Ders Notları

Balkan Savaşları yıllarındaki Türklerin sorunlarıyla günümüzde Balkanlarda yaşayan Türklerin sorunlarını karşılaştıran bir araştırma yapınız.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Balkan Savaşları yıllarındaki Türklerin sorunlarıyla günümüzde Balkanlarda yaşayan Türklerin sorunlarını karşılaştıran bir araştırma yapınız. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Balkan Savaşları yıllarındaki Türklerin sorunlarıyla günümüzde Balkanlarda yaşayan Türklerin sorunlarını karşılaştıran bir araştırma yapınız. konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap:

Osmanlı Devletinin Birinci Murat Döneminde Balkanlara geçmesiyle Balkanlara Türkleri yerleştirmeye başlamıştır. Osmanlı Balkan savaşlarına kadar barış içinde yaşayan Balkan halklarını oluşturmuş, tüm milletler barış içinde yaşamıştır.

Balkan savaşlarında ise buradan çekilen Osmanlının gitmesiyle bölgede yalayan Türkler baskı altında kalmış, azınlık durumuna düşmüştür. İlk göçler balkan savaşları sonunda Osmanlıya olurken, ikinci göçler ise Lozan anlaşması ile gündeme gelmiştir. Günümüz de halen bölgede azınlık olarak Türkler yaşamaktadır. 2000 li yıllara kadar bölgede ki Türkler milli varlıklarını kabul ettirememiş, dilde inanışta baskı altında kalmışlardır.


Balkan Savaşları yıllarındaki Türklerin sorunlarıyla günümüzde Balkanlarda yaşayan Türklerin sorunlarını karşılaştıran bir araştırma yapınız. konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap:

Günümüzdeki balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’dır. Türkiye Trakya bölgesiyle Balkanlarda toprak parçasına sahiptir. Türkler Balkanlara Birinci Murat döneminde iskan hareketleri yaparak göçebe Türkleri buraya yerleştirmeye başlamışlardır. Balkan savaşlarına kadar Osmanlı bölgenin hakimi olmuş, Türkler ve diğer balkan halkları barış içerisinde yaşamışlardır.

Balkan savaşlarından sonra Balkanlarda yaşayan Türkler etnik yapıdan dolayı diğer yeni kurulan. Balkan devletlerinin baskılarından kaçarak Osmanlıya sığınmak zorunda kalmışlardır. Bölgeden ayrılmayan Türkler ise özellikle Bulgaristan ve Yunanistan gibi bölgelerde azınlık olarak kalmışlar, bu azınlıklar birinci dünya savaşı sonunda din, dil inanış gibi sorunlar ortaya çıkmıştır.

Günümüzde özellikle 1980 li yıllarda Yunanistan ve Bulgaristan’daki Türklere karşı baskılar artmış, Türk isimleri değiştirilmeye çalışılmış, camiiler kapatılmış veya yakılmıştır. Bosna Hersek iç savaşından sonra Sırpların özellikle Müslüman Bosnalılara yaptıkları katliamlar bir dünya ayıbı olarak bilinmektedir. 2000 li yıllardan sonra Türkiye’nin güçlenmesiyle  Balkanlar’da  eskisi gibi sorunlar kalmamıştır.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Merve dedi ki:

    Balkanlarda da yapılan savaşların kaybedilmesi Türkleri ciddi şekilde etkilemiş ve bağımsızlıklarını ciddi şekilde getirmelerini sebep olmuştur. Balkanlarda yapılan savaşta Osmanlı Devleti’nin yenilgiye uğraması ve orada bulunan Türklerin çoğunluğu savaş sonrası zorluklar çekmiştir birçok bildiğin içeride savaşlarda darbelerde ve ekonomik zorluklar da Türkler işte zorluklar geçmiş ve milli mücadeleden geçmişlerdir.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.