8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 168-169-170-171-172 Cevapları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri Cevapları Sayfa 168, 169, 170, 171, 172


Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 168-169-170-171-172 Cevapları

Soru : Çok partili siyasi yaşamın demokrasi ile bağlantısı nedir? Sınıfta tartışınız.


Cevap :
Demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi demek olduğunu varsayarsak, çok partili siyasal dönem halkın istediği partiyi seçmesi ve kendi fikirleri doğrultusunda yaşayabilmesi demek olacaktır. İşte demokrasi tam olarak budur. Demokratik toplumlar kendi kendilerini yönetecek insanları belirleyebilmeli  ve istemedikleri yöneticileri engelleyebilmelidirler.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 169 Cevapları

Soru : Mustafa Kemal’in siyasi parti kurmasının temel amacı nedir? Değerlendiriniz.


Cevap :
Mustafa Kemal’in siyasi parti kurmasının temel amacı ; halkın kendini yönetecek insanları seçebilmesi ve halktan olan insanlarında yönetime girebilmeye hak kazanmasıydı.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 170 Cevapları

3. Kaynak: “Parti, dinsel düşünce ve inançlara saygılıdır.’ sözlerini ilke edinip bayrak gibi kullanan kişilerden, iyi niyet beklenebilir miydi? Bu bayrak, yüzyıllardan beri bilgisizleri, bağnazları ve boş inançlara saplanmış olanları aldatarak özel çıkarlar sağlamaya kalkışmış kimselerin taşıdıkları bayrak değil mi idi? Türk ulusu, yüzyıllardan beri, sonu gelmeyen yıkımlara, içinden çıkabilmek için büyük özveriler isteyen pis bataklıklara, hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş mi idi?”

Soru : Mustafa Kemal, yukarıdaki sözleriyle hangi duruma tepkisini dile getirmektedir?


Cevap :
Mustafa Kemal, yukarıdaki sözleriyle parti adı altında çıkarlarını sağlayan ve devlete hainlik yaparak iyi görünen insanların durumuna tepkisini dile getirmektedir


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 172 Cevapları

Soru : İnkılaplara karşı olanların eylemlerini gerçekleştirebilmek için yeni bir parti kurulmasını fırsat olarak değerlendirmelerini nasıl karşılıyorsunuz? Tartışınız.


Cevap :
Herkes fikrini yaşayabilmek için mücadele eder. Bu insanlarda kendi fikirlerini savunmak için parti kurmaya çalışmış ancak uygun görülmediği için kapatılmıştır.


Soru : Siyasi partilerin varlığı neden önemlidir? Siyasi partilerden beklentiler nelerdir?


Cevap :
Siyasi partilerin olması bağımsız ve demokratik bir toplum için olmazsa olmazdır. Her fikirden insanların kurdukları partiler halkın sesi olmaktadır. Bu ses sayesinde insanların istekleri ve istemedikleri dile gelebilmiştir. Siyasi partilerden beklentiler refah içerisinde güzel bir yaşam ve adil bir muameledir. Yapılan seçimlerde halk kendi istediği kişiyi seçerek bunu gerçekleştirebilir.


6. Kaynak: “Cumhuriyet Halk Fırkasına mensup muhterem seçmen arkadaşlarıma, (…)
Yaptığını bilen ve hizmet yolunda tedbirlerine inanan ülkücüler olarak kendimizin eleştirilmesini lüzumlu görüyoruz. Bu sebepledir ki sizden, fırkama mensup arkadaşlarımdan, bizim programımıza taraftar olmayan adaylara oy vermeniz gibi ağır bir fedakârlık istedim. Bu fedakârlığın memleket idaresi için fırkamızdan mebus seçmek vazifeniz kadar mühim bir amaca adandığına emin olunuz. Başka programdan seçeceğimiz mebuslar için fırkanın seçmenlerine dikkat noktası olarak gösterdiğim vasıflar yalnız laik, cumhuriyetçi, milliyetçi ve samimi olmaktır.”

Soru : Mustafa Kemal’in yukarıdaki girişiminin amacı nedir?


Cevap :
Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki girişiminin amacı laik bir Cumhuriyet ve bağımsız bir ülke kurmaktır. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 168-169-170-171-172 Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük millet meclisi'ni açma sebebi Türkiye Cumhuriyeti için çeşitli kararların alınması ve buradan yürürlüğe giren ülkemizin yönetimini sağlayacak yasaları ve kanunları ele almaktır. Öncelikle tek partili olan Türkiye Cumhuriyeti'nin başında Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı olmuş daha sonra çok partiye geçiş yapmak istediği zaman birçok farklı ve düşüncenin esas alınması gerektiği için bu uygulama tercih edilmiştir. Çünkü bir toplumda farklı düşünceler farklı fikirler ve farklı birçok anlayışlar olduğu için çok partili geçişi sağlamak istenmiş bu sebeple ülkemizin daha iyi olabileceği düşünülmüştür.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    • 15 Kayıtlı Üye
    • Son Üye Mine
    error: Content is protected !!