8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 284-285 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 8. Tema Vatandaşlık Tema Sonu Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları Sayfa 284, 285


8. Tema Vatandaşlık Tema Sonu Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 284 Cevapları


ÇAĞDAŞLAŞMADA KADIN HAKLARI


Medeni hukuk, bir ülkede bulunan vatandaşların diğer kişiler ile veya mal varlıklarıyla doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilişkilerinin düzenlenmesidir. 1926’da Türk Medeni Kanunu aile hukukunda kadına tam hak tanımıştır. Türk aileleri bu esasları kolaylıkla benimsemişlerdir. Kadının, aile içinde ve çocukları üzerindeki etkisi hukuki durum ile orantılı olarak kuvvetlenmiş; eş ve ana vasıflarıyla Türk kadını kişiliğini kazanmıştır.

Siyasi haklar bakımından da Türk kadınına Cumhuriyet devrimizde kanunla tanınan haklar, o tarihlerde henüz bu hakları tanımamış olan diğer milletlere de örnek olacak niteliktedir. Siyasi haklar ve onların uygulanması, tarihin seyri içinde ve her coğrafi bölgede çeşitli safhalar gösterir. Çünkü siyasi hak, devlet şekli ile doğrudan doğruya ilgilidir. “Devlet bir milletin hukuki şahsiyetidir.” dendiği zaman bunun içinde kadın ve erkek topluluğunun milleti teşkil ettiği anlaşılır. Demokratik prensibin en esaslı unsuru, bütün milleti erkek ve kadının temsil etmesidir.

Buna göre kanun karşısında sosyal sınıf tanımayan demokratik prensip, millet fertleri arasında erkek ve kadın vatandaşları eşit şartlara göre tanımaya mecburdur. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nde bu haklar kanunlaşmış ve tarihî seyrini tamamlamıştır. 3 Nisan 1930’da Belediye Kanunu, 26 Ekim 1933’te Köy Kanunu, 5 Aralık 1934’te de Milletvekili Seçimi Kanunlarıyla seçme ve seçilme hakkı Türk kadınlarına tanınmıştır. Böylece siyasi alanda Türk kadını hemen bütün haklara sahip olabilmiştir. Devlet ve hükûmet işlerinde sözü geçer ve idarede katkısı olan bir durum kazanmıştır.
Bu kanunlar, Atatürk’ün isteği ve İsmet İnönü hükûmetlerinin teklifiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere edildiği zaman fikirlerini açıklayan milletvekilleri olumlu beyanlarda bulunmuşlardır.
Prof. Dr. Afet İnan


(İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.)


1. Okuduğunuz metnin konusu nedir?


Cevap: Metinde Türk kadınlarının haklarına nasıl kavuştuğu anlatılıyor.


2. Türk kadını tüm haklarına ne zaman, nasıl kavuşmuştur?


Cevap: Türk kadını haklarına 1926’da Türk Medeni Kanunu ile kavuşmuştur.


3. Türk Medeni Kanunu’nun kadınlara sağladığı haklar nelerdir?


Cevap: Türk Medeni Kanunu, aile hukukunda ve siyasi alanda kadına haklar tanımıştır.


4. “Demokratik prensibin en esaslı unsuru, bütün milleti erkek ve kadının temsil etmesidir.” cümlesinden ne anladığınızı ifade ediniz.


