8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 18-19-20-21 Cevapları Dersdestek Yayıncılık


İnkilap Tarihi Öğretmeni

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Mustafa Kemal’in Öğrenim Hayatı Cevapları Sayfa 18, 19, 20, 21


Mustafa Kemal’in Öğrenim Hayatı Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 18-19-20-21


Soru : Aşağıda Atatürk’ün doğduğu ve çocukluk dönemini geçirdiği Selânik şehri ile ilgili bir metin verilmiştir. Metni okuyunuz ve okuduklarınızdan yararlanarak alttaki soruları cevaplayınız.

Selânik, birçok fikrin, birçok siyasi olayın oluştuğu, aynı zamanda ticari ağırlığı olan bir liman şehridir. Ordu merkezidir ve her konu da geniş bir etki alanı vardır. Nüfusunun büyük çoğunluğu Türk’tür. Müslümanların, Rumların ve Yahudilerin mahalleleri ayrılmıştır.

Balkanlarda azınlıklar arasında görülen milliyetçilik akımları, özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk milliyetçiliğinin gelişmesine sebep olmuştur. Bütün bu şartların etkisi ile Balkanlarda yaşayan Türklerin sosyal ve ekonomik yapısı Anadolu Türklüğünden farklı gelişmeler göstermiştir. Balkan Türkleri, her şeyden önce var olma mücadelesi verilen yerlerde yaşayan kimselerin uyanıklığı içerisinde bulunuyorlardı. Devlet ekonomik, sosyal ihtiyaçlarını ve güvenliklerini sağlamada yetersiz kaldığı için Balkan Türkleri kendi çarelerini arama zorunluluğu ile özel teşkilatlanmalara yönelmişlerdir. Atatürk, Balkanların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış, dinlerin milliyetçilik akımlarının hizmetine verilmesinin tanığı olmuştur. Çeşitli ırkları mücadele içerisinde ve bir arada görmüştür.


Türk milliyetçiliğinin XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmesinin nedenleri neler olabilir?


Cevap :

Balkanlarda azınlıklar tarafından görülen milliyetçilik akımları ve baş kaldırdılar, özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk milliyetçiliğinin gelişmesine sebep olmuştur.

Devlet ekonomik, sosyal ihtiyaçlarını ve güvenliklerini sağlamada yetersiz kalmış, bu sebeple Balkan Türkleri özel teşkilatlanmalara yönelmişlerdir. Daha sonra bu gelişmeler Anadolu Türklerinde de yayılmaya başlamıştır.


Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında ve askerlik mesleğini seçmesinde Selânik’in hangi özelliklerinin etkili olduğu söylenebilir?


Cevap :

Atatürk’ün doğduğu dönemde Selanik ’ te Sırplar, Bulgarlar birçok ülkeden gelen insanlar ve birçok kültür yaşanmaktaydı. Atatürk bu sayede birçok kültür ve fikri tanıma ihtiyacı duydu. Babasının Atatürk’ e kılıç hediye etmesi ve çevresinde çok fazla asker olması askerlik mesleğini seçmede etkili oldu.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 20


Manastır’da okuduğu sırada genç Mustafa’yı etkileyen önemli olaylardan biri de 1897 yılının başlarında çıkan Türk-Yunan Savaşı’dır. Manastır tam bir seferberlik hâlindeydi. Sokaklar adam almaz olmuştu. Erkekler, davul zurna sesleri arkasında askere çağrılıyor; sokaklarda öğrenciler, ellerinde bayraklarla yürüyüş yapıyorlardı. Yakın dağlardaki Türk çeteleri Rumlarla kıyasıya dövüşmekteydi. Bir gece Mustafa Kemal’le bir arkadaşı, gönüllü olarak askere gitmek amacıyla okuldan kaçtılar. Lakin öğrenci oldukları anlaşılınca yaka paça okula geri gönderildiler. Bu tarihte on altı yaşında olan Mustafa Kemal, bu olayı şöyle anlatmaktadır: “Gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim. Az daha gönüllü müfrezelerin arasına katılıp gidecektim.”

Soru : Mustafa Kemal yukarıda anlatılan girişimini hangi duygularının etkisiyle gerçekleştirmiş olabilir?


Cevap :

Mustafa Kemal yukarıda anlatılan girişimini vatanseverlik , cesurluk duygularının etkisiyle gerçekleştirmiş olabilir. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 18-19-20-21 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    • 16 Kayıtlı Üye
    • Son Üye Mine
    error: Content is protected !!