Ders Notları

Anadolu’nun Türk yurdu hâline gelmesinde Pasinler, Malazgirt ve Miryokefalon savaşlarının etkileri nelerdir?

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadolu’nun Türk yurdu hâline gelmesinde Pasinler, Malazgirt ve Miryokefalon savaşlarının etkileri nelerdir? konusu kısaca hakkında bilgileri ele alacağız. 


Cevap :
Pasinler Malazgirt ve Miryokefalon savaşları Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük katkıları olmuş savaşlardır.
Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu ve Bizans İmparatorluğu’nun arasında yapılmış olan ilk savaştır dünya tarihinde ilk büyük Meydan Muharebesi olarak tarihe geçmiştir. Pasinler Savaşı’nı büyük Selçuklu İmparatorluğu zaferle sonuçlandırılmış Anadolu’yu hakimiyet altına almaya başlamıştır.
1071 Malazgirt Savaşçı Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılmıştır Sultan Alparslan bu zaferle Anadolu’nun kapılarını açarak Anadolu’da Türkleşme hareketleri başlatmış bu savaş sonrasında ilk Türk beylikleri Anadolu’da kurulmuştur.
Miryokefalon savaşı Malazgirt zaferinden 105 yıl sonra yapılmış bir savaş olmasına rağmen etkileri Türk nüfusu adına büyük olmuştur. Malazgirt yenilgisinden beri Anadolu’yu geri alabilecek umudu olan Bizans Miryokefalon da uğradığı hezimetle bu ümidi tamamen yok olmuştur. Türk akınlarının devam etmesi sonucu Bizans geriye çekilerek topraklarını koruyabilme politikası gütmeye başlamış savunma haline geçmiştir.
Ege sahil şeridi dışındaki tüm Anadolu Türklerin eline geçmiştir bu zaferle Haçlı Seferleri’nin doğurduğu olumsuzluklar ortadan kaldırmış, Sultan Kılıçarslan başta halifeye daha sonra komşu hükümdarlara zafername göndermiştir. Bu zafer İslam dünyasında Bayram Sevinci gibi karşılanmıştır. 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Anadolu Türklerinin olmasının temel sebeplerinden biri burada yaşamış olabileceğini yedilerin Türklerin kültürlerine bağlı bir şekilde yaşamış oldukları ve türkülerin bu şekilde Anadolu topraklarına girmesi şeklinde yorumlayabiliriz sosyal bilgiler dersinde Anadolu topraklarına giren Türklerin etkili biçimde medeniyetlerin sahip olduğu günler diğerleri yukarıdaki bilgilerle öğrendik verdiğiniz cevapları ve bilgilerle bu konuda hiçbir şekilde araştırma ödevim zaman bu konuyu sizler sayesinde açıklamalı bir şekilde öğrendik araştırma ödevlerinin hepsini buraya bakarak yapıyorum sizi severek takip ediyor ve verdiğiniz cevaplar her zaman çok güzel buluyorum.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.