8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130-132-133-134-135-136-137 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dilimiz Kuşatma Altında Metni Cevapları Sayfa 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137


Dilimiz Kuşatma Altında Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. Çevrenizde Türkçe olmayan tabelalar var mı? Varsa bunlar hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.


Cevap : Çevrenizde Türkçe olmayan tabelalar var mı? Varsa bunlar hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.

Çevremde türkçe olmayan çok tabela var. İş yerleri, kafe, alışveriş merkezleri gibi her yerde artık türkçe kelimeler bulmak oldukça güç. Bence bu kendi dilimize aykırı. Bir türk olarak kendi ülkemde türkçe kelimelerin popüler olması bana daha çok gurur verirdi. Bence Atatürk bugün olsa bu durum onu çok üzerdi.


2. Türkçesi varken yabancı sözcüklerin kullanılmasını doğru buluyor musunuz? Niçin?


Cevap : Türkçesi varken yabancı sözcüklerin kullanılmasını doğru buluyor musunuz? Niçin?

Hayır Türkçesi varken yabancı sözcüklerin kullanmasını Doğru bulmuyorum. Dilimizde Türkçesi varken yabancı sözcüklerin kullanılması dilimizin zayıflamasına neden olduğu gibi dilimizin kirlenmesine neden olmakla beraber bu da Türkçe’nin zayıflamasına ve dünyada söz hakkına sahip olan birdir olmasına engel teşkil ettiğinden dolayı Türkçesi varken yabancı sözcüklerin kullanılmasını doğru bulmuyorum.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış kutucuklara yazınız.


1. Dünya milletlerini ekonomi, siyaset ve iletişim bakımlarından birbirine yaklaşmaya ve bir bütün olmaya götürmek, globalleşmek. KÜRESELLEŞMEK

2. Kitapçık. BROŞÜR

3. Çevresini sarmak, çevrelemek, çevirmek, abluka etmek, ablukaya almak, ihata etmek, muhasara etmek. KUŞATMAK

4. Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, soysuzlaşmak, özünden uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak, tereddi etme. YOZLAŞMAK

5. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet. EMEK

6. Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz, motto. SLOGAN

7. Söyleyiş özelliği. ŞİVE

8. Farsça. ACEMCE

9. Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam. ÖZEN


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130-132-133-134-135-136-137 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 130-131-132-133-134-135-136-137. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları


2. ETKİNLİK


Soru : “Dilimiz Kuşatma Altında” metni ile ilgili sorular oluşturup yanıtlarını yazınız. Hazırladığınız soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.


Soru: Türk dili hangi tehditle karşı karşıya kalmış?

Cevap: Küreselleşme adına, İngilizcenin kuşatması altında dilimizin giderek yozlaşması.


Soru: Halkın doğru ve güzel Türkçeye özendirilmesi için hangi araç kullanılabilir?

Cevap: Yaygın bir iletişim aracı olan televizyon kullanılabilir.


Soru: Bir ulusun parçalanmasına ne sebep olabilir?

Cevap: “Kültür ve dil”in yozlaşması olabilir.


3. ETKİNLİK


Soru : “Dilimiz Kuşatma Altında” metninin konusunu ve ana fikrini yazınız.


Cevap :

“Dilimiz Kuşatma Altında” metninin Konusu: Türkçenin yozlaşması

“Dilimiz Kuşatma Altında” metninin Ana Fikri: Ulusumuzu korumak istiyorsak öncelikle dilimizdeki yozlaşmaya engel olmalıyız.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki paragraflarda hangi anlatım biçimlerinin kullanıldığını bulunuz. Paragrafın altındaki noktalı yerlere yazınız.


(öyküleyici-betimleyici-tartışmacı-açıklayıcı)


Anneme armağan olarak aldığım cam kavanozu yemek masasının üzerine bıraktım. Annem mutfağa girdi, sandalyeye oturdu ve masanın üzerindeki kavanoza bakmaya başladı. Kavanozun üzerindeki “Senin için” yazısını okuyunca gülümsedi.


Cevap öyküleyici


Çevre sorunlarının en önemli boyutu bence ekonomidir. Söz gelimi bugün astronotlar için, atık suları içilecek şekilde arıtan bir makine geliştirilmiştir. Bir fabrikanın veya bir otomobilin atmosfere yaydığı tehlikeli maddeleri bugünkü teknolojiyle sıfıra indirebiliriz. Ancak İstanbul gibi bir kentte, çok büyük bir maliyet isteyen bu iş zor görünüyor.


Cevap tartışmacı


Büyük kubbeli serin divan, bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi, mor sincap rengi bahar aydınlığı, çinilerinin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu.


