Ders Notları

Arıların ve insanların davranışlarını karşılaştırıp farklarını söyleyiniz.

7. Sınıf Türkçe Arıların ve insanların davranışlarını karşılaştırıp farklarını söyleyiniz. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Arıların ve insanların davranışlarını karşılaştırıp farklarını söyleyiniz. konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap:

Arıların ve insanların davranışlarını karşılaştığımız zaman farklı özelliklere örnek vermek gerekirse Arılar sürekli olarak çalışarak bir yerlere gelmekte yorulmadın ve bıkmadan belli bir düşünce yapısında olmadan dinlenmeden üretim elde etmeleri ve hayatlarını devam ettirmek için çalıştıklarını ifade edebiliriz.

Ancak insanlar sürekli olarak çalışmaz Ev kendilerine özel gereksinimleri için zaman ayırır bazı durumlarda dinlenir ve bazı durumlarda ise çalışmak istemediklerinden dolayı arılarla arasında farklar olduğunu söyleyebiliriz.


Arıların ve insanların davranışlarını karşılaştırıp farklarını söyleyiniz. konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap:

Arılar sürekli olarak çalışan hayatlarını devam ettirmek için dinlenmeden bıkmadan çalışan Çalışkan hayvanlar olduğunu söyleyebiliriz.

Insanlar ise belli bir dönem içerisinde çalışan yorulan ve özel gereksinimleri için özel zamanlar ayıran yorulduğu zaman çalışmak istemeyen bazen işsiz kalan ve iş beğenmeyen bazı özelliklere sahip olduğundan dolayı arılarla aramızdaki farklar Bunlar olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuç olarak Arılar işten bıkmaz ancak insanlar bıkar Arılar dinlenmez ancak insanlar dinlenir Arılar iş beğenmemezlik yapmaz ancak insanlar yapabilir.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Yeryüzünde bulunan bütün arı çeşitleri kovanlarına polen taşımak için gece gündüz demeden ve yorulmadan hızlı bir şekilde çalışırlar. Genellikle arılar çalışkanlığı ve verimliliği ifade etmek için kullanılan simgelerden biridir. Ayrıca arılar kovanlarına balıklarıyla ve birlik içerisinde yaşamaları ile bilinen Çalışkan hayvanlar arasında yer alır. İnsanlarda benzer özelliklerini söylemek istersek Çalışkan verimli ve planlı insanları arılara benzetmek mümkündür. Özellikle küçük Çalışkan çocuklara arı objesi takarak arılara benzeme lerini ve çalışkanlık larını arıların planlarına göre çizmeleri gerektiği örnek olarak verilir. Çalışkanlar birlik ve topluluk içerisinde verimli bir şekilde yorulmadan çalışırlar. Öğrencilerde bu şekilde çalıştığı zaman başarıya ulaşır eğitimlerinde en güzel yere varırlar

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.