8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 130-131-132-133-134-135-136-137-138-139 Cevapları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Eğitim Ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar Ve Bu Alanlardaki Gelişmeler Cevapları Sayfa 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139


Eğitim Ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar Ve Bu Alanlardaki Gelişmeler Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 130-131-132-133-134-135-136-137-138-139 Cevapları

Soru : Kültür nedir? Açıklayınız. Kültürel değerlerin yaşatılabilmesi ve millî kimliğin oluşturulması için Atatürk’ün kurduğu kurumları ve bu kurumların çalışmalarını araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Kültürün sözlük anlamı ;” bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının hepsi “demektir.
Kültürel değerlerin yaşatılabilmesi ve millî kimliğin oluşturulması için Atatürk’ün kurduğu kurumlar Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Anadolu Ajansı ve Halk evleridir. Bu kurumlar tarihimiz hakkında kayıtlar ve bilgileri korumuş, dilimiz hakkında bilgiler ve değerlerimizin unutulmadan saklanması için bilgilendirme çalışmaları gibi çalışmalar yapmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 131 Cevapları

Soru : Aşağıda verilen kutulara Tevhit-i Tedrisat Kanunu çıkarılmadan önce eğitim alanındaki durumu ve kanunun çıkarılmasıyla yaşanan değişimleri yazınız.


Cevap :
Kanundan Önceki Durum : Çok başlı eğitimler, azınlık okullarının ve yabancı dilin olduğu okullar, çağ dışı kalmış medreseler
Kanundan Sonra Yaşanan Değişim : Eğitim ve öğretim bir araya getirilmiş, laik ve modern anlayışta okullar kurulmuş, azınlık okullarında Türkçe zorunlu kılınmış, Milli Eğitim’ e bağlanmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 133 Cevapları

Soru : Millet Mekteplerinin çağdaş cumhuriyet bireyi yetiştirme hedefine katkıları nelerdir? Değerlendiriniz.


Cevap :
Millet Mekteplerinin çağdaş cumhuriyet bireyi yetiştirme hedefine katkıları modern devletlerin eğitim sistemini uygulaması ve karma eğitim sistemi gibi beğenilen eğitim sistemlerinin uygulamasını sağlamaktır. Gerekli modern ortamların oluşumu en büyük katkıdır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 135 Cevapları

Soru : Türk dilini yabancı dillerin etkisinden korumak ve gelişmesini sağlamak için Cumhuriyet’in ilk yıllarında hangi çalışmalar yapılmıştır? Bugün aynı dil bilinciyle bu konuda bize düşen görevler nelerdir?


Cevap :
Türk dilini yabancı dillerin etkisinden korumak ve gelişmesini sağlamak için Cumhuriyet’in ilk yıllarında 1932 yılında Atatürk tarafından Türk Dil Kurumu kurulmuş, üzerinde bilimsel çalışmalar yapılmıştır.
Bizlere düşen görev , Atatürk’ ün mücadelelerle kurmuş olduğu bu dili korumak ve yabancı kelimelerden koruyarak ilk halini muhafaza etmeye çalışmaktır.


Soru : Üniversite reformunun amaçları nelerdir? Tartışınız.


Cevap :
Batılı ve modern eğitim sistemine uygun şekilde olan üniversiteler açarak, eski anlayışları geride bırakmaktır. Bu şekilde istenilen başarının elde edilmesi amaçlanmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 136 Cevapları

23. Kaynak: “Sanat, güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, yontma ve oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. Sanatkâr da toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”

Soru : Mustafa Kemal, yukarıdaki sözlerinde sanatçıyı neden alnında ışığı ilk hisseden insan olarak tanımlamıştır?


Cevap :
Sanatı için uğraşan , mücadele eden ve emek veren kişi başarıya ulaşır ve geleceğe ışık tutar. Bunlara göğüs germeyen  insanlar ise başaramazlar. Bu yüzden Mustafa Kemal, yukarıdaki sözlerinde sanatçıyı alnında ışığı ilk hisseden insan olarak tanımlamıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 137 Cevapları

25. Kaynak: “Dünyada medeni, ileri ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir millet, mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir. Abidelerin şuraya buraya tarihî hatıralar olarak dikilmesinin dine aykırı olduğunu iddia edenler, din hükümlerini gereği gibi araştırıp incelememiş olanlardır.”

Soru : Mustafa Kemal yukarıdaki açıklamasıyla hangi tutumu eleştirmektedir?


Cevap :
Mustafa Kemal yukarıdaki açıklamasıyla yanlış görmüş olduğu din hükümlerini ve fetvaları eleştirmektedir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 138 Cevapları

Soru : Sizce İdil Biret, Suna Kan ve Leyla Gencer gibi dünyaca ünlü kadın sanatçılarımızın yetişmesinde Mustafa Kemal’in bu tutumu etkili olmuş mudur? Değerlendiriniz.


Cevap :
Atatürk Cumhuriyet’ in ilanından sonra kadınlarında istedikleri mesleklere özgürce girmelerine olanak sağlamış, sanat okulları açarak sanatın özgürce gelişmesine katkıda bulunmuştur. İnsanlar artık daha özgür bir şekilde sanatlarını yapabiliyor ve sanat daha çok ilerleyebiliyordu.


Soru : Mustafa Kemal’e göre Türk ulusunun amaçlarına ulaşabilmesinde edebiyatın rolü nedir?


Cevap :
Atatürk başarıya ulaşma konusunda konuşma yani hitap şekli, kurulan cümleler ve cümlelerin kalitesine çok önem vermiştir. Mustafa Kemal sözün tesirini ve değerini bildiği için Türk ulusunun amaçlarına ulaşabilmesinde edebiyatın rolü olmazsa olmazdır. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 130-131-132-133-134-135-136-137-138-139 Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Kurtuluş Savaşı'ndan sonra aydınlık Türkiye'nin geleceğine atam Mustafa Kemal Atatürk elbetteki cehaleti ve bilgisizliği ortadan kaldırmak için çeşitli okullar açmış harf inkılabı yaparak Türkçe dilinin ana dil haline getirmiştir. Ayrıca okullarda okumanın artırılması ve eğitime önem verilmesi gibi temel ilkeleri benim seçmiştir. Bir ülkede eğitimli insanların olması ülkenin ekonomik sosyal alanda birçok yönde gelişmesine yön vereceğini bilen Mustafa Kemal Atatürk başöğretmen olarak okullarda eğitim vermiş ve eğitimin önemini Türk milletine anlatmıştır.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    • 15 Kayıtlı Üye
    • Son Üye Mine
    error: Content is protected !!