8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 89-90. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları | Forum Sayfa Cevapları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 89-90. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları


Peygamberimizin Hayatı Öğretmeni

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 3. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 89, 90


3.Ünite Sonu Değerlendirme Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 89 Cevapları

A Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.


Soru : 1. Peygamberimiz (s.a.v.) adaleti sağlamada hangi ilkelere önem vermiştir? Belirtiniz.


Cevap : Peygamberimiz adaleti sağlarken insanların dinine, ırkına bakmadan herkesi eşit görerek sağlamıştır. Bu da onun ne kadar doğru ve dürüst biri olduğunu gösterir.


Soru : 2. Peygamberimiz (s.a.v.) sosyal sorunları nasıl çözerdi? Örnek vererek açıklayınız.


Cevap : Peygamberimiz sorunları çözmek için ikna metodunu kullanmıştır.


Soru : 3. Çalışma hayatında Peygamberimizi (s.a.v.) örnek alan bir kimse nelere dikkat etmelidir? Açıklayınız.


Cevap : Çalışma hayatında olan kişi peygamber efendimizi örnek alıyorsa her zaman doğru, dürüst, güvenilir ve boşa vakit geçirmeyen biri olması gerekmektedir.


Soru : 4. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) çevreyi temiz tutmaya ve korumaya verdiği önemi hadislerinden örnekler vererek anlatınız. 


Cevap : “Kim bir ağaç diker ve meyve verinceye kadar muhafaza ve büyümesi için ilgisini devam ettirirse, meyvesinden elde edilen her istifade bir sadakadır ve dikenin hesabına yazılır. ” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 61, 374).


Soru : 5. Peygamberimizin (s.a.v.), “Birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopuyor olsa bile onu derhâl diksin.” hadisinin vermek istediği mesajı açıklayınız.


Cevap : Çevremizi her daim temiz tutmalı ve korumalıyız.


B Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


Soru : 1. I. Kişinin geçimini çalışarak sağlaması
II. İnsanın “Allah bana rızkımı verir.” diyerek herhangi bir çaba sarf etmeden oturması
III. İnsanın kazancını helal yollardan elde etmeye önem vermesi
IV. İnsanın çalışırken görevini hakkıyla yerine getirmesi
Yukarıdaki ifadelerden hangileri, Peygamberimizin (s.a.v.) çalışma hayatında esas alınmasını istediği ilkelerdendir?


Cevap : A

A) I, III, IV B) I, II, IV C) II, III, IV D) I, II, III


Soru : 2. “Zayıf kimsenin incitilmeden ……………………… alamadığı bir ……………………. yükselemez.”

Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler getirilmelidir?


Cevap : C

A) adaletle, hakkını B) toplum, adaletle
C) hakkını, toplum D) cesaretle, hakkını


Soru : 3. Aşağıdakilerden hangisi çevreyle ilgili yanlış bir yargı içermektedir?


Cevap : C

A) Çevre kirliliği, başta insanlar olmak üzere tüm canlıların hayatını tehlikeye düşürmektedir.
B) Çevreyi korumak için ağaçlara ve yeşil alanlara zarar vermemeliyiz.
C) Çevre denince yalnızca dağlar, ormanlar ve sular anlaşılmaktadır.
D) Çevreyi temiz tutmak için çöpleri çöp kutusuna atmalıyız ve yerlere tükürmemeliyiz


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 90 Cevapları

C Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri doğru bir şekilde tamamlayınız.


Cevap :

  1. Peygamberimiz (s.a.v.), insanlar arasındaki anlaşmazlıkları adil bir biçimde çözüme kavuşturmuştur.
  2. Allah Resûlü (s.a.v.), ayrım yapmaksızın yönetimi altındaki tüm insanların haklarını korumaya ve onlara adaletle davranmaya önem vermiştir.
  3. Çalışma hayatında insanlar, başkalarının hakkını yememeye ve helalinden kazanmaya dikkat etmelidirler.
  4. Peygamberimiz (s.a.v.) toplumu ilgilendiren önemli sorunların çözümünde sahabilerle istişare etmeye önem vermiştir.
  5. Allah Resûlü (s.a.v.) Medine ve Taif’in bazı yerlerindeki yeşil alanları koruma altına almış, buralardaki ağaçlara ve bitki örtüsüne zarar verilmesini yasaklamıştır.

Soru : “Temizlik imanın yarısıdır.” (Müslim, Taharet, 1.) hadisini açıklayan kısa bir kompozisyon yazınız.


Cevap :

TEMİZ İNSAN

Temizlik her insan için önemli olan bir davranış biçimidir. Bu hem maddi hem manevi bir temizlik olarak geçmektedir.

Temiz insan herkes tarafından sevilir. Temiz olmak hem vücudumuzun hem kalbimizin temiz olmasıdır. Vücut temizliği dinimizde belirtilen şekilde olmalıdır. Kalbimizin temizliği ise kötü ameller işlemekten, kötü davranışlarda bulunmaktan, kötü düşünmekten kaçınarak olmaktadır.

Bunun sonucunda her insan temiz olmalıdır. Temizliğe dikkat etmelidir ki hem Allah katında hem de insanlar arasında sevilebilsin.


 


Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 89-90. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 14 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak