8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 102-103-104. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları | Forum Sayfa Cevapları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 102-103-104. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları


Peygamberimizin Hayatı Öğretmeni

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 4. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 102, 103, 104


4.Ünite Sonu Değerlendirme Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 102 Cevapları

A Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.


Soru : 1. Peygamberimiz (s.a.v.), dünya ve ahiret dengesini sağlamak için nelere dikkat ederdi? Bilgi veriniz.


Cevap : peygamber efendimiz iki hayat için de çalışırdı. Buna uygun bir hadisi şudur; ”Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış” Bu hadiste de görüldüğü gibi iki taraf için de emek harcamıştır.


Soru : 2. İnfak ve sadaka ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.


Cevap :

İnfak: nafaka vererek bir kimsenin geçimini sağlama. Allah’ın hoşnutluğunu kazanma niyetiyle harcamada bulunma.

Sadaka: Gönüllü olarak veya dinî bir vecîbeyi yerine getirmek üzere ihtiyaç sahiplerine yapılan maddî yardım.


Soru : 3. Peygamberimizin (s.a.v.) sade yaşamına örnekler veriniz.


Cevap : Peygamber efendimize peygamberlik gelmeden önce olan hayatı sade bir hayattır. Herkes gibi geçimini sağlamak için çalışan, sevdiklerinin yanında olan, dürüst güvenilir bir insandı.


Soru :  4. Peygamberimizin (s.a.v.) şefkatli, merhametli ve affedici olmasının, İslam’ın yayılmasına nasıl etkisi olmuştur? Örneklerle açıklayınız.


Cevap : İnsanları bu sayede daha çok kendisine çekebilmiştir. İnsanları sertlikle, onu küçümseyerek, hatalarını affetmeyerek iteriz. Tam tersi davranışlarda bulunduğumuz zaman ise dikkatlerini çeker ve yanımıza gelmelerini sağlarız.


B Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


Soru : 1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) dünya ve ahiret için çalışırken önem verdiği ilkelerden biri olamaz?


Cevap : C

A) Hem dünya hem de ahiret için çalışmak.
B) Dünya ve ahiret hayatına ait işlerde ifrat ve tefritten kaçınmak.
C) Dünya hayatına ait işlere önem vermeyip daima ahiret için çalışmak.
D) Dünya ve ahiret işlerinde bir denge gözetmek.


Soru : 2. I. Peygamberimiz (s.a.v.) hayatında her türlü gösterişten kaçınmıştır.
II. Peygamberimiz (s.a.v.) muhtaçlara ve fakirlere yardım etmeye önem vermiştir.
III. Peygamberimiz (s.a.v.) evine temel ihtiyacı kadar eşya almıştır.
IV. Peygamberimiz (s.a.v.) az yemek yerdi, onun birkaç hurma ve su ile yetindiği günler de olurdu.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) zekât, sadaka gibi ibadetlere önem verdiğini gösterir?


Cevap : B

A) I B) II C) III D) IV


Soru : 3. I. “(Resulüm!) Sen …………… yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.”
(A’râf suresi, 199. ayet.)
II. “Her iyilik ve …………… iş bir sadakadır.”
(Buhârî, Edeb, 33.)
Yukarıdaki ayet ve hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kavramlar getirilmelidir?


Cevap : D

A) rahmet – boş B) sadaka – faydalı
C) merhamet – iyilik D) af – güzel


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 103 Cevapları

Soru : 4. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) dünya ve ahiret için çalışırken önem verdiği ilkelerden biri olamaz?


Cevap : D

A) Faydalanılan ilim ve ilmî eserler
B) Kişinin arkasından dua eden hayırlı evlat
C) Yol, köprü, cami gibi sürekli sevap kazandıracak eserler yaptırmak
D) Çocuklarına ve ailesine iyi bir miras bırakmak


Soru : 5. “(Resulüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (A’râf suresi, 199. ayet.)
Aşağıdakilerden hangisi ayette verilmek istenen mesajla ilgili değildir?


Cevap : C

A) Affedici olmak B) İyliği emretmek
C) İbadet etmek D) Cahillerden uzaklaşmak


C Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri doğru bir şekilde tamamlayınız.


Cevap :

  1. Dinimizde yapılan her iyi, güzel ve faydalı davranış salih amel olarak nitelendirilir.
  2. Peygamberimizi (s.a.v.) örnek alıp ihtiyacımız kadar giyecek ve eşya almalıyız. Hayatımızda her türlü israftan kaçınmalıyız.
  3. Peygamberimiz (s.a.v.) insanlara şefkat ve merhametle yaklaşmış, onların kusurlarını ve hataların affetmiştir.
  4. İslam’a göre bir konuda aşırı gitmek, sınırı aşmak ve ölçüsüz davranmak ifrat kavramıyla ifade edilir.
  5. Yüce Allah, Hz. Peygamber‘i (s.a.v.) âlemlere rahmet olarak göndermiştir.
  6. Hz. Peygamber (s.a.v.) vefat ettiğinde evinde sade, basit birkaç eşyadan başka hiçbir şeyi yoktu.

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 104 Cevapları

 Ç Aşağıdaki kelime ve kavramları bulmacadan bulup işaretleyiniz.


Cevap :

8. Sinif Peygamberimizin Hayati Ders Kitabi Tutku Yayinlari Sayfa 104 Cevaplari

”8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 104 Cevapları”


 


Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 102-103-104. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 14 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak