!