8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52-56-57-58-59 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Atatürk ve Müzik Metni Cevapları Sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59


Atatürk ve Müzik Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. Kendinizi bir sanat dalıyla ifade etmek isteseniz hangi sanatı seçerdiniz? Niçin?


Cevap : Kendinizi bir sanat dalıyla ifade etmek isteseniz hangi sanatı seçerdiniz? Niçin?

Kendimi bir sanat dalıyla ifade etmek isteseydim müzik sanatını seçerdim. Müzikle birlikte insanlara var olan duygularımı ve düşüncelerimi ifade ederek güzel bir sesle kendimi ifade edebilirdim.


2. Atatürk’ün sanata ve sanatçıya önem vermesinin sebebi sizce neler olabilir?


Cevap : Atatürk’ün sanata ve sanatçıya önem vermesinin sebebi sizce neler olabilir?

Mustafa Kemal Atatürk sanata ve sanatçıya büyük önem veren bir liderdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata ve sanatçıya önem vermesinin sebebi Türk milletinin gelişmesi için sanatın büyük önem taşıdığını ifade etmemiz gerekmektedir.

Sanatın gelişmesiyle birlikte Türk milletinin gelişimini sağlayarak çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarak devletin her alanda kalkınması amaçlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk ” Sanat bir milletin can damarıdır.” sözü bizlere sanatın ne denli önemli olduğunu göstermektedir.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.


 • DAMGA VURMAK : İz bırakmak.
 • EVRENSEL : Bütün insanlığı ilgilendiren.
 • TASDİKLEMEK : Onaylamak.
 • İHTİMAM : Özen
 • FASIL : Peşrev, nakış, şarkı, saz semaisi vb. parçaların belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesi.
 • AMATÖR : Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan.
 • MALUM : Bilinen, belli.
 • İŞTİRAK ETMEK : Katılmak.
 • NEZDİNDE : Yanında, huzurunda, gözetiminde.
 • NABIZ YOKLAMAK : Niyetini, düşüncesini, eğilimini anlamaya çalışmak.
 • ENTERESAN : İlgi çekici, ilginç.
 • İCRA ETMEK : Yapmak.

8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları


2. ETKİNLİK


“Atatürk ve Müzik” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.


1. Musiki inkılabının en büyük hedefi nedir?


Cevap : Klasik Türk müziğinin evrensel boyutlarda bir müzik türü hâline gelebilmesi ve çok sesli müziğin Türk halkına benimsetilmesidir


2. Atatürk’ün müziğe ilgi duymasında etkili olan kimdir? Nasıl etkili olmuştur?


Cevap :  Montesquieu “Kanunların Ruhu” adlı eserinin bir yerinde, müzikte yapılacak en küçük bir değişikliğin devletin yapısında da değişiklik yapılmasını gerektirdiğini söylemesi etkili olmuştur.


3. Atatürk’ün iyi bir müzik bilgisine sahip olmasında neler etkili olmuştur?


Cevap : Atatürk’ün Harp Akademisinde iken bazı arkadaşları ile özel fasıllar yaptığı hatta Mustafa Kemal’in de bu fasıllarda amatör olarak şarkı söylemesi etkili olmuştur.


4. Atatürk’ün sevdiği türküler nelerdir?


Cevap : Atatürk’ün sevdiği türküler nelerdir?

Atatürk’ün sevdiği türküler şunlardır ;

 1. Çanakkale İçinde
 2. Alişimin Kaşları Kare
 3. Kırmızı Gülün Alı Var
 4. Şahane Gözler Şahane
 5. Cana Rakibi Handan Edersin
 6. Atladım Bahçene İndim
 7. Yanık Ömer
 8. Mani Oluyor Halimi Takrire Hicabım
 9. Nihansın Dideden Ey Mest-i Nazım
 10. Olmaz İlaç Sine-i Sad Pareme
 11. Dayler Dayler Viran Dayler
 12. Esiri Zülfünün Ey Yüzü Mahım
 13. Gitti De Gelmeyiverdi
 14. Hab-Gah-ı Yare Girdim Arz İçin Ahvalimi
 15. Köşküm Var Deryaya Karşı
 16. Kimseye Etmem Şikayet
 17. Pencere Açıldı Bilal Oğlan
 18. Gemi Kalkar Su Akar
 19. Aman Doktor
 20. Sen Bezmimize Geldiğin Akşam Neler Olmaz
 21. Mızıka Çalındı Düğün Mü Sandın?