Cevap betimleyici


Saklambaç, en az iki kişiyle oynanır. Öncelikle bir ebe belirlenir. Ebe, duvara yasladığı ön kolu üzerine yüzünü ve gözünü kapatarak önceden belirlenen bir sayıya kadar sayar. Saymaya başladığında da diğer oyuncular saklanır. Ebe saymayı bitirince “Önüm, arkam, sağım, solum sobe; saklanmayan ebe!” diye bağırır ve diğer oyuncuları bulmaya çalışır. Diğer oyuncular ise ebenin korunaksız bıraktığı ebe duvarına “Sobe!” diye bağırarak dokunmaya çalışır.


Cevap açıklayıcı


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin size hissettirdiklerini anlatan bir konuşma yapınız.


Cevap :

Sevgili Arkadaşlar ;

Türk dili bizleri biz yapan en önemli olgulardan bir tanesidir. Türk dili sürekli olarak korunması gereken ve tüm dünyada söz sahibi olması gereken bir dildir. Dilimizde özentilik, ilgi çekicilik için başka yabancı kelimelerin kullanılması dilimize büyük zarar verir. En zengin diller arasında olan Türk dilinde ihtiyaçlarını karşılayacak bütün kelimeler vardır.

İşte bu nedenle dilimizi korumak ve dünyada söz sahibi olan konuşulan bir olması için yabancı kelimelerden vazgeçerek dilimize sahip çıkmamız gerekir.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : Günümüzde sıkça kullanılan bazı yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını yazınız.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130-132-133-134-135-136-137 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 130-131-132-133-134-135-136-137. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

7. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bularak karşılarındaki öge dizilişleriyle eşleştiriniz.


Cevap :

  • D Hepimizin katkısıyla / dilimiz / giderek / yozlaştırılıyor
  • C Harfleri / İngilizce telaffuzuyla / dillendirdik.
  • B Türkçe sözcükler / İngilizce eklerle / zenginleştiriliyor.
  • F Konuştuğumuz, yazdığımız Türkçemizi / sevmiyoruz.
  • A Diziler / bu konuda / âdeta / yarışıyorlar
  • G Türk dili; / giderek / benliğinden, özünden / uzaklaşıyor.
  • E Kişi / mesleğini sevmezse / hayatta / başarılı olamaz.

8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : “Dilimiz Kuşatma Altında” metninden ve aşağıdaki görsellerden hareketle bilgilendirici bir metin yazınız.


Cevap :

Türk dili sürekli olarak yabancı kelimelerle tahrip edilerek zarar görmektedir. Günümüzde yabancılığa var olan özentiler sonucunda sürekli olarak Türk dilinde var olan kelimeler yerine yabancı kelimeler kullanılmaktadır. Peki NEDEN?

Çünkü insanlar yabancı kelimeler kullanarak daha başarılı olduklarını, daha iyi olduklarını sanıyorlar. Ama bu yaptıkları Türk diline zarar vermektedir. Bu zarar güçlü ve dünyada konuşulması gereken bir dil olan Türkçeye ağır yaralar vermektedir.

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Çevremizde var olmayan Türkçe tabelaları sürekli olarak çevre kirliliğine neden olmakla beraber çevrede birçok karmaşaya neden olmakta ve dilimize zarar verdiğini ifade etmemiz zor olacaktır. Görüntü zarar veren bu tabelalarda sürekli olarak belli kutlamalar çerçevesinde vazgeçilmesi ve Türkçe yönetilerek Türkçe’nin daha sağlam biridir olmaz sağlanması büyük önem arz etmektedir.

  2. Çevremizde Türkçe olmayan ve daha çok Arapça ve İngilizce levhaların bulunduğu birçok yeri ülkemizde görebiliyoruz.Türkçe dilinde ne kadar güzel ve anlaşılır olduğunu bilmekle beraber kendi ülkemizde yabancı yazılımları görmeyi istemediğimi belirtmek istiyorum.8. Sınıf Türkçe ders kitabındaki yorumlarınız ve konu anlatımlarını sayesinde derslerinde daha başarılı ve aktif olduğumu düşünüyorum. Yaptığımı ödevlerimi öğretmenim de çok beğeniyor. Derslerime yardımcı olduğunuz için ve beni bilgilendirdiğiniz için size çok teşekkür ederim.

  3. Çevremize baktığımız zaman ya da çarşıda alışveriş merkezlerinde dolaştığımız zaman farklı dillerde tabelalar görebilmek mümkündür. Yaşamış olduğumuz ülkede ana dilimiz olan Türkçe’den farklı bir dilde bulunduğumuz topraklarda yazılıyor olması pek de doğru karşıladığımız bir davranış değildir. Çünkü bizim dilimiz çok güzel ve özel olduğundan dolayı iş yerlerimizin ve sahip olduğumuz birçok kurum ve kuruluşun Türkçe yazılıyor olması gerekir.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.