Cevap: “Demokratik prensibin en esaslı unsuru, bütün milleti erkek ve kadının temsil etmesidir.” cümlesinden ne anladığınızı ifade ediniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Demokrasilerde bütün millet aynı eşit derecede temsil edilmesi gerekir. Kadın ve erkek eşit olarak aynı haklarda, aynı şekilde temsil hakkına sahiptir. Kadın ve erkeğe aynı hakların verilmemesi temelde demokrasinin gözardı edilmesi demektir.
Demokrasi olabilmesi için erkeğin ve kadının eşit derecede temsil olması gerekir. Bu konuda kadınlara verilen haklar açısından bizim ülkemiz Avrupa ülkelerinin bir çoğundan daha önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek demokratik olarak temsil hakkını tanımıştır. Medeni haklar açısından da ülkemiz kadına tanıdığı haklar açısından birçok Avrupa ülkesinde öndedir.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 285 Cevapları


5. Cümlelerdeki anlam ilişkilerini karşılarına yazınız. (neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç)


 • Devlet toplumun düzenini sağlamak için kurallar koyar. ( Amaç-Sonuç  )
 • Vergimizi düzenli ödersek ülkemiz kalkınır. ( Koşul-Sonuç )
 • Oğuz, 18 yaşını doldurduğu için seçme hakkına sahiptir. ( Neden-Sonuç )

6. Aşağıdaki tabloda verilen cümlelerin taşıdığı duyguları işaretleyiniz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 284-285 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Kitabı 284-285. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “almak” sözcüğü “bürümek, sarmak, kaplamak” anlamında kullanılmıştır?


A) Etrafı mis gibi çiçek kokusu aldı.
B) Paltosunu sırtına aldı, dışarı çıktı.
C) Dün çarşıda cebimden saatimi almışlar.
D) Soğuk aldım galiba, boğazım çok ağrıyor.


8. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçesini kullanmalıyız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu uyarı dikkate alınmamıştır?


A) O yıllarda Millî Mücadele haberlerini radyodan alıyorduk.
B) Gençler zamanlarının büyük bir kısmını bilgisayar başında geçiriyor.
C) Yeni jenerasyon teknolojik gelişmeleri çok iyi takip ediyor.
D) İnsanların hem kendilerine hem de doğaya karşı sorumlulukları vardır.


9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?


A) Arabayı sokağın başına park etti, sessizce içeriye girdi.
B) Büyüklerine değer verir, bayramlarda aramayı ihmal etmezdi.
C) Yaşadığı sıkıntının büyüklüğü, yüzünden okunuyordu.
D) Bugün arkadaşlarımı arayacağım ve onlarla buluşacağız.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Hamdiye dedi ki:

  Kurtuluş Savaşı’ndan sonra bağımsızlığına kavuşan Türk milleti kadınlara birçok hak ve özgürlükler tanınmıştır Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetin ilanından sonra kadınlara okuma yazma seferberliği başlatarak birçok kadını eğitime devam etmesine yardım etmiştir ayrıca kadınların hiç yapma birçok alanda etkin olma seçme ve seçilme hakkı ve birçok özgürlükler vererek kadınların iş hayatında olmasına destek vermiştir ustafa Kemal Atatürk kadınların yapacakları işleri çok iyi yapacaklarına inanır ve bunlara tamam hak ve özgürlüklerin onların yaşamlarında çok etkili olacaklarına vurgu yapmıştır

 2. HAYRİ dedi ki:

  ÇOK GÜZEL OLMUŞ ELLERİNİZİ SAĞLIK 

 3. Merve dedi ki:

  Mustafa Kemal Atatürk kadına önem verilmesi gerektiğini ve kadının toplumdaki yerinin oldukça fazla olması toplumu kalkın duracağını ve ülkenin daha aydınlık daha eşit bir yönetime sahip olabileceğini önemser di. Kadınlara verilen hak ve özgürlükler sayesinde kadınlar seçme ve seçilme hakkı eğitim hakkı çalışma hakkı tanınmıştır. Kadınlarımız tarih boyunca savaşlarda ve verilen milli mücadelelerde aynı askerler gibi ve Türk kahramanları gibi savaşmış ve devletimize destek vermiştir. Ayrıca kadınların çocukları yetiştirmesi çocuklara hayata alıştıra bilecek eğitim vermesi Ayrıca bir anne olarak kadının toplum arasında önemi ve değeri fazladır.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.