5. Atatürk, müzik inkılabını gerçekleştirmek için hangi çalışmaları yapmıştır? Açıklayınız.


Cevap : Atatürk, müzik inkılabını gerçekleştirmek için hangi çalışmaları yapmıştır? Açıklayınız.

Bir milletin gelişmesi için sanatın gelişmesi gerektiğini ileri görüşlüğüyle gören Mustafa Kemal Atatürk bir çok gelişmeler ve katkılar sağlamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, müzik inkılabını gerçekleştirmek yaptığı çalışmalar şunlardır ;

 • Musiki Muallim Mektebi’ni açmıştır.
 • Özsoy Operası yazıldı.
 • Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sanat alanındaki çalışmalarına bakalım:
 • Türk Ressamlar Cemiyeti’nin kurulmasını sağladı.
 • Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği’ni kurdu.
 • Türk Sanat Tarihi Enstitüsü açılmıştır.
 • İstanbul’da 1937 yılında çeşitli sanatçılar yetiştirilmeye başlanmıştır.
 • İstanbul’da 1937 yılında ise Resim ve Heykel Müzesi açılmıştır.
 • 1936 yılında Ankara’da Devlet Konservatuvarı açılmıştır.

6. Siz olsaydınız insanların sanata gereken önemi vermesi için hangi çalışmaları yapardınız?


Cevap : Siz olsaydınız insanların sanata gereken önemi vermesi için hangi çalışmaları yapardınız?

Sanata gerekli önemin verilmesi için ilk olarak insanların bilinçlendirilmesi ve sanatın bir millet için ne denli önemli olduğunun anlatılması gerekmektedir. Okullarda sanatla ilgili eğitici ve öğretici derslerin eklenerek sanatın tüm topluma yayılması sağlanması gerekir.

Ayrıca insanlara çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla sanatsal olarak insanların sanata çekilmesi ve sanatsal faaliyetlerin desteklenerek gelişmesi devlet eliyle sağlanması gerekmektedir.


3. ETKİNLİK


a) Aşağıdaki yargılardan okuduğunuz metnin tür özelliklerini yansıtanları işaretleyiniz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52-56-57-58-59 Sayfa Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58-59. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : Aşağıda Atatürk’ün özdeyişleri verilmiştir. Bu özdeyişlerin konusunu örnekteki gibi yazınız.


“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”


Cevap Bilime Verdiği Önem


“Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.”


Cevap Millet Sevgisi


“Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk hâlinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.”


Cevap Eğitime Verdiği Önem


“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.”


Cevap Gençliğe Duyduğu Güven


“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi şarttır.”


Cevap İleri Görüşlülüğü


“Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat bir sanatkâr olamazsınız.”


Cevap Sanat Sevgisi


5. ETKİNLİK


Soru : Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmalarla ilgili planlama tablosunu sunumunuzdan önce doldurup sunumunuzu gerçekleştiriniz.


Sunumun konusu nedir?


Cevap :  Atatürk ve Türk Dili


Sunumun mesajı ne olacak?


Cevap : Atatürk’ün Türk Dili için Yaptığı Çalışmalar


Sunumu kimlere yapacaksınız?


Cevap :Öğretmenime ve Sınıf Arkadaşlarıma


Sunumu nerede yapacaksınız?


Cevap : Sınıfta


Sunum için hangi araçları (etkileşimli tahta, projeksiyon, ses kayıt cihazı, fotoğraflar vb.) kullanacaksınız?


Cevap : Ses Kayıtları ve Görseller


Sunum için hangi bilgi kaynaklarından (kitap, internet vb.) yararlanacaksınız?


Cevap : TDK sitesinden yararlanacağım.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun bölümleri işaretleyiniz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52-56-57-58-59 Sayfa Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58-59. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

7. ETKİNLİK


a) Aşağıdaki matematik ve geometri terimlerini dilimize Atatürk kazandırmışır. Bu sözcükleri inceleyiniz.


haric-i kısmet ⇒ bölüm
kabiliyet-i taksim ⇒ bölünebilme
zarb ⇒ çarpı
mazrup⇒ çarpan
mazrubata tefrik ⇒ çarpanlara ayırma
muhit-i daire ⇒ çember
amudi ⇒ dikey
murabba ⇒ kare

b) “Vatan sevgisi konulu kitabımı başka bir perspektifle yazdım. Objektif bir değerlendirme yapılırsa  trend kitaplar arasında yer alacağına inanıyorum.”

Yukarıdaki cümlelerde geçen yabancı sözcüklerin altını çiziniz. Bu sözcükleri ve Türkçe karşılıklarını alttaki boşluklara yazınız.


Cevap :

Perspektif ⇒ Bakış açısı

Objektif ⇒ Nesnel

Trend ⇒ Eğilim


Gelecek Derse Hazırlık


• Çanakkale Savaşı konulu anılar derleyip sınıfa getiriniz.


Cevap : Çanakkale Savaşı konulu anılar derleyip sınıfa getiriniz.

Savaşta düşman zırhlıları Çanakkaleyi geçmek üzereydi. Seyit Onbaşı tek başına 276 kilo mermi kaldırarak düşman zırhlısını vurarak Çanakkale’nin geçilmez olduğunu gösterdi. Savaş bittikten sonra komutanı Seyit onbaşına mermiyi kaldırmasını istiyor. Ancak kaldıramıyor. Bu kadar ağır olan mermi ancak iman gücüyle kaldıracağını söylüyor.


• Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi ile ilgili araştırma yapınız.


Cevap : Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi ile ilgili araştırma yapınız.

2. Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi Türk tarihi açısından büyük öneme sahip olan bir zaferi içerisinde barındırmaktadır. Çanakkale savaşında Türk milleti bir araya gelerek bütün cihana karşı kazandığı bağımsızlık mücadelesini konu almaktadır. Çanakkale’de zorluklar ve yokluk içerisinde kahramanlarla büyük bir mücadele olmuş ve düşman devletlerin Çanakkale’yi geçmesi engellenmiştir.

Böylelikle Çanakkale zaferiyle Türk milleti bağımsızlık için umutlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milleti bir araya gelerek Milli mücadele başlamış ve düşman tek tek alt edilerek Türk milleti bağımsızlığını elde etmiştir.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Sanat insanın gelişimi açısından büyük katkı sağlayan önemli faktörlerden bir tanesi olarak ifade edilmesi gerekmektedir Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata önem vermesinden dolayı ve ileri görüşlülüğü ile beraber sanatın millete neler katacağını bildiğinden dolayı sürekli olarak sanata önem vermiş ve sanat üzerine Çeşitli projeler düzenleyerek Türk milletinin sanatkar olmasını sağlamıştır.

 2. çevremizde gördüğümüz birçok sanat dallarından birkaç tanesi ne ressamlık ses sanatçılığı çalgı sanatçılığı gibi örnekler verebiliriz. Örneğin bir evi inşa edip tasarlamak da ayrı bir sanatçılık ister. Ben sana çok olsaydım örneğin bir ressam olmak isterdim.duygularımı düşüncelerimi ve yaşam tarzı mı yaptım resimlere sergileyerek insanların beğenisini almayı düşünebilirdim. Ressamlar duygusal açıdan yi oldukları için bir resme baktıkları zaman onun içinde birçok kavram çıkararak o resmi insanların karşısına sergilemektedirler.bize verdiğiniz bilgiler sayesinde derslerimi hemen bitirebiliyor kitap okumaya anneme yardım etmeye veya arkadaşlarımla oynamaya zaman ayrı biliyorum. Size çok ama çok teşekkür ediyorum.

 3. Mustafa Kemal Atatürk sanata ve sanatçıya önem verdiğinin en büyük simgelerinden biri olan müziği dinlemeyi sevmesi müziği dinlerken duygularını ifade etmesi ve Zeybek gibi geleneksel oyunları oynayarak hoş vakit geçirmesi örnek olarak gösterilebilir. Mustafa Kemal Atatürk bir ülkede bulunan sanatçı ve sanatçının değerinin yüksekçe olduğu zaman ülkenin kalkana bilmesi ve yeniliklere daha yatkın olabilmesi kısa bir sürede gerçekleşebilir. Örneğin sanata ve sanatçıya gereken önem verilmediği zaman ülkede yenilik ortamı diye bir şey kalmaz. Mustafa Kemal Atatürk genellikle türküleri Türk halk müziğini Türk sanat müziğini sever ve çokça dinlerdi.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.