8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 32-33 Cevapları Dersdestek Yayıncılık


İnkilap Tarihi Öğretmeni

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı I. Dünya Savaşı Cevapları Sayfa 32, 33


I. Dünya Savaşı Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 32-33


I. Dünya Savaşı öncesinde dünya iki önemli gelişmenin etkisi altında bulunuyordu. Bunlardan biri, Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesiydi.

Avrupa’da milliyetçilik düşüncesinden en fazla etkilenen ülkeler siyasi birliklerini henüz kuramayan İtalya ve Almanya oldu. Bu düşüncenin etkisiyle İtalyan krallıklardan biri olan Piyemonte Fransa’nın desteğini de alarak 1870’te İtalyan siyasi birliğini kurdu. Almanya’da ise Prusya Başbakanı Bismarck (Bismark) (Görsel 2.1) diğer Alman devletlerini yanına çekerek önce Avusturya’yı yenilgiye
uğrattı. Ardından Fransa’yı yenerek Alsace-Lorraine (Alsas-Loren) Bölgesi’ni aldı. Böylece 1871’de Alman birliğini sağladı.

Milliyetçilik düşüncesi Almanların ve İtalyanların siyasi birliklerini kurmalarını kolaylaştırırken Osmanlı ve Avusturya-Macaristan gibi çok uluslu devletlerin dağılışını hızlandırdı. Bu devletlerin yönetimi altında yaşayan milletler milliyetçiliğin etkisiyle kendi devletlerini kurmaya çalışıyorlardı. Bağımsızlık hareketleri Balkanlardaki Slavları kendi yönetimi altında birleştirmek isteyen Rusya
tarafından da destekleniyordu. Rusya Panslavizm olarak adlandırılan bu politikasının yanı sıra Boğazları ve İstanbul’u ele geçirerek sıcak denizlere inme hayalini gerçekleştirme peşindeydi.

Balkanlar ve Doğu Avrupa’da hâkimiyet kurmak isteyen Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti ise Rusya tehlikesine karşı Almanya ile yakınlaşmak zorunda kalmışlardı. I. Dünya Savaşı öncesinde dünya siyasetine yön veren diğer önemli olay Sanayi İnkılabı ve bunun sonucunda ortaya çıkan sömürgecilik yarışıydı. Sömürgecilik yarışı XIX. yüzyılın sonlarına doğru siyasi birliklerini tamamlayan İtalya ve Almanya’nın sanayileşme hamleleriyle birlikte daha da hızlandı. Almanya, İngiltere’nin Afrika ve Uzak Doğu’daki sömürgelerine el koymak niyetindeydi. Bu amaçla Berlin-Bağdat Demir Yolu Projesi’ni (Görsel 2.2) hayata geçirerek Osmanlı Devleti üzerindeki etkinliğini artırmaya çalışıyordu. İtalya ise Akdeniz’deki gücünü artırarak Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da kalan topraklarıyla bağını ve Ege Denizi üzerindeki hâkimiyetini zayıflatıyordu. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 32-33 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    • 16 Kayıtlı Üye
    • Son Üye Mine
    error: Content is protected !!