Ders Notları

Ayete’l-Kürsi’nin okunuşunu yazınız.

8. Sınıf Din Kültürü Ayete’l-Kürsi’nin okunuşunu yazınız. konusu kısaca hakkında bilgileri ele alacağız. 


Cevap :
Bismillâhirrahmânirrahîm

  • Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.
  • Lâ te’huzühû sinetün velâ nevm.
  • Lehû mâ fissemâvâti vemâ fil ard.
  • Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih.
  •  Yâ’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm.
  •  Velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe.
  • Vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard.
  • Velâ yeûdühû hıfzuhümâ vehüvel aliyyül azîm.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bir korkuya bir dara bir sıkıntıya veya herhangi bir sorunla karşılaştığımız zaman genellikle büyüklerimizin çok hikmetli bir ayeti kerime olan Ayetel kürsiye sıkça okuduğunu duyarız ayeti kerime ve Ayetel kürsi’deki temel anlamları okudukça anlarız Allahu Teala’nın tek ve 1 olduğuna hay olduğuna Kayyum olduğuna ondan habersiz hiç kimsenin bir şey yapamayacağını ondan habersiz hiçbir işin sonuca varamıyorum yağını anlatın Ayetel kürsiye her zaman namazlarımız Ada okuyabiliriz dualarımızda Ayetel Kürsi ekleyebiliriz Ayetel kürsi’nin faydası ve hikmetini okudukça göreceğiz